PPM fonder – 52 bästa PPM fonderna [TOPPLISTA] 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vill du lära dig mer och förbättra din premiepension (PPM fonder)? Då har du hittat rätt! I denna artikeln går jag igenom allt från grunderna när det kommer till premiepensionen och listar även de bästa PPM fonderna 2024

Vad är PPM fonder?

PPM är samma sak som premiepension, vilket är en del av den allmänna pensionen. PPM fonder är då alltså de fonder som ingår i din premiepension. Dessa fonder får man till skillnad från resten av det allmänna pensionssparandet välja att placera hur man vill. 

Ens egna val är dock begränsat till ett antal fonder som Pensionsmyndigheten godkänt som PPM-fonder. För att kunna finnas med i PPM utbudet så ställs lite högre krav på fonderna – vilket ska fungera som ett skydd mot pensionsspararna.

Du kan välja fonder själv om du önskar

Många vet dock inte om möjligheten att byta fonder, eller har ännu inte ägnat någon energi åt att byta sina fonder inom premiepensionssparandet. Därför finns ett förvalt fondalternativ för de som inte gör något aktivt val av PPM fonder. 

Gör man inget aktivt val så kommer pengarna automatiskt att förvaltas av den statligt ägda sjunde AP-fonden. Den kan vara ett bra sparande för premiepensionen då den gett bra avkastning över tid. Men det kan också löna sig att välja fonder själv – och investera i de fonder man tror kommer gå allra bäst på sikt.

TOPPLISTA

Bästa PPM fonderna 2024

Vilka PPM fonder som kommer att gå bäst under 2024 är svårt att sia om. Det finns många faktorer som inverkar på hur fonderna kommer att prestera, och att på förhand välja ut vilka som kommer gå bäst är otroligt svårt. Man kan dock till viss del titta på historisk utveckling för fonderna. 

De fonder som under en lägre tidsperiod presterat väldigt bra har troligtvis duktiga förvaltare. Därmed finns också en god chans att de fonderna kommer fortsätta att prestera bra även framöver.

52 bästa PPM fonderna senaste 5 åren

Här nedanför har vi listat de 52 bästa PPM fonderna presterat bäst i snitt de senaste 5 åren. Vi har använt pensionsmyndigheten för att sortera ut premiepensionsfonderna.

PPM fondAvkastning i snitt senaste 5 åren (%)
1Swedbank Robur Technology A28,1 %
2BlackRock - World Technology A221,8 %
3Lannebo Teknik20,7 %
4Franklin Technology Fund A20,6 %
5Skandia Time Global20,1 %
6AMF Aktiefond Nordamerika20,1 %
7DNB Teknologi S19,9 %
8Länsförsäkringar USA Aktiv A18,8 %
9Handelsbanken USA Index Criteria A118,6 %
10Handelsbanken Amerika Tema A118,5 %
11DNB SMB S18,4 %
12Länsförsäkringar USA Index18,2 %
13Spiltan Aktiefond Småland17,7 %
14SEB Teknologifond17,5 %
15Storebrand USA A17,5 %
16S-Banken USA Aktie A17,3 %
17Carnegie Listed Private Equity A17,2 %
18Skandia Nordamerika Exponering17,0 %
19Öhman Global Growth A16,9 %
20Swedbank Robur Access USA A16,9 %
21Spiltan Småbolagsfond16,7 %
22Öhman Marknad USA A16,7 %
23Pictet Clean Energy Transition R16,5 %
24Spiltan Globalfond Investmentbolag16,3 %
25BlackRock - US Flexible Equity A216,2 %
26Coeli - Global Select Fund R16,1 %
27BlackRock - Sustainable Energy A216,0 %
28Franklin U.S. Opportunities Fund A15,9 %
29Nordea Global15,7 %
30Kotak Funds - India Midcap A15,6 %
31Nordea Småbolagsfond Norden15,5 %
32Franklin India Fund A15,5 %
33DNB Global Indeks S15,5 %
34AMF Aktiefond Global15,4 %
35Folksam LO Världen15,4 %
36Länsförsäkringar Global Index15,3 %
37Seligson & Co Global Top 25 Brands A15,1 %
38Avanza Global15,0 %
39Storebrand Global Plus A15,0 %
40Öhman Marknad Global A15,0 %
41Pareto Global B14,9 %
42C WorldWide Global Equities Ethical 1A14,9 %
43Holberg Global A14,7 %
44AP7 Aktiefond14,7 %
45Danske Invest SICAV - Global Index SI14,7 %
46Humle Småbolagsfond A14,6 %
47Skandia Global Exponering A14,6 %
48Swedbank Robur Access Global A14,6 %
49Pictet Premium Brands R14,6 %
50AXA IM US Equity QI B14,6 %
51Handelsbanken Hälsovård Tema A114,4 %
52Evli Global Placeringsfonden B14,4 %

Vad är premiepension?

Premiepensionen utgör en del av det svenska allmänna pensionssystemet, där 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst årligen avsätts till just denna del.

Din pensionsgrundande inkomst består av din grundlön plus eventuella lönetillägg och beskattningsbara förmåner. Även inkomster från extrajobb eller andra löneinkomster, utöver din huvudanställning, bidrar till premiepensionen, förutsatt att dessa inkomster beskattas som lön och inte som kapitalinkomst.

Det finns dock en övre gräns för hur mycket av din inkomst som kan bidra till premiepensionen varje år, vilken är satt till 7,5 inkomstbasbelopp. År 2019 motsvarade detta en inkomst på 483 tusen kronor, vilket innebär att inkomster över detta belopp inte genererar någon ytterligare avsättning till premiepensionen.

För 2019 var den maximala årliga avsättningen till premiepensionen därför lite över 12 tusen kronor. Inkomstbasbeloppet justeras årligen, vanligtvis i linje med inflationen, vilket innebär att den maximala avsättningen till premiepensionen också förväntas öka över tid.

Pengarna förvaltas automatiskt av sjunde AP-fonden

De pengar som ligger i ens premiepension förvaltas sedan antingen av den sjunde AP-fonden, eller av de fonder man själv har valt att pengarna ska ligga i. En stor fördel med PPM fonder är att fondavgifterna bland dessa fonder är rabatterade. 

Du betalar alltså en mindre fondavgift på en fond i ditt PPM sparande, än vad du skulle gjort om du sparat privat i samma fond hos till exempel din huvudbank.

DAGENS TIPS

Du kan byta PPM fonder och starta privat pensionsspar idag!

Pensionen är vårt kanske viktigaste sparande. Det är det som ska möjliggöra för oss att en gång kunna sluta jobba och ändå kunna försörja oss på ett bra sätt. 

Det gäller därför att man har ett bra pensionssparande för att öka chansen att kunna få en bra pension. I pensionsåldern går det ju inte heller att anta att man kommer att ha energi för att jobba en massa och täcka upp för en dålig pension. 

Det är alltså dags att agera redan nu – att ta tag i din pension idag, och göra skillnad medan möjligheten fortfarande finns.

Såhär byter du PPM fonder

Att byta PPM-fonder är ett viktigt steg för att optimera din pension. Det ger dig möjlighet att anpassa ditt pensionsparande till de marknader och sektorer du tror på, samt att justera risknivån baserat på din ålder och hur lång tid du har kvar till pensionen.

Närmar du dig pensionen kan det vara klokt att välja fonder med lägre risk för att minska volatiliteten i ditt sparande och skydda kapitalet mot större nedgångar. För yngre sparare med lång tid kvar till pension kan det vara mer fördelaktigt att välja fonder med högre risk, eftersom de potentiellt kan erbjuda högre avkastning över tid, trots större prisfluktuationer på kort sikt.

Kom ihåg att även om fonder med högre risk kan ge bättre avkastning över lång tid, kan de också uppleva perioder med negativ utveckling. Därför är det viktigt att regelbundet se över och eventuellt justera ditt fondval för att säkerställa att det fortfarande motsvarar din risktolerans och dina pensionsmål.

Såhär startar du ett privat pensionsspar

Att komplettera premiepensionen med privat sparande blir allt viktigare då framtida allmänna pensioner förväntas minska, särskilt för yngre generationer på grund av ökad livslängd. Prognoser visar att framtida pensionärer kan förvänta sig runt 50% av sin slutlön från den allmänna pensionen, en minskning från tidigare uppskattningar på 60%. För att upprätthålla en god levnadsstandard i pension är det därför klokt att starta ett privat pensionssparande som komplement.

Den som vill slippa att jobba långt upp i ålderdomen bör därför se till att starta ett privat pensionssparande. Det sparandet kan då fungera som ett komplement till den allmänna pensionen. På så sätt kan man ha råd med en god levnadsstandard även om den allmänna pensionen blir låg.

Använd investeringssparkonto istället för IPS när du pensionssparar privat

Förut kunde man ha ett privat pensionssparande i ett så kallat IPS-konto. IPS står för Individuellt PensionsSparande, och var tidigare avdragsgillt. Möjligheten att göra avdrag för detta har dock tagits bort nu, och det är därför inte längre fördelaktigt med ett sådant sparande. 

Istället är det bättre att ha sitt privata pensionssparande i ett vanligt konto på den bank där man har sina övriga besparingar.

Hur fungerar pensionssystemet?

Dagens pensionssystem består av flera olika delar. Först och främst så finns den allmänna pensionen. Den tillkommer alla som jobbar och har en skattepliktig inkomst. Insättningarna till den allmänna pensionen tas från arbetsgivaravgiften som din arbetsgivare betalar på din lön. 

Avsättningen är totalt 18,5% av din totala pensionsgrundande inkomst och är i sin tur uppdelad i två delar. Dessa delarna är inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen står för majoriteten av den allmänna pensionen. Till den avsätts motsvarande 16% av dina inkomster, och till premiepensionen avsätts 2,5%. 

När det sedan är dags att gå i pension så beräknas din månatliga allmänna pension med hjälp av två faktorer. Dels hur mycket pensionskapital du ackumulerat under ditt arbetsliv. Dels med hjälp av ett så kallat delningstal. Delningstalet representerar den förväntade återstående livslängden som du har när du går i pension.

Utöver den allmänna pensionen så har även de flesta tjänstepension. Många har också någon form av privat pensionssparande. Både tjänstepensionen och det privata sparandet är viktiga komplement till den allmänna pensionen.

Allmän pension består av två delar

Den allmänna pensionen består som tidigare nämnt av två delar. Inkomstpensionen dit det mesta av pensionskapitalet går. Och premiepensionen dit en liten del av den allmänna pensionen betalas in. 

Till inkomstpensionen avsätts ett belopp motsvarande 16 procent av dina pensionsgrundande inkomster. Till premiepensionen avsätts bara motsvarande 2,5 procent av dina pensionsgrundande inkomster. Premiepensionen är dock den enda delen av den allmänna pensionen som du själv får bestämma över hur den ska placeras.

Tjänstepension

Tjänstepension är ett extra pensionssparande som ofta betalas av arbetsgivaren, avsett att komplettera den allmänna pensionen och minska inkomstgapet vid pensionering. 

Majoriteten av arbetsgivare erbjuder tjänstepension, vanligtvis i form av en premiebestämd plan där arbetsgivaren sätter in en fast procentandel av lönen, ofta mellan 4,5 till 5 procent. Den framtida tjänstepensionens storlek beror på dessa insättningar och avkastningen på dem. 

I kontrast garanterar en förmånsbestämd tjänstepension en bestämd andel av slutlönen vid pensionering, där arbetsgivarens kostnad varierar beroende på fondens avkastning.

Allmänna pensionen ser ut att bli sämre framåt

Med tanke på att den allmänna pensionen förväntas bli lägre för framtida pensionärer än för nuvarande, spelar tjänstepensionen en allt större roll för en trygg pension. Om du inte har tjänstepension kan det krävas ett betydligt större eget pensionssparande för att kompensera. Det är därför viktigt att undersöka om din arbetsgivare erbjuder tjänstepension och vid behov förhandla om att få detta som en del av din anställning.

För höginkomsttagare är tjänstepensionen särskilt viktig då den allmänna pensionen endast baseras på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Tjänstepension kan därmed fylla gapet för inkomstdelar över denna gräns, ofta med betydande avsättningar på upp till 30 procent av lönedelarna som överskrider gränsen. Därmed kan tjänstepensionen utgöra en stor del av den totala pensionen för de med högre löner.

Privat pensionsspar

För att få en bra pension så är det viktigt att man ser till att ha ett privat pensionssparande. Det går inte att förlita sig på bara den allmänna pensionen. Tjänstepensionen kommer troligtvis inte heller vara tillräcklig för att täcka upp hela det inkomstbortfall som uppstår när man går i pension. 

Har man inte redan börjat så bör man alltså så snart som möjligt se till att starta ett privat pensionssparande.

Allmänna pensionen ser ut att bli sämre framåt

Hur stort behov man har av ett privat pensionssparande beror dock på vilken ekonomisk situation man befinner sig i. Det som främst avgör hur stort privat pensionssparande man behöver är hur mycket pengar man beräknar spendera som pensionär jämfört med tiden som arbetande. 

Vissa vill använda pensionen till att resa och unna sig en massa. Det kan då krävas ett stort privat pensionssparande för att finansiera den pensionärstillvaron. Andra kanske hellre håller sig på hemmaplan och kan tycka att det känns okej med att dra ned på sin konsumtion under tiden som pensionär. 

Man kanske till och med har ett bolån som beräknas vara avbetalt innan pensionen – vilket gör att boendekostnaderna kanske minskar markant. Behovet av det privata pensionssparandet kan då vara lågt. I vissa fall kanske till och med obefintligt.

Tid och avkastning är viktigt

Det finns två faktorer som markant kan bidra till en bra pension. Det är att ha sparande och pensionsavsättningar under en lång tidsperiod, och att ha en hög avkastning på kapitalet som sparas. 

Den som börjar jobba tidigt i livet och är yrkesverksam hela livet samt har en bra lön har väldigt goda förutsättningar för att få en bra pension. Dels för att man får stora avsättningar till den allmänna pensionen (och troligtvis till en tjänstepension) och att man har möjlighet till ett stort eget pensionssparande. 

Lyckas man vidare att få en hög avkastning på sitt pensionskapital så kommer man med stor sannolikhet ha väldigt god ekonomi som pensionär.

Ränta på ränta effekten

Ränta på ränta effekten kan över långa tidsperioder göra att ditt kapital växer sig väldigt stort. Ränta på ränta effekten beskriver fenomenet att kapital som investeras med en procentuell årlig avkastning över tid växer exponentiellt. 

Investerar man till exempel 1000 kr i en fond som genererar 10% årlig avkastning så kommer värdet år 1 att öka med 100 kr. År 2 så kommer dock värdet öka med 110 kr. Detta eftersom att man vid början av år 2 hade 1100 kr. På så sätt blir avkastningen i nominellt belopp högre och högre för varje år som går, även om man inte skulle göra några nya insättningar till fonden. 

På lång sikt kan denna effekt få ens kapital att mångdubblas – och det är därför som vissa till och med kallar ränta på ränta effekten för världens åttonde underverk. För om man ser till att starta sitt sparande tidigt, och vågar ta kalkylerade risker för att nå en hög avkastning, så finns det goda förutsättningar för att ränta på ränta effekten ska göra underverk för ens pensionssparande.

Såhär väljer du egna PPM fonder till din premiepension

Det är enkelt att byta fonder och själv välja ut dina egna PPM fonder. Detta gör du på Pensionsmyndighetens hemsida. Där loggar du in på ”Mina sidor” med hjälp av ditt BankID. 

När du loggat in kan du se din nuvarande fondportfölj och även ta bort fonder och söka efter nya fonder att lägga till. När du lagt till de fonder du vill ha så kan du ange önskad fördelning mellan fonderna. Det vill säga att om du valt exempelvis fem olika fonder så kanske du vill lägga en femtedel av pengarna (20%) i varje fond. 

Eller så kanske du vill lägga 25% i någon av fonderna, 15% i en annan – eller något liknande upplägg. Sedan är det bara att godkänna ditt val, och fondbytena kommer sedan vara genomförda inom några dagar.

Läs mer om hur du kan investera i fonder och bygga en fondportfölj.

Vad är AP7 Såfa?

AP7 Såfa är en statligt förvaltad premiepensionsfond. Det är den fonden som dina premiepensionspengar ligger placerad i om du ännu inte gjort något aktivt val av PPM fonder. Såfa står för Statens Årskulls Förvaltnings Alternativ. AP7 Såfa består i sin tur av två stycken fonder – AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fram tills 55 års ålder så består ens AP7 Såfa av enbart aktiefonden. 

Vid den åldern så börjar sedan innehållet i AP7 Såfa att skiftas mot mindre av aktiefonden och mer av räntefonden. På så sätt minskar risken i premiepensionssparandet i takt med att man närmar sig pensionen. Värt att nämna är också att AP7 Aktiefond tillåts använda belåning i sina aktieköp. Upp till 25 procent hävstång har fonden möjlighet att använda sig av. Det betyder att för varje hundralapp som sätts in i fonden så kan de köpa aktier för upp till 125 kr genom att belåna sig. På så sätt beräknar de över tid kunna skapa en bättre avkastning. Men detta gör dock också att risken blir mycket högre. 

Skulle aktiemarknaden börja falla så kommer AP7 Aktiefond troligtvis falla mer än marknaden som helhet. Det är alltså inte en fond som passar den som föredrar att ta låg risk. AP7 Såfa är dock fortfarande den överlägset mest populära PPM fonden – även om fler och fler börjat inse att det kan finnas fördelar med att byta ut den och välja egna fonder.

Är passiv eller aktiv förvaltning bäst för dig?

När man väljer fonder bör man fundera över om man föredrar fonder med aktiv eller passiv förvaltning. Passiv förvaltning innebär att fonden ska försöka replikera utvecklingen av ett visst index. Ett index kan vara till exempel OMX Stockholm 30 som innehåller de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Läs mer om indexfonder här.

En passivt förvaltad fond som ska följa OMX Stockholm 30 köper alltså bara på sig dessa aktier. Det är alltså ingen analys eller handplockning av bolag som sker. Det är nämligen det man gör i en aktivt förvaltad fond. Där jobbar analytiker och fondförvaltare med att välja ut de aktier som de tror kommer att prestera bäst. En aktivt förvaltad fond är därför mycket dyrare än en passiv – det vill säga den har en högre fondavgift. 

Det man bör fundera över är om man tror att förvaltarnas kompetens kommer resultera i tillräckligt mycket högre avkastning än en passivt förvaltad fond. Den aktivt förvaltade fonden måste ju trots allt minst avkasta så pass mycket mer att den kompenserar för den högre fondavgiften.

När kan man ta ut sin pension?

Det är inte möjligt att helt och hållet själv välja när man ska ta ut sin pension. Det finns nämligen en del åldersgränser man måste förhålla sig till. Dessa gränser finns för att undvika att man till exempel ska gå i pension för tidigt och inte få tillräckligt med pengar att leva på under tiden som pensionär.

När det kommer till den allmänna pensionen så får den tas ut tidigast från och med 61 års ålder. Denna åldersgräns kommer dock justeras upp framöver – som ett resultat av vår ökande förväntade levnadstid. Redan är 2020 så höjs minimiåldern för uttag av allmän pension till 62 år. 2023 höjs den ytterligare till 63 år. Även 2026 kommer den att höjas igen – då till 64 år. 

Utvecklingen med höjd gräns för uttag av pensionen kan mycket väl fortsätta även efter 2026. Den som är ung idag kanske därför måste jobba till långt efter 64 års ålder innan den allmänna pensionen kan börja tas ut.

Annorlunda regler för tjänstepension

Reglerna för tjänstepensionen ser lite annorlunda ut. Dessa regler är också lite olika beroende på vilket specifikt tjänstepensionsavtal man har. Det vanligaste är dock att tjänstepensionen får tas ut från och med en ålder på 55 år. 

Dock bör man kolla upp villkoren i sitt egna tjänstepensionsavtal för att vara säker på exakt vilka regler som gäller.

Vad är oranga kuvertet?

Den som tjänar in till sin allmänna pensinon får varje år ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Detta årsbesked kommer i form av ett orange kuvert. Tidigare så kom det alltid via post – men nu för tiden kan det också skickas via digital brevlåda. De orangea kuverten börjas skickas ut i mitten på januari. De som redan är pensionerade får sina först. 

Därefter (under perioden februari till mars) får dem som fortfarande håller på att spara ihop till sin pension sina kuvert. I årsbeskedet kan man bland annat se hur mycket man tjänat ihop till sin pension under det föregående året, och hur stor total behållning man har på sina pensionskonton.

Fördelar med PPM fonder

Premiepensionssparandet är bra på det sätt att det är en del av den allmänna pensionen som du har makten att själv påverka. Du har möjlighet att själv välja vilka fonder som du ska ha i ditt PPM-sparande. Därmed påverkar du också vilken avkastning du kommer att få – och i slutändan hur bra pension du kommer kunna få ut. 

Genom att välja egna PPM-fonder så har du fördelen att kunna välja fonder sin passar just din risknivå. Samtidigt kan du också välja att investera i de branscher och regioner som du tror kommer att prestera bäst framöver.

Nackdelar

Den uppenbara nackdelen med att byta PPM-fonder är om dina valda fonder ger relativt sett dålig avkastning. God historik är aldrig någon garanti för att en fond kommer fortsätta att gå bra, och det är alltid svårt att sia om hur en fond kommer prestera i framtiden. 

AP7 Såfa har historiskt sett genererat en bra avkastning, och att hitta fonder som går bättre kan vara svårt – även om det inte är omöjligt.

Risker

Som med alla investeringar så är även PPM-sparandet riskfyllt. Och det kommer vara riskfyllt oavsett om du väljer att fortsätta spara i AP7 Såfa eller om du byter till andra fonder. 

Kanske blir det dock mindre riskfyllt att spara i andra fonder i och med att du då till skillnad från i AP7 Såfa:n inte har någon belåning i sparandet.

Källor
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.