Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vi förklarar: Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator

Moving Average Convergence Divergence

MACD är en handelsstrategi som mäter sambandet mellan olika linjer på ett diagram.  Handlare använder MACD för att identifiera förändringar i riktningen eller svårighetsgraden av en akties pristrend. Detta kan hjälpa handlare att bestämma när de ska gå in i, lägga till eller lämna en position.

MACD kan verka komplicerat vid första anblicken, eftersom det förlitar sig på ytterligare statistiska begrepp som exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Men i grunden hjälper MACD handlare att upptäcka när det senaste momentumet i en akties pris kan signalera en förändring i dess underliggande trend. 

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza.se

Innehållsförteckning

Vad är MACD?

Moving average convergence divergence (MACD) är en trendföljande momentumindikator som visar förhållandet mellan två glidande medelvärden av priset på ett värdepapper. MACD hjälper investerare att förstå om den hausseartade (uppåtgående) eller baisseartade (nedåtgående) rörelsen i priset stärks eller försvagas.

MACD utlöser tekniska signaler när den passerar över (för att köpa) eller under (för att sälja) handlarens signallinje. Hastigheten på crossovers tas också som en signal om att en marknad är överköpt eller översåld.

MACD är en eftersläpande indikator. När allt kommer omkring är all data som används i MACD baserad på aktiens historiska priskurva. Eftersom det är baserat på historisk data måste det nödvändigtvis ”släpa” priset. Vissa handlare använder dock MACD-historik för att förutsäga när en trendförändring kommer att inträffa. För dessa handlare kan denna aspekt av MACD ses som en ledande indikator på framtida trendförändringar.

En MACD positiv divergens är en situation där MACD inte når en ny låg nivå, trots att aktiekursen nådde en ny low. Detta ses som en hausseartad handelssignal – därav termen ”positiv divergens.” Om det motsatta scenariot inträffar – aktiekursen når en ny topp, men MACD-linjen misslyckas förutspå det – skulle detta ses som en baisseartad indikator och som en negativ divergens. 

MACD-indikator mäter förhållandet mellan två EMA, och dessa indikatorer används ofta tillsammans med RSI (relative strength index) för att ge analytiker en mer komplett teknisk bild av en marknad.

Dessa indikatorer mäter båda momentum på en marknad, men eftersom de mäter olika faktorer ger de ibland motsatta indikationer. Till exempel kan RSI visa en läsning över 70 under en längre tidsperiod, vilket indikerar att en marknad är övervärderad till köpsidan i förhållande till de senaste priserna, medan MACD indikerar att marknaden fortfarande ökar i köpmomentum, alltså att efterfrågan på tillgången fortfarande är stor. Båda indikatorerna kan signalera en kommande trendändring genom att visa avvikelser från priset (priset fortsätter högre medan indikatorn blir lägre, eller vice versa).

MACD Linjen

Den första komponenten för MACD är MACD-linjen, som mäter avståndet mellan de båda glidande medelvärdena (EMA). För att få fram MACD-linjen används ”rörliga medelvärden” av två separata tidsintervaller (oftast baserade på historiska stängningskurser för ett specifikt värdepapper), och linjen bildas av skillnaden mellan de två glidande medelvärdena, även kallad ’divergens’. 

Den enkla regeln för att få fram två glidande medelvärde är att det ena ska vara av kortare tidsperiod och det andra längre tidsperiod. I allmänhet övervägs exponentiella glidande medelvärden (EMA) för detta ändamål.

Huvudpunkten för MACD-linjen är en tidsperiod eller intervall som användaren kan definiera. Vanliga tidsperioder är:

  •  Korttidsintervall – 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15-dagarsintervall, där 9-dagars och 12-dagars är de vanligaste.
  •  Långtidsintervall – 21, 26, 30, 45, 50, 90, 200 dagars intervall; där 26-dagars- och 50- dagar är de mest populära.
Avanza_logotyp
5/5

Vårt betyg för trading på Avanza är 5,0 av 5,0

Histogrammen

Histogrammet visar skillnaden mellan signallinjen och MACD-linjen. Det är en grafisk representation där handlare tydligt kan jämföra de båda linjerna (MACD och signallinjen). MACD-histogrammet beräknas genom att subtrahera signallinjen från MACD-linjen.  

Det är inte ovanligt att investerare använder MACD:s histogram på samma sätt som de kan använda själva MACD-linjen. Positiva eller negativa korsningar, divergenser och snabba upp- och nedgångar kan också identifieras på histogrammet. Viss erfarenhet behövs innan man bestämmer vilken som är bäst i en given situation eftersom det finns tidsskillnader mellan signaler på MACD och dess histogram.

Histogrammet fastställs genom att subtrahera signallinjen från MACD-linjen. Detta är lättare att tolka än att bara titta på de två olika linjerna, eftersom det är svårt att avgöra om den ena kurvan är brantare än den andra. Histogrammet är positivt när MACD är högre än dess nio dagars EMA, och negativt när det är lägre.

Handlare använder MACD-histogrammet för att identifiera potentiella trendvändningar och prissvängningar. När histogrammet är positivt (dvs över baslinjen) betyder det att MACD är högre än dess niodagarsgenomsnitt, vilket tyder på en ny, ökad uppåtgående fart. När histogrammet är under baslinjen är MACD lägre än dess niodagarsgenomsnitt.

Nollor i MACD-histogrammet uppstår när MACD-linjen korsar högre än signallinjen (vanligtvis betraktad som en köpsignal) eller under signallinjen (en säljsignal). Toppar och dalar i histogrammet indikerar när ett utbrott av bullish eller bearish momentum tappar styrka och kurvan sannolikt återgår till sitt medelvärde.

Diagramanalysen är dock inte så enkelt som att leta efter korsningar på en graf. Skickliga tekniska analytiker tittar på en rad andra mätvärden, såsom volym och indikatorn för relativ styrka, när de tar fram en prisprognos. Även om MACD är en populär momentumindikator, räcker det inte i sig för att exakt förutsäga pristrender. Erfarna handlare använder en mängd olika mätvärden för att stödja deras förutsägelser.

Signal linjen

Signallinjen används som en utlösare för köp- och säljsignaler, då den identifierar ändringar i prismomentum för ett specifikt värdepapper.

Signallinjen är ett 9-perioders exponentiellt glidande medelvärde (EMA) för MACD-linjen. Även om EMA för nio perioder, exempelvis dagar, är standard kan handlare justera EMA:s längd för att passa deras handelsstrategi.

Signallinjen mäter alltså genomsnittslinjen (EMA) för MACD-indikatorn under nio perioder (exempelvis nio dagar). Signallinjen användas för att generera handelssignaler, köp eller sälj, när MACD korsar över eller under den. Endast handelssignaler är inte tillförlitliga utan bekräftelse eller filtrering från andra former av teknisk analys eller indikatorer.

Signallinjen, som också kallas triggerlinje, är ett glidande medelvärde av MACD-beräkningen (eller en annan indikator). Handlare söker med hjälp av signallinjen efter ingångar och utgångar då MACD-linjen korsar linjen.

När MACD-linjen passerar över signallinjen kan detta användas som en köpsignal. Å andra sidan, när MACD-linjen faller under signallinjen, kan detta användas som en sälj- eller kortsignal.

Den här typen av handelssignaler används vanligtvis inte på egen hand, utan de tillämpas som ett filter för andra handelssignaler, såsom riktningen för den övergripande trenden. Till exempel, om priset skenar över höga svänghöjder, en uppåtgående trend, kan köpsignaler användas för att gå in i en handel. Säljsignaler kan användas för att stänga handeln.

Signalerna kan ge vinster när priset på ett värdepapper följer en stark trend, men när priset inte trendar starkt bör signaler behandlas med försiktighet.

En av fördelarna med indikatorer, som signallinjen, är att de kan göra handelsbeslut systematiska. Handlare kan stanna i en position tills MACD korsar signallinjen i motsatt riktning.

Indikatorn fungerar inte så bra under alla förhållanden. Leta därför efter starka trender när det är möjligt och använd sedan triggerlinjen för handelssignaler.

Avanza_logotyp
5/5

Vårt betyg för trading på Avanza är 5,0 av 5,0

Nackdelar med att använda signallinjen

På hackiga marknader kan triggerlinjen ofta korsa MACD och generera många köp- och säljsignaler. För att undvika att bli piskad ur positioner, bör handlare bekräfta en triggerlinjekorsning med andra tekniska indikatorer eller trendanalys.

MACD är en eftersläpande indikator. Att lägga till ett glidande medelvärde till det kan skapa mer fördröjning mellan när priset faktiskt botten eller toppar och indikatorn har en crossover. Ibland genereras köpsignaler när priset redan har stigit rejält, eller så genereras säljsignaler efter att priset redan har sjunkit avsevärt.

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är en typ av glidande medelvärde (MA) som lägger större vikt och betydelse på de senaste datapunkterna.

Det exponentiella glidande medelvärdet kallas också för det exponentiellt vägda glidande medelvärdet. Ett exponentiellt vägt glidande medelvärde reagerar mer signifikant på senaste prisförändringar än ett enkelt glidande medelvärde (SMA), som tillämpar lika stor vikt på alla observationer under perioden. 

MACD beräknas genom att subtrahera den långsiktiga EMA (26 perioder) från den kortsiktiga EMA (12 perioder).

Baslinjen

Baslinjen, även kallad zero-line, är en linje som kan dras där MACD-kurvan skiftar från positiv till negativ. En viktig aspekt av baslinjen är dess inverkan på signallinjen. Vanligtvis ges en bullish/hausseartad signal som utlöses under baslinjen mer vikt än en som inträffar ovanför. Omvänt ges en bearish/baisseartad signal mer vikt om den inträffar över baslinjen.

Detta beror på att en trendvändning anses vara mer sannolik när säkerheten har rört sig i en riktning under en längre tid. Således, när MACD-linjen är under noll, har priset trendat ner tillräckligt länge för att en trendvändning ska vara pålitlig, och tvärtom.

Hur kan jag använda och tolka MACD?

När det kommer till handelsstrategier finns det lika många varianter av strategier som det finns handlare. Du kan läsa om oändliga varianter av samma idé som utnyttjar marknadsfördelar på nya, spännande sätt. Om du har tur kan du mycket väl använda över en variant som ger dig fördel, vilket betyder att den kan användas för att tjäna pengar på marknaderna.

Men om du går till andra webbplatser som lär ut indikatorer och teknisk analys, kommer du att läsa om många “handelsstrategier” som faktiskt inte fungerar alls. Nästan varje aktiesajt som du besöker kommer att presentera koncept som teoretiskt sätt verkar bra, och de kan också påstå att dessa handelsstrategier kan användas för att tjäna pengar.

Om handel med värdepapper var så enkel som att följa en grundläggande strategi, skulle alla lätt kunna tjäna pengar. Men som du säkert förstår så är det inte fallet. Väldigt få klarar det, och de som gör det kämpar för att ständigt utveckla sina strategier och utbilda sig.

Här presenterar vi de vanligaste handelsstrategierna för MACD, som du kan använda som inspiration och byggstenar för att skapa dig egen framgångsstrategi.

Rapid rise or fall

När MACD stiger eller faller snabbt (det kortsiktiga glidande medelvärdet drar sig bort från det långsiktiga glidande medelvärdet) är det en signal om att värdepapperet är överköpt eller översålt och snart kommer att återgå till normala nivåer. Handlare kombinerar ofta denna analys med det relativa styrkeindexet (RSI), eller andra tekniska indikatorer för att verifiera överköpta eller översålda förhållanden.

MACD Divergenser

Divergens visar en punkt där MACD avviker och inte följer prismomentum. När priset sänks till en ny lägstanivå, men MACD inte visar detsamma genom att visa en ny låg nivå, anses det vara en hausseartad avvikelse. Medan i en baisseartad divergens, har priset en ny topp, men MACD visar inte en ny topp på egen hand. Divergenspunkterna kan visa subtila förändringar i ett värdepapper.

En MACD positiv divergens är en situation där MACD inte når en ny låg nivå, trots att aktiekursen nådde en ny low. Detta ses som en hausseartad handelssignal – därav termen ”positiv divergens.” Om det motsatta scenariot inträffar – aktiekursen når en ny topp, men MACD misslyckas förutspå det – skulle detta ses som en baisseartad indikator och som en negativ divergens. 

Om MACD korsar under sin signallinje efter ett kort steg uppåt inom en längre nedåtgående trend, skulle handlare anse det som en baisseartad bekräftelse.

På engelska kallas hausse för bullish, eller bull market. Baisse kallas för bearish, eller bear market. Det är idag vanligt att man använder dessa termer även i svenska texter.

När MACD bildar toppar eller dalar som avviker från motsvarande toppar och dalar på priset, kallas det en divergens. En hausseartad (uppåtgående) divergens uppträder när MACD bildar två stigande låga nivåer som motsvarar två fallande låga priser. Detta är en giltig hausseartad signal när den långsiktiga trenden fortfarande är positiv.

Vissa handlare kommer att leta efter hausseartade avvikelser även när den långsiktiga trenden är negativ eftersom de kan signalera en förändring i trenden, även om denna teknik är mindre tillförlitlig.

När MACD bildar en serie av två fallande toppar som motsvarar två stigande toppar på priset, har en baisseartad (nedåtgående) divergens bildats. En baisseartad divergens som dyker upp under en långsiktig baisseartad trend anses vara en bekräftelse på att trenden sannolikt kommer att fortsätta.

Vissa handlare använder baisseartade avvikelser under långsiktiga hausseartade trender eftersom de kan signalera svaghet i trenden. Det är dock inte lika tillförlitligt som en baisseartad divergens under en baisseartad trend.

MACD Crossover

När MACD-korsningarna svänger över baslinjen visar den hausse och kallas en hausseartad crossover. Om den svänger under baslinjen är det en baisseartad crossover. En positiv korsning inträffar när den kortare EMA reser sig över den längre EMA.

För att identifiera en uppåtgående trend kan en handlare titta på korsningar som uppstår när prisdiagrammet visar högre toppar och högre dalar. Ett annat sätt att identifiera en uppåtgående trend är att titta på MACD-linjen i förhållande till baslinjen. 

När MACD-linjen är över betyder det att trenden är uppåtgående. Handlare som följer trenden kommer att leta efter köpmöjligheter när trenden pekar uppåt. De motsatta kriterierna gäller för handlare som letar efter möjligheter att sälja.