Ordlista

Hausse – Enkel och lättläst guide 2024

Hausse

Vad är hausse? Hausse är en term inom finansvärlden som beskriver en period där marknadspriser generellt stiger, ofta drivet av optimism, investerartillit och positiva förväntningar på framtiden. Det kan gälla specifika tillgångar som aktier eller fastigheter, eller en bredare marknad. En haussemarknad karaktäriseras av ökande investeringsaktivitet och spekulation, där köpare dominerar och driver upp priserna. …

Hausse – Enkel och lättläst guide 2024 Läs artikeln »

Frimärksaktie – Vad är det? [Exempel] 2024

Frimärksaktie-Aktieskolan

Vad är en frimärksaktie? En frimärksaktie refererar till aktier från ett företag med ett mycket lågt marknadsvärde, ofta jämförbart med kostnaden för ett frimärke. Dessa aktier kännetecknas av deras låga pris per aktie. Trots deras låga pris, kan frimärksaktier vara riskfyllda investeringar på grund av deras potentiella volatilitet, begränsad likviditet, och ibland bristande transparens och information …

Frimärksaktie – Vad är det? [Exempel] 2024 Läs artikeln »

Direktavkastning – så fungerar det 2024 [GUIDE+VIDEO]

Direktavkastning

Vad är direktavkastning? Direktavkastning visar den årliga utdelningen från en investering, uttryckt i procent av dess marknadsvärde. Det är viktigt för att bedöma lönsamheten i aktier eller fastigheter, där en hög direktavkastning kan tyda på god inkomstpotential i förhållande till investeringskostnaden. https://www.youtube.com/watch?v=0iKg-p-n4TE Så fungerar direktavkastning Direktavkastning är ett viktigt begrepp för investerare som fokuserar på …

Direktavkastning – så fungerar det 2024 [GUIDE+VIDEO] Läs artikeln »

Vad är en börskrasch? – Enkel och lättläst guide 2024

Börscrasch

En börskrasch är en plötslig och kraftig nedgång på aktiemarknaden, vilket leder till en betydande minskning av aktiekurserna. Den kan utlösas av olika faktorer såsom ekonomisk instabilitet, geopolitiska händelser, eller överdriven spekulation. En börskrasch kan leda till panikförsäljningar och negativa effekter på ekonomin, inklusive förlorad förmögenhet och minskad konsumtion. Det är en viktig händelse som kan …

Vad är en börskrasch? – Enkel och lättläst guide 2024 Läs artikeln »

Börshandlad fond – Enkel och lättläst guide 2024

Börshandlad fond

Vad är en börshandlad fond (ETF)? En börshandlad fond (ETF) är en investeringsfond som handlas på börsen och följer värdet på ett index, råvara, obligation eller annan tillgång. ETF:er ger investerare möjlighet till diversifiering, likviditet och låga avgifter, och de kan köpas och säljas under marknadens öppettider på samma sätt som enskilda aktier. Tre viktiga …

Börshandlad fond – Enkel och lättläst guide 2024 Läs artikeln »

Branschindex – Enkel och lättläst guide 2024

B-aktier

Vad är en branschindex? Ett branschindex är en indikator som mäter prestandan för en specifik sektor eller industri på aktiemarknaden. Det representerar genomsnittet av ett antal aktier inom samma bransch och används för att spåra och analysera trender och utveckling inom den specifika sektorn. Branschindex är viktiga verktyg för investerare för att göra jämförelser och …

Branschindex – Enkel och lättläst guide 2024 Läs artikeln »

Vad är en bolagsstämma? – Enkel och lättläst guide 2024

bolagstämma

Bolagsstämma är företagets högsta beslutande organ där aktieägare sammanträder för att fatta viktiga beslut om företagets verksamhet. På bolagsstämman diskuteras och röstas det om frågor som styrelseval, utdelning av vinst, och ändringar i bolagsordningen. Det är en viktig del av företagsstyrningen och ger aktieägarna möjlighet att påverka och övervaka företagets utveckling och strategi. En gång …

Vad är en bolagsstämma? – Enkel och lättläst guide 2024 Läs artikeln »

Vad är en bolagsordning? – Enkel och lättläst guide 2024

Bolagsordning

Bolagsordning, ibland känd som företagsstadgar, är en juridiskt bindande dokument som etablerar ramen för ett företags verksamhet. Det definierar ägarnas rättigheter, styrelsens befogenheter och företagets syfte. En bolagsordning måste följa lagstiftning och regler och är en viktig del av ett företags juridiska struktur. Alla svenska aktiebolag måste ha en bolagsordning. De är ett grundläggande dokument …

Vad är en bolagsordning? – Enkel och lättläst guide 2024 Läs artikeln »