råvaror

Råvarufond – Enkel och lättläst guide 2024

Vad är en råvarufond?

En råvarufond kan investera i både vanliga fonder och ETF:er. En råvara är ett samlingsnamn för många olika produkter så som guld, bensin, kaffe och aluminium och många fler. Genom att investera i t.ex. ETF:er. Du kan därmed investera i en råvarufond för att få exponering mot t.ex. kaffe eller guld-priset.

Råvaror är samlingsnamnet på en tillgångsklass som består av många olika produkter. Det är energiprodukter, metaller, jordbruksprodukter mm. Det finns både vanliga fonder och ETF:er som investerar i råvaror. 

De flesta förknippar kanske en råvarufond med fonder som köper aktier i gruvor eller oljebolag. Men det finns även fonder som investerar direkt i råvaror eller på annat sätt följer råvarupris likt en indexfond. Eftersom råvaror är ett vitt begrepp finns det också många olika varianter av råvarufonder.

råvaror

Tre viktiga punkter om råvarufonder

Bästa nätmäklaren för att investera i råvaror

eToro utmärker sig som en attraktiv nätmäklare för de som vill investera i råvaror, tack vare sin stabila och säkra plattform. Med möjligheten att testa handelsstrategier via ett gratis demokonto och en låg minsta insättning på $50, är eToro tillgängligt för ett brett spektrum av investerare.

Plattformen stoltserar med över 20 miljoner aktiva användare globalt, vilket bekräftar dess popularitet och tillförlitlighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att handel med CFD:er innebär en risk, där en betydande andel investerare förlorar pengar.

Bästa tradingmäklaren för råvaror
Börja investera i råvaror!
5.0

eToro.com är en av världens ledande tradingmäklare och erbjuder dig möjligheten att handla många olika råvaror.

Fördelar:
 • Stor aktör med stabil & säker plattform
 • Testa handla råvaror med gratis demokonto
 • Minsta insättning: $50
 • +20 miljoner aktiva kunder i världen
 • En av världens största tradingmäklare
 • Handla även aktier, index, valutor m.m.
Öppna konto Läs vår eToro recension
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

FÖRDJUPNING

Olika typer av råvarufonder

Råvarufonder erbjuder investerare ett unikt sätt att diversifiera sina portföljer genom exponering mot en bred spektrum av råvarumarknader. Dessa fonder kan variera stort i sin inriktning och investeringsstrategi. Här är en översikt över olika typer av råvarufonder och de särdrag som kännetecknar dem:

Aktiebaserade råvarufonder

 • Företag inom råvarusektorn: De flesta råvarufonder investerar i aktier av företag som är verksamma inom råvarusektorn, såsom gruvbolag, energibolag och jordbruksföretag. Dessa fonder ger indirekt exponering mot råvarumarknaderna genom företag vars intäkter är tätt kopplade till råvarupriser.

Energifonder

 • Olja och gas: Energifonder investerar ofta i bolag inom olje- och gassektorn, inklusive prospektering, utvinning och distribution.
 • Förnybar energi: Fonder inom förnybar energi är en växande kategori som investerar i företag verksamma inom solenergi, vindkraft, vattenkraft och andra gröna teknologier.

Jordbruksfonder

 • Exponering mot jordbrukssektorn: Det finns fonder som fokuserar på jordbrukssektorn, men dessa kan vara mer sällsynta. De kan inkludera investeringar i företag som producerar, bearbetar eller handlar med jordbruksprodukter.

Gruvfonder

 • Metaller och mineraler: Fonder som fokuserar på gruvsektorn placerar i bolag som utvinner metaller och mineraler, inklusive ädelmetaller som guld och silver.

Vattenresursfonder

 • Vattenhantering: Dessa fonder investerar i företag som är involverade i vattenförsörjning, vattenrening och andra vattenrelaterade teknologier och tjänster.

Miljöfonder med råvaruexponering

 • Förnybar energi och hållbarhet: Vissa miljöfonder kan innehålla investeringar i företag som är engagerade i hållbara råvaror och förnybar energi.

ETF:er och börshandlade produkter

 • Direkt exponering: För de som önskar direkt exponering mot specifika råvaror eller råvaruindex finns ETF:er (börshandlade fonder) och andra börshandlade produkter. Dessa instrument kan följa prisutvecklingen för enskilda råvaror eller en korg av råvaror.
 • Passiva och aktiva strategier: Bland råvaru-ETF:er finns både passiva fonder som speglar råvaruindex och mer aktivt förvaltade strategier.

Kostnader och avgifter

 • Fondavgifter: Liksom alla fonder har råvarufonder förvaltningsavgifter som kan variera beroende på fondens förvaltningsstrategi. Aktivt förvaltade fonder tenderar att ha högre avgifter än passiva ETF:er.
 • Spread för ETF:er: För börshandlade produkter är spreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs) en ytterligare kostnadsaspekt att beakta.

Du kan bland annat investera i råvaror som:

Här nedanför har vi sammanställt en lista på olika råvaror som du kan investera i. Vi har även publicerat en artikel om hur du kan handla och investera i råvaror.

Guld

Traditionellt en säker hamn under ekonomisk osäkerhet och inflation, används även i smycken och elektronik.

Läs mer om hur du kan investera i guld.

Koppar

Koppar kallas ibland för “doktor koppar” eftersom den “tar tempen” på konjunkturen. Det är en metall som är mycket konjunkturkänslig. Stiger efterfrågan och därmed priset på koppar anses det tyda på god konjunktur. 

Läs mer om hur du kan investera i koppar.

Silver

Silver ses precis som guld som en trygg metall för att skydda värde. Men silver har till skillnad från guld även praktisk användning inom många produkter. Priset på silver brukar vara mer volatilt. Ibland beskrivs silver som “guld på steroider”. 

Läs mer om hur du kan investera i silver.

Olja / Brentolja

Olja som utvinns i Nordsjön brukar betecknas som Brentolja. Det handlas många olika typer av oljor på världens råvarubörser. En anna typ av olja som är välkänd är WTI. Det är olja som huvudsakligen är utvunnen i USA. 

Läs mer om hur du kan investera i olja.

Dieselolja

Utvunnen från råolja, är viktig för transportsektorn och industriella processer.

Bensin

Även denna framställd från råolja, och dess prissättning påverkar direkt konsumenter och ekonomin.

Vete

En stapelvara i den globala livsmedelsförsörjningen, vars pris påverkas av väderförhållanden och geopolitiska faktorer.

Kaffe

Kaffe är tillsammans med bensin en av de råvaror där vi konsumenter märker prisutvecklingen mest. Det finns olika sorters kaffe som handlas på olika råvarubörser. 

Läs mer om hur du kan investera i kaffe.

Boskap

Även priset på levande nötkreatur handlas på börsen. Mest känt för det är råvarumarknaden i Chicago. 

Aluminium

Grundämnet Aluminium framställs för att användas i olika produkter. Det är en oerhört energikrävande process. Aluminium används i många produkter, vi kanske är mest bekant med det i burkar för dryck.

Sojabönor

Sojabönor är en viktig global jordbruksråvara. Den produceras i många olika länder, bl a USA. Sojabönor används bl a till djurfoder. Det finns även andra sojaprodukter som handlas på råvarubörser som sojamjöl och sojaolja.

Zink

Zink används i produkter för både i bygg och anläggningsindustrin. Zink har viktiga egenskaper för att motverka rost. Det är också en viktig metall i elektronikindustrin. Zink bryts även i Sverige av gruvföretaget Boliden.

Fläsk

Det mesta som produceras eller framställs som råvaror handlas på någon form av marknad eller prissätt utifrån utbud och efterfrågan. Det gäller även fläskkött.

Nickel

Nickel är en metall med flera viktiga egenskaper. Den används bland annat för att tillverka rostfritt stål och i batterier.

Pappersmassa

Priset på pappersmassa är extra intressant ur svensk synvinkel. De påverkar svensk skogsindustri mycket. Priset på pappersmassa i kombination med utvecklingen på USD påverkar resultatet kraftigt för producenter.

Läs mer om dessa 6 spännande skogsaktier.

FAQ - Vanliga frågor om råvarufonder

Här nedanför har vi sammanställt några av dem mest ställda frågorna:

Övrigt bra att veta

Råvaror är ett mycket spännande område att spara och investera i. Många känner till guld, silver och olja. Men det finns många fler produkter att bevaka och kanske investera i. Råvarufonder investerar i regel i aktier i råvarubranschen. En vanlig råvarufond kan till exempel ha ett gruvbolag som största innehav. 

Många råvarurelaterade aktier är börsnoterade. Sparar du i aktiefonder kanske det ingår råvarubolag i dem. Det gör också att råvarubolag är representerade i olika index.    

För den som vill få mer exponering mot själva råvaran finns det olika ETF:er eller andra börshandlade produkter. Det är dock viktigt att läsa på om dessa produkter före du köper dem. 

Det sker ständigt en utveckling på råvarumarknaden. Energisektorn förändras mycket just nu. Stora investeringar sker i ny energi i form av solenergi och vindkraft. På motsatt sida finns olja som världen försöker göra sig mindre beroende av. 

Marknaden för alla stora råvaror är global. En viktig faktor för en råvaras pris är valutan. Oftast sätts priset i USD. Det är därför också viktigt att följa dess utveckling. 

Råvaror har historiskt setts som ett bra skydd mot inflation. I tider med inflation har prisökning på råvaror kompenserat för inflation.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

About The Author