RSI (Relative Strength Index) – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är RSI? (relative strength index)

RSI står för Relative Strength Index och jämför storleken av upp- och nedgångarna i en aktie och omvandlar det här till en siffra mellan 0 och 100. När du använder RSI-indikatorn får du en överblick över hastigheten och momentum som en aktie har. Man kan säga att du med RSI-indikatorn kan se om en aktie är översåld eller överköpt, och kan sedan göra en investering baserat på det.

Det är ett populärt verktyg och en momentumindikator som används vid en teknisk analys.

RSI

Tre viktiga punkter om RSI

SÅ FUNKAR DET

Så fungerar RSI

RSI, eller Relative Strength Index, är en populär momentumindikator inom teknisk analys som används för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden på en aktiemarknad. Här är en djupare förklaring av hur RSI fungerar och hur den kan användas i investeringsstrategier:

Grundprinciper för RSI

 • Beräkning: RSI mäter styrkan i aktiens prisförändringar över en bestämd tidsperiod. Indikatorn beräknas genom att jämföra medelvärdet av de dagar aktien har stängt uppåt mot medelvärdet av de dagar aktien har stängt nedåt.
 • Skala: RSI-värdet varierar mellan 0 och 100. Ett högt RSI-värde (över 70) indikerar att en aktie kan vara överköpt, medan ett lågt värde (under 30) tyder på att en aktie kan vara översåld.

Tolka RSI

 • Överköpt nivå: När RSI överstiger 70 kan det tyda på att aktien har köpts i överflöd och att en prisnedgång kan vara nära förestående. I detta skede kan investerare överväga att sälja eller undvika att köpa.
 • Översåld nivå: Om RSI faller under 30 kan det signalera att aktien har sålts av mer än vad som är motiverat och att en prisuppgång kan vara på väg. Detta kan betraktas som ett potentiellt köptillfälle.

Användning i investeringar

 • Ingen garanti: Även om RSI kan ge insikter om marknadens nuvarande sentiment och potentiella vändpunkter, är det ingen garanti för avkastning. Marknadsförhållanden kan snabbt förändras, och andra faktorer bör också beaktas.
 • Komplement till annan analys: RSI bör användas i kombination med andra analytiska verktyg och indikatorer. En djupare fundamental analys av företaget och externa faktorer som påverkar branschen kan ge en mer nyanserad bild av aktiens potential.

Tecken på varning

Om RSI indikerar att en aktie är överköpt eller översåld, kan det vara klokt att undersöka ytterligare innan man gör en handel. Ibland kan stora rörelser i ett företags aktiekurs bero på fundamentala förändringar i dess verksamhet eller marknaden den verkar i. Sådana skäl kan motivera en ny värdering av aktien.

RSI är en värdefull indikator för tekniska analytiker och investerare som försöker förstå marknadens momentum och sentiment. När den används klokt, tillsammans med en omfattande analys av marknaden och det specifika företaget, kan RSI bidra till mer informerade investeringsbeslut.

Vad betyder översåld?

När RSI-indikatorn visar en siffra under 30 så betyder det generellt att den är översåld. Det här betyder också att momentumet är lågt och att stängningskurserna blir allt lägre när man tittar över flera dagar.

Om något är översålt kan man hoppas på att det ska gå upp igen och köpas upp. Det här är däremot inte en garanti då det kan finnas goda skäl till att något har sålts. Den tekniska analysen kan vara användbar men ibland ignorerar den börsens psykologi, så glöm inte bort den biten när du tittar på hur högt RSI något har.

Vad betyder överköpt?

När indikatorn istället visar en siffra på över 70 så är den överköpt. Det här betyder att marknaden är positivt inställd till en aktie och att stängningskurserna blir allt högre. Det är alltså raka motsatsen till när siffran är under 30.

Det här är som sagt en indikation och bör tas som just det. Du bör alltså inte basera hela din handelsstrategi på att något eventuellt är överköpt, men det absolut vara användbar information som du kan använda under din tekniska analys.

Vilken periodinställning av RSI ska jag ha?

Valet av periodinställning för RSI (Relative Strength Index) är viktigt eftersom det påverkar indikatorns känslighet och de signaler den genererar. Standardinställningen på 14 perioder är ett populärt val, men det finns situationer där andra inställningar kan vara mer lämpliga. Här är några riktlinjer för att välja rätt periodinställning för RSI:

Standardinställningen: 14 perioder

 • Allmän praxis: Den vanligaste inställningen är 14 perioder, vilket kan vara dagar, veckor, månader eller till och med intradagsintervaller beroende på den tidsram du handlar inom. Denna inställning anses ge en balans mellan känslighet och tillförlitlighet i signalerna.
 • Översikt: En 14-dagars RSI ger en bra översikt av marknadsmomentum över en rimlig tidsperiod och minskar risken för att agera på falska signaler som kan uppstå med kortare tidsramar.

Justeringar av periodinställningen

 • Kortare perioder: Att använda en kortare period, som 7 eller 10 dagar, gör RSI mer känslig för prisrörelser. Detta kan vara användbart för kortvarig handel eller för att snabbt identifiera marknadens förändringar, men det kan också leda till fler falska signaler.
 • Längre perioder: En längre periodinställning, som 20 eller 25 dagar, minskar indikatorns känslighet och ger en jämnare signal som är mindre benägen till plötsliga svängningar. Detta kan vara lämpligt för långsiktig investering där fokus ligger på större trendförändringar snarare än kortsiktiga rörelser.

Anpassa efter strategi och tillgång

 • Strategispecifikt: Beroende på din handelsstrategi och risktolerans kan det vara lämpligt att justera RSI-inställningarna för att bättre passa dina behov. Experiment med olika inställningar kan hjälpa dig att hitta den som bäst överensstämmer med din handelsstil.
 • Tillgångsspecifikt: Olika tillgångar och marknader har unika volatilitetsmönster, vilket kan påverka vilken RSI-inställning som är mest effektiv. Vad som fungerar bra för en aktie kanske inte är lika effektivt för en annan eller för andra typer av tillgångar som valutor eller råvaror.

Kontinuerlig utvärdering

 • Översyn och anpassning: Det är viktigt att regelbundet utvärdera effektiviteten av de RSI-inställningar du använder. Om du finner att de signaler du får inte längre är tillförlitliga eller relevanta för de marknadsförhållanden du handlar i, kan det vara dags att justera inställningarna.

Att välja rätt periodinställning för RSI är en process som kräver experiment och anpassning. Genom att börja med standardinställningen på 14 perioder och sedan justera baserat på dina specifika behov och marknadens beteende, kan du optimera användningen av RSI i din handelsstrategi.

RSI- Räkneexempel

För att ge en praktisk förståelse av hur RSI (Relative Strength Index) beräknas, låt oss gå igenom ett räkneexempel steg för steg. RSI är en momentumindikator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI-värdet varierar mellan 0 och 100, där värden över 70 ofta betraktas som överköpta och värden under 30 som översålda.

Här är hur du kan beräkna RSI med utgångspunkt från ett exempel där ett bolag under en viss period har dagar där det i genomsnitt gått upp 15 punkter och dagar där det i genomsnitt gått ned 25 punkter:

Steg 1: Beräkna genomsnittliga uppgångar och nedgångar

 • Genomsnittlig uppgång: Anta att bolaget under den beräknade perioden (vanligtvis 14 dagar) i genomsnitt har gått upp 15 punkter på dagar med uppgång.
 • Genomsnittlig nedgång: Anta att bolaget i genomsnitt har gått ned 25 punkter på dagar med nedgång under samma period.

Steg 2: Beräkna Relativ styrka (RS)

 • RS formel: RS beräknas som förhållandet mellan genomsnittlig uppgång och genomsnittlig nedgång. I detta exempel blir RS = 15 / 25 = 0,6.

Steg 3: Beräkna RSI

 • RSI Formel: RSI beräknas med formeln RSI = 100 – (100 / (1 + RS)). Med RS = 0,6 från ovan blir det RSI = 100 – (100 / (1 + 0,6)) = 100 – (100 / 1,6) = 100 – 62,5 = 37,5.

Tolka RSI-värdet

 • Med ett RSI-värde på 37,5 indikerar detta att bolaget inte är översålt (RSI under 30), men det närmar sig den lägre gränsen. Detta kan tyda på att det finns ett potentiellt köptillfälle om andra indikatorer och analys bekräftar denna tolkning.

Övrigt bra att veta om RSI

RSI har funnits redan sedan 70-talet då det uppfanns av J. Welles Wilder. Han introducerade det 1978 i boken “New concepts in technical trading systems”. Det tog ett tag innan det blev populärt och idag är det alltså en otroligt vanlig indikator som många olika typer av traders använder för aktier, råvaror och andra innehav.

Det är såklart viktigt att ta det för vad det är, en indikator. Det är med andra ord ingen garanti att ett RSI under 30 eller ett RSI över 70 kommer leda till ett specifikt resultat. Det kan däremot komma väl till hands när du ska göra en teknisk analys. RSI-värde kan säga en del, men det bör inte vara det enda du tittar på inför din investering.

En annan strategi som ibland används tillsammans med ett RSI-värde är så kallad Mean Reversion. Det här är en strategi där man tänker att allting återgår till sitt medelvärde. Så om en aktie har varit översåld ett bra tag så kan det leda till att den köps upp igen, vilket gör att kursen återgår till sitt medelvärde.

Mean Reversion är en ganska vanlig strategi som används bland annat av daytraders och swingtraders. Det finns däremot andra typer av investerare som använder den när man köper aktier.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.