PPM fonder – 25 bästa PPM fonderna [TOPPLISTA]

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

PPM fonder

Vill du lära dig mer och förbättra din premiepension (PPM fonder)? Då har du hittat rätt! I denna artikeln går jag igenom allt från grunderna när det kommer till premiepensionen och listar även de bästa PPM fonderna 2020

Artikelns innehållsförteckning

Vad är PPM fonder?

PPM är samma sak som premiepension, vilket är en del av den allmänna pensionen. PPM fonder är då alltså de fonder som ingår i din premiepension. Dessa fonder får man till skillnad från resten av det allmänna pensionssparandet välja att placera hur man vill. 

Ens egna val är dock begränsat till ett antal fonder som Pensionsmyndigheten godkänt som PPM-fonder. För att kunna finnas med i PPM utbudet så ställs lite högre krav på fonderna – vilket ska fungera som ett skydd mot pensionsspararna.

Du kan välja fonder själv om du önskar

Många vet dock inte om möjligheten att byta fonder, eller har ännu inte ägnat någon energi åt att byta sina fonder inom premiepensionssparandet. Därför finns ett förvalt fondalternativ för de som inte gör något aktivt val av PPM fonder. 

Gör man inget aktivt val så kommer pengarna automatiskt att förvaltas av den statligt ägda sjunde AP-fonden. Den kan vara ett bra sparande för premiepensionen då den gett bra avkastning över tid. Men det kan också löna sig att välja fonder själv – och investera i de fonder man tror kommer gå allra bäst på sikt.

Vad är premiepension?

Premiepensionen är som sagt en del av den allmänna pensionen. Avsättningarna till premiepensionen motsvarar 2,5 procent per år av din totala pensionsgrundande inkomst. Den inkomsten motsvarar din grundlön plus eventuella lönetillägg och värdet av dina beskattningsbara förmåner. 

Har du extrajobb eller andra inkomster utöver ditt ordinarie jobb så avsätts pengar även från de inkomsterna till din premiepension. Detta är dock förutsatt att inkomsten fås som lön (och inte som exempelvis kapitalinkomst).

Det finns dock ett tak för hur mycket som kan sättas av till premiepensionen varje år. Detta ligger vid inkomster motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp. För 2019 så motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en total inkomst på 483 tusen kronor. På inkomst utöver den summan så avsätts alltså inga pengar till premiepensionen. 

Den maximala avsättningen till premiepensionen för år 2019 blir alltså strax över 12 tusen kronor. Inkomstbasbeloppet kan sedan förväntas justeras upp med ett par procent per år framöver i takt med inflationen. Därför kommer också den maximala årliga avsättningen till premiepensionen att öka med tiden.

Pengarna förvaltas automatiskt av sjunde AP-fonden

De pengar som ligger i ens premiepension förvaltas sedan antingen av den sjunde AP-fonden, eller av de fonder man själv har valt att pengarna ska ligga i. En stor fördel med PPM fonder är att fondavgifterna bland dessa fonder är rabatterade. 

Du betalar alltså en mindre fondavgift på en fond i ditt PPM sparande, än vad du skulle gjort om du sparat privat i samma fond hos till exempel din huvudbank.

DAGENS TIPS

Du kan byta PPM fonder och starta privat pensionsspar idag!

Pensionen är vårt kanske viktigaste sparande. Det är det som ska möjliggöra för oss att en gång kunna sluta jobba och ändå kunna försörja oss på ett bra sätt. 

Det gäller därför att man har ett bra pensionssparande för att öka chansen att kunna få en bra pension. I pensionsåldern går det ju inte heller att anta att man kommer att ha energi för att jobba en massa och täcka upp för en dålig pension. 

Det är alltså dags att agera redan nu – att ta tag i din pension idag, och göra skillnad medan möjligheten fortfarande finns.

Såhär byter du PPM fonder

Ett bra första steg för att se över sin pension kan vara att byta sina PPM fonder. Då kan man passa på att välja fonder som investerar i de branscher och de regioner som man tror kommer att avkasta bäst under den kommande tiden. Man kan också passa på att justera risken i sitt sparande beroende på vilken ålder man har. Eller framförallt efter hur många år som är kvar innan man planerar att gå i pension. 

Börjar man närma sig pensionen så kanske en stor andel lågriskfonder är att föredra. Är man å andra sidan väldigt ung och har länge kvar till pensionen så kan aktiefonder med lite högre risk vara ett bättre alternativ. Högriskfonderna ska ju över tid generera mycket bättre avkastning än lågriskfonderna. Men samtidigt så kan utvecklingen i en högriskfond vara betydligt mer volatil på kortare sikt. Enskilda år då en högriskfond har en större negativ utveckling förekommer normalt med jämna mellanrum. 

Anledningen till att lågriskfonder är att föredra när man närmar sig pensionen är alltså för att de är mindre volatila. De kan alltså hjälpa till att undvika att behöva börja plocka ut sin pension ett år då värdet på pensionssparandet sjunkit.

Såhär startar du ett privat pensionsspar

Utöver att se över sin premiepension kan det vara bra att starta ett privat pensionssparande. Det har blivit allmänt känt under de senaste åren att den allmänna pensionen kommer bli svår att klara sig på. Tidigare uppskattades att pensionärer som gick i pension vid 65 års ålder skulle få ut nånstans runt trakterna 60 procent av sin slutlön i allmän pension. De som går i pension vid 65 års ålder om några årtionden beräknas nu istället få ut runt 50 procent av slutlönen i pension. 

För yngre födda på 1990-talet och 2000-talet beräknas pensionen bli ännu lägre. Detta beror framför allt på att vi uppvisar en längre och längre genomsnittlig levnadstid. I och med att vi lever längre måste alltså pensionspengarna delas upp på en längre tidsperiod – vilket medför lägre månatliga pensioner. 

Den som vill slippa att jobba långt upp i ålderdomen bör därför se till att starta ett privat pensionssparande. Det sparandet kan då fungera som ett komplement till den allmänna pensionen. På så sätt kan man ha råd med en god levnadsstandard även om den allmänna pensionen blir låg.

Använd investeringssparkonto istället för IPS när du pensionssparar privat

Förut kunde man ha ett privat pensionssparande i ett så kallat IPS-konto. IPS står för Individuellt PensionsSparande, och var tidigare avdragsgillt. Möjligheten att göra avdrag för detta har dock tagits bort nu, och det är därför inte längre fördelaktigt med ett sådant sparande. 

Istället är det bättre att ha sitt privata pensionssparande i ett vanligt konto på den bank där man har sina övriga besparingar.

PPM fonder och bästa PPM fonderna

TOPPLISTA

Bästa PPM fonderna 2020

Vilka PPM fonder som kommer att gå bäst under 2020 är svårt att sia om. Det finns många faktorer som inverkar på hur fonderna kommer att prestera, och att på förhand välja ut vilka som kommer gå bäst är otroligt svårt. Man kan dock till viss del titta på historisk utveckling för fonderna. 

De fonder som under en lägre tidsperiod presterat väldigt bra har troligtvis duktiga förvaltare. Därmed finns också en god chans att de fonderna kommer fortsätta att prestera bra även framöver.

Bästa PPM fonderna senaste 5 åren

Här nedanför har vi listat de 20 bästa PPM fonderna senaste 5 åren. Vi har använt Morningstar för att sortera ut premiepensionsfonderna. Klicka på fondnamnen för att läsa mer om respektive fond hos Avanza.

Källa: Morningstar.com
Uppdaterad: 2019-12-01

PPM fonderna som har gett bäst avkastning senaste 3 åren

En tydlig trend under de senaste åren har varit utvecklingen mot ett mer digitalt och högteknologiskt samhälle. Det syns också tydligt på de fonder som presterat bäst under tidsperioden. Faktum är att samtliga av de 5 PPM fonder som presterat bäst under de senaste 36 månaderna är teknologitunga fonder. 

Allra bäst har BlackRock Global Funds – Technology Fund A2 gått. Den har stigit med hela 114 procent under de senaste tre åren. Av de fem bästa fonderna så steg Swedbank Robur Technology A minst, med en uppgång på 89 procent. De övriga tre fonderna var Skandia Time Global (+91%), DNB Teknologi A (+93%) och UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity P-acc (+94%). 

Tittar man vidare på fonderna som hamnat topp 10 och topp 20 efter avkastningen de tre senaste åren så kan man se att många tillväxtmarknadsfonder, Rysslandsfonder och fastighetsfonder presterat väldigt bra avkastningsmässigt.

Hur fungerar pensionssystemet?

Dagens pensionssystem består av flera olika delar. Först och främst så finns den allmänna pensionen. Den tillkommer alla som jobbar och har en skattepliktig inkomst. Insättningarna till den allmänna pensionen tas från arbetsgivaravgiften som din arbetsgivare betalar på din lön. 

Avsättningen är totalt 18,5% av din totala pensionsgrundande inkomst och är i sin tur uppdelad i två delar. Dessa delarna är inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen står för majoriteten av den allmänna pensionen. Till den avsätts motsvarande 16% av dina inkomster, och till premiepensionen avsätts 2,5%. 

När det sedan är dags att gå i pension så beräknas din månatliga allmänna pension med hjälp av två faktorer. Dels hur mycket pensionskapital du ackumulerat under ditt arbetsliv. Dels med hjälp av ett så kallat delningstal. Delningstalet representerar den förväntade återstående livslängden som du har när du går i pension.

Utöver den allmänna pensionen så har även de flesta tjänstepension. Många har också någon form av privat pensionssparande. Både tjänstepensionen och det privata sparandet är viktiga komplement till den allmänna pensionen.

Allmän pension består av två delar

Den allmänna pensionen består som tidigare nämnt av två delar. Inkomstpensionen dit det mesta av pensionskapitalet går. Och premiepensionen dit en liten del av den allmänna pensionen betalas in. 

Till inkomstpensionen avsätts ett belopp motsvarande 16 procent av dina pensionsgrundande inkomster. Till premiepensionen avsätts bara motsvarande 2,5 procent av dina pensionsgrundande inkomster. Premiepensionen är dock den enda delen av den allmänna pensionen som du själv får bestämma över hur den ska placeras.

Tjänstepension

Tjänstepension är en extra typ av pensionssparande som brukar betalas av arbetsgivaren. Tjänstepensionen är tänkt som ett komplement till den allmänna pensionen. Den ska täcka upp en del av den skillnad som blir mellan nivån på ens lön och nivån på den allmänna pensionen. På så sätt ska tjänstepensionen kompensera för åtminstone en del av det inkomstbortfall som uppstår då man går från lön till pension.

Idag erbjuder de flesta arbetsgivare någon form av tjänstepensionslösning. Det finns två huvudsakliga typer av tjänstepension. Förmånsbestämd tjänstepension och premiebestämd tjänstepension. Det allra vanligaste är att man har en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att det är bestämt hur mycket arbetsgivaren ska betala in till tjänstepensionen. Ofta rör det sig om en summa som motsvarar 4,5 eller 5,0 procent av den bruttolön man har. 

Hur mycket man sedan får ut när det är dags att ta ut tjänstepensionen beror på hur stora avsättningar man fått under åren, och vilken avkastning man lyckats få på kapitalet i tjänstepensionen. En förmånsbestämd tjänstepension skiljer sig så att du där istället får en förutbestämd procentsats av din slutlön utbetald när du pensionerats. En förmånsbestämd tjänstepension kan alltså variera i kostnad för din arbetsgivare beroende på hur pass väl kapitalet avkastat under åren.

Allmänna pensionen ser ut att bli sämre framåt

I och med att den allmänna pensionen beräknas bli sämre för de som går i pension i framtiden jämfört med för dagens pensionärer så har tjänstepensionen blivit allt viktigare för att få en bra pension. Den som saknar tjänstepension måste då kompensera med ett mycket större privat sparande till pensionen. Det är därför värt att kolla upp om ens arbetsgivare erbjuder tjänstepension. 

Gör de inte det så bör man förhandla och se om det finns möjlighet att få dem att börja erbjuda tjänstepension. Särskilt för de med höga inkomster är det viktigt att se till att man får tjänstepension inbetalad. Detta beror på att avsättningar till den allmänna pensionen bara görs på totala inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år. Den som tjänar mycket mer än så får alltså en betydligt mindre del av sin slutlön i allmän pension. 

Det är därför vanligt i de flesta tjänstepensionsavtal att mycket större avsättningar görs på de lönedelar som hamnar över gränsen för avsättning till den allmänna pensionen. Vanligen avsätts hela 30 procent till tjänstepensionen för de lönedelar som hamnar över gränsen. Tjänstepensionens betydelse är alltså extra stor för din slutliga pension ifall du har en hög lön.

Privat pensionsspar

För att få en bra pension så är det viktigt att man ser till att ha ett privat pensionssparande. Det går inte att förlita sig på bara den allmänna pensionen. Tjänstepensionen kommer troligtvis inte heller vara tillräcklig för att täcka upp hela det inkomstbortfall som uppstår när man går i pension. 

Har man inte redan börjat så bör man alltså så snart som möjligt se till att starta ett privat pensionssparande.

Allmänna pensionen ser ut att bli sämre framåt

Hur stort behov man har av ett privat pensionssparande beror dock på vilken ekonomisk situation man befinner sig i. Det som främst avgör hur stort privat pensionssparande man behöver är hur mycket pengar man beräknar spendera som pensionär jämfört med tiden som arbetande. 

Vissa vill använda pensionen till att resa och unna sig en massa. Det kan då krävas ett stort privat pensionssparande för att finansiera den pensionärstillvaron. Andra kanske hellre håller sig på hemmaplan och kan tycka att det känns okej med att dra ned på sin konsumtion under tiden som pensionär. 

Man kanske till och med har ett bolån som beräknas vara avbetalt innan pensionen – vilket gör att boendekostnaderna kanske minskar markant. Behovet av det privata pensionssparandet kan då vara lågt. I vissa fall kanske till och med obefintligt.

Tid och avkastning är viktigt

Det finns två faktorer som markant kan bidra till en bra pension. Det är att ha sparande och pensionsavsättningar under en lång tidsperiod, och att ha en hög avkastning på kapitalet som sparas. 

Den som börjar jobba tidigt i livet och är yrkesverksam hela livet samt har en bra lön har väldigt goda förutsättningar för att få en bra pension. Dels för att man får stora avsättningar till den allmänna pensionen (och troligtvis till en tjänstepension) och att man har möjlighet till ett stort eget pensionssparande. 

Lyckas man vidare att få en hög avkastning på sitt pensionskapital så kommer man med stor sannolikhet ha väldigt god ekonomi som pensionär.

Ränta på ränta effekten

Ränta på ränta effekten kan över långa tidsperioder göra att ditt kapital växer sig väldigt stort. Ränta på ränta effekten beskriver fenomenet att kapital som investeras med en procentuell årlig avkastning över tid växer exponentiellt. 

Investerar man till exempel 1000 kr i en fond som genererar 10% årlig avkastning så kommer värdet år 1 att öka med 100 kr. År 2 så kommer dock värdet öka med 110 kr. Detta eftersom att man vid början av år 2 hade 1100 kr. På så sätt blir avkastningen i nominellt belopp högre och högre för varje år som går, även om man inte skulle göra några nya insättningar till fonden. 

På lång sikt kan denna effekt få ens kapital att mångdubblas – och det är därför som vissa till och med kallar ränta på ränta effekten för världens åttonde underverk. För om man ser till att starta sitt sparande tidigt, och vågar ta kalkylerade risker för att nå en hög avkastning, så finns det goda förutsättningar för att ränta på ränta effekten ska göra underverk för ens pensionssparande.

Såhär väljer du egna PPM fonder till din premiepension

Det är enkelt att byta fonder och själv välja ut dina egna PPM fonder. Detta gör du på Pensionsmyndighetens hemsida. Där loggar du in på ”Mina sidor” med hjälp av ditt BankID. 

När du loggat in kan du se din nuvarande fondportfölj och även ta bort fonder och söka efter nya fonder att lägga till. När du lagt till de fonder du vill ha så kan du ange önskad fördelning mellan fonderna. Det vill säga att om du valt exempelvis fem olika fonder så kanske du vill lägga en femtedel av pengarna (20%) i varje fond. 

Eller så kanske du vill lägga 25% i någon av fonderna, 15% i en annan – eller något liknande upplägg. Sedan är det bara att godkänna ditt val, och fondbytena kommer sedan vara genomförda inom några dagar.

Läs mer om hur du kan investera i fonder och bygga en fondportfölj.

Vad är AP7 Såfa?

AP7 Såfa är en statligt förvaltad premiepensionsfond. Det är den fonden som dina premiepensionspengar ligger placerad i om du ännu inte gjort något aktivt val av PPM fonder. Såfa står för Statens Årskulls Förvaltnings Alternativ. AP7 Såfa består i sin tur av två stycken fonder – AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fram tills 55 års ålder så består ens AP7 Såfa av enbart aktiefonden. 

Vid den åldern så börjar sedan innehållet i AP7 Såfa att skiftas mot mindre av aktiefonden och mer av räntefonden. På så sätt minskar risken i premiepensionssparandet i takt med att man närmar sig pensionen. Värt att nämna är också att AP7 Aktiefond tillåts använda belåning i sina aktieköp. Upp till 25 procent hävstång har fonden möjlighet att använda sig av. Det betyder att för varje hundralapp som sätts in i fonden så kan de köpa aktier för upp till 125 kr genom att belåna sig. På så sätt beräknar de över tid kunna skapa en bättre avkastning. Men detta gör dock också att risken blir mycket högre. 

Skulle aktiemarknaden börja falla så kommer AP7 Aktiefond troligtvis falla mer än marknaden som helhet. Det är alltså inte en fond som passar den som föredrar att ta låg risk. AP7 Såfa är dock fortfarande den överlägset mest populära PPM fonden – även om fler och fler börjat inse att det kan finnas fördelar med att byta ut den och välja egna fonder.

Är passiv eller aktiv förvaltning bäst för dig?

När man väljer fonder bör man fundera över om man föredrar fonder med aktiv eller passiv förvaltning. Passiv förvaltning innebär att fonden ska försöka replikera utvecklingen av ett visst index. Ett index kan vara till exempel OMX Stockholm 30 som innehåller de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Läs mer om indexfonder här.

En passivt förvaltad fond som ska följa OMX Stockholm 30 köper alltså bara på sig dessa aktier. Det är alltså ingen analys eller handplockning av bolag som sker. Det är nämligen det man gör i en aktivt förvaltad fond. Där jobbar analytiker och fondförvaltare med att välja ut de aktier som de tror kommer att prestera bäst. En aktivt förvaltad fond är därför mycket dyrare än en passiv – det vill säga den har en högre fondavgift. 

Det man bör fundera över är om man tror att förvaltarnas kompetens kommer resultera i tillräckligt mycket högre avkastning än en passivt förvaltad fond. Den aktivt förvaltade fonden måste ju trots allt minst avkasta så pass mycket mer att den kompenserar för den högre fondavgiften.

När kan man ta ut sin pension?

Det är inte möjligt att helt och hållet själv välja när man ska ta ut sin pension. Det finns nämligen en del åldersgränser man måste förhålla sig till. Dessa gränser finns för att undvika att man till exempel ska gå i pension för tidigt och inte få tillräckligt med pengar att leva på under tiden som pensionär.

När det kommer till den allmänna pensionen så får den tas ut tidigast från och med 61 års ålder. Denna åldersgräns kommer dock justeras upp framöver – som ett resultat av vår ökande förväntade levnadstid. Redan är 2020 så höjs minimiåldern för uttag av allmän pension till 62 år. 2023 höjs den ytterligare till 63 år. Även 2026 kommer den att höjas igen – då till 64 år. 

Utvecklingen med höjd gräns för uttag av pensionen kan mycket väl fortsätta även efter 2026. Den som är ung idag kanske därför måste jobba till långt efter 64 års ålder innan den allmänna pensionen kan börja tas ut.

Annorlunda regler för tjänstepension

Reglerna för tjänstepensionen ser lite annorlunda ut. Dessa regler är också lite olika beroende på vilket specifikt tjänstepensionsavtal man har. Det vanligaste är dock att tjänstepensionen får tas ut från och med en ålder på 55 år. 

Dock bör man kolla upp villkoren i sitt egna tjänstepensionsavtal för att vara säker på exakt vilka regler som gäller.

Vad är oranga kuvertet?

Den som tjänar in till sin allmänna pensinon får varje år ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Detta årsbesked kommer i form av ett orange kuvert. Tidigare så kom det alltid via post – men nu för tiden kan det också skickas via digital brevlåda. De orangea kuverten börjas skickas ut i mitten på januari. De som redan är pensionerade får sina först. 

Därefter (under perioden februari till mars) får dem som fortfarande håller på att spara ihop till sin pension sina kuvert. I årsbeskedet kan man bland annat se hur mycket man tjänat ihop till sin pension under det föregående året, och hur stor total behållning man har på sina pensionskonton.

Fördelar med PPM fonder

Premiepensionssparandet är bra på det sätt att det är en del av den allmänna pensionen som du har makten att själv påverka. Du har möjlighet att själv välja vilka fonder som du ska ha i ditt PPM-sparande. Därmed påverkar du också vilken avkastning du kommer att få – och i slutändan hur bra pension du kommer kunna få ut. 

Genom att välja egna PPM-fonder så har du fördelen att kunna välja fonder sin passar just din risknivå. Samtidigt kan du också välja att investera i de branscher och regioner som du tror kommer att prestera bäst framöver.

Nackdelar

Den uppenbara nackdelen med att byta PPM-fonder är om dina valda fonder ger relativt sett dålig avkastning. God historik är aldrig någon garanti för att en fond kommer fortsätta att gå bra, och det är alltid svårt att sia om hur en fond kommer prestera i framtiden. 

AP7 Såfa har historiskt sett genererat en bra avkastning, och att hitta fonder som går bättre kan vara svårt – även om det inte är omöjligt.

Risker

Som med alla investeringar så är även PPM-sparandet riskfyllt. Och det kommer vara riskfyllt oavsett om du väljer att fortsätta spara i AP7 Såfa eller om du byter till andra fonder. 

Kanske blir det dock mindre riskfyllt att spara i andra fonder i och med att du då till skillnad från i AP7 Såfa:n inte har någon belåning i sparandet.

Källor

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.