Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är en sektorrotation?

Sektorrotation är en investeringsstrategi där kapital flyttas mellan olika branschsektorer i en ekonomi baserat på aktuella marknadsförhållanden och ekonomiska cykler. Investerares övergång från en sektor till en annan syftar till att optimera avkastningen genom att förekomma förändringar i marknadstrender.

Bolag som är noterade på börsen kan delas in i olika sektorer.  Några exempel är industriföretag, finans eller konsumenttjänster. Ett företag kan också bedömas enligt andra kriterier som tillväxtbolag, värdebolag, cykliskt eller defensivt bolag. 

Industriföretag anses till exempel i regel vara cykliska. Läkemedelsföretag är oftast defensiva. Techbolag med nya produkter och tjänster är tillväxtbolag. När stora investerare bestämmer sig för att sälja av en viss typ av bolag och investera i en annan sektor sker en sektorrotation. 

Anledningen till att man lämnar en sektor eller typ av bolag är för att man gör nya bedömningar av den ekonomiska utvecklingen. Det kan vara konjunktur, räntor eller något annat som påverkar. Olika bolag och branscher påverkas i olika grad av hur konjunkturen och räntan utvecklas. 

För den som investerar på börsen kan det vara bra att vara uppmärksam på sektorrotation. Det kan märkas genom att det på kort tid sker kraftiga rörelser i aktier i en viss typ av bolag.

Sektorrotation

Tre viktiga punkter om sektorrotationer

Så fungerar en sektorrotation

SÅ FUNKAR DET

Så fungerar det

Sektorrotation är en dynamisk process på finansmarknaderna där kapital förflyttas mellan olika sektorer beroende på rådande och förväntade ekonomiska förhållanden. Här är en utförlig förklaring av hur sektorrotation fungerar och vilken inverkan den har på marknaden:

Dynamiken i en aktieportfölj

  • Diversifiering:

En väldiversifierad aktieportfölj innehåller bolag från flera olika sektorer för att sprida risker. Genom att övervaka ekonomiska indikatorer som konjunkturcykler och räntenivåer, kan investerare göra informerade beslut om att omfördela kapital mellan olika sektorer baserat på deras förväntade prestation.

Påverkan av konjunktur och räntor

  • Anpassning:

Beroende på de ekonomiska förutsättningarna kan vissa sektorer prestera bättre än andra. Exempelvis kan konsumtionsvarubranschen vara mer motståndskraftig under en lågkonjunktur, medan teknologisektorn kan blomstra under en högkonjunktur.

Kapitalförflyttning och marknadsreaktioner

  • Sektorrotation:

När större investerare som fonder börjar flytta kapital från en sektor till en annan, blir detta en tydlig indikation på en sektorrotation. Denna rörelse kan förstärkas när fler investerare följer efter, drivet av både fundamental analys och marknadssentiment.

Effekten på bolag

  • Marknadens favoriter:

De bolag som gynnas av rotationen, ofta de som anses ha bäst potential i det rådande ekonomiska klimatet, upplever ofta en ökning i börsvärde. Omvänt kan de sektorer som överges av kapitalflödet se sina börsvärden sjunka.

Vikten av individuell analys

  • Utöver Sektornivå:

Trots vikten av att förstå sektorrotation är det kritiskt att även analysera individuella bolag inom varje sektor. Variationen inom en sektor kan vara stor, och vissa företag kan prestera väl även om deras sektor som helhet är ur favör.

Flockbeteende

  • Marknadspsykologi:

Sektorrotation kan även reflektera ett visst mått av flockbeteende på finansmarknaden, där investerare kollektivt rör sig mot eller från specifika sektorer baserat på rådande ekonomiska tecken eller marknadstrender.

Att förstå och agera på sektorrotation kräver djupgående analys och en god känsla för marknadens dynamik. Genom att övervaka ekonomiska indikatorer och marknadstrender, och kombinera denna insikt med grundlig analys av enskilda bolag, kan investerare strategiskt positionera sina portföljer för att dra nytta av dessa kapitalförflyttningar på marknaden

FÖRDJUPNING

Olika typer av sektorer och sektorrotationer

Stockholmsbörsen består av elva olika sektorer. Några av dem är fastigheter, energi och dagligvaror. De aktierna delas även in i flera olika klasser beroende på andra faktorer. Några vanliga indelningar på bolag är de som växer snabbt, anses trygga eller är mycket eller lite konjunkturkänsliga.

Cykliska bolag påverkas mycket

Cykliska bolag påverkas mycket av konjunkturens utveckling. Det kan vara industriföretag eller byggbolag. Motsatsen är defensiva bolag som livsmedel och läkemedelsbolag. De påverkas inte på samma sätt av konjunkturen. Växling mellan defensiva och cykliska bolag är en vanlig sektorrotation.

Rotation från värdebolag till tillväxtbolag

En annan form av sektorrotation sker när investerare växlar mellan värdebolag och tillväxtbolag. Värdebolag har en stabil verksamhet och trygga finanser. Det kan vara skogsbolag eller telekombolag. Tillväxtbolag har snabb tillväxt, oftast tack vare en innovativ produkt eller tjänst. Ibland prioriterar de tillväxt före lönsamhet. 

Speciella oväntade rotationer

Under coronapandemin var det en annan typ av sektorrotation. Branscher som drabbades hårt av pandemin föll till att börja med mest. Andra bolag som e-handelsföretag och techbolag steg istället på börserna. När marknaden såg ljusningar i pandemin vände bolag som drabbats hårt av pandemin upp. 

Under senare år har det skett en förflyttning av kapital till branscher som anses hållbara. Det har drivits på av flera orsaker. De som sparar vill investera hållbart och konsumenten söker miljövänliga alternativ. 

Det gynnar hållbara bolag. Det finns även ett speciellt kriterium för hållbara bolag som kallas ESG. Det vill många fonder och andra finansiella aktörer investera efter. De bolag och branscher som klassas som ESG lockar därför kapital från de som inte klassas som hållbara.

Övrigt bra att veta

Spotlight Stock Market är en marknad som främst vänder sig till mindre tillväxtbolag. Den är inte reglerad på samma sätt som ex Stockholmsbörsen. Spotlight Stock Market står dock under finansinspektionens tillsyn. 

Bolagen som är listade på Spotlight Stock Market är i regel mindre. Många av dem har ambitioner att växa med nya produkter eller tjänster. 

Det gör att det är högre risk att investera i företag listade på Spotlight Stock Market än till ex stora företag på Stockholmsbörsen. Men det är också spännande och intressant att leta efter nya framgångsrika bolag. Det är kanske något av dem som är morgondagens storbolag? Precis som med alla andra investeringar är det viktigt att sprida sina risker och vara långsiktigt.

Räntor och konjuktur

Räntor och konjunktur är två av de kriterier som mest påverkar traditionella sektorrotationer. Det kan också ske sektorrotation av andra orsaker som till exempel trender i samhället.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.