Råvarufond – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

råvaror

Vad är en råvarufond?

En råvarufond kan investera i både vanliga fonder och ETF:er. En råvara är ett samlingsnamn för många olika produkter så som guld, bensin, kaffe och aluminium och många fler. Genom att investera i t.ex. ETF:er. Du kan därmed investera i en råvarufond för att få exponering mot t.ex. kaffe eller guld-priset.

Råvaror är samlingsnamnet på en tillgångsklass som består av många olika produkter. Det är energiprodukter, metaller, jordbruksprodukter mm. Det finns både vanliga fonder och ETF:er som investerar i råvaror. 

De flesta förknippar kanske en råvarufond med fonder som köper aktier i gruvor eller oljebolag. Men det finns även fonder som investerar direkt i råvaror eller på annat sätt följer råvarupris likt en indexfond. Eftersom råvaror är ett vitt begrepp finns det också många olika varianter av råvarufonder.

råvaror

Tre viktiga punkter om råvarufonder

FÖRDJUPNING

Olika typer av råvarufonder

Råvarufonder är en en typ av fonder som det talas ganska lite om. Det finns olika typer av råvarufonder. Genom att filtrera i nätmäklarnas fondlistor går det att hitta olika alternativ. Råvarufonder är ett bra komplement till aktier och andra fonder. Likt andra investeringar i fonder och aktier finns det ingen garanti för framtida avkastning. Precis som med ditt övriga sparande är det viktigt att sprida riskerna. Det är viktigt att hela din sparportfölj består av olika tillgångar på olika marknader. Det är också viktigt att spara regelbundet.   

De flesta råvarufonder investerar i aktier i företag som har någon verksamhet kopplad till råvaror. De flesta råvarufonder är därför underkategorier till aktiefonder. Men det finns även under alternativa fonder eller övriga fonder. 

Fonder som investerar i energisektorn gör det i regel i företag som har verksamheter inom råvaror som olja och gas. Det kan vara prospektering, utvinning eller annan verksamhet inom energi. En ny typ av fonder inom energiområdet har blivit populära på senare år. De köper aktier i företag som sysslar med förnybar energi som solceller och vindkraftverk. 

Jordbruksprodukter är en kategori som är svårare att nå som investerare. Det finns några få fonder som är exponerade mot jordbrukssektorn. 

Under rubriken råvarufonder finns fonder som till exempel placerar pengar i olika gruvföretag. En fond som investerar i silver kan till exempel ha silvergruvor som innehav.  

Även fonder under rubriken “vattenresurser” kan räknas till råvarufonder. De investerar i olika företag som arbetar med att rena vatten eller producerar produkter inom vattensektorn. Miljöfonder är också en kategori som till viss del innehåller råvaror. Det är främst inom förnybar energi. 

För den som söker mer exponering mot enskilda råvaror finns det ETF:er och andra börshandlade produkter. Det finns också ETF:er som följer olika commodity index. Det indexet ger exponering mot hur prisutvecklingen är på en “korg” av olika råvaror, ganska likt en indexfond. En ETF är en börshandlad fond. Det är en fond men handlas som en aktie.   

En råvarufond är i regel aktivt förvaltad, men det finns även fonder som är passiva med exponering mot råvaror. Det är främst ETFer. En fond har alltid en avgift. Fondens avgift kan bestå av både en fast avgift och resultatbaserad. För ETFer är även dess spread en kostnad. Det är skillnaden mellan köp och säljkurs. Försök alltid ta reda vilken total avgift fonden har.

Du kan bland annat investera i råvaror som:

Här nedanför har vi sammanställt en lista på olika råvaror som du kan investera i. Vi har även publicerat en artikel om hur du kan handla och investera i råvaror.

Guld

Guld är ett klassiskt alternativ inom investeringar. Historiskt har det setts som både skydd mot osäkerhet och inflation. Läs mer om hur du kan investera i guld.

Koppar

Koppar kallas ibland för “doktor koppar” eftersom den “tar tempen” på konjunkturen. Det är en metall som är mycket konjunkturkänslig. Stiger efterfrågan och därmed priset på koppar anses det tyda på god konjunktur. Läs mer om hur du kan investera i koppar.

Silver

Silver ses precis som guld som en trygg metall för att skydda värde. Men silver har till skillnad från guld även praktisk användning inom många produkter. Priset på silver brukar vara mer volatilt. Ibland beskrivs silver som “guld på steroider”. Läs mer om hur du kan investera i silver.

Olja / Brentolja

Olja som utvinns i Nordsjön brukar betecknas som Brentolja. Det handlas många olika typer av oljor på världens råvarubörser. En anna typ av olja som är välkänd är WTI. Det är olja som huvudsakligen är utvunnen i USA. Läs mer om hur du kan investera i olja.

Dieselolja

Diselolja utvinns ofta från Brentolja.

Bensin

Bensin framställs från råolja. Bensinpriset för konsumenter följer därför oljeprisets utveckling. 

Vete

Vete är en av de stora jordbruks råvarorna. Den handlas på många råvarubörser runt om i världen. 

Kaffe

Kaffe är tillsammans med bensin en av de råvaror där vi konsumenter märker prisutvecklingen mest. Det finns olika sorters kaffe som handlas på olika råvarubörser. Läs mer om hur du kan investera i kaffe.

Boskap

Även priset på levande nötkreatur handlas på börsen. Mest känt för det är råvarumarknaden i Chicago. 

Aluminium

Grundämnet Aluminium framställs för att användas i olika produkter. Det är en oerhört energikrävande process. Aluminium används i många produkter, vi kanske är mest bekant med det i burkar för dryck.

Sojabönor

Sojabönor är en viktig global jordbruksråvara. Den produceras i många olika länder, bl a USA. Sojabönor används bl a till djurfoder. Det finns även andra sojaprodukter som handlas på råvarubörser som sojamjöl och sojaolja.

Zink

Zink används i produkter för både i bygg och anläggningsindustrin. Zink har viktiga egenskaper för att motverka rost. Det är också en viktig metall i elektronikindustrin. Zink bryts även i Sverige av gruvföretaget Boliden.

Fläsk

Det mesta som produceras eller framställs som råvaror handlas på någon form av marknad eller prissätt utifrån utbud och efterfrågan. Det gäller även fläskkött.

Nickel

Nickel är en metall med flera viktiga egenskaper. Den används bland annat för att tillverka rostfritt stål och i batterier.

Pappersmassa

Priset på pappersmassa är extra intressant ur svensk synvinkel. De påverkar svensk skogsindustri mycket. Priset på pappersmassa i kombination med utvecklingen på USD påverkar resultatet kraftigt för producenter.

Läs mer om dessa 6 spännande skogsaktier.

FAQ - Vanliga frågor om råvarufonder

Här nedanför har vi sammanställt några av dem mest ställda frågorna:

Övrigt bra att veta

Råvaror är ett mycket spännande område att spara och investera i. Många känner till guld, silver och olja. Men det finns många fler produkter att bevaka och kanske investera i. Råvarufonder investerar i regel i aktier i råvarubranschen. En vanlig råvarufond kan till exempel ha ett gruvbolag som största innehav. 

Många råvarurelaterade aktier är börsnoterade. Sparar du i aktiefonder kanske det ingår råvarubolag i dem. Det gör också att råvarubolag är representerade i olika index.    

För den som vill få mer exponering mot själva råvaran finns det olika ETF:er eller andra börshandlade produkter. Det är dock viktigt att läsa på om dessa produkter före du köper dem. 

Det sker ständigt en utveckling på råvarumarknaden. Energisektorn förändras mycket just nu. Stora investeringar sker i ny energi i form av solenergi och vindkraft. På motsatt sida finns olja som världen försöker göra sig mindre beroende av. 

Marknaden för alla stora råvaror är global. En viktig faktor för en råvaras pris är valutan. Oftast sätts priset i USD. Det är därför också viktigt att följa dess utveckling. 

Råvaror har historiskt setts som ett bra skydd mot inflation. I tider med inflation har prisökning på råvaror kompenserat för inflation.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.