Ordlista

Vad innebär risk? [13 exempel + video]

Ordet risk beskriver sannolikheten för att någonting ej önskvärt kommer att inträffa medan begreppet chans snarare beskriver möjligheten för att någonting önskvärt kommer att inträffa.  När begreppet risk kopplas till investering och finansiering menas sannolikhet för kapitalförlust.  En placering på lång sikt med högre risk ger högre sannolikhet till större avkastning än en placering med lägre risk på lång …

Vad innebär risk? [13 exempel + video] Läs mer »

Vad innebär otillbörlig marknadspåverkan? [4 olika exempel + video]

Otillbörlig marknadspåverkan-Aktieskolan

Otillbörlig marknadspåverkan innebär att någon påverkar en aktiekurs på ett sätt som är olagligt. Vanliga marknadsmissbruk är bland annat: Nätforum Ägares samt ledningens påverkan Handel mellan egna depåer Påverka derivat Börja investera i dag! Öppna ett kostnadsfritt ISK Investera i aktier & fonder Sätt upp automatiskt månadssparande 100% kostnadsfritt att öppna konto Läs mer och …

Vad innebär otillbörlig marknadspåverkan? [4 olika exempel + video] Läs mer »

Avräkningsnota – Enkel och lättläst guide

Avräkningsnota

Vad är en avräkningsnota? En avräkningsnota är det dokument som bekräftar att någon köpt eller sålt aktier, fonder eller andra värdepapper. En avräkningsnota innehåller alla viktiga uppgifter om affären. Det är vilket eller vilka värdepapper som är köpt eller sålt, priset, och hur stort courtaget är på affären är. Avräkningsnotan innehåller också en del formella …

Avräkningsnota – Enkel och lättläst guide Läs mer »

Här är alla olika typer av aktier & aktieslag

Olika aktier och aktieslag

Olika typer av aktier Det finns olika typer av aktier: Stamaktier (A-aktier, B-aktier) och preferensaktier. Olika aktieslag ger olika för och nackdelar Stamaktier är generellt sett det som ger bäst avkastning på lång sikt Preferensaktier erbjuder ofta 5-9% direktavkastning Börja investera i dag! Öppna ett kostnadsfritt ISK Investera i aktier & fonder Sätt upp automatiskt …

Här är alla olika typer av aktier & aktieslag Läs mer »

Spotlight stock market – Enkel och lättläst guide

spotlight stock market

Vad är Spotlight stock market? Spotlight stock market eller som det tidigare va kallat ”Aktietorget”. Det är en oreglerad marknadsplats för handel med aktier i Sverige. Denna börs är mer riktad mot mindre tillväxtbolag. I Sverige finns det ca 160 bolag som är noterade på marknadsplatsen. Spotlight stock market fungerar i princip på samma sätt …

Spotlight stock market – Enkel och lättläst guide Läs mer »

Likviditet – vad är det? [Räkneexempel]

Likviditet-Aktieskolan

Vad betyder likviditet? Begreppet likviditet kan ha flera betydelser, dels ett företags kortsiktiga betalningsförmåga vad gäller fakturor, skatter, löner etc. Ett företag med stor kassa i förhållande till dess utgifter har alltså en god likviditet. Likviditet kan också betyda hur pass ofta (utbud och efterfrågan) och snabbt (själva försäljningsprocessen) en tillgång kan omvandlas till kontanter …

Likviditet – vad är det? [Räkneexempel] Läs mer »

GAV – Enkel och lättläst guide

GAV

Vad är GAV? GAV är en beteckning som beskriver det pris du i snitt betalat för en aktie, fond eller annat värdepapper. Vid ett enskilt köp är anskaffningsvärdet enkelt att förstå. När flera transaktioner genomförts i ett värdepapper räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde ut. Det gör att du på ett enkelt sätt kan se om du …

GAV – Enkel och lättläst guide Läs mer »