Ordlista

Kassalikviditet – så fungerar det [GUIDE+Räkneexempel]

Kassalikviditet

Vad är kassalikviditet? Kassalikviditet anger hur bra betalningsförmåga ett bolag har på kort sikt. Det görs genom att ta omsättningstillgångar som finns i bolaget och sätter det i relation till alla kortfristiga skulder som bolaget har. När man talar om kassalikviditet menar man egentligen ett bolags betalningsförmåga på kort sikt. Man tar helt enkelt de …

Kassalikviditet – så fungerar det [GUIDE+Räkneexempel] Läs artikeln »

EV/EBIT – så fungerar det [GUIDE+VIDEO]

EV/EBIT

Vad är EV/EBIT? EV/EBIT är ett nyckeltal som används för att värdesätta bolag. För att värdesätta ett bolag används nyckeltal för att en investerare ska kunna utvärdera bl.a. bolagets lönsamhet, värdering och  finansiella ställning. EV/EBIT skapar en antydan om hur marknaden värderar bolag i relation till rörelseresultatet, anpassat för skulder. Nyckeltalet är överlag enkelt att …

EV/EBIT – så fungerar det [GUIDE+VIDEO] Läs artikeln »