Räntefonder – Här är 18 bästa räntefonderna [GUIDE]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Är du intresserad av räntefonder? Då har du hittat rätt! I denna artikeln har jag samlat allt du behöver veta inför en investering. 

Du får dessutom en topplista över de 18 bästa räntefonderna och konkreta tips på vad du bör veta innan du investerar i räntor. Använd gärna snabbnavigationen:

Vad är räntefonder?

En räntefond är en fond som placerar i räntebärande värdepapper. Det kan vara t.ex. statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer. Räntefonder innebär generellt lägre risk än aktiefonder, men det innebär även potentiellt lägre avkastning.

Hur fungerar räntefonder?

Ett enkelt och populärt sätt att spara är att göra det i fonder. Det finns många olika typer av fonder, en av varianterna är räntefonder. En räntefond lånar i praktiken ut pengar till företag, kommuner eller stater. Det sker genom att fonden köper obligationer eller statsskuldväxlar som dessa ger ut. På dessa lån betalar låntagaren en ränta. Fondens avkastning består dels av räntan som låntagaren betalar, dels av att kursvinster på obligationer de köper och säljer. 

Det är mycket svårt att som privatperson investera i företagsobligationer och statsskuldväxlar på något annat sätt än genom räntefonder. Marknaden för obligationer fungerar inte alls som aktiemarknaden. Det finns ingen börshandel för obligationer som det gör med aktier, utan de handlas mellan professionella aktörer.

Det rådande läget med låga räntor och centralbankers köp av framförallt obligationer som ges ut av stater har påverkat räntefonder mycket, både möjligheten att ge avkastning och i vilken typ av räntepapper de har möjlighet att investera i.

Korta räntefonder

Korta räntefonder

Penningmarknadsfonder eller korta räntefonder är den mest trygga varianten av räntefonder. De placerar bara i räntebärande värdepapper med kort löptid, oftast max ett år och enbart i mycket säkra värdepapper, oftast utgivna av staten eller företag med mycket högt kreditbetyg. Möjligheten till avkastning är begränsad men det är å andra sidan trygga fonder där risken är mycket liten för större nedgångar.

Långa räntefonder

Långa räntefonder

Obligationsfonder eller långa räntefonder placerar i obligationer med längre löptid. Oftast är det företagsobligationer men det kan också vara utgivna av banker, stater eller kommuner. Långa räntefonder påverkas mer av ränteförändringar. Går räntan ned stiger värdet på de innehav fonden redan äger, medans de faller om räntan går upp. Långa räntefonder är mer lämpligt för mer långsiktigt sparande. 

Vissa långa räntefonder som tar lite större risk kan även investera i så kallade preferensaktier. Det är aktier med förutbestämd utdelning och ibland förutbestämd kurs och datum som företaget kan eller skall lösa in dem. En preferensaktie är något mitt emellan en aktie och en obligation. Preferensaktier handlas oftast som en vanlig aktie och går att köpa via börsen.

Bästa räntefonden 2019

Att räntor just nu är låga är något vi hör näst intill varje dag. Detta gäller med vissa skillnader över hela världen. Trots detta finns det gott om räntefonder som har utvecklats mycket väl under det senaste året. 

Dels är det räntefonder som investerar i obligationer med hög risk, dels är det fonder noterade i amerikanska dollar eller euro, som stigit i värde ytterligare på grund av den svenska kronans försvagning. 

Tittar vi på svenska räntefonder har många långa räntefonder avkastat ca 3 – 5% under det senaste året. Det är betydligt bättre än ett bankkonto, men kom ihåg att det kan komma nedgångar om räntan rör sig eller det blir oroligt på världens finansmarknader. 

I ett läge med låg ränta är det svårt för en räntefond att skapa avkastning. Dock har sjunkande räntor gjort att värdet på deras innehav stigit under de senaste åren.

Såhär hittar du bra räntefonder

Det finns flera aspekter att titta på när du väljer räntefond. Först måste du fråga dig varför du vill investera i en räntefond?  Anledningen för de flesta att satsa på räntor istället för aktier är att man vill ha ett tryggt sparande och att pengarna skall användas inom en relativt snar framtid. 

Räntefonder avkastar sämre än aktiefonder men skall samtidigt vara betydligt tryggare och inte riskera de nedgångar som då och då finns på aktiemarknaden. Ett annat tips kan vara att investera i indexfonder och därmed få relativt låg risk och bra avkastning.

Väg in valutapåverkan och investeringshorisont

De räntefonder som gått bäst det senaste året har delvis gjort det för att de varit noterade i dollar. Om du vill ha ett tryggt sparande skall du inte ta en valutarisk. Valutan kan påverka värdet på fonden långt mer än avkastningen på de obligationer de äger. Välj alltså en räntefond som prissätts i svenska kronor. 

Det du därefter måste fråga dig är hur lång tid du planerar äga fonderna? Och är du beredd på lite svängning i värdet på dem mot chans till lite bättre avkastning eller föredrar du en trygg fond men med begränsad avkastning. 

Är du något mer långsiktig och söker lite bättre avkastning är en företagsobligationsfond att föredra. För kortare tidshorisont bör du leta efter en räntefond som investerar i räntepapper med kortare löptid. För alla investeringar gäller det att läsa på och bilda sig en egen uppfattning.

Räntan är just nu mycket låg

Eftersom ränteläget är lågt är det även viktigt att titta på fondens avgift. Det är lätt att den blir väldigt stor i förhållande till fondens förväntade avkastning. Tänk på att avgiften redan är avdragen när du ser fondens avkastning. 

I ett läge med stigande räntor kan räntefonder få det svårare att kortsiktigt skapa avkastning. För att undvika det problemet har FRN obligationer blivit vanligare, det är obligationer där räntan justeras löpande efter rådande marknadsränta. Det är oftast företagsobligationer som har det upplägget.

Viktigt att välja en bra fondförvaltare

Ränte- och obligationsmarknaden är en betydligt mer dold och svåråtkomlig marknad än aktiemarknaden. Fondens förvaltare är därför mycket viktigt. Läs på om fonden och vem som förvaltar före du gör din investering. Hur har förvaltaren lyckats tidigare? Hur länge har hen förvaltat den här fonden eller andra räntefonder?

Vill du investera i en räntefond av någon annan anledning, exempelvis som placering i en annan valuta eller att du är intresserad av högre avkastning i exempelvis obligationer med sämre kreditvärdighet eller utgivna av stater i tillväxtmarknader finns det många fonder att välja på hos de etablerade nätmäklarna. Dessa fonder har betydligt högre risk – och möjlighet, och bör endast vara en krydda i ett långsiktigt sparande.

Finns det säkra räntefonder?

Det låga ränteläget som varit de senaste åren i kombination med att centralbanker investerar i statsobligationer har gjort att även de korta räntefonder som tidigare gett en liten men trygg avkastning främst baserat på statspapper har börjat investera i obligationer från företag med hög kreditvärdighet. De är fortfarande säkra, men något mindre än tidigare då de hade större möjlighet att investera i statspapper. 

Alla räntefonder kan tappa i värde, även de korta. Det kan bero på olika orsaker, exempelvis att ränteläget på marknaden ändrats eller att fonden köpt eller sålt obligationer med kursförlust. Det finns även en kreditrisk i räntefonder, ett företag de köpt obligationer av kanske inte klarar att betala tillbaka sin skuld. De allra flesta räntefonder har många innehav och varje utgör endast en liten del av fondens värde.  

En trygg räntefond ger just nu en ganska liten avkastning, vissa månader kan den till och med vara negativ. Alternativet till en kort räntefond är något av de bankkonton främst hos nischbanker som trots allt ger en viss ränta och har statlig insättningsgaranti

Ränteläget är just nu så lågt att avkastningen från främst korta räntefonder riskerar att knappt täcka den inflation vi har.

Bör man investera i räntefonder genom ISK eller KF?

Räntefonder passar både i ISK och Kapitalförsäkringar, men KF är egentligen bara det bästa alternativet om du sparar med en viss speciell förmånstagare. Eftersom både ISK och KF beskattas med en schablonskatt bör man räkna på om räntefonderna hellre skall köpas på ett värdepapperskonto där man deklarerar vinsten och betalar vanlig vinstskatt på avkastningen. 

Risken är annars att schablonskatten äter upp hela eller stora delar av avkastningen. Läs vår stora guide om ISK eller KF.

När ska man äga räntebärande värdepapper?

Räntefonder kan vara ett sätt att placera pengar med kortare sparhorisont. Det kan också vara ett sätt att dra ned risken på det totala sparandet. Är du osäker på börsens utveckling över en längre tid framöver kan det vara idé att fundera över att placera en del av pengarna i exempelvis en företagsobligationsfond. Du får en viss avkastning, men till en mindre risk. 

Du skall alltid fråga dig själv varför du skall göra den här placeringen, vilken risk du tar och hur länge du planerar att ha innehavet. Vad finns det för alternativ? 

Räntefonder, speciellt obligationsfonder eller räntefonder i andra valutor kan vara en viktig del i en väl genomtänkt långsiktig sparportfölj.

Varför är dessa fonder viktiga?

Stater och företag, liksom privatpersoner finansierar en del av sina investeringar och verksamhet med lån. Stater och och företag gör det genom att ge ut någon form av obligationer. Utan en väl fungerande kreditmarknad skulle inte många investeringar kunna genomföras och staten skulle inte kunna täcka sina underskott som då och då uppstår. Där fyller räntefonder och privatpersoners sparande i dem en viktig roll. 

Fördelen för privatpersoner, företag och institutioner är att de kan placera pengar till lägre risk men med en viss avkastning genom att investera obligationer. För de allra flesta är det endast möjligt att göra det via räntefonder då obligationsmarknaden är betydligt mer svåråtkomlig än aktiemarknaden. Det finns ingen börs för obligationer som det gör för aktier. Obligationer säljs mellan etablerade professionella aktörer och i stora poster. 

Alla är inte heller bekväma med den risk som aktiemarknaden innebär, speciellt om du inte vill placera pengarna på längre sikt. Då är tillgången till att investera i andra typer av produkter som obligationer och statsskuldväxlar via räntefonder viktig.

Räntefonder innebär lägre risk men även potentiellt lägre avkastning

Att investera i räntefonder är i praktiken att vara med och låna ut pengar till ett företag eller en stat. De flesta stater är trygga att låna ut till. Men företag är mer riskabla. Dock har du större säkerhet och trygghet som långivare via en räntefond om ett bolag går dåligt än du har som aktieägare direkt eller via aktiefond. 

Går bolaget bra får du däremot vara med om framgången fullt ut som aktieägare, genom att aktiekursen går bra och kanske även aktieutdelningar.  För dig som aktieägare kan avkastningen bli enormt stor och vara under lång tid om företaget är framgångsrikt. Räntefondens avkastning från företaget begränsas till bara räntan och att lånet amorteras. 

Risk och avkastning hänger alltid ihop på finansmarknaden. Tar du ingen risk får du heller inte speciellt mycket avkastning. Det gäller att sprida sina risker, vara påläst och att spara regelbundet.

Företagsobligationsfonder

En populär variant bland räntefonder är företagsobligationsfonder. De investerar i obligationer som ges ut av företag. Varje fond styrs av sitt regelverk, en del fonder investerar bara i obligationer som getts ut av svenska företag, andra investerar även i utländska företag. Hos Avanza och Nordnet finns det även utländska fonder som bara investerar i företagsobligationer från företag i andra länder. 

En viktig aspekt när en fond investerar i ett företags obligationer är hur kreditvärdiga de är. Olika fonder har olika regler om hur kreditvärdigt ett företag skall vara för att de skall investera i dess obligationer. Ju sämre kreditvärdighet ett företag har ju högre ränta får de betala, men det blir också en högre risk för långivarna.

Realräntefonder

Realräntefonder placerar i vissa obligationer som är skyddade mot inflation. Det är framför allt statspapper som är det. Det finns ett fåtal realräntefonder på den svenska marknaden.

Räntefonder i olika valutor

Kanske är räntan högre i andra delar av världen? Tillväxtländer har oftast högre ränta än i västvärlden som ger möjlighet till högre avkastning, men också större risk. Ytterligare en risk som tillkommer är valutarisken. Valutans svängningar kan påverka avkastningen långt mer än den ränta obligationerna fonden äger avkastar. Hos de svenska nätmäklarna är det fonder noterade i euro och dollar som du kan investera i förutom de i svensk krona. 

Läs på och förstå vilka risker och möjligheter det finns med obligationsfonder i andra valutor. De platsar i en bred sparportfölj, och de fonder med större risk – låt det vara en krydda som du bara investerar en liten del av ditt kapital i.

Fördelar med räntefonder

Det är alltid en fördel att sprida sina risker. Räntefonder i svenska kronor och i andra valutor med olika inriktningar hjälper dig att sprida dina risker  Så länge du har läst på och förstår de risker en räntefond i en annan valuta ger kan det vara en naturlig del i en bredare sparportfölj. 

En bra strategi är alltid att spara regelbundet och långsiktigt. Genom att spara regelbundet i räntefonder i andra valutor minskar du en del av valutarisken. Ibland kommer du köpa när valutakursen är attraktiv, ibland när den är mindre attraktiv. 

Investeringar i obligationer på andra marknader hjälper dig också att sprida dina risker och öka möjligheten till bra avkastning. 

Nackdelar

Det är naturligtvis svårare att vara påläst om utvecklingen i andra länder. Förvaltarna är visserligen professionella och lär göra sitt bästa för att förvalta dina pengar. Men att inte förstå eller ha full insikt i en marknad du investerar i är alltid en risk. 

I andra länder finns en annan kultur att investera i obligationer från företag med låg kreditvärdighet men som ger hög ränta. Det ger möjlighet till stor avkastning men också stor risk. Det är viktigt att läsa på själv och förstå vad det är du investerar i och till vilken risk och potential. Räntefonder är i praktiken lån till företag eller stater. Det finns alltid en risk att en låntagare inte klarar att betala tillbaka sitt lån. 

I regel investerar räntefonder i en mängd olika obligationer och räntepapper, det gör att ingen obligation eller låntagare oftast utgör så stor del av den totala fonden. Varje fond har ett regelverk, läs på där för att se vilken risk just den fonden tar.

Risker

Är du påläst hur räntefonden du investerar i placerar sina pengar så är valutarisken den stora risken som är svår att kontrollera med räntefonder noterade i andra valutor. Ett sätt att bemästra det är regelbundet sparande och att inte låta de innehaven bli en för stor del av din portfölj. I en väl sammanvägd sparportfölj gäller det att tänka igenom den totala risken. 

Har du andra investeringar som påverkas mycket av valutarörelser? Har du många andra investeringar i tillväxtmarknader? Hur många “kryddor” har du i din portfölj som du vet har stor risk men också stor potential? Låt inte den delen bli för stor, men det är bara du som vet vilken risknivå som du själv är bekväm med. Läs mer om risk på börsen här.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.