Redaktionell policy för Aktieskolan.se

Vår hemsida, Aktieskolan.se, är dedikerad till att tillhandahålla pålitlig, insiktsfull och aktuell information om aktier, fonder och andra värdepapper. 

Vår redaktionella policy är grundstenen i vårt åtagande att leverera högkvalitativt innehåll till våra läsare. 

Denna policy säkerställer att allt innehåll som publiceras på vår webbplats upprätthåller högsta möjliga standarder av integritet, noggrannhet och objektivitet.

1. Noggrannhet och pålitlighet

 • Faktagranskning: All information som publiceras ska noggrant granskas för noggrannhet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, statistik, citat, diagram och finansiella data.
 • Källor: Vi strävar efter att endast använda pålitliga och respekterade källor. När det är möjligt ska källor anges tydligt i vårt innehåll.
 • Uppdatering av information: Finansmarknaderna är dynamiska, och vi förbinder oss att uppdatera vår information regelbundet för att säkerställa dess relevans och aktualitet. Där data anges kan du som läsare se vilket datum som siffrorna senast blev uppdaterade.

2. Oberoende och objektivitet

 • Inga intressekonflikter: Våra skribenter och redaktörer ska undvika intressekonflikter. Om en potentiell intressekonflikt finns, ska detta tydligt avslöjas i innehållet.
 • Opinionsmaterial: Åsikter eller analyser ska tydligt märkas som sådana och ska alltid stödjas av fakta.
 • Reklam och sponsrat innehåll: Allt sponsrat innehåll ska tydligt märkas som sådant. Du hittar markeringen längst upp i de artiklar som innehåller sponsrat innehåll. Aktieskolan.se har även sponsorer som listas på startsidan. Vår redaktionella integritet och oberoende ska aldrig påverkas av kommersiella överväganden.

3. Transparens

 • Redaktionell process: Vår redaktionella process, inklusive hur vi väljer och granskar innehåll, ska vara transparent för våra läsare.
 • Korrigeringar: Om felaktigheter upptäcks efter publicering, förbinder vi oss att snabbt korrigera dessa fel och tydligt ange ändringar som gjorts i artikeln.

4. Etik och ansvar

 • Respekt för privatlivet: Vi respekterar privatlivet hos alla individer och företag som vi rapporterar om. Vi undviker onödig spekulation om personliga eller känsliga ämnen.
 • Ansvarighet: Vi tar ansvar för innehållet vi publicerar och dess potentiella påverkan på våra läsare och de marknader vi rapporterar om.

5. Mångfald och inkludering

 • Representation: Vi strävar efter att inkludera en mångfald av perspektiv och röster i vårt innehåll.
 • Inkluderande språk: Vårt språkbruk ska vara inkluderande och respektfullt mot alla läsare.

6. Läsarens engagemang

 • Feedback: Vi välkomnar och uppmuntrar feedback från våra läsare. Detta hjälper oss att förbättra vårt innehåll och vår service.
 • Interaktion: Vi strävar efter att aktivt engagera oss med vår läsarbas genom kommentarssektioner, sociala medier och andra plattformar.

Avslutande Ord

På Aktieskolan.se är vi engagerade i att upprätthålla högsta standarder av journalistisk integritet och professionalism. 

Denna redaktionella policy är en levande dokument som regelbundet ses över och uppdateras för att spegla de föränderliga dynamikerna i finansvärlden och våra läsares behov.