Riktkurs – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är en riktkurs?

En riktkurs är en prognos eller uppskattning gjord av finansanalytiker om var de tror att en akties pris kommer att ligga inom en viss tid i framtiden. Den baseras på analys av företagets finansiella prestanda, marknadsposition och andra relevanta faktorer. Riktkursen används av investerare för att vägleda köp- och säljbeslut

Tre viktiga punkter om riktkurs

En riktkurs är det pris som en analytiker tror att en aktie eller ett värdepapper ska ha inom en viss period. Lär dig mer om hur riktkurser fungerar i dina investeringar.

Vad är en riktkurs

FÖRDJUPNING

Riktkurser - ett praktiskt exempel

Riktkurser är prognoser eller uppskattningar från finansanalytiker om var de tror att en akties kurs kommer att befinna sig vid en viss tidpunkt i framtiden. Dessa prognoser baseras på olika analytiska metoder, inklusive fundamentala och tekniska analyser. Exemplen på Kappahl och Kambi illustrerar några viktiga aspekter och utmaningar med att använda riktkurser som en del av en investeringsstrategi:

Exempel på Kappahl

 • Riktkursen: SEB satte en riktkurs på 65 kr för Kappahl 2017.
 • Utfall: Aktien föll till 20 kr och företaget avnoterades mindre än ett år efter att riktkursen satts, vilket visar en betydande avvikelse från den förväntade kursutvecklingen.
 • Lärdom: Detta exempel visar att riktkurser inte alltid är tillförlitliga och att marknadens faktiska utveckling kan avvika kraftigt från analytikernas prognoser, särskilt i ett volatilt marknadsklimat.

Exempel på Kambi

 • Riktkursen: SEB hade en riktkurs på 66 kr för Kambi, medan aktien vid den tidpunkten handlades för 82,75 kr.
 • Utfall: Mot analytikernas förväntningar steg aktiekursen till 203 kr ett år senare, vilket visar att aktien överträffade de nedåtgående förväntningarna.
 • Lärdom: Detta fall visar att riktkurser som indikerar en nedgång inte nödvändigtvis materialiserar sig och att aktier kan fortsätta att prestera väl över analytikernas förväntningar.

Vikten av tidsramar

Riktkurser ges vanligtvis utan specifika tidsramar, vilket gör det svårt att bedöma när och om de kommer att infrias. Marknadsförhållandena kan förändras snabbt, och många faktorer som inte kan förutses kan påverka aktiekurserna.

Att ta riktkurser med en nypa salt

Dessa exempel understryker vikten av att vara försiktig med att förlita sig helt på riktkurser vid investeringsbeslut. Riktkurser kan vara användbara som en del av en bredare analys, men investerare bör alltid komplettera dem med egen forskning och beakta en mängd andra faktorer, inklusive företagets fundamenta, branschtrender och övergripande marknadsklimat.

Så fungerar en riktkurs

Hur fungerar en riktkurs?

En riktkurs representerar en prognos eller en uppskattad värdering av vad en aktie kan tänkas vara värd i framtiden, baserat på olika analytiska metoder och antaganden. Riktkursen sätts av finansanalytiker, banker och andra institutioner inom finansbranschen. Här är några nyckelpunkter för att förstå hur en riktkurs fungerar:

Spekulativ värdering

 • Riktkursen är en uppskattning eller spekulation om en framtida aktiekurs, baserad på analytikers utvärdering av företagets framtida potential, marknadstillväxt, resultat och andra relevanta faktorer.

Inte en garanti

 • Det är viktigt att förstå att en riktkurs inte är en garanti för att aktien faktiskt kommer att nå denna nivå. Marknaden är påverkad av många oförutsägbara faktorer som kan leda till att den faktiska framtida kursen skiljer sig från riktkursen.

Påverkan på marknaden

 • Riktkurser från stora finansinstitut och erkända analytiker kan ha en betydande inverkan på marknadens uppfattning om en aktie och därmed på dess pris. En positiv revidering av riktkursen kan leda till en kursuppgång, medan en sänkning kan leda till kursnedgång.

Analytisk metodik

 • För att komma fram till en riktkurs använder analytiker olika metoder, inklusive fundamental analys (som granskar företagets finansiella hälsa, branschtrender och andra ekonomiska faktorer) och teknisk analys (som studerar historiska priser och volymer för att identifiera mönster).

Försiktighet är nyckeln

 • Investerares förlitan på riktkurser bör kombineras med egen forskning och analys. Det är klokt att inte helt basera investeringsbeslut på riktkurser, utan också överväga en bredare uppsättning av information och egna bedömningar.

Hur ofta stämmer en riktkurs?

Det gäller att du tar det försiktigt med riktkurser då dessa ofta kan vara fel. Det är därför viktigt att du inte använder detta som huvudsaklig metod när du ska hitta nya investeringar då det lätt kan bli fel.

Riktkurser kan till att börja med bli självuppfyllande profetior. Vi tar ett exempel: Ett finansinstitut säger att riktkursen för en aktie är 125 kr istället för 100 kr som den är på idag. Ett stort antal investerare ser analysen och bestämmer sig då för att köpa aktien, den ska trots allt upp ytterligare 25% enligt ett stort finansinstitut.

Det här behöver inte vara ett jättestort problem men om du istället föreställer dig att riktkursen hade varit 90 kr, finns det en garanti att den ändå gått upp till 125 kr eller hade den då istället gått ned, för att människor såg analysen och sålde av sina aktier?

Det här är en vanlig kritik som riktas mot riktkurser och rådet är därför att man alltid ska ta dessa med en nypa salt. Det kan också finnas ett egenintresse med dessa riktkurser.

En annan kritik mot riktkurser är hur kortsiktigt det ofta är. Ibland kan man läsa om riktkurser för flera år framåt, men det allra vanligaste är att det handlar om vad kursen ska vara om 6 till 12 månader. Det här är ganska riskfyllt då långsiktiga investeringar ofta är det säkrare alternativet och det som de allra flesta småsparare kör med.

FAQ - Vanliga frågor om riktkurs

Här följer en del vanliga frågor om riktkurser och svaren på dessa. Är du inte bekant med dessa sedan tidigare kan det vara bra att uppdatera dig.

Vad är riktkurs?

Riktkurser är kursen som analytiker förväntar sig att en aktie ska ha inom den angivna tidsperioden. Det baseras på företagets förväntade utveckling.

Hur fungerar en riktkurs?

En aktieanalytiker sätter själv kursen baserat på de faktorer man har valt, ofta ekonomiska sådana och denna säger då att aktien ska upp eller ned.

Hur ofta stämmer en riktkurs?

Exakt hur ofta riktkurser stämmer är svårt att säga då olika analytiker är bättre än andra, men ta alltid riktkurser med en nypa salt.

Vem sätter en riktkurs?

Analytiker, banker och olika finansinstitut sätter riktkurser och det är därför många olika källor som finns tillgängliga.
Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.