DEN ULTIMATA GUIDEN

Investera pengar

Bygg en stabil och långsiktig investeringsportfölj på och utanför börsen. Vi hjälper dig att investera pengar.

Använd gärna snabbnavigeringen

Aktieskolans ”Mega guide” om hur du kan investera pengar består av +10,000 ord och har en uppskattad lästid på cirka 60 minuter. Klicka på länkarna här nedanför så förs du direkt till respektive ämne.

Investera i aktier

Investera i fonder

Investera i guld

Investera i kryptovalutor

Investera i ETF:er

Investera i obligationer

Investera i onoterat

Investera i fondrobotar

Valutahandel

Investera i fastigheter

Investera i P2P-lån

Spara pengar

Disclaimer

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Ingenting som läses på Aktieskolan.se ska ses som rådgivning, vi skriver för att inspirera våra läsare till att skapa en bättre privatekonomi.

Sidan innehåller samarbetslänkar till våra samarbetspartners (t.ex. Avanza bank). Det innebär att vi ibland kan erhålla en ersättning om du som besökare skapar ett konto hos vår partners via en länk från Aktieskolan.se. Du som besökare påverkas ej av länkarna.

AKTIER, FONDER & ÖVRIGA VÄRDEPAPPER

Vad är börsen för något?

Börsen beskrivs ofta som en enhet – den går upp eller ner beroende på konjunkturen men vad som menas är förändringar i värdet på de bolag som handlas på börsen. 

Det här styrs i sin tur av förväntningar på det specifika bolaget kombinerat med förväntningarna på ekonomin i stort – det är därför som börsen påverkas av svängningar i den globala konjunkturen. Börser finns för att aktieägare ska kunna sälja sina aktier samtidigt som nya ägare ska ha möjlighet att köpa aktier. 

För de företag som finns noterade innebär en introduktion på börsen att deras aktier blir tillgängliga till försäljning för en bred grupp investerare. På det här sättet får företagen in pengar för att fortsätta utveckla sin idé och sina produkter, något som på sikt är viktigt för hela samhället.

Börsen fungerar som en marknad för aktier, fonder och andra värdepapper

De aktier som säljs på börsen är i regel inte nya aktier utan börsen kan liknas vid en andrahandsmarknad för aktier och fonder där säljare och köpare ska mötas i pris och antal. 

Som köpare definierar du hur många aktier du vill köpa och vilket pris du är redo att betala per aktie och som säljare definierar du hur många aktier du vill sälja och vad du vill ha betalt. 

Börssystemet går sedan automatiskt igenom alla köp- och säljordrar som finns på marknaden och när en köp- och säljkurs möts görs ett avslut och aktierna byter ägare. Det är det här som bestämmer vilken kurs en aktie ska ha – ju mer köpare är beredda att betala desto högre är kursen. 

Det är med andra ord utbud och efterfrågan som bestämmer vad en aktie, eller annan tillgång som handlas på börsen, är värd.

Handeln sker genom mäklare som har tillstånd av Finansinspektionen

All handel på börsen sker genom börsens medlemmar som är de banker, fondbolag och mäklare som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva handel med värdepapper. Handeln på den svenska börsen sker alltid under börsens öppettider som är 9 till 17.30 helgfria vardagar.

BLI DELÄGARE I OLIKA BÖRSNOTERADE BOLAG

Investera i aktier

När du ska köpa aktier innebär det att du blir delägare i ett aktiebolag och det är alla aktieägare som äger bolaget tillsammans. Anledningen till varför ett företag vill sälja sina aktier och därmed få in fler ägare i bolaget är ofta att aktierna är en finansieringskälla. 

Företaget får bara in pengar vid börsnotering – när aktierna säljs för första gången. Börshandeln med begagnade aktier påverkar alltså i regel inte företagen mer än att börskursen på sikt kan påverka bolagsvärderingen och därmed möjlighet att låna pengar, sälja aktier dyrare/billigare osv. 

För dig som investerare och aktieägare innebär delägarskapet att du har rätt att ta del av företagets vinst och framtida värdeökning. Du kan även investera företagets pengar i aktier

För att kunna investera i aktier och andra värdepapper med ditt företag så behöver du en LEI-kod. Här kan du beställa en LEI-kod till ditt företag.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel av ett aktiebolag. Det innebär att du är delägare i ett företag om du äger en eller flera aktier i bolaget.

Bli aktieägare och ta del av de framtida vinsterna

När du som investerare köper en aktie blir du alltså delägare i bolaget, vilket ger dig rätt att få ta del av vinsten som skapas i företaget. Det här han göras på två olika sätt – dels genom att sälja aktien till en högre kurs än du köpte dem för, dels genom att ta del av bolagets utdelning. 

När bolaget växer och går med vinst blir varje aktie värd mer pengar. Samtidigt kan ett bolag som går bra besluta om att dela ut delar av sin vinst till aktieägarna. På lång sikt brukar bolagets tillväxt och aktiekursen gå hand i hand men på kort sikt kan kursen påverkas av många andra faktorer, till exempel konjunkturen i världen i stort.

Gör alltid din egen analys innan du köper aktier

När du investerar pengar i en aktie ska du alltid välja bolag som du tror kommer att göra vinster och gå bra i framtiden. För att skapa dig en bild av bolaget kan du gå igenom bolagets historiska resultat och titta på framtidsanalyser för bolaget och den bransch där bolaget verkar. Utifrån detta gör du en egen analys som ligger till grund för ditt investeringsbeslut.

Läs vår stora guide för hur du kan börja köpa och handla med aktier!

Hur tjänar man pengar på aktier?

Det finns två primära sätt som du kan tjäna pengar på aktier. Det första alternativet är att sälja dina aktier för ett högre pris än vad du köpte dem för. 

Det andra alternativet är aktieutdelning. Det innebär att du får ta del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna.

1. Sälj aktierna för högre pris än vad du köpte dem för

Ett annat sätt att få avkastning på en aktieinvestering är att sälja aktien till ett högre pris än du köpte den för. Det här kräver grundlig analys av både bolagen och marknaden i stort. 

Här är begreppet ”index” bra att känna till. Index räknar samman utvecklingen i flertalet olika aktier och kan därför fungera som ett jämförelsetal. Det finns många olika index man kan använda sig av. 

Det vanligaste indexet i Sverige är det som kallas OMXSPI där värdet av alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen vägs samman. Det här indexet ger därför en bra helhetsbild av utvecklingen på börsen i stort. Liknande index finns för alla andra börser. 

Men ett index kan också väga samman hur aktiekursen i en viss bransch förändrats över tiden – vill du investera pengar i ett bolag i klädbranschen kan indexutvecklingen för den branschen ge viktig information samtidigt som du kan se om det bolag du är intresserad av historiskt sett legat över eller under index.

2. Aktieutdelning

Ett sätt att på lång sikt få avkastning av en aktieinvestering är genom utdelning där en del av vinsten fördelas mellan alla aktieägare. Det är alltså antalet aktier du äger som bestämmer hur stor del av en eventuell utdelning du har rätt till. 

Hur mycket som delas ut i förhållande till aktiekursen kallas för direktavkastning – ju högre direktavkastning ett bolag har desto mer utdelning får du per aktie. Det är inte alla företag som erbjuder aktieutdelning till sina delägare. Det är oftast de större, mer mogna, bolagen som har höga och stabila vinster som delar ut pengar. 

Mindre företag har sällan möjlighet till utdelning utan behöver istället investera sina vinster i utvecklingen av företaget. Tänk på att vid en utdelning så flyttas pengar från bolaget till aktieägarna, vilket innebär att det blir mindre kvar i företaget.

Läs mer om utdelningsaktier och investmentbolag som är mycket bra nybörjaraktier. Söker du hög direktavkastning så kan preferensaktier vara av intresse.

Du kan rösta för eller emot en eventuell aktieutdelning

Beslut om utdelning tas vid bolagsstämman och du som ägare har alltid rätt att delta vid denna. Vanligtvis äger bolagsstämman rum en gång per år. Ju fler aktier du äger desto fler röster har du på bolagsstämman och desto större möjlighet att påverka bolagets framtid. 

Bolagsstämman är naturligtvis frivillig för aktieägare men om du investerat i företag du är intresserade av kan det vara ett bra tillfälle att både få information och samtidigt ha en möjlighet att påverka bolagets framtida riktning.

Vad är nyckeltal och vilka bör man känna till?

Andra viktiga begrepp att känna till för att kunna göra en relevant analys är P/E-tal och P/S-tal. P/E är en förkortning för ”price/earnings” och är ett av de viktigaste nyckeltalen för att kunna bedöma vilket pris en aktie är värd. Läs vår ordlista om finansiella termer och nyckeltal.

P/E-talet visar pris per aktie i relation till bolagets vinst per aktie och kan alltså inte räknas ut om bolaget går med förlust. Vinster per aktie beräknas på den totala vinsten delat med det totala antalet aktier. När du försöker avgöra om du ska köpa en aktie till det nuvarande priset kan P/E-talet vara användbart då det visar om marknaden (aktieköparna) värderar bolaget högt eller lågt.

P/S-tal, som står för ”price/sales”, visar istället aktiepriset i förhållande till bolagets omsättning, eller försäljning. Det här talet ger precis som P/E-talet en indikation på hur marknaden värderar bolaget. Till skillnad från P/E kan P/S räknas ut även i bolag som går med förlust, vilket kan vara ganska vanligt för mindre bolag. 

P/E- och P/S-talen är bra indikationer men det är inte alltid självklart att ett bolag som redan är högt värderat av marknaden är en bra investering, ett lågt värderat bolag som du bedömer har goda framtidsutsikter kan generera betydligt större avkastning över tid.

Stora bolag erbjuder oftast lägre och stabilare avkastning

Generellt sett är stora bolag med många aktieägare mer stabila och mindre rörliga. Det här ger mindre risk samtidigt som möjligheterna till stora vinster är begränsad. 

Mindre bolag som handlas mer sällan har en större fluktuation i aktiekursen, vilket innebär en större tillväxtpotential på sikt. Mycket av upp- och nergångarna på börsen handlar om rena spekulationer och förväntningar på bolagens vinstutveckling. 

Det finns många psykologiska faktorer som spelar in och en förväntad uppgång eller nergång kan skapa en snöbollseffekt då investerare inte vill förlora pengar eller missa en eventuell värdeökning.

Månadsspara, sprid riskerna genom att äga flera bolag och var långsiktig

Att försöka pricka toppar och dalar i aktiehandel är därför nästan omöjligt utan här handlar det om att sprida riskerna och investera i bolag som du har tilltro till på lång sikt. 

Skapa en portfölj med stor variation av bolag från olika branscher och storlek. En kombination av stabila utdelningsaktier kombinerat med mindre tillväxtbolag brukar vara en bra utgångspunkt. Se aktieinvesteringarna som ett långsiktigt sparande snarare än snabba pengar. 

Investera inte för aggressivt och investera inte pengar som du kommer att behöva inom en snar framtid utan placera pengar du kan avvara under längre tid. Det är viktigt att komma ihåg att en vinst eller förlust vid aktiehandel inte realiseras före du säljer dina aktier. 

Det kan vara emotionellt påfrestande att se sina investeringar minska i värde men det bästa att göra rent ekonomiskt när börsen svajar är att sitta lugnt i båten. När du har valt en investeringsstrategi är det alltid bäst att hålla sig till den även i nergång då börsen på lång sikt brukar ge avkastning, även om den i perioder ligger på minus.

Lär dig mer om hur du bygger en aktieportfölj i vår artikel aktier för nybörjare. Vill du ha ytterligare inspiration på vilka aktier du kan investera i så rekommenderar vi vår artikel för aktietips.

Så här gör du för att köpa aktier

Det är enklare att komma igång med att köpa aktier och bygga en stabil och långsiktig än vad många tror. Här nedanför kan ni läsa om hur ni kan sätta era pengar i arbete redan idag. 

STEG 1

Vilket konto passar dig bäst när du ska köpa aktier?

För att kunna handla med börsnoterade aktier måste du ha någon form av ”investeringskonto” hos en bank, ett fondbolag eller en aktiemäklare. Det finns flera olika typer av konton du kan använda för aktiehandel:

Investeringssparkonto

Absolut populäraste kontot
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt (ca 0,453%)
 • Enkel deklaration
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du täcks av den statliga insättningsgarantin på 950,000 kr (om din bank omfattas)
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster
 • Du kan inte handla med optioner eller warranter (Avancerat)
Populärast

Kapitalförsäkring

Kan ofta passa bra till barnspar
 • Du behöver inte betala reavinstskatt
 • Endast en låg schablonskatt
 • Enkel deklaration
 • En kapitalförsäkring kan kopplas till ett barn som förmånstagare om det skulle hända dig något
 • Du kan välja när barnsparet ska betalas ut till ditt barn
 • Du äger inte aktierna, försäkringsbolaget äger aktierna
 • Du får ingen rösträtt på bolagsstämman
 • Du kan inte kvitta vinster & förluster

Aktie- & Fondkonto

Allt som oftast bör du välja bort detta
 • Passar bra för dig som förväntar dig en avkastning under 1,53% (2019)
 • Dina aktieinnehav ger dig rösträtt på bolagsstämmor
 • Du kan kvitta vinster mot förluster
 • Går du bort tillfaller hela kapitalet ditt dödsbo
 • 30% skatt på alla vinster och utdelningar
 • Alla köp och sälj måste deklareras
Skillnaden på Investeringssparkonto, Kapitalförsäkring och Aktiedepå

Här ovanför visar vi en sammanställning över för- och nackdelar när det kommer till att välja vilken typ av investeringskonto som passar dig bäst. Här kan du djupdyka i om du bör använda ISK eller KF. Nedan kommer ytterligare information om de olika kontotyperna:

Investeringssparkonto

Det vanligaste och skattemässigt mest fördelaktiga kontot för värdepapper är investeringssparkonto – ISK. ISK-kontot öppnas och administreras via internetbanken och är smidigt och lättillgängligt. 

Med ett ISK-konto kan du investera i aktier, fonder och andra finansiella tillgångar och investeringarna är inte bundna utan du kan sälja och köpa värdepapper så ofta du vill. Du betalar ingen skatt på vinsten men däremot en årlig schablonskatt som beräknas på hela värdet på sparandet, 2019 är skatten 0,453 %. 

Det här kan jämföras med att du betalar 30 % på vinsten på traditionella aktiekonton, men då kan du också göra avdrag för eventuella förluster.

Nackdelen med ISK är alltså att du beskattas även om du går med förlust och du kan inte göra avdrag på skatten. Generellt sett brukar beskattningen på ISK-kontot bli lägre än på andra typer av aktiekonton. Du kan flytta dina aktie- och fondtillgångar från ett värdepapperskonto till ISK-konto men behöver då skatta på vinsten som vid försäljning.

Kapitalförsäkring

Det finns ett par fördelar när det kommer till kapitalförsäkring framför investeringssparkonto. Det kan passa bra till barnsparandet då du kan styra själv när barnet ska få tillgång till kapitalet. Ett ISK-konto ärver barnet så fort de blir myndigt.

En annan fördel är att du snabbare och lättare får tillbaka källskatten för aktieutdelningar. Källskatt betalas på utdelningar från utländska bolag.

Aktiedepå

Aktiedepå eller värdepappersdepå liknar värdepapperskontot men skillnaden är att de aktier som köps via aktiedepå inte registreras i ditt namn utan istället på det företag som ansvarar för depån. Det här kallas förvaltarregistrering och innebär att ingen information skickas till dig från aktiebolaget. Samma skatteregler gäller för aktiedepå som för värdepapperskonto.

STEG 2

För över pengar till ditt nya konto

När du har registrerat ditt konto för du över de pengar du vill investera. Om du har ditt aktiekonto hos din bank så gör du enkelt överföringar från ditt bankkonto. 

Om du har valt att registrera dig hos en nätmäklare så som Avanza eller Nordnet så måste du föra över pengar dit innan du kan börja handla. Det bästa sättet att göra detta är genom en banköverföring. 

Nätmäklaren kommer ge dig ett kontonummer och all information som du behöver för att kunna sätta in pengar på ditt konto hos nätmäklaren. Tänk på att det kan ta 1-2 arbetsdagar innan pengarna finns på ditt konto och du kan börja handla.

Avanza-köpa aktier och investera pengar

Grafik hämtad från Avanza bank

STEG 3

Börja handla aktier

När pengarna finns på ditt aktiekonto kan du köpa aktier. De flesta banker och mäklare använder mjukvara som fungerar på ungefär samma sätt även om mindre skillnader kan förekomma. Här kan du läsa mer om hur du kan börja med aktier.

Du kan söka efter de aktier du är intresserad av och kan där se olika nyckeltal och aktiekursens utveckling över tid. Här kan du också lägga din order där du väljer hur många aktier du vill köpa och vad du vill betala per aktie. Oftast kan du då även se den totala kostnaden för ditt köp. 

Oftast kan du också välja hur länge ordern ska finnas på marknaden. Ju längre din order är öppen desto större chans att hitta en säljare som matchar ditt anbud. 

På samma sätt kan du också sälja dina aktier, då bestämmer du istället vilket pris du vill ha per aktie. Här är ”stop loss” ett viktigt verktyg för att begränsa förluster. En stop loss-order är en säljorder till din mäklare som gör att de automatiskt säljer aktier i specifika bolag om aktien sjunker under ett visst pris. 

Genom att använda stop loss-funktionen kan du automatiskt sälja alla dina aktier innan förlusterna blir för omfattande. En stop loss-order gäller bara ett visst antal dagar så den behöver förnyas med jämna mellanrum.

Vad är courtage?

När du handlar med aktier tillkommer ofta en kostnad i form av courtage. Courtage är den avgift som en mäklare debiterar kunden vid handel med värdepapper och summan tas oftast ut antingen som en procentuell avgift eller som en fast summa per order. 

Courtaget är viktigt att hålla reda på då summan kan bli substantiell om man köper och säljer mycket aktier. Vissa nätmäklare erbjuder courtagefri handel upp till vissa belopp.

ENKELT, FÖRMÅNLIGT & BRA RISKSPRIDNING

Investera i fonder

Fonder erbjuder många förmåner som inte aktier ger dig som investerare. Du kan automatisera dina investeringar, få en  bra riskspridning och historiskt sett en mycket bra avkastning.

FRÅGOR & SVAR

Vad är en fond?

I en fond samlas olika typer av värdepapper, vanligtvis aktier. När du investerar pengar i en fond äger du  fondandelar, det vill säga en del av de samlade tillgångarna i fonden, men du äger inga enskilda aktier och blir inte delägare i bolagen som fonden investerar i. 

Om en fond investerar i aktier i ett bolag blir du indirekt ägare i alla dessa bolag men istället för att köpa aktier själv överlåter du uppdraget åt fondförvaltaren att göra detta. Målsättningen är naturligtvis att pengarna ska växa på sikt. Läs mer om fonder här.

De flesta investerar i fonder utan att veta om det

Faktum är att alla svenskar medvetet eller omedvetet idag investerar i fonder genom premiepensionssystemet. Det här systemet kom till stånd för att våra pensionsmedel skulle kunna ta del av värdeökningen på börsen. 

Det är också därför enskilda småsparare ser fonder som ett attraktivt alternativ – du får vara del av börsens avkastning utan att själva behöva lägga tid och energi på att handla med aktier. Fonder innebär också att pengarna sprids ut på flera olika aktier och andra värdepapper och de ses därför som stabilare och tryggare alternativ.

Vilket konto ska man använda när man ska investera i fonder?

För att spara och investera i fonder kan du använda samma tjänster som för aktieinvesteringar. Fonder är ett investeringsslag som du kan handla med både från ISK-konto och värdepappersdepå. De enklaste sätten att komma igång är att öppna konton hos nätmäklare eller via din bank. 

Utöver dessa alternativ är kapitalförsäkring ett sätt att spara i fonder. Kapitalförsäkring är, precis som namnet antyder, i grunden en försäkringsform men fungerar i praktiken som ett skal för finansiella placeringar. 

Kapitalförsäkringar erbjuds av många försäkringsbolag och du väljer själv vilka fonder dina pengar ska placeras i. Skatten på kapitalförsäkringar är fördelaktig jämfört med en traditionell värdepappersdepå och uppgår till en viss procent av föregående års statslåneränta. 

Kapitalförsäkringar brukar av detta skäl vara fördelaktiga vid börsuppgång men mindre attraktiva när börsen går ner då eventuella förluster inte är avdragsgilla.

OLIKA SLAGS FONDER

Vilka olika sorters fonder finns det?

Aktiefonder 

Aktiefonder är som namnet antyder fonder som investerar i aktier. Fonderna inriktar sig ofta på olika världsdelar, länder eller branscher. Det här ger goda möjligheter att skapa en diversifierad fondportfölj som mixar breda globala fonder med mer nischade alternativ. 

Möjligheten finns även att välja fonder som är specialiserade på tillväxtmarknader. De flesta aktiefonder förvaltas aktivt, det vill säga, en fondförvaltare analyserar och köper och säljer aktier för fondens räkning. 

För detta betalar man som fondägare en förvaltningsavgift. Det här är en avgift som tas ut oberoende av om fonden går bra eller dåligt, men förvaltaren ska alltid agera i andelsägarnas gemensamma intresse, det vill säga, få fonden att öka i värde.

Indexfonder

För den som inte har tid eller intresse av att investera i specifika fonder men ändå vill ta del av avkastningen från börsen kan indexfonder vara ett alternativ. En indexform förvaltas passivt och följer ett specifikt marknadsindex. 

En indexform är bra för den som vill komma igång med fondsparande men vill ha ett alternativ med låg risk. Det finns flertalet indexfonder som är helt avgiftsfria.

If you invested in a very low cost index fund - where you don't put the money in at one time, but average in over 10 years - you'll do better than 90% of people who start investing at the same time.

Räntefonder

En räntefond placerar tillgångar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och obligationer. Den här typen av fonder har generellt lägre risk än aktiefonder men påverkas av det ekonomiska ränteläget. 

Räntefonder kan i sin tur delas in i korta och långa räntefonder och realräntefonder. Realräntefonder placerar i obligationer som har en fast ränta i procent – exempelvis 5 % plus inflation.

Avanza-portföljgenerator-investera-i-fonder

Jämför fonder mot index

Utöver alternativet ovan finns flertalet nischade fonder som till exempel skogsfonder som investerar tillgångarna i skog, valutafonder som investerar i valuta, råvarufonder som investerar i specifika råvaror och så vidare. Gemensamt för alla fonder är att de tillåter investeraren att placera i i en tillgång utan att behöva köpa tillgångarna själv.

För att bedöma hur väl en fond presterar kan du jämföra den mot index precis som för aktier. Det finns också flertalet olika betygssystem för fonder varav Morningstar rating är den vanligaste. 

Morningstar rating är ett fondbetyg där fonden jämförs med sina konkurrenter i samma kategori där höga avgifter och högt risktagande är en nackdel. Det här kan ge en indikation på hur väl fonden kommer att prestera i framtiden.

Fonder är ett bra val för nybörjare på börsen

Fonder är ett bra nybörjaralternativ för den som vill börja investera pengar på börsen men inte har tid och energi att sätta sig in i aktiemarknaden. Eftersom fonderna investerar i ett flertal olika bolag och tillgångar sprids riskerna automatiskt. 

Nackdelen med fonder är förvaltningsavgiften som i värsta fall kan äta upp stora delar av avkastningen.

ÄDELMETALLER

Investera i guld och råvaror

Guld anses av många vara en given komponent i en investeringsportfölj. Här nedanför förklarar vi mer om hur det fungerar när du ska investera i guld och andra råvaror.

GULD, RÅVAROR & ÄDELMETALLER

Vad innebär det att investera i guld och råvaror?

Att investera i råvaror har traditionellt sett varit ett bra sätt att gardera sig för nedgångar i ekonomin. Många råvaror tenderar att behålla eller till och med stiga i värde under de perioder som börsen är turbulent. 

Investerare brukar därför gärna ha en bas av ädelmetall i sin portfölj som garant för att portföljen aldrig blir helt värdelös. En bra riktlinje kan vara att ädelmetallerna ska utgöra runt 10% av det totala värdet. Här kan du lära dig mer om du vill köpa och investera i guld.

Oftast brukar de metaller som föredras vara guld och silver men guld har en särställning av flera olika skäl:

etoro logo
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Hur kan jag investera i guld och ädelmetaller?

När du ska köpa och investera pengar i guld så bör den första frågan du ställer dig vara; ska jag köpa fysiskt guld eller investera i värdepapper med underliggande tillgångar i guld?

Läs mer om hur du kan börja handla med värdepapper i vår stora guide om daytrading.

Fysiskt guld

Fysiskt guld kan man köpa i flertalet olika format. Många äger guld i form av smycken, men det går även att köpa den obearbetade råvaran. 

Den största fördelen med att äga fysiskt guld är att ingen annan kan göra anspråk på det – det fungerar som en försäkring och är lätt att växla till pengar på en global marknad. 

Fysiskt guld kan däremot vara svårt att förvara på ett säkert sätt och att försäkra. Om du vill köpa fysiskt guld men slippa problemen med förvaring och försäkring så finns det idag ett antal specialiserade mäklare som både säljer guld och tar hand om förvaring och allt annat kringarbete. 

Nackdelen med den här lösningen är att kostnaden kan bli betydligt mycket högre.

Värdepapper med guld som tillgångar

Jämfört med fysiskt guld är det betydligt enklare att investera i guld i form av värdepapper. Det här kan du göra hos en vanlig nätmäklare som till exempel Nordnet, Avanza eller liknande. 

Att investera i en fond som placerar tillgångarna i guld är billigare än att investera i fysiskt guld men den stora nackdelen är att du aldrig kan veta om fonden du investerat i har guldet fysiskt i sin ägo eller om ägandet enbart är en skuldsedel till någon annan part. 

Det senare kan i turbulenta tider innebära en större risk. Här nedanför kan du läsa mer om ett certifikat som följer guldets utveckling hos Avanza:

Investera i guld - värdepapper

FRÅGOR & SVAR

Vilka andra ädelmetaller kan man investera i?

Utöver guld så finns det flera andra ädelmetaller som kan vara intressanta som investering: Silver kan man investera i på samma sätt som i guld men skillnaden är att värdet på silver historiskt sett är mer lättrörligt. 

Silver kan med andra ord tappa mer i värde och samtidigt stiga hastigt. Utöver silver förekommer även platina, en relativt sällsynt ädelmetall som används bland annat i laboratorier och i katalysatorer, och palladium som används bland annat vid tillverkningen av kirurgiska instrument och tandläkarverktyg.

Råvaror

Råvaror som till exempel olja och vissa matvaror som vete, majs och kaffe kan också handlas på börsen, det enklaste alternativet är då råvarucertifikat som finns på Stockholmsbörsens certifikatlista. 

Ett annat alternativ är att köpa så kallade CFD:er, Contract for Difference, där du spekulerar i kursförändringar i råvarupriserna. CFD:er har liksom många andra mer riskfyllda investeringsslag en hävstångseffekt som gör att du kan tjäna stora pengar snabbt men också förlora stora summor. 

Oberoende av vilken investeringsform du väljer är en hävstångseffekt alltid förknippat med en väsentligt större risk då du kan förlora mer pengar än du initialt investerat. Ett tryggare alternativ är råvarufonder men dessa investerar vanligtvis inte i råvaran i sig utan i bolag som utvinner råvaror. Många banker erbjuder också obligationer kopplade till råvaruindex.

Värdepapper eller fysiskt?

Gemensamt för alla typer av råvaruinvesteringar är att det är enklare att investera i råvaran som värdepapper än att investera i råvaran direkt. 

En investering där du äger en råvara som en ädelmetall i fysisk form kan däremot kännas tryggare och det kan finnas ett värde i sig att äga något i fysisk form. 

Det som är viktigt vid råvaruinvesteringar i fysisk form är att se till att allt försäkras på ett korrekt sätt då till exempel ädelmetaller som guld och silver är stöldbegärliga.

etoro logo
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

EXCHANGE TRADED FUND

Investera i börshandlade fonder (ETF)

Genom att investera i börshandlade fonder, även kallat ETF, så kan du få exponering mot nischade marknader och trender. Här nedanför kan du läsa med om börshandlade fonder och deras fördelar.

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är en börshandlad fond (ETF)?

En börshandlad fond (eller ETF från engelskans Exchange Traded Fund) skiljer sig från traditionella fonder bland annat eftersom de är börsnoterade och går att handla med flera gånger under samma dag. 

Det här innebär också att ETF:er handlas och prissätts i realtid medan en traditionell fond prissätts en gång om dagen. ETF:er följer vanligtvis utvecklingen på en underliggande tillgång som kan vara exempelvis en råvara, ett aktieindex eller en valuta. 

Förvaltningsavgiften är oftast också lägre än hos aktivt förvaltade aktiefonder. Däremot tillkommer oftast en courtageavgift vid handel, precis som vid aktier, något som sällan uppstår vid köp av de traditionella fonderna.

De flesta ETF:er är indexfonder, det vill säga de investerar i aktier knutna till ett specifikt index. I Sverige är exempelvis ”OMXS30TM”, som följer kursen för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, ett välkänt index.

Fördelar med att investera i en ETF

Med ETF-fonder är det möjligt att utnyttja svängningar och kursrörelser på börsen på ett annat sätt än med traditionella fonder. 

Det här är därför bra alternativ för de investerare som vill ha en diversifierad portfölj med stor riskspridning och samtidigt snabbt kunna byta innehåll. Eftersom ETF:er generellt har lägre avgifter än aktiefonder är de ett bra alternativ också för långsiktigt sparande. 

ETF:er handlas på samma sätt som aktier (över börsen) och finns tillgängliga hos de flesta nätmäklare.

LÄGRE RISK & LÄGRE TEORETISK AVKASTNING

Investera i obligationer

När du investerar i obligationer så investerar du i en typ av lån som staten eller företag säljer till sina investerare. Det innebär oftast både lägre risk och lägre avkastning.

FRÅGOR & SVAR

Vad är en obligation?

Obligationer är en form av lån som stater eller företag säljer till investerare istället för att låna pengar av en bank. 

När du köper en obligation blir du därför långivare till den som utfärdat obligationen. Staten eller företaget betalar sedan en ränta till dig som långivare under obligationens löptid. 

Den stora fördelen med obligationer är att när lånet förfaller får den som investerat i regel tillbaka 100 % av beloppet, vilket gör att obligationer generellt anses vara trygga och stabila investeringar.

Obligationer handlas i nominella belopp

Obligationer handlas i nominellt belopp, det vill säga i procent av det ursprungliga värdet på lånet. Exempelvis kan kursen på en obligation vara 105 %, vilket innebär att det kommer att kosta 5 % mer än det ursprungliga värdet att köpa en post. 

Hur stora poster en obligation säljs för kan variera. Det finns två typer av obligationer som är bra att känna till: nollkupongsobligationer, som utfärdas till underkurs men saknar löpande ränta, och kupongobligationer som har en fast ränta som betalas ut årligen.

Vart kan jag köpa obligationer?

Obligationer kan handlas hos de flesta nätmäklare men utbudet är generellt begränsat för småsparare då minimiposterna i de flesta obligationer uppgår till substantiella summor. När du handlar med obligationer tillkommer samma avgift, courtage, som vid aktiehandel.

Premieobligationer

En specifik typ av obligationer som många känner igen är premieobligationer som tidigare gavs ut av Riksgälden. 

Räntan på premieobligationerna samlas i en gemensam pott som sedan lottas ut till obligationsinnehavarna, vilket ger chans till större avkastning. Dessutom får den som ger tio obligationer i nummerföljd garanterad vinst. 

Sedan december 2016 ger Riksgälden inte längre ut några nya premieobligationer men det går att köpa de som redan finns på marknaden och de löper fortfarande på som vanligt.

Obligationer kräver ofta långsiktighet

Om du letar efter ett tryggt investeringsslag som ger ”garanterad” återbetalning av det belopp du investerat vid förfallodatum är obligationer ett bra alternativ. 

En förutsättning för detta är att du behåller obligationen under hela löptiden, så vid köp av obligationer är det viktigt att ha bra kunskap om sina egna ekonomiska förutsättningar och hur länge det investerade kapitalet kan vara bundet. 

Obligationer är förknippade med betydligt lägre risk än aktier men ger inte heller samma höga avkastning över tid. Speciellt när aktiemarknaden mattas av brukar obligationer vara populära för att säkra upp portföljen och minska riskerna.

FRAMTIDENS INVESTERINGAR ÄR HÄR

Investera genom fondrobotar och robotrådgivare

De senaste åren har fler och fler fondrobotar och robotrådgivare gjort entré på marknaden. De erbjuder ofta låga avgifter och smidiga lösningar. Däremot har de inte funnits tillräckligt länge för att kunna jämföra mot aktiva fondförvaltare.

FRÅGOR & SVAR

Vad är en fondrobot och robotrådgivare?

I takt med att artificiell intelligens utvecklats blir det mer och mer vanligt med robothandel och robothandeln omsätter idag flera hundra miljarder kronor varje månad. 

Den här typen av handel, som också kallas algoritmisk handel eller high-frequency trading, innebär att programvara räknar ut vilka aktieinvesteringar som är mest fördelaktiga. 

Den här typen av handel blir allt vanligare och robothandeln kan snabbt omsätta enorma värden på aktiemarknaden. 

Fondrobotar använder samma tekniska principer som inom robothandeln och består av automatiserade system med algoritmer som kan ge investeringsråd eller sköta om investeringarna med utgångspunkt i matematiska beräkningar.

Fördelar med fondrobotar

Fördelen med en robotrådgivare är att den analys de bistår med är helt fri från känslor och antaganden utan är rent matematisk i grunden. 

En nackdel är att de inte har möjlighet att lära känna dig som investerare på samma sätt om en människa kan göra. De har inte djupare förmåga att analysera mer än det de får reda på genom att ställa ett antal enkla frågor om till exempel investeringshorisont och riskbenägenhet. 

En fördel med robotrådgivare är att de automatiskt kan skapa en bra balans mellan aktier och räntor för att maximera avkastning men behålla en låg risknivå. 

Bästa fondroboten

Vilken är då den bästa fondroboten? Det är givetvis svårt att säga, men här nedanför är ett par av de största på den svenska marknaden.

Bolaget bakom Aktieskolan.se har själva investerat i Lysas fondrobot då vi anser att de erbjuder den bästa tjänsten på marknaden.

I Lysas (Läs mer på Lysa.se) fall så återfinns kända delägare i så som Karl-Johan Persson (VD, Hennes & Mauritz), Christer Gardell (finansman) och Anders Borg (f.d. finansminister). Lysa har även bäst betyg på Trustpilot.com av de olika alternativen.

Lysa fondrobot

HUR KAN MAN INVESTERA PENGAR UTANFÖR BÖRSEN?

Alternativa investeringar

Det finns många alternativa investeringar till börsen. Här nedanför har vi valt att nämna sex olika varianter för att inspirera dig till att skapa ett bredare perspektiv på hur du kan investera pengar.

Läs mer om alternativa investeringar och hur du kan diversifiera din investeringsportfölj.

FRÅGOR & SVAR

Vad innebär alternativa investeringar?

Allt fler småsparare väljer att investera delar av sitt kapital i aktier och fonder som ökar möjligheten till avkastning över tid. Samtidigt innebär exponeringen mot börsen också potentiella förluster. 

För att minimera riskerna är det viktigt att ha en diversifierad portfölj som innehåller många olika typer av investeringsslag. På det här sättet skyddar du dina pengar och kan balansera ut eventuella förluster även på en stormig marknad. 

Med en diversifierad portfölj klarar du en bred nedgång i ekonomin bättre än om alla dina investeringar är kopplade till börsen. 

Alternativa investeringar innebär placeringar som ligger utanför börsen men begreppet är brett och inte särskilt väldefinierat – det kan handla om allt ifrån konst till delägarskap i onoterade bolag.

Digitaliseringen ger småsparare nya investeringsmöjligheter

Tidigare har den här typen av investeringar varit svårtillgängliga för mindre investerare eftersom det saknats tillgängliga marknadsplatser. 

I och med uppkomsten av digitala handelsplattformar är det här något som förändrats snabbt och idag är tillgångsslag som tidigare bara varit tillgängliga för banker, institut och större investerare också inom räckhåll för privatpersoner. 

Tillgängligheten och möjligheten till bra avkastning gör att många småsparare nu fått upp ögonen för den här typen av investeringar. 

Crowdfunding, peer-to-peer-lån och kryptovalutor är bara några av de helt nya finansierings- och investeringsmöjligheter som fötts ur den digitala revolutionen.

Se dessa tillgångsslagen som ett komplement

För den som är intresserad av att placera i alternativa investeringar finns nu stor tillgänglighet och mycket information att ta del av. Men många av investeringsformerna är fortfarande i ett tidigt stadium och utbudet av både seriösa och mindre seriösa aktörer är stort. 

För att lyckas med den här typen av investeringar gäller alltså att hitta och läsa in sig på de marknader och tillgångar du är intresserad av att komplettera din portfölj med. De olika typerna av investeringar är förknippade både med avkastningsmöjligheter men också risker. 

Genom att göra en grundlig hemläxa och vara påläst om både investeringarna i sig men också de olika digitala verktyg och plattformar som finns för handel kan riskerna minimeras och chanserna till god avkastning maximeras.

Investera i onoterade bolag

FRÅGOR & SVAR

Investera i onoterade aktier

Av alla 1,2 miljoner företag som finns i Sverige idag är drygt 96 % bolag med mindre än tio anställda. Många av dessa bolag vill och kommer att växa sig större. 

En investering i ett mindre onoterat bolag kan innebära stora vinstchanser på sikt då de största värdena oftast skapas tidigt i företagens livscykel. Bolag som arbetar med en tydlig skalbar idé eller patent och liknande tillgångar kan bli väldigt värdefulla. 

Tidigare har möjligheten att köpa aktier i bolag som inte är noterade på börsen varit förbehållet större investerare men framväxten av plattformar för crowdfunding har nu gjort att även privatpersoner kan ta del av den här dynamiska marknaden.

Högre risk - men även potentiellt högre avkastning

Att investera i ett onoterat bolag innebär att du har möjlighet att placera i idéer du tror på i branscher du förutspår går en ljus framtid till mötes. 

För att få avkastning på investeringar i onoterade bolag gäller det att hitta företag som ligger rätt i tiden och som dessutom är i en fas där de vill ta in externt kapital. Dessa så kallade ”scaleups” vill sälja delar av företagets aktier för att kunna utveckla sina idéer samtidigt som de kan erbjuda potentiella investerare en möjlighet att vara med tidigt i bolagets utveckling. 

Kliver du in i rätt skede får du i bästa fall vara med på en tillväxtresa där både bolaget och dina investeringar växer kraftigt över tid.

Det har tidigare varit svårt för privatpersoner att investera i onoterade bolag

Som privatperson kan det vara svårt hitta onoterade aktier och företag att investera i och det har tidigare krävts antingen tillgång till mäklare eller personlig kännedom om företaget i fråga. 

Det här har också försvårat för mindre bolag som letar investeringar men saknar rätt kontaktnät. Så kallad crowdfunding har under de senaste åren revolutionerat möjligheterna för företag som letar investeringar och privatpersoner som är redo att investera. 

Tillvägagångssättet innebär att många investerare går in med mindre summor i produkter och idéer de tror på. 

Även om summorna som varje investerare går in med är mindre blir den sammanlagda summan tillräcklig om företaget lyckas locka tillräckligt många som går in med pengar.

Pepins erbjuder en handelsplats för onoterade aktier

För att hitta unga tillväxtföretag att investera i finns tjänster som till exempel Pepins.com som erbjuder en plattform där investerare kan köpa aktier i onoterade bolag

Genom Pepins kan man leta bland företag som finns registrerade och letar finansiering. Att köpa aktier kan antingen göras under så kallade emmissionskampanjer när företagen tar in nytt kapital eller via Pepins handelsplats där du kan köpa och sälja dina onoterade aktier till andra medlemmar. 

Under emissionerna är antalet aktier begränsade och kan tecknas till fast pris medan handelsplatsen erbjuder möjlighet att köpa och sälja aktier under specifika handelsperioder. Aktierna som handlas på marknadsplatsen är alltid andelar i bolag som finns registrerade på Pepins. 

Fördelen med att använda Pepins för att investera i onoterade bolag är att de företag som finns registrerade har gått igenom en urvalsprocess som syftar till att få fram företag med god tillväxtpotential.

Pepins-onoterade aktier

Gör alltid din egen analys innan du köper aktier

Men oberoende av detta så krävs att du själv gör en grundlig analys av företagets affärsplan och ekonomi innan du bestämmer vilka bolag du vill satsa på. 

Den bästa utgångspunkten är dina egna kunskaper och erfarenheter – det är enklare att hitta intressanta företag inom en bransch du själv har kunskap om. 

När du utgår från dina egna kunskaper är det enklare att avgöra potentialen i bolagets affärsidé och förstå de risker och möjligheter som kan uppstå i framtiden.

Hur tjänar man pengar på onoterade aktier?

För att investeringar i onoterade aktier ska omvandlas till avkastning behöver bolagets värde öka så att aktierna kan säljas med vinst. 

Om bolaget går riktigt bra kan bolagets ägare besluta om utdelning, vilket är något som alla aktieägare får ta del av. Om du investerar i aktier i mindre, onoterade bolag behöver du vara beredd på att det ofta tar flera år för ett nystartat bolag att gå med vinst. 

Du får därför troligtvis bäst avkastning om du har en lång placeringshorisont och tänker dig ett långsiktigt ägande.

Fördelar och nackdelar med att investera i onoterade aktier

Onoterade tillväxtbolag erbjuder en bra möjlighet till stor avkastning på lång sikt. Men den här typen av investeringar är knappast riskfria utan snarare är varje investering i enskilda bolag förknippade med stora risker jämfört med till exempel aktier i bolag som är noterade på börsen. 

Mindre nystartade bolag har små ekonomiska marginaler och risken för konkurs ska alltid tas i beaktande. Det handlar dessutom om affärsmodeller som ännu inte blivit testade, ofta på nya och innovativa marknader. 

Onoterade bolag har inte heller gått igenom samma ekonomiska granskning som börsnoterade bolag. Därför är det viktigt att placera i flera olika bolag så att de potentiellt lyckade investeringarna på sikt kan balansera ut eventuella förluster.

Den största fördelen med onoterade aktier är möjligheten att bli delägare tidigt i företagens resa för att få ta del av deras värdeökning. Aktier som köps billigt kan sedan säljas med stor vinst om bolaget går bra. 

Att investera i den här typen av bolag ger också möjlighet att få följa och påverka ett bolag som man tror på från ett tidigt stadium – du har möjlighet att investera i sådant som intresserar dig i branscher som du tror på.

Investera i fastigheter

FRÅGOR & SVAR

Investera i fastigheter

Är du intresserad av att investera i fastigheter? Låga räntor och stor efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter har gjort att fastighetsmarknaden i Sverige har varit ett bra och stabilt investeringsobjekt under de senaste 20 åren. 

Fastighetspriserna har stigit kraftigt sedan 1990-talet och trots en viss avmattning sedan 2017 så erbjuder fortfarande fastighetsmarknaden goda avkastningsmöjligheter då efterfrågan fortfarande är hög, framför allt i storstads- och tillväxtregionerna. 

Utvecklingen på bostadsmarknaden spelar också stor roll på både ett samhällsekonomiskt plan och för de enskilda hushållens ekonomi. 

Ett bostadsköp, framför allt i storstäderna, har traditionellt sett varit det första steget till att bygga en egen förmögenhet.

Läs vår artikel om fastighetsaktier här.

Köp noterade fastighetsaktier

Ditt egna boende kan fungera som en fastighetsinvestering

Det egna boendet är också den fastighetsinvestering som de flesta kommer i kontakt med. Med de senaste årens utveckling har ett bostadsköp gett mer avkastning än aktieindex under samma period. 

Utvecklingen har för många varit så positiv att de tjänat pengar bara på att bo i sin egna bostad. Däremot är det nog inte alla som ser ett bostadsägande som en regelrätt investering eftersom en eventuell vinst eller förlust realiseras först vid försäljning och vinsten vid bostadsförsäljningar oftast är knuten till ett nytt bostadsköp. 

För privatpersoner har det varit ekonomisk svårt att finansiera andra fastighetsinvesteringar än den egna bostaden, vilket inneburit att de flesta inte sett fastighetsmarknaden i stort som ett möjligt och attraktivt investeringsobjekt. 

Men de senaste årens tekniska utveckling har gjort att en investering i fastighetsbranschen inte kräver lika stor insats som tidigare. Idag har också privatpersoner möjlighet att ta del av den potentiellt lukrativa fastighetsmarknaden genom crowdfunding.

Tessin erbjuder en plattform för fastighetsinvesteringar

plattformar som till exempel Tessin.com har privatpersoner möjlighet att hitta information om och investera i ett antal olika pågående och planerade svenska och internationella fastighetsprojekt.

Investeringen sker i form av lån och avkastningen är räntan på lånet. Det här innebär att också den som vill investera mindre summor pengar kan ta del av den framtida tillväxten inom fastighetsbranschen. 

Dessutom kan du som investerare följa projekten du investerat i från start till mål, något som kan vara tillfredsställande då du ser exakt vad din investering bidrar till. Den här typen av crowdfundade byggprojekt är förknippade med stor risk, men även stora avkastningsmöjligheter. 

Som med alla investeringar är det bra att sprida risken genom att investera i flera olika projekt. Läs Tessin omdöme.

tessin logo

Gör din egen analys noggrant innan du investerar pengar

Innan du investerar i fastighetsbranschen är det också viktigt att sätta dig in i de olika projekten och deras ekonomiska beräkningar och tidsplaner. 

Det är viktigt att så långt det är möjligt försöka utröna de olika fastighetsutvecklarnas återbetalningsförmåga då investeringen sker i form av utlåning. Det är också bra att sätta sig in i fastighetsmarknaden i stort. 

Prisutvecklingen på fastigheter påverkas av flertalet olika faktorer som till exempel ränteläget och utvecklingen på den specifika plats som fastigheten byggs. 

Här är det bra att ta del av planeringsförutsättningar och befolkningsprognoser – hur väl matchar fastigheten det ekonomiska och befolkningsmässiga underlaget på platsen den byggs på? 

Fastighetspriserna påverkas också av den ekonomiska utvecklingen i stort och en högkonjunktur innebär alltid ett mer fördelaktigt läge. Om fastigheten du är intresserad av ligger utomlands behöver du göra samma analys men med utgångspunkt i det specifika landets förutsättningar. 

Här kan det vara fördelaktigt att välja projekt i länder som du känner till. En grundlig research gör att du kommer att kunna sålla bort projekt som är för riskfyllda och placera i projekt som på sikt ger god avkastning.

Investera i P2P-lån och Peer-to-peer lån

FRÅGOR & SVAR

Investera i P2P-lån

P2P står för Peer to Peer, ”från person till person”, och innebär att privatpersoner lånar till andra privatpersoner. Under de senaste åren har nya marknadsplattformar skapat helt nya affärsmodeller för den här typen av lån. 

Grunden för den här typen av investeringar är att du som privat investerare lånar ut pengar till privata låntagare enligt specificerade villkor. 

För låntagaren innebär det här möjligheten att ta lån utan de höga avgifter som ofta är förknippade med traditionella banklån samtidigt som uteslutningen av bankerna som mellanhand innebär tydliga effektiviseringsvinster. 

Precis som många andra lösningar i den nya digitala ekonomin innebär P2P-lån en demokratisering av en bransch som tidigare helt dominerats av bankerna. För mindre investerare innebär P2P en möjlighet att ta del av en lukrativ och växande lånemarknad med möjlighet till stabil och långsiktig avkastning. 

Banker och andra kreditinstitut har haft en god avkastning i förhållande till risk till och med för de mest osäkra lånetyperna och det här är nu något som privata investerare får tillgång till.

Lendify-p2p-lån-peer-to-peer

Extra bra möjligheter för investeringar i P2P-lån

I Sverige är dessutom förutsättningarna för att investera i P2P-lån exceptionellt goda då vårt offentliga kreditupplysningssystem ger oss en unik insyn i låntagarnas ekonomi och återbetalningsförmåga. 

I de offentliga uppgifterna finns bland annat information om inkomster, skulder, krediter och betalningsanmärkningar. 

Dessutom är alla svenska medborgare knutna till ett eget unikt personnummer. Det här gör att privatpersoners kreditvärdighet är tämligen lätt att bedöma och lån till privatpersoner i Sverige är förknippat med mindre risker än i andra länder.

Avkastningen på P2P-lån sker i form av ränta och uppges av de flesta förmedlare ligga på mellan 6-9 %. Avkastningen varierar beroende på investeringens storlek och längd, en längre investeringshorisont ger högre avkastning. 

Jämfört med ett traditionellt bankkonto som idag i de flesta fall har nollränta så erbjuder peer-to-peer-lån betydligt bättre avkastning.

Digitala plattformar hjälper dig att investera i Peer-2-Peer

För att investera i P2P-lån är det enklast att använda någon av de digitala plattformar som kopplar samman långivare och låntagare. Exempel på plattformar är Lendify, Brocc och Savelend. 

Flera av de tillgängliga plattformarna erbjuder både investerare att låna direkt till låntagare och skapa konton där det investerade kapitalet sprids på flertalet lån för att minimera eventuella förluster. 

Möjligheten finns även att investera i andra låneprodukter som till exempel konsumentkrediter, företagslån och fakturaköp. Lånen plus räntan betalas vanligtvis tillbaka med ett fast belopp månadsvis vilket ger ett bra kassaflöde. 

I vissa fall erbjuds också en andrahandsmarknad där du kan sälja hela eller delar av din låneportfölj till andra investerare. De olika plattformarna finansierar sin verksamhet genom provision på lånesumman eller genom att ta en liten del av räntan som låntagaren betalar. 

Beroende på hur mycket pengar du investerar kan de olika principerna vara olika fördelaktiga så det gäller att göra en noggrann jämförelse av de olika kostnadsmodellerna.

Lendify är den ledande aktören i Sverige

Lendify är, med stor marginal, den ledande aktören i Sverige. För att undvika så mycket risk som möjligt så rekommenderar vi att du tar en titt på varje aktörs bolagssiffror. Det är givetvis en fördel om bolaget som erbjuder plattformarna har en sund ekonomi och inte riskerar t.ex. konkurs.

Lendify har förmedlat P2P-lån för hundratals miljoner kronor och du kan även köpa och sälja dina lån på en andrahandsmarknad.

Lendify-p2p-lån-peer-to-peer

Gör alltid din egen analys innan du investerar i privatlån

Utlåning innebär alltid en kreditrisk, att lånet inte återbetalas av låntagaren. De flesta förmedlare av P2P-lån gör någon typ av kreditkontroll på låntagarna för att minimera riskerna men som med alla investeringar är det viktigt att göra en noggrann avvägning av risker kontra avkastning. 

Den genomsnittliga löptiden för privatlån ligger runt åtta år och det här kan vara en bra investeringshorisont om du funderar på P2P-lån. 

Eftersom lånen betalas tillbaka månadsvis, inklusive ränta, ger den här typen av investering ett stabilt kassaflöde och god långsiktig avkastning. 

Om du investerar på lång sikt finns möjligheter till en bra ränta-på-ränta-effekt om du återinvesterar återbetalningarna i nya lån.

Investera i bitcoin och kryptovalutor

FRÅGOR & SVAR

Investera i bitcoin & kryptovalutor

Kryptovalutor är helt fristående digitala valutor som inte är kopplade till vare sig nationer eller centralbanker. De handlas helt oreglerat över internet och många tror att vi nu ser början på en ”ny ekonomi” som på sikt kommer att revolutionera och demokratisera hela finansmarknaden. 

Bitcoin (BTC) är den mest välkända kryptovalutan men det finns redan över 2000 olika varianter och flera skapas hela tiden. Kryptovalutor är intressanta att investera i eftersom de kan ge extrema värdeökningar, men för att få bra avkastning gäller det att hitta rätt valuta att investera i.

Kraken logotyp

Kryptovalutor är byggda på blockkedjeteknik

Grunden till de allra flesta kryptovalutor är så kallad ”blockchain technology” eller blockkedjeteknik. Förenklat innebär blockkedjeteknik att en databas lagras i många kopior i ett så kallat peer-to-peer eller P2P-nätverk. 

Det här nätverket är uppbyggt av flertalet noder i form av enskilda datorer och det finns ingen central enhet eller server, vilket gör nätverket mer stabilt. Varje ny händelse i databasen läggs till och sparas som ett ”block” och den sekvens av block som bildas kallas ”blockkedja”. 

De många identiska kopiorna av databasen spridd på de olika noderna i nätverket kombinerat med avancerad kryptering gör att det är omöjligt att i efterhand ändra eller manipulera databasen. Den här tekniken innebär att en kryptovaluta kan användas för transaktioner eftersom den försvinner från ägaren när den används och kan inte heller dupliceras eller på andra sätt manipuleras. 

De första kryptovalutorna togs fram för att kunna göra betalningar över internet utan att behöva involvera en tredje part som till exempel en bank och tekniken har idag visat sig både robust och oerhört svår att manipulera eller hacka.

Begränsad maxvolym - vilket bidrar till att värdet kan stiga

Varje kryptovaluta skapas av programmerare och mängden av enheter av valutan beslutas vid valutans instiftande. Det här skiljer kryptovalutor från traditionella valutor som styrs av en centralbank som på uppdrag av respektive stat kan destruera eller trycka nya pengar. 

Eftersom kryptovalutor handlas helt decentraliserat bestäms värdet på valutan av marknadskrafterna. Att de här digitala valutorna överhuvudtaget är värda något är helt beroende av att det finns en marknad som är villig att köpa dem. 

Den absolut bästa utvecklingen av investeringen får man om man lyckas köpa en nyintroducerad kryptovaluta som ges ut i begränsat antal och som sedan blir välkänd och får stor omsättning. Utöver värdeökningen kan de flesta större kryptovalutor också användas som betalmedel. 

De är i grunden inte knutna till nationer utan kan användas över hela världen. Kryptovalutor kan därför användas för att bygga en buffert eller för att betala andra investeringar.

Bitcoin är den största kryptovalutan

Den mest kända och mest omsatta valutan är fortfarande bitcoin med ett marknadsvärde på över 70 miljarder dollar. Bitcoin hade under en period en intensiv värdeökning – i början av 2017 var en bitcoin värd 1000 USD och i slutet av samma år var en enhet värd 200 000 USD. 

En förutsättning för den här värdeökningen är att det finns ett stort antal investerare samtidigt som antalet bitcoins är begränsade. Antalet kommer aldrig att överstiga 21 miljoner och antalet ökar enligt en specifik formel där antalet bitcoins som skapas blir färre och färre när antalet närmar sig det maximala. 

Bitcoin har visat på potentialen i kryptovaluta och att det finns möjligheter till stora värdeökningar om man köper vid rätt tidpunkt.

Kraken logotyp

Det finns många olika kryptovalutor

Andra större kryptovalutor är Ethereum (ETH), Litecoin (LTH) och dogecoin (DOGE). Utöver dessa finns det många mindre kryptovalutor och nya introduceras hela tiden. När en ny kryptovaluta introduceras erbjuds de ofta till potentiella investerare i så kallade Initial coin offering, ICO. 

ICO:s fungerar som crowdfunding där företag och privatpersoner har möjlighet att köpa valutan innan den erbjuds öppet på marknaden. Oftast behöver ett visst antal intressenter investera i den nya valutan innan den lanseras. 

ICO:s av nya valutor är bra att hålla koll på om du är intresserad av att placera i nya kryptovalutor.

Hur gör man för att investera i kryptovalutor?

Det traditionella sättet att handla Bitcoins är att skaffa sig en digital plånbok i Bitcoinnätverket. Den egna plånboken lagras på din hårddisk och kan användas för att köpa och sälja Bitcoins eller sälja varor och tjänster och ta betalt i Bitcoin. Vi har en stor guide för hur du kan investera i kryptovalutor.

Valutan är knuten till varje användares plånbok och skickas till andra användare genom anonyma adresser bestående av slumpade nummer och bokstäver. Från början var det här det enda sättet att handla i kryptovalutor och eftersom det krävs en hel del tekniska kunskaper för att kunna hantera den digitala plånboken på ett bra sätt var antalet transaktioner i de befintliga kryptovalutorna låg. 

I och med det ökade intresset finns det idag flera olika möjligheter att investera i kryptovalutor utan djupgående tekniska kunskaper, de vanligaste är:

Digitala marknadsplatser och kryptomäklare

Det finns flera olika digitala marknadsplatser som erbjuder handel med kryptovalutor. Vissa av dem fungerar som traditionella växlingskontor där man kan köpa och sälja kryptovalutor till marknadspris. 

Vissa erbjuder istället en plattform där man kan göra affärer direkt med andra privatpersoner. För att skapa ett konto på någon av dessa plattformar krävs vanligen att man skapar ett konto och identifierar sig på något sätt, till exempel skickar in en skannad bild av sitt pass. Sedan för du över pengar via banköverföring, betalar med kort eller använder en digital plånbok. 

Det finns också plattformar där handeln sker enbart med kryptovalutor, då används ofta Bitcoin eller Ethereum som basvaluta. Utbudet varierar mellan olika mäklare och mindre kryptovalutor kan vara svåra att hitta.

Trackercertifikat

Om du inte är redo att investera direkt i kryptovaluta finns det börshandlade trackercertifikat som är kopplade till värdeutvecklingen i enskilda kryptovalutor. De här finns att tillgå hos flertalet plattformar för börshandel. 

Ett trackercertifikat som är kopplat till kryptovaluta följer procentuellt värdeutvecklingen i den specifika valutan. Nackdelen med certifikat är att man inte själv äger någon kryptovaluta och att det ofta tillkommer en förvaltningsavgift.

Om du vill köpa kryptovaluta är det viktigt att använda sig av väletablerade mäklare och webbplattformar då det finns mängder av bedragare som utger sig för att erbjuda investeringar i Bitcoin och andra kryptovalutor i pyramidspelsliknande upplägg.

Fördelar och nackdelar med att investera i kryptovalutor

En av de stora fördelarna med kryptovalutor är att marknaden är global och valutorna handlas på en oreglerad världsmarknad. Då kryptovalutor står utanför formell tillsyn har de betydligt större volatilitet än traditionella valutor. 

Det här innebär att en investering är förknippad med både en större risk men också potentiellt större avkastning. Den digitala ekonomin som kryptovalutorna är en del av är fortfarande under utveckling, både tekniskt och marknadsmässigt, och vi kan fortfarande bara ana deras fulla potential. 

Hittills har de som investerat i den här marknaden investerat i en förväntad framtida värdeutveckling. Det här har gjort att kursen har rört sig snabbt både uppåt och neråt beroende på investerarnas framtidstro. Det finns ett antal scenarion som potentiellt skulle kunna hota tillväxten av en kryptovaluta, den viktigaste och mest troliga är att en ny valuta inte lyckas samla tillräckligt många investerare för att få en positiv värdeutveckling. 

Statliga risker

En annan risk är att vissa stater känner sig hotade av kryptovalutornas anonymitet och försöker reglera eller förbjuda handel och innehav.

Kryptovalutor är fortfarande ett nytt fenomen och det kan finnas okända riskfaktorer. Samtidigt har utvecklingen de senaste åren visat att det finns en enorm tillväxtpotential i digitala valutor. 

Om man som investerare tror att den digitala tekniken på sikt kommer att förändra finansmarknaden i grunden så är kryptovalutor ett utmärkt investeringsalternativ.

Valutahandel

FRÅGOR & SVAR

Investera pengar genom valutahandel

De flesta av oss har redan sysslat med valutahandel i mindre skala då vi ”växlat pengar” i samband med utlandssemestrar. Valutahandel heter på engelska forex trading.

Valutahandel är på global nivå den största finansiella marknaden i världen sett till handelsvolym – varje dag omsätter valutamarknaden i snitt fem biljoner dollar, vilket är mer än det samlade värdet på hela den globala aktiehandeln. 

Valutahandel, som också kallas FX-handel eller Forex efter det engelska begreppet Foreign Exchange, är därmed ett attraktivt investeringsslag både för stora och små investerare.

CFD handel med valutor är riskfyllt och du bör känna till riskerna innan du börjar.

etoro logo
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Valutahandel sker på många olika nivåer

Valutahandel sker på många olika nivåer och de största volymerna köper och säljer världens centralbanker för stabilisera sin egna valuta och begränsa inflationen. Privata företag köper och säljer produkter på en internationell marknad för att gardera sig mot förändringar i de valutor de ofta handlar i. 

Andra stora aktörer på valutamarknaden är banker men på senare tid har valutamarknaden också öppnats upp för privatpersoner i och med framväxandet av digitala handelsplatser. För att tjäna pengar på valutahandel måste du sälja valuta dyrare än den köptes och att investera i valutor handlar om att försöka förutspå utvecklingen i de valutor du handlar med. 

Det gäller också att ha bra tajming och det gäller att hänga med och göra affärer vid rätt tillfälle. Valutamarknaden är snabbrörlig och öppen dygnet runt. Om du är intresserad av att göra tekniska analyser är valutor ett bra investeringslag som kan ge stor avkastning också på kort sikt.

Ordlista för dig som ska handla med valutor

Valutahandel sker inte vid de formella börserna och har ingen fysisk marknadsplats utan sker enklast via de nätbaserade marknadsplatser som finns tillgängliga. 

För att bli framgångsrik med daytrading i valutor finns det vissa begrepp och principer som är viktiga att känna till:

Pip

En pip, från engelskans ”Percentage in Point”, är en enhet som beskriver storleken i prisförändringen i ett specifikt valutapar.

Vanligtvis handlar det om den fjärde decimalen efter kommatecken i priset. Om valutaparet USD/EUR säljs på 1,1002 och sedan sjunker till 1,1000 så har priset gått ner två pips. 

På svenska används ibland istället begreppet punkt istället.

Beställningar

När du köper och säljer valuta gör du det genom att ge din handelsplattform en beställning. Det finns flera olika typer av beställningar du kan använda dig av, de vanligaste är marknadsbeställning (market order), inträdesbeställning (entry order), limiterade handelsuppdrag (stop loss order) samt resultatbeställningar (take profit orders). 

Vid en marknadsbeställning ska handelsplattformen verkställa beställningen så snart som möjligt till bästa möjliga pris. 

Inträdesbeställning innebär att du vill köpa eller sälja ett specificerat antal av ett visst valutapar till ett bestämt pris. Den här beställningen kommer inte att gå igenom om det efterfrågade priset inte finns tillgängligt. 

Limiterade handelsuppdrag eller stop loss innebär att en beställningsorder tas bort från marknaden vid ett visst pris för att begränsa förlust. Det här är ett bra alternativ om du inte har möjlighet att följa marknaden aktivt efter att du lagt en beställning. 

Resultatbeställningar fungerar på ungefär samma sätt men här låses beställningen när den nått ett pris där du går med vinst.

Hävstång

Fluktuationerna på valutamarknaden är ofta väldigt små och motsvarar oftast bara ett fåtal pip. Det här innebär att du behöver komma upp i väldigt stora volymer för att kunna tjäna pengar. 

För privata investerare kan det vara svårt att komma upp i de summor som behövs och därför kan du använda dig av en så kallad hävstång. Hävstången innebär att din investering skalas upp ett hundratal gånger. 

Hävstången möjliggör alltså betydligt större vinster, men kan också generera mycket större förluster då hävstången också fungerar åt andra hållet.

Valutapar

Handeln i valuta sker alltid i valutapar. Om du till exempel säljer amerikanska dollar och köper euro så handlar du i valutaparet USD/EUR. 

USD är förkortningen för amerikanska dollar och EUR är förkortningen för euro. Den första valutan i valutaparet (USD) kallas basvaluta och det är den valuta du säljer, den andra valutan i paret (EUR) kallas motvaluta och är valutan du köper. 

Valutaparet behandlas om en enda enhet även om den referera till två olika valutor. Värdet på de två olika valutorna i valutaparet bestämmer hur mycket av valutan du säljer som behövs för att köpa den valuta du vill ha. Om valutaparet USD/EUR handlas på 0,0950 innebär det att 1 USD är lika med 0,095 EUR. 

Med andra ord är den amerikanska dollarn svagare än euron och du behöver fler dollar för att köpa en euro. De mest handlade valutaparen brukar kallas stora valutapar och utgörs av: GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD samt EUR/USD. Alla övriga kallas mindre valutapar och här ingår alla par med den svenska kronan.

Spread/Marginal

Skillnaden mellan köp- och säljkursen för ett valutapar kallas för spread eller marginal. Spread är skillnaden mellan erbjudandepris (bid) och efterfrågandepris (ask) och är en handelskostnad du som investerare betalar vid all valutahandel. 

Marginalkostnaden är viktig att ta i beaktande vid all valutahandel då den påverkar hur mycket du måste sälja din valuta för om du vill gå med vinst. 

Marginalen kan uppfattas som en oerhört liten kostnad, oftast bara ett fåtal pips, men om du köper och säljer för större summor över längre tid så kan den totala kostnaden för spread bli ganska stor.

FRÅGOR & SVAR

FX-handel kan även göras med optioner och terminer

En annan möjlighet för den som vill investera i FX-handel är att handla med optioner och terminer kopplade till specifika valutapar. En termin är ett avtal om att köpa eller sälja ett valutapar till ett överenskommet pris vid ett bestämt datum. 

Skillnaden mot att sälja eller köpa direkt är att du som köpare betalar och får valutan på den bestämda dagen i framtiden och kan fram tills dess använda ditt kapital till andra investeringar. 

Risken med terminer är att valutan handlas till ett lägre pris än det du förbundit dig att betala på slutdagen, omvänt gäller när du säljer; du riskerar att få mindre betalt om valutaparet handlas till ett högre pris på slutdagen. En option innebär att den som köpt optionen har köpt rättigheten att köpa ett visst valutapar till ett specifikt pris under optionens löptid. 

För att få den här rättigheten betalar köparen en summa i premie till säljaren. Optioner innebär däremot ingen skyldighet för köparen att köpa. Fördelen med optioner och terminer är att du som investerar kan spekulera i framtida svängningar utan att behöva binda upp pengar. Men för att den här typen av spekulation ska lyckas krävs en gedigen analys så att du ligger rätt i tid.

Etoro.com hjälper dig med allt du behöver för valutahandel

Etoro är en av världens ledande nätmäklare när det kommer till trading. De har över 12 miljoner registrerade kunder och erbjuder förmånliga priser och social handel (följ och kopiera andra framgångsrika investerare). Läs mer genom att klicka här nedanför:

Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Valutahandel innebär hög risk och potentiellt snabb avkastning

Anledningen till att valutahandel är ett attraktivt investeringsslag är möjligheterna till snabb avkastning. De plattformar som finns idag erbjuder enkel och tillgänglig handel och möjligheterna till hävstång ger ytterligare möjligheter till vinster. 

Men hävstången kan också innebära risker då förlusten kan bli större än det satsade kapitalet. Som med all annan investering gäller att väga möjlig vinst mot vilken förlust som är hanterbar.

Spara pengar på sparkonto

FRÅGOR & SVAR

Spara pengar på sparkonto

Oberoende av inkomstnivå är det bra att försöka se till att spara en del av inkomsten varje månad. 

Du kan ha flera olika målsättningar med ditt sparande, till exempel att ha en buffert att använda vid eventuell sjukdom eller andra oförutsedda händelser i livet, att ha som kontaktinsats vid ett lägenhets- eller husköp eller för att kunna investera i dina egna hobbys och intressen. 

Oavsett så är ett sparande en viktig del av den egna ekonomin som på sikt kan ge dig en känsla av trygghet. Läs våra stora guide om att spara pengar.

Vi har även en artikel om hur du blir ekonomiskt oberoende och kan pensionera dig tidigt genom FIRE.

Spara mycket pengar genom att se över dina utgifter

Oftast är det inte storleken på inkomsten som avgör hur mycket du kan spara utan storleken på utgifterna. Att leva sparsamt innebär att se till att ha koll på vart pengarna tar vägen. 

Här kan en månadsbudget vara till stor hjälp för att få syn på dolda utgifter. Att jämföra olika abonnemang, till exempel el, internet, bank och telefoni kan du enkelt få en översikt över var det kan finnas möjligheter att minska kostnaderna. 

Idag är det enkelt att jämföra och byta leverantör online. Om du har lån kan det vara bra att också jämföra räntor och avgifter mellan olika banker och om möjligt omförhandla den egna räntan.

Första steget är att öppna ett sparkonto

Om du bestämt dig för att spara är ett bra första steg att öppna ett sparkonto. Genom att flytta bort pengarna från ditt brukskonto blir det svårare att använda dem av misstag. 

De flesta bankerna har idag tyvärr nollränta på sina sparkonton men det finns flertalet oberoende institut som erbjuder betydligt bättre ränta, speciellt om du har möjlighet att binda upp pengarna i minst ett år. 

Välj ett sparkonto som omfattas av den statliga insättningsgarantin så att du inte riskerar att förlora dina pengar om det institut du valt att placera dem i går i konkurs. Det finns bra onlineverktyg där du kan jämföra sparräntor. Vi rekommenderar Avanza bank.

Avanza logotyp

Spara pengar till en buffert

Vårt tips är att du alltid har en buffert för oväntade större utgifter. Det kan vara reparation av bil och boende eller att du förlorar ditt arbete/inkomst. Bufferten ska däremot inte täcka shopping och annan spontan konsumering.

Hur mycket man bör ha i buffert är olika från person till person då alla människor har så pass olika livssituationer.