Spara i fonder – Den ultimata guiden [Fondtips]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vill du lära dig att spara i fonder? Då har du hittat rätt! 

I den här artikeln hjälper vi dig att börja bygga en stabil och långsiktig fondportfölj. Du får dessutom lära dig följande:

Vad är indexfonder?
Del 1
Vad är en fond?
Hur investerar man i indexfonder?
Del 2
Hur kan jag börja spara i fonder?
Del 3
Månadsspara i fonder
bästa indexfonderna
Del 4
Bästa fonderna 2021
fonder frågor och svar
Del 5
Våra fondtips
Olika typer av indexfonder
Del 6
Kostnadsfria fonder

FRÅGOR & SVAR

Vad är en fond?

En fond består olika aktie- eller räntebaserade värdepapper. Dessa benämns som underliggande värdepapper. De som sparar i en fond har köpt en andel av den och kallas därför för andelsägare. Andelsägaren är indirekt ägare i de olika underliggande värdepapperna.

En fondförvaltare investerar dina pengar

Du kan inte välja att spara i endast några av fondens underliggande värdepapper. Andelsägarna kan inte välja eller vara med och påverka vilka värdepapper som fonden ska bestå av. Det gör en så kallad fondförvaltare på ett fondbolag. 

En fondförvaltare ansvarar för fonden och administrerar den. Ibland finns det flera fondförvaltare för en och samma fond. Det är förvaltaren som ansvar för vilka värdepapper som fonden ska investera i. Fondens innehåll, det vill säga de underliggande värdepapperna, kan komma och ändras och du som andelsägare kan inte påverka detta.

En fond kan likna en fruktkorg

Det är vanligt att likna en fond vid en fruktkorg. Andelsägaren äger fruktkorgen, men kan dock inte välja frukter som ska ligga i korgen. Däremot kan man välja vilken sorts fruktkorg man vill ha, exempelvis en med endast ekologisk frukt eller en kort med enbart frukt från ett särskilt land. Det samma gäller för fonder. 

Som sparare kan du inte välja vilka underliggande värdepapper som fonden ska placera i, men du kan välja att köpa andelar i en fond baserat på vilken inriktning den har. Du kan till exempel välja en fond som enbart består av värdepapper i tillväxtmarknader eller en som riktar in sig på teknikbolag.

Det finns olika sorters fonder

Det finns olika sorters fonder, exempelvis aktiefonder och räntefonder. En aktiefond består endast av aktier och räntefonden består endast av räntebärande tillgångar. 

Blandfonder består av både aktier och räntebärande värdepapper. Dessa fonder har generellt sätt olika risk där aktiefonden är den fond med högst risk och räntefonden har lägst risk.

Du köper andelar av fondens innehav

Att spara i fonder innebär att man köper andelar i fonden. Andelsägaren får således en liten del av alla värdepapper som fonden består av. Fonden ägs gemensamt av alla andelsägare. Det finns olika typer av fonder. Öppna fonder är den vanligaste typen. 

Det innebär att varje gång någon vill köpa en andel i fonden skapas nya andelar. När efterfrågan ökar så ökar även antalet andelar. Vem som helst kan således köpa andelar i en öppen fond och det krävs inte att det finns någon säljare. Det finns även stängda fonder som har ett begränsat antal andelar.

Fördelar med fonder

Det finns många fördelar med att spara i fonder. Det är enkelt eftersom det inte krävs någon omfattande kunskap om börsen och aktier för att spara i fonder. Fondförvaltaren sköter fondens investeringar, utdelningar och eventuella emissioner. Fondförvaltaren gör marknadsanalys och tar beslut åt alla andelsägare. 

Till skillnad mot aktier behövs det ingen fysisk säljare för att du ska kunna köpa fondandelar. Istället köper du direkt av fondbolaget. Dessutom är fondsparande ett enkelt sätt att investera i olika sorters värdepapper och på så sätt sprida riskerna. Risken sprids eftersom andelsägaren blir ägare i flera värdepapper istället för ett enskilt värdepapper. Om en tillgång går dåligt kommer det ha relativt liten påverkan på fonden.

Nackdelar med fonder

Nackdelen med fonder är att chansen för snabba klipp är små och värdeutveckling oftast följer index. Däremot ger fondsparande en bra utveckling på lång sikt och anses vara en mycket stabil sparform. 

Det finns dock många olika sorters fonder med olika risknivåer. Därför är det en sparform som passar riskbenägna såväl som riskaversiva individer. Läs mer om risk på börsen här.

LÄR DIG MER

Hur kan jag börja spara i fonder?

Att komma igång och spara i fonder är relativt enkelt. Det enklaste är om du öppnar en depå eller ett fondkonto där du kan samla alla dina fonder och bygga din fondportfölj. Depån eller kontot har du hos en fondkommissionär eller en bank. 

Detta gör att du kan välja fonder ur ett stort utbud på en och samma plats, vilket är både smidigt och bra för att skapa en översikt över innehaven. Du kan öppna en depå hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet.

… har du öppnat ett konto? Bra, då tar vi nästa steg!

Tre viktiga frågor att ställa dig själv när du ska investera i fonder

När du öppnat din depå eller konto sätter du in pengar för att kunna börja handla. Många som sparar i fonder väljer att sätta upp en automatisk överföring varje månad. När du har pengar på kontot väljer vilken eller vilka fonder som fond som du vill köpa andelar i. Du bör undvika att göra spontanköp. 

Ta dig tid och läs på om olika fonder för att skapa en sparstrategi. Innan du köper fonder bör du bland annat fundera på vilken risk och typ av fond du vill investera i. För nybörjare kan detta vara ett moment som känns skrämmande och svårt, men det räcker med att besvara följande frågor:

Hur riskbenägen är du?

Olika fonder har olika hög risk. Man brukar dela in fonder i tre huvudkategorier. Dessa är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Generellt sätt kan man säga att fonder som enbart består av aktier har högre risk än en räntefond. Ju mer specialiserade en aktiefond är desto högre risk har den.

En räntefond består av räntebärande värdepapper eller instrument. En fond som består av exempelvis statsskuldväxlar och obligationer är en räntefond och den har vanligtvis låg risk. Blandfonder, som utgörs av både aktier och räntebärande tillgångar, har vanligtvis medelhög risk. En bra tumregeln är att ju längre placeringshorisont du har, desto högre risk kan du ta.

Din risknivå och sparhorisont avgör vilken typ av fond du bör investera i. En bra och stabil fondportfölj består oftast av en blandning av aktie- och räntefonder. Ju längre placeringshorisont och ju mer risk du vill ha, desto större andel aktiefonder bör du ha.

Vilken fond ska du välja?

Det finns ett stort utbud av fonder att välja på. Det kan vara svårt för nybörjare att veta vilken eller vilka fonder man ska välja. När du valt vilken huvudkategori (aktiefond, räntefond eller bland form) kan du välja bland en rad underkategorier.

Med andra ord väljer du vilken inriktning fonden ska ha. Du kan bland annat välja på olika geografiska områden eller en specifik bransch. Fondens inriktning baseras på dess innehav av värdepapper. Fonder som har liknande investeringsinriktning är i samma underkategori. Inom en underkategori finns det oftast ett stort urval av olika fonder.

För att välja vilken av fonderna inom samma underkategori bör du bland annat jämföra den historiska avkastningen samt fondens avgift. Den historisk avkastningen är ingen garanti för hur fonden kommer att prestera i framtiden, men det är en bra måttstock och ger värdefull information för investerare.

Hur vill du skatta eventuella vinster?

Du måste även besluta om vilket sorts konto du vill ha för dina fondbesparingar. Det finns i princip två sorters konton och det är främst olika skatteregler som skiljer dem åt. Det ena alternativet är att betala skatt på den faktiska vinsten när du säljer fondandelar.

Det andra alternativet är att betala en schablonskatt på ditt totala kapital varje år. För privatpersoner är investeringssparkontot, vanligt förkortat ISK, det vanligaste kontot. Här betalar du en schablonavkastning varje år.

Fördelarna är att du slipper deklarera samt att du betalar en schablonskatt på ditt totala kapital vilket gör det lätt att planera. Dessutom har det visat sig vara lönsamt.

FRÅGOR & SVAR

Månadsspara i fonder

Att månadsspara i fonder är ett långsiktigt och populärt sparande. Att månadsspara innebär att du investerar i en eller flera fonder varje månad. Du väljer själv hur mycket du vill investera varje månad. 

Den valda summan dras automatiskt från ditt konto varje månad och investeras i fonder. En stor fördel med månadssparande är att du inte behöver fundera på om du ska sälja eller köpa. Att månadsspara i fonder är också ett sätt att sprida sin risk eftersom fondandelarna köps vid olika tillfällen. 

Genom att spara en viss summa varje månad minskar risken för att du går in på börsen vid fel tidpunkt. Ibland kommer du att köpa fondandelar till ett högt pris och ibland till ett lågt pris. En nedgång på börsen kan med andra ord vara bra eftersom du då köper till ett lägre pris.

Månadssparande rekommenderas starkt för de flesta

Månadssparande är ett mycket populärt alternativ eftersom det går att göra automatiskt. Det är en god strategi eftersom du säkerställer att sparandet blir av. Du tänker inte på att det försvinner pengar från ditt konto eftersom det sker per automatik Hur mycket du ska månadsspara i fonder är upp till dig. En fast summa, exempelvis en viss procent av din lön, är ett vanligt upplägg. 

Gör först en budget för att få en översikt hur mycket hur mycket du kan spara varje månad. Genom att spara varje månad kommer innehavet att växa genom ränta-på-ränta-effekten. Pengarna kommer att växa mer än på ett sparkonto med låg eller ingen ränta.

Kom igång och börja redan idag!

Att månadsspara är ett perfekt sätt att komma igång med sparande i fonder. Det tar minimal tid och du behöver inte särskilt mycket kunskap för att komma igång. Dessutom kan du lätt övervaka ditt innehav och se hur det successivt växer.

Fondpodden med Petrusko

Här nedanför kan ni lyssna på en av de bästa podcasterna i Sverige när det kommer till fonder. Podden leds av den populära bloggaren Petrusko.

TIPS

Bästa fonderna 2021

Det finns många faktorer som väger in när det kommer till att välja fonder. Det finns mängder av topplistor och rekommendationer för vilka fonder som du som privatinvesterare bör spara i. 

En viktig faktor för att avgöra om det är en bra fond att placera i är att titta på den historiska avkastningen. Det finns dock ingen garanti för att du ska få en viss avkastning på ditt kapital.

Bästa fonderna senaste åren har haft inriktning mot teknik

De fonder som har haft högst avkastning de senaste åren utgörs främst av branschfonder som placerar i tillväxtbolag, främst inom teknik. 14 av de 20 högst presterande fonderna är teknikfonder. 

Även vissa geografiska områden har presterat väl, varav fonder med fokus på Kina dominerar med fyra fonder bland de 20 bästa. Den fond som har haft bäst avkastning är Allianz China A Shares som består av kinesiska bolag med teknikfokus. Fonden avviker kraftigt från index och är en högriskfond.

Bästa fonderna historiskt

TIPS & TRIX

Fondtips

När du ska skapa en fondportfölj finns det några enkla tips att följa för att skapa ett stabilt sparande med en bra avkastning. Dessa tips passar även du som är nybörjare och vill komma igång med ditt fondsparande.

Vilka fonder har presterat bra historiskt?

Att se vilka fonder som presterat bra historiskt är ett välbeprövat tips för att skapa sig en uppfattning om hur fonden kommer att prestera i framtiden. Det är dock viktigt att titta på den historiska avkastningen ut ett längre perspektiv och inte enbart den senaste månaden.

När du tittare på den historiska utvecklingen av en fond är det avkastningen som är intressant. Du bör se hur mycket fonden har minskat eller ökat i värde och jämföra det med andra fonder. Du bör även titta på hur avgiften har utvecklats. Historiken är ingen garanti för hur avkastningen kommer att se ut i framtiden, men det är ändå värdefullt att se hur fonden presterat tidigare.

Ett tips är att välja ut 5-10 fonder som du är intresserad av. Fonderna ska vara lika, exempelvis fem olika branschfonder som placerar inom samma sektor. Målet är att välja ut en av dessa. Du bör jämföra hur avkastningen utvecklats historiskt samt avgifterna och eventuella betyg. Du väljer den som presterat bäst. Informationen om fonden kan du hitta hos nätmäklare, i rapporter samt i media.

Köp flera fonder i olika branscher

Att sprida riskerna är mycket viktigt när du sparar i fonder. Att köpa flera fonder i olika branscher är ett vanligt tips för att diversifiera. Att diversifiera innebär att man sprider risken i sparande. Genom att äga andelar i olika branschfonder, exempelvis i en fastighetsfond och i en teknikfond, minskar du risken. 

Om en bransch hamnar i lågkonjunktur påverkas din fondportfölj mindre om du har flera andra branschfonder. Ju bättre spridning du har på dina fonder desto mindre betydelse har den enskilda fonden på avkastningen. Om du däremot investera i flera fonder inom samma bransch ökar du risken i din portfölj. Om det går dåligt för branschen kommer det således ha stor negativ påverkan på din portfölj.

Välj fonder inom olika branscher som du tror kommer att gå bra i framtiden. Vanliga branschfonder är bioteknik, fastigheter, textil, IT, råvaror, energi, finans, läkemedel, miljö och jordbruk.

Köp fonder så du får geografisk riskspridning

Ett annat tips för att diversifiera din fondportfölj är att köpa fonder som ger dig exponering mot flera olika geografiska platser. Geografiska fonder fokuserar på investeringar inom ett specifik geografiskt område. 

Genom att köpa fonder som investera i olika marknader är du mindre beroende av att börsen i ett specifikt land går bra. Exempel på geografiska fonder är Sverigefonder, Europafonder, Nordamerikafonder, Globalfonder och tillväxtmarknadsfonder.

Köp fonder automatiskt varje månad

Om du vill se ditt kapital växa stabilt är det en god idé att börja månadsspara i fonder. Att månadsspara i fonder innebär att en fast summa förs över till ditt fondkonto varje månad. Månadssparande är en populär sparform som visat sig vara mycket effektiv för att få en bra avkastning. 

Risken är betydligt lägre vid månadssparande än om du investerar allt kapital på en och samma gång. Genom att spara varje månad behöver du inte spekulera i när det är en bra tidpunkt att köpa fondandelar. Det är nämligen väldigt svårt att pricka rätt tidpunkt. Istället kommer du att köpa andelar varje månad. Ibland är det till ett högt pris och ibland är det till ett lågt pris.

En annan stor fördel med månadssparande är att köpet garanterat blir av. För många investerare är enkelheten avgörande. Eftersom transaktionen sker automatiskt behöver du inte göra mycket utan det mesta sköter sig själv.

Avanza_logotyp

Avanzas (nästan) kostnadsfria fonder

Avanza erbjuder kostnadsfria fonder samt fonder med mycket låga avgifter. Anledningen till att nätmäklare erbjuder kostnadsfria fonder är för att du som investerare ska vara nöjd med dina besparingar samt att du på sikt ska upptäcka andra fonder och typer av sparanden. 

En kostnadsfri indexfond kan vara ett bra sätt att komma igång med ditt fondsparande. Det är även en bra fond för dig som redan är en aktiv fondsparare, men vill utöka din portfölj. En kostnadsfri indexfond hjälper dig att hålla nere den genomsnittliga avgiften för fondportföljen.

Avanza Zero är en kostnadsfri indexfond. Det är en passivt förvaltad fond som följer Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier, vilket bland annat inkluderar Atlas Copco AB, Volvo AB och Hennes & Maurtitz AB. Fonden följer aktieindexet SIX30RX. Det är den populäraste fonden bland Avanzas kunder.

Avanza Global är världens billigaste globalfond med endast 0,11 procent i total avgift, varav 0,05 procent i förvaltningsavgift. Avanza global investerar i över 1500 olika värdepapper 23 olika marknader och 11 branscher vilket gör att riskerna sprids ut. 

Marknader som Europa, Asien och Nordamerika finns representerade. En globalfond är en sorts indexfond som syftar till att följa världens samlade ekonomi. Avanza Globals underliggande placeringar följer världsindex till ett mycket förmånligt pris. 

Fondens jämförelseindex är MSCI World NR USD. Avanza Global passar dig som vill investera globalt och billigt.

Avanza Emerging markets gör det enkelt att investera i tillväxtmarknader. Den totala avgiften är endast 0,29 procent, varav 0,15 procent i förvaltningsavgift. En tillväxtmarknad kännetecknas av att utvecklingen är i ett relativt tidigt skede och att det finns stor förväntad tillväxt. 

Risken är högre när man placerar i tillväxtmarknader jämfört med etablerade marknader. Fonden placerar i 24 olika tillväxtmarknader, bland annat Kina, Brasilien, Indien och Sydkorea. Majoriteten, 30,4 procent, utgörs av placeringar i Kina. De största branscherna är finans, teknik och konsumentvaror.

nordnet lototyp

Nordnets kostnadsfria fonder

Nordnet erbjuder, precis som Avanza, ett antal kostnadsfria fonder. Till skillnad mot Avanza erbjuder Nordnet flera olika kostnadsfria indexfonder. Efter att den avgiftsfria svensk indexfond gjort succé lanserades tre indexfonder för Danmark, Norge och Finland. Samtliga fonder har 0 procent i avgift.

Superfonden Sverige är en kostnadsfri indexfond. Fonden följer Stockholmsbörsens 70 mest handlade aktier. Superfonden Sverige är närmast identisk med Avanza Zero, med undantaget att den följer fler bolag på Stockholmsbörsen. Fonden följer aktieindexet NASDAQ OMXSBGI.

Superfonden Danmark följer samma upplägg som Superfonden Sverige, men i Danmark. Det är en kostnadsfri indexfond som följer Köpenhamnsbörsens mest handlade aktier. Fonden följer aktieindexet OMX Copenhagen 25 GI Index (OMXC25GI).

Superfonden Norge följer samma upplägg som Superfonden Sverige, men i Norge. Det är en kostnadsfri indexfond som följer Oslobörsen 25 mest handlade aktier. Fonden följer aktieindexet OBX index.

Superfonden Norge följer samma upplägg som Superfonden Sverige, men i Finland. Det är en kostnadsfri indexfond som följer Helsingforsbörsens 25 mest handlade aktier. Fonden följer aktieindexet OMX Helsinki 25 Index.

FRÅGOR & SVAR

Såhär bygger du en stabil och långsiktig fondportfölj

Även om du är nybörjare med fonder behöver det inte vara svårt att bygga en bra, stabil och långsiktig fondportfölj. Du behöver inte ha omfattande kunskaper om börsen eller lägga ned flera timmar dagligen för att skapa en bra portfölj. 

Med några enkla tips kan du snabbt skapa dig en portfölj som ger bra avkastning. Det är viktigt att du skapar dig en så komplett helhetsbild som möjligt för att maximera din fondportfölj.

Tips för dig som ska börja spara i fonder:

 1. Diversifiera för att sprida risken
 2. Spara regelbundet
 3. Håll nere avgifterna
 4. Välj rätt konto att placera dina fonder i
Indexfonder-Aktieskolan

1. Diversifiera för att sprida risken

Det är viktigt att sprida risken när du investerar. Fonder har större riskspridning än enskilda aktier eftersom de består av flera olika underliggande tillgångar. På så sätt är riskspridningen redan större än vid aktieköp. Du kan, och bör, även sprida risken ytterligare genom att köpa andelar i olika fonder med olika inriktningar. 

Att diversifiera innebär att man sprider risken i sparande. Vill du ha en bra riskspridning bör du äga olika andelar i olika fonder. Hur stor andel aktier och räntor som din fondportfölj ska bestå av har stor betydelse på avkastning och risk. En aktiefond har större risk men högre potentiell avkastning. En räntefond har lägre risk, men även lägre potentiell avkastning. En stabil fondportfölj bör bestå av en blandning av dessa. Därför bör du först bestämma hur stor andel aktie- respektive räntefonder du ska ha i din portfölj. 

En vanlig nybörjarportfölj kan t.ex. vara att börja med 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Det är en bra balans som ger bra avkastningsmöjligheter med en placeringshorisont på fem år eller mer. Placeringshorisonten är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar avkastning och risk. Ju längre tid, desto större sannolikhet är det att utfallet blir positivt. Ju längre tidshorisont, desto större andel aktiefonder kan du välja.

Valet av räntor vs aktier viktigare än vilka fonder du väljer

Valet av den enskilda fonden har relativt liten betydelse på risken och potentiell avkastning. Valet av andel aktier/räntor har överlägset störst betydelse för riskspridningen, men även fondtypen spelar roll. 

När det gäller de olika fonderna inriktning är det även viktigt att sprida risken genom att välja olika typer av fonder. Exempelvis kan du välja fonder som specialiserar sig på olika geografiska områden. Du kan sprida din risk genom att ha andelar i en Sverigefond, Japanfond, Tillväxtfond och Europafond. På så sätt får du exponering mot världen. 

Om du har en bra blandning av olika sorters fonder kommer den enskilda fonden att ha en liten påverkan på din fondportföljs totala risk och potentiella avkastning.

2. Spara regelbundet

Att spara regelbundet, exempelvis en fast summa varje månad, har visat sig vara en mycket bra strategi och är ett bevisat effektivt sätt att nå hög avkastning. Vid månadssparande behöver du inte spekulera när det är ett bra tillfälle att köpa andelar. 

Det är ofta svårt, kanske till och med omöjligt, att planera för att pricka in det rätta tillfället att köpa. Vid månadssparande i fonder sprids risken eftersom fondandelarna köps vid olika tillfällen. Med andra ord minskar risken för att du går in på börsen vid fel tidpunkt. 

Eftersom köpen sker varje månad kommer dina fondandelar ibland att handlas till ett högt pris och ibland till ett lågt pris.

3. Håll nere avgifterna

Det är viktigt att vara medveten om att det tillkommer vissa avgifter i samband med fondsparande. Varje fond tar ut en avgift. Denna avgift tas ut av fondförvaltare och det är priset du betalar för att de ska förvalta dina fonder. 

När du investerar i fonder måste du vara observant på de olika avgifterna. Avgifterna brukar utgöras av förvaltningsavgifter, årsavgifter köpavgifter, säljavgifter och prestationsbaserade avgifter. Dessa varierar och det är därför du som investerar har ett ansvar att kolla upp vad som gäller för just den fonden du vill investera i. 

Fondavgiften täcker förvaltningen av fonden, men även kostnader för administration, personal, årsrapporter, lokal och mycket mer. Det är även bra att veta att när fondens avkastning visas är fondavgiften är alltid bortdragen.

Valet av räntor vs aktier viktigare än vilka fonder du väljer

Ju lägre avgifter, desto bättre är det för dig som andelsägare. En hög fondavgift innebär att du får mindre i avkastning. För att bygga en stabil och bra fondportfölj bör du minska avgifterna i ditt sparande. 

Ju längre placeringshorisont du har, desto viktigare är det att minska avgifterna. Det är dock inte så enkelt som att säga att den fond med lägst avgift är den bästa. Snarare gäller det att du som investerare är medveten om vad du betalar för. 

Att avgifterna varierar mellan olika fonder kan beror på fondens placeringsinriktning, administrativa avgifter, hur aktiv förvaltningen är och mycket annat. Ibland erbjuds service som exempelvis rådgivning vilket för vissa är värt att betala för.

4. Välj rätt konto att placera dina fonder i

Det finns olika sorters konton för att fondspara. Det är främst olika skatteregler som skiljer dem åt. Valet av konto har således påverkan på hur mycket pengar du har kvar efter att du betalat skatten. Det finns två huvudtyper att välja på. 

Antingen betalar du skatt på en schablonavkastning varje år eller så betalar du skatt på den faktiska vinsten när du säljer. Den mest populära kontotypen är ett investeringssparkonto, ofta förkortat ISK. Med ett ISK betalar du en årlig schablonskatt istället för en vinstskatt. Detta har visat sig lönsamt och har bidragit till ISK-kontots popularitet. 

Denna typ av konto infördes år 2012 och är således relativt nytt. För privatpersoner är ISK  att rekommendera när du ska spara i fonder. Fördelarna är att du slipper deklarera samt att du betalar en schablonskatt på ditt totala kapital istället för 30% på vinsterna.

Det är även viktigt att välja en bra bank när du bygger en bra fondportfölj. En nätmäklare, exempelvis Avanza och Nordnet, erbjuder kostnadsfria ISK och du kan enkelt köpa och sälja fondandelar online.

NÄTMÄKLARE

Vilken är den bästa nätmäklaren?

En nätmäklare är en online tjänst som du kan använda för att handla fonder och för att öppna en depå eller ett fondkonto. Hos en nätmäklare kan du även handla med aktier och andra värdepapper. Den nya tekniken har gjort det betydligt lättare att handla med fonder och aktier. 

Tidigare var fondsparare beroende av bankers dyra tjänster, men nätmäklare kan nu erbjuda samma tjänst till ett betydligt lägre pris. Dessutom är deras tjänster mycket användarvänliga och det är lätt att köpa och sälja. Du kan enkelt logga in online för att skaffa dig en överblick av ditt innehav.

Avanza och Nordnet populäraste alternativen

När du ska välja nätmäklare finns det en del att tänka på. Avanza och Nordnet är de två största och bästa nätmäklarna för svenska investerare. De är relativt lika varandra och både är ett bra alternativ även för dig som aldrig investerat i fonder eller aktier tidigare. Vilket nätmäklare du ska välja beror på ett antal faktorer. Här finns en större jämförelse av nätmäklare där vi har utsett vår favorit till bästa nätmäklaren.

nordnet lototyp
4.5/5
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
 • Investera i aktier & fonder
 • Sätt upp automatiskt månadssparande
 • 100% kostnadsfritt att öppna konto
 • Erbjuder en social plattform (Shareville)
Shareville
Avanza logotyp
5/5
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
 • Investera i aktier & fonder
 • Sätt upp automatiskt månadssparande
 • 100% kostnadsfritt att öppna konto
 • Vunnit Sveriges bästa sparbank 8 år i rad
Prisvinnare

Vilken mäklare har det bästa utbudet?

Utbudet är en mycket viktig faktor när du väljer nätmäklare. Du bör fundera på hur många olika aktie- och räntefonder du behöver i din portfölj och därefter undersöka de olika nätmäklarnas utbud. Om du har en favoritfond som du gärna vill köpa andelar i bör du kontrollera att den finns hos nätmäklaren. 

Ju större utbud desto bättre och därför kan det vara bra att välja en av de största, exempelvis Avanza eller Nordnet, som båda har mycket stora fondutbud. De har även egna indexfonder, exempelvis Avanza Zero och Superfonden Sverige.

Vilken bank har bäst priser?

Priset är en annan faktor att ta i beaktning. Det är viktigt att hålla kostnaderna nere för att maximera din avkastning. Avgifter hos nätmäklare handlar framför allt om courtage. Courtage är en avgift i samband med köp och sälj. 

Detta gäller dock inte för fonder och därför kan du bortse från dessa när du jämför olika nätmäklare. Däremot kan det vara värt att jämföra courtaget om du planerar att även handla med aktier och vill ha alla innehav hos en och samma nätmäklare. Vissa fonder har egna köp- eller säljavgifter, men vanligtvis kostar det inget att köpa eller sälja. 

De största nätmäklarna tar inte ut några öppningsavgifter och det brukar vara kostnadsfritt att öppna ett konto hos dem. Det är även ovanligt med årsavgifter, depåavgifter eller liknande. Båda Avanza och Nordnet erbjuder dessutom ett par kostnadsfria fonder.

Hos SAVR får du 30-50% rabatt på fondavgifterna, men begränsningen blir istället att du bara kan spara i fonder på plattformen. 

Vilken aktiemäklare erbjuder bäst funktioner?

Funktionerna hos de olika nätmäklarna kan skilja sig åt och därför bör du undersöka vad som erbjuds. Jämför vilka de övriga tjänsterna och specialfunktioner är samt om de kostar extra. 

Teknisk analys, personlig rådgivning, belåning och analyser är exempel på funktioner som kan erbjudas. Funderar på vad som är viktigt för dig och välj nätmäklare därefter.

Användarvänlighet

Användarvänligheten är mycket viktig för många kunder. Prissättning och funktioner tenderar att vara ganska lika hos de olika nätmäklarna, framför allt Avanza och Nordnet, men gränssnittet skiljer dem åt. Du bör därför undersöka om plattformen är lätt att använda. 

Det kan vara en bra idé att prova de olika plattformarna för att känna vilken som känns bäst för dig. Testa de olika sajterna och testa även att kontakta deras support för att skapa dig en uppfattning om hur hjälpsamma de är.

Bästa nätmäklaren:

Utbudet, priset, funktionerna och användarvänligheten är viktiga funktioner när du ska välja nätmäklare. Det är även bra och säkert att välja en av de större aktörerna. I Sverige finns det fyra stora nätmäklare.

 • Avanza som är den största nätmäklaren i Sverige med cirka 840 000 kunder. Avanza erbjuder ett stort antal funktioner och är dessutom mycket lätt att använda. Avanza grundades 1999 och är den näst äldsta nätmäklaren i Sverige.
 • Nordnet grundades 1996 och är den äldsta nätmäklaren i Sverige. Nordnet och Avanza är varandras främsta konkurrenter med snarlika priser och funktioner. Nordnet har 770 000 kunder vilket gör dem till Sveriges näst största nätmäklare. Nordnets plattform är mycket användarvänlig, men har något färre funktioner än Avanzas.
 • Nordea har en egen nätmäklartjänst, Nordea Investor, som konkurrerar med de renodlade nätmäklarna Avanza och Nordnet. Nordea Investor konkurrerar främst med mycket låga courtage, vilket är irrelevant vid fondsparande.

TIPS & TRIX

Sprid risken genom att äga 5-10 olika fonder

A och O vid fondsparande är att sprida riskerna. Bra riskspridning är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en stabil fondportfölj med bra avkastning. Genom att spara i fonder istället för aktier sprider du automatiskt din risk eftersom du är exponerad mot flera underliggande värdepapper istället för ett enskilt. Genom att äga andelar i cirka 5-10 olika fonder sänker du risken ytterligare.

Fler fonder innebär att du blir delägare i fler bolag

Genom att äga andelar i flera olika fonder innebär att du är andelsägare i fler bolag. På så sätt är du mindre sårbar om något företag skulle gå dåligt. 5-10 olika fonder är en bra referens för hur många olika fonder du som privatperson bör ha. Om du har färre är risken betydligt högre. 

Om du däremot har för många förvaltade fonder kan det bli så att ditt totala sparande mer eller mindre följer index. Då kan det istället vara en bättre idé att köpa andelar i en indexfond som är betydligt billigare. Dessutom kan det vara svårt att bevaka alla fonder om du har för många.

Dessutom behöver du inte sköta diversifieringen i fonden. Istället ser fondförvaltaren till att risknivån är som den ska vara. Om risknivån måste justeras kan en aktie bytas ut, men du som andelsägare behöver inte vara involverad i beslutet.

Välj fonder som ger dig exponering mot olika branscher

En bra och stabil fondportfölj innehåller olika fonder som kompletterar varandra. Det är bra att välja 5-10 olika fonder, det vill säga med olika inriktning, för att minska den totala risken. Att välja fonder som exponerar mot olika branscher och geografiska områden sprider riskerna.

Genom att investera i olika branscher är du mindre beroende av att en viss bransch går bra. Om du däremot har många fonder med fokus på samma sektor kommer alla drabbas på samma sätt vid en lågkonjunktur eller en branschspecifik händelse. En branschfond är en fond som investerar i företag som verkar inom samma bransch, exempelvis bioteknik, råvaror, fastigheter, energi, miljö och läkemedel. 

Du väljer en branschfond, exempelvis en fastighetsfond, i den sektor som du tror kommer att gå bra eller som har stor potential. Det är dock upp till fondförvaltaren att välja exakt vilka aktier som ska ingå i branschfonden. Förvaltaren ansvarar för att göra branschanalys och följa utvecklingen för den specifika sektorn.

Branschfonder

Branschfonderna har generellt hög risk, men det råder stor variation mellan olika sektorer. De flesta branschfonder är globala vilket innebär att bolag från hela världen finns representerade i fonden. 

Det finns såklart även branschfonder med ett särskilt geografiskt fokus. Dessa har generellt sätt mycket hög risk. Innan du väljer branschfond bör du dels fundera på vilka sektorer du tror har god framtidspotential, dels kontrollera vilket geografiskt fokus fonden har. Välj därefter olika branschfonder för att sprida dina risker.

Fonder med geografisk inriktning

Samma strategi bör användas vid val av geografiska fonder. Genom att investera i olika marknader är du mindre beroende av att börsen i just det landet går bra. Exempel på geografiska fonder är Japanfonder, Sverigefonder, Europafonder, Nordamerikafonder, Globalfonder och tillväxtmarknadsfonder. 

Exempelvis investerar en Japanfond i japanska bolag. Genom att köpa andelar i en Japanfond är du exponerad mot den japanska marknaden och den japanska börsen. När du väljer geografiska fonder bör du även tänka på vad som är specifikt för landet. Japan är exempelvis ett land med många stora teknikbolag som Nintendo, Softbank och Toyota. Japan är världsledande inom robotindustrin, självkörande bilar och datorspel och därför bör du investera i en Japanfond om du tror på teknikbolagens framtida utveckling. 

Undvik dock att investera i flera Japanfonder eftersom du då ökar din risk. Välj istället andra geografiska områden med andra inriktningar. Du som investerare behöver endast besluta dig för vilket geografiskt område du vill investera i. Fondförvaltaren tar hand om placeringen i de olika bolag och ansvarar även för marknadsanalys.

Köp billiga fonder med låga avgifter

Det finns flera fördelar att köpa andelar i billiga fonder med låga avgifter. Dessa fonder kallas även för lågprisfonder. Ditt sparkapital kommer att växa snabbare och du behåller en större del av avkastningen. De flesta fonder går att köpa och sälja utan att du behöver betala en särskild avgift. 

Däremot tillkommer det nästan alltid vissa avgifter i samband med fondsparande. Denna avgift kallas för fondavgift eller förvaltningsavgift. Denna avgift är priset du betalar för förvaltningen av fonden. Den stora fördelen med fonder är att du själv inte behöver omfattande kunskap om börsen. 

Istället ansvarar fondförvaltaren för att analysera marknaden och förvalta fonden och detta betalar andelsägarna för. Avgiften täcker bland annat fondförvaltarens arbete, administrativa kostnader, årsrapporter och lokalhyra.

Ränta på ränta effekten

När du investerar i fonder måste du vara observant på de olika avgifterna. Ju lägre fondavgift, desto bättre är det för andelsägarna. Ju högre avgifter, desto mindre får du i avkastning. Tack vare ränta-på-ränta-effekten kommer ditt sparkapital att växa snabbare om du köper andelar i lågprisfonder. 

Därför är det särskilt viktigt att ha koll på avgifterna om du ska investera långsiktigt. Eftersträva alltid att hålla nere avgifterna för ditt fondsparande. Tumregeln bör vara att enbart köpa fonder med låga avgifter, men det fungerar dock inte alltid. Det går inte att säga att billigaste är bäst, utan du som investerare måste själv kontrollera vad som ingår i de olika avgifterna.

Indexfonder brukar erbjuda låga avgifter

Exempel på billiga fonder med låga avgifter är indexfonder. En indexfond är en fond som följer index. Ett index är ett jämförelsetal och värdeutvecklingen av en indexfond ska spegla ett visst marknadsindex. 

OMX Stockholm 30 är en indexfond som återspeglar de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Förvaltaren av en indexfond ser därför till att fonden följer index, vilket är lättare än att hitta passande och köpvärda aktier i aktivt förvaltade fonder. Detta gör att förvaltningsavgiften i en indexfond är mycket lägre än andra aktivt förvaltade fonder.

Indexfonder blir allt mer populära

Allt fler investerare väljer att spara i indexfonder eftersom avgiften är låg och det har visat sig vara svårt, dock inte omöjligt, att slå index. Några vanliga kategorier för indexfonder är Sverige, USA, Global, Ryssland och Emerging Markets. Avanza Global är ett specifikt exempel på en indexfond med mycket låg avgift.

FRÅGOR & SVAR

Vilka olika typer av fonder finns det?

Det finns många olika sorters fonder och det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa. Det som skiljer dem är de underliggande värdepapperna vilket i sin tur påverkar risk och avkastning. 

Fonder brukar delas in i tre huvudkategorier: aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Inom dessa ingår även indexfonder samt pensionsfonder. Inom dessa kategorier finns det även fonder som placerar inom en särskild sektor eller inom specifika geografiska områden. 

Dessa kallas för branschfonder respektive geografiska fonder. Dessutom finns det många olika kombinationer av dessa. En stabil och bra fondportfölj består av en blandning av olika fonder för att sprida risken.

Indexfonder

Indexfonder populära och billiga fonder som följer index. Detta innebär att fonden ska följa och ge samma avkastning som ett specifikt index. Ett index är en sammansättning av olika aktier, exempelvis de 30 mest handlade aktierna. Denna sammansättning visar utvecklingen på en specifik börs, ett visst land eller en viss sektor under en viss tidsperiod. 

Indexet visar den sammanvägda utvecklingen. Värdeutvecklingen av en indexfond ska spegla ett visst marknadsindex. Detta innebär att en indexfond alltid utvecklas ungefär som börsen i genomsnitt. Den går sällan bättre eller sämre vilket än genomsnittet. Indexfonder är har medelhög till hög risk.

Marknadsviktat index

Den vanligaste typen av index är ett så kallat marknadsviktat index. De olika bolagens börsvärde bestämmer deras vikt i indexet. Ju större bolag, desto större påverkan på indexet och utvecklingen. Ett prisviktat index är ovanligare, men förkommer ibland. Istället för bolagens totala börsvärde är det aktiens pris som bestämmer bolagens vikt i index. Ju högre aktiekurs, desto större påverkan på index.

En indexfond kallas även för passiv fond eftersom det inte krävs aktiv förvaltning på samma sätt som i andra fonder. Förvaltaren av en indexfond ser till att fonden följer index. Detta är mindre tidskrävande och lättare än att hitta köpvärda aktier. På grund av detta är indexfonders avgifter alltid relativt låga. 

Du bör alltid kontrollera avgiften när du planerar att investera i en indexfond. Avgiften kommer att variera beroende mellan olika indexfonder av flera förklarliga skäl, men generellt bör indexfonden ha en årlig avgift på mer än 0,4 procent.

Låga avgifter en stor fördel

Det är populärt att spara i indexfonder. Dels på grund av den låga avgiften, dels för att det har visat sig vara svårt att slå index. Det finns många olika indexfonder, bland annat indexfonder som följer svenska-, europeiska-, och globala index. Du kan själv välja vilka marknader du vill ha exponering mot. När du väljer indexfonder att spara i bör du välja fonder som följer olika index för att sprida risken.

Det är viktigt att tänka på att de flesta indexfonder är aktiefonder. Det innebär att de underliggande värdepapperna är aktier vilket oftast innebär en högre risk än om det är räntebärande tillgångar. När du är andelsägare i en indexfond är du exponerad mot aktier på börsen vilket oftast innebär hög risk.

Här är fonder med låg avgift:

Tänk på att sprida risken

Det kan vara lockande att köpa enbart indexfonder på grund av de låga avgifterna. Tänk dock på att det är viktigt att sprida risken. En fondportfölj som enbart består av indexfonder innebär att portföljen har en stor andel aktiefonder. För en stabil portfölj rekommenderas en blandning av aktiefonder och räntefonder. 

Detta för att aktiefonder har högre risk. Du kan såklart välja att enbart ha indexfonder i din fondportfölj, men då är det viktigt att du har en lång placeringshorisont, gärna mer än 5-10 år. Börsen kan svänga mycket och det är därför viktigt att du inte planerar att använda de investerade pengarna på kort sikt.

Aktiefonder

En aktiefond är en fond vars underliggande tillgångar utgörs av aktier. Aktiefonden investerar i aktier vilket gör att du som andelsägare är exponerad mot börsen. Aktier är riskfyllda och därför har aktiefonder generellt högre risk än räntefonder och blandfonder. 

En blandfond investerar i både aktier och räntebärande tillgångar. Risken är högre, men den potentiella avkastningen är också högre. Avkastningen beror på hur de underliggande aktierna utvecklas.

Olika inriktningar

Aktiefonder kan ha olika inriktning och investera i aktier inom vissa specifika branscher eller geografiska områden. Det finns även etiska aktiefonder och miljöfonder. Vissa aktiefonder väljer att placera inom både en specifik bransch och ett specifikt geografiskt område. 

Detta gör fonden mer nischad och risken är desto högre. Det finns dock många faktorer som avgör hur hög risk en aktiefond har. Det finns många olika sorters aktiefonder med olika placeringsinriktning och risknivå. Fonder med aktier inom instabila branscher eller marknader, exempelvis tillväxtmarknader, har högre risk.

Titta på fondens historiska avkastning

Du kan aldrig veta hur hög avkastning din aktiefond kommer att ha. När du investerar i aktiefonder kan det dock vara till hjälp att titta på den historiska utvecklingen av fonden. Titta på utvecklingen under en längre tidsperiod och inte enbart den senaste månaden för att skapa dig en god uppfattning. Den historiska avkastningen är dock ingen garanti för framtida avkastning.

Aktiefonder passar dig med lång placeringshorisont, åtminstone fem år. Aktiemarknaden tenderar att gå uppåt på lång sikt, men den kan svaja ordentligt. Kom även ihåg att majoriteten av alla indexfonder är aktiefonder eftersom deras underliggande tillgångar är aktier.

Räntefonder

En räntefond är en fond vars underliggande tillgångar utgörs räntebärande värdepapper, som exempelvis statsskuldväxlar, statsobligationer, kommunobligationer och hypotekslån. En räntefond har generellt sätt betydligt lägre risk än en aktiefond, men även en mycket lägre avkastning. Med andra ord är räntefonder ett säkrare alternativ och används för att bevara befintligt kapital.

Läs mer om räntefonder i vår stora guide.

Räntefonder ger dig låg risk och låg avkastning

Räntefonder passar investerare som vill ha låg risk i sina placeringar. Det passar även för relativt kortsiktiga investeringar eftersom risken är låg att pengarna ska ha minskat i värde. Om du däremot har en lång placeringshorisont kan det dock vara en god idé att även ha aktiefonder i fondportföljen. 

Avkastningen för räntefonder är låg och på långsikt kommer ditt sparkapital växa mer med aktiefonder. Även riskaversiva sparare bör ha en blandning av räntefonder och aktiefonder vid långsiktigt sparande i fonder.

Även om räntefonder generellt sätt har låg risk är det viktigt att vara medveten om att det finns olika kategorier av räntefonder och dess risknivå skiljer sig åt. Även ränteklimatet i samhället påverkar risken i räntefonder. Räntefonder delas in i olika kategorierna baserat på vilken typ av räntepapper som de placerar i. 

Bland annat kan räntefonder delas in i korta räntefonder, långa räntefonder, realräntefonder och företagsobligationsfonder.

Korta räntefonder och långräntefonder

Det som skiljer långa och korta räntefonder åt är löptiden på de underliggande räntebärande värdepapperna. Långräntefonder är ett annat ord för obligationsfonder. Inom denna kategori finns det stora skillnader i risk och förväntad avkastning. 

Företagsobligationsfonder investerar i obligationer som är utgivna av företag. Risk och avkastning kan skilja avsevärt beroende på vilka vilken typ av företagsobligation som fonden investerar i. Om det är ett stort och etablerat företag är risken mindre än om det är ett lite bolag. En realräntefond placerar i obligationer som ger en fast ränta över inflationen.

PPM fonder och pensionsfonder

PPM fonder är ett annat ord för premiepension. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av pensionen som du själv kan välja var de ska placeras. 

Premiepensionen utgör 2,5 procent av inkomsten och du kan placera den i fonder. Om du inte själv väljer var de ska placeras kommer den att förvaltas av statens sparalternativ. Genom att göra aktiva val och bestämma vilka fonder som din premiepension ska placeras i kan du öka avkastningen några procent. 

Många bäckar små kan leda till att din pension blir flera tusen kronor mer i månaden. Ju tidigare du börjar desto bättre.

Det är enkelt att placera din premiepension

Det är enkelt att placera din premiepension. Det skiljer sig inte mycket från övrigt fondsparande förutom att du inte har tillgång till pengarna förens du går i pension. Det första du bör göra är att välja vilken typ av fond som passar dig. Här kan du läsa om hur du byter fonder i din premiepension.

Ju längre placeringshorisont, det vill säga ju mer tid du har tills du går i pension, desto högre risk kan du ta. Om din placera pension är mer än 10 år framåt i tiden bör du välja aktiefonder. Dessa har högre risk och bättre avkastning. 

Du kan välja upp till fem olika fonder och som alltid vid fondsparande bör du diversifiera genom att välja olika inriktningar. Exempelvis kan du välja olika branschfonder eller fonder som placerar på olika marknader.

Du kan helt kostnadsfritt byta fonder. Du kan även ha en blandning av fonder som du väljer själv och statens sparalternativ.

TIPS

Använd Avanzas kostnadsfria Portföljgenerator

Nätmäklaren Avanza erbjuder många kostnadsfria funktioner till sina kunder. En av dessa är Portföljgeneratorn som är ett verktyg för att ta fram en bra blandning av fonder till din portfölj. Användaren betalar inget för att utnyttja verktyget utan enbart för de fonder som hen vill köpa andelar i. Detta är ett bra sätt för nybörjare att få hjälp att välja vilka fonder som ska ingå i portföljen.

Portföljgeneratorn ser till så att riskerna sprids över olika geografiska marknader och branscher. Du fyller i om din placeringshorisont är kortare eller längre än 10 år. Dessutom får du fylla i om du vill ha hög, mellan eller låg risk. Baserat på detta genereras en portfölj med olika fonder som passar din investeringsprofil. Du kan välja att ta portföljen som den är, men du kan även anpassa den efter dina egna önskemål.

Indexfonder-Aktieskolan

5 stjärnig fondportfölj på bara några minuter

Fonderna genereras automatiskt och de finns alla i Avanzas fondutbud. De rangordnas baserat på deras rating hos Morningstar samt förvaltningsavgiften där den med lägst rankas högst. Portföljen som genereras är femstjärning, vilket innebär att den bara innehåller fonder med fem stjärnor som är Morningstars bästa rating.

En annan fördel med verktyget är att den visar den genomsnittliga avgiften för portföljen. Den genomsnittliga avgiften är den summerade avgiften för alla fonder deltat på antalet fonder. Detta ger är bra översikt för dig som investerare.

Investera genom fondrobotar och robotrådgivare

Tack vare dagens teknik så finns det många bra fondrobotar och robotrådgivare som du kan investera genom. Här har vi listat de bästa fondrobotarna och robotrådgivarna på svenska marknaden.

Tre av dessa är Lysa fondrobot, Opti fondrobot och BetterWealth fondrobot. Med sina automatiserade investeringsprocesser så fungerar det mycket bra för majoriteten av svenska befolkningen.

Bild av Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.