Vad är en insynsperson? – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Insynsperson

En insynsperson är en person som arbetar i ett noterat bolag och som har extra bra insyn i bolaget på grund av sin ställning inom bolaget eller i relation till bolaget eller dess anställda. Det innebär att du kan vara en insynsperson utan att arbeta i bolaget.

Det kan vara en person som sitter på en betydande post i bolaget som till exempel VD eller styrelseordförande men också övriga anställda eller närstående till vissa anställda. 

Deras ställning inom bolaget kan leda till att personen får tillgång till viktig information om bolaget som inte är tillgängligt för allmänheten. 

Det kan leda till att dessa personer sitter med viktigt information som kan vara av stor vikt för bolaget och dess aktieägare, information kan komma att påverka aktiekursen både positivt och negativt.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!
Insynsperson

Tre viktiga punkter om insynspersoner

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

FÖRDJUPNING

Så fungerar det med personer i ledande ställning

En insynsperson är anställda som på grund av sin ställning har mer information än andra. Det kan han handla om att man före alla andra får reda på saker som skall hända i bolaget. 

Det kan handla om en stor nyhet som skall komma ut och kan komma att påverka aktiekursen i större utsträckning, det kan också vara information om en tänkt nyemission eller till exempel ett uppköpserbjudande. 

Likaså när det kommer till information om en kommande rapport för bolaget. All denna information är sådan som personer med ledande ställning får reda på före den bredare allmänheten och kan vara av stor vikt.

Insiderinformation

Eftersom en insynsperson har mer information än övriga har de också vissa regler de skall förhålla sig till när det kommer till handel med finansiella instrument. 

Det finns regler för hur köp av aktier skall hanteras och registreras  och även närståendes affärer med aktier och andra finansiella instrument. 

För att få kontroll över hur insynspersoner och dess anhöriga handlar med aktier och övriga finansiella instrument finns insynsregistret.

Krav på att rapportera transaktioner

I insynsregistret registreras de affärer som insynspersoner eller nära anhöriga till dessa genomför. Syftet med att registrera dessa affärer är för att få en transparens i hur insynspersoner agerar. 

Syftet är att det skall finnas en fullständig transparens i hur dessa personer agerar vilket lägger grunden till ett ökat förtroendet för marknaden upprätthålls. 

Det är också viktigt att informationen kommer ut så fort som möjligt till marknaden och det inte blir en fördröjning innan informationen släpps.

Olika typer av insynspersoner

Det finns ett flertal personer som kan räknas som insynspersoner. Det är ofta personer som har en högre ledande befattning inom bolaget. Exempel på dessa är bolagets VD, styrelseordförande eller andra anställda som på olika sätt har insyn i bolaget och kan få tillgång till känslig information före alla andra. 

Detta kan även omfatta personer i olika typer av kontrollfunktioner som till ekonomichef eller andra kontrollfunktioner. Även närstående till en insynsperson kan omfattas.

Övrigt bra att veta

När personer i ledande ställning så kallade insynspersoner gör aktieaffärer skall dessa registreras i insynsregistret. Detta skall göra så nära transaktioner har ägt rum som möjligt men senast tre dagar efter genomförd affär. 

Det finns också regler för hur en insynsperson får handla med bolagets aktie innan kommande rapport. En person som klassas som insynsperson får inte lov att handla med dess aktie en månad innan kommande rapport.

När insynspersoner köper aktier skall deras nya innehav registreras både hos bolaget och hos finansinspektionen. Det som en insynsperson ska rapportera är all den insiderinformation de besitter och vilket transaktionsdatum affären har. Insynshandel i ett företag har många begränsningar.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.