Vad är en Bolagsordning? – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Bolagsordning

En bolagsordning är ett möte där aktieägarna samlas tillsammans för att ta beslut om företaget. Bolagsordning är företagets högst beslutande organ där aktieägarna har genom sin närvaro rösträtt i bolagstämman.

Alla svenska aktiebolag måste ha en bolagsordning. De är ett grundläggande dokument som berättar om vad företaget skall göra och hur det skall skötas. Det är ett regelverk som företaget sedan måste följa. 

Det finns många punkter som är obligatoriska att ha med i en bolagsordning. Några av de viktiga är företagets säte, storleken på företagets aktiekapital och antal styrelseledamöter. Det finns även frågor som är frivilliga att reglera i en bolagsordning. Det kan vara villkor om hur företagets ägare får sälja sina aktier. Det kan också vara om att beslut om vissa frågor på bolagsstämman behöver en viss röstmajoritet. 

Bolagsordningen bestäms av ägarna av företaget när bolaget bildas. Bolagsordningen skall registreras av Bolagsverket. Ett företag kan ändra sin bolagsordning. Det måste beslutas av en bolagsstämma. För att ändringen skall vara giltig skall även den registreras av Bolagsverket.

Bolagsordning

Tre viktiga punkter om bolagsordning

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

FÖRDJUPNING

Så fungerar bolagsordning

I samband med att ett företag grundas måste också en bolagsordning skrivas. Den måste registreras hos bolagsverket. Ett företag kan ändra sin bolagsordning. Det sker på företagets bolagsstämma. En bolagsstämma är ett företags högsta beslutande organ. Även ändringen av bolagsordningen måste registreras av bolagsverket. 

Grunden till bolagsordning regleras i aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen bestämmer lagmässigt hur ett aktiebolag skall skötas. En del i den är att ett bolag måste ha en bolagsordning. Om ett företag bryter mot aktiebolagslagen kan ansvariga för företaget dömas. Beroende på brott finns böter eller fängelse i straffskalan. En företagare kan också dömas till näringsförbud. Ett företag kan dömas till vite.

Olika typer av bolagsordning

Alla svenska aktiebolag måste ha en bolagsordning. Det finns obligatoriska punkter som måste vara med. Dessa anges av aktiebolagslagen. Det går även att ha med frivilliga punkter. En del av dem handlar om hur företagets ägare får sälja eller överlåta sina aktier. 

  • Ett alternativ eller komplement till de frivilliga punkterna om ägarfrågor är ett aktieägaravtal. 
  • En bolagsordning är offentlig medans ett aktieägaravtal kan vara hemligt för utomstående. 
  • Ett aktieägaravtal omfattar bara de som berörs av det och har skrivit på det.

Övrigt bra att veta

En bolagsordning är ett mycket viktigt dokument som styr företagets verksamhet. När ett företag startas är det viktigt att fundera igenom alla frågor i en bolagsordning noga. Det är frågor om aktiekapitalets storlek, att företagets verksamhet beskrivs rätt och antal styrelseledamöter. En annan viktig fråga är om bolagets revisorer. 

Ett företags bolagsordning är extra viktigt om det finns flera delägare i företaget. Att i förväg bestämma hur olika situationer skall lösas i framtiden är ett bra sätt att undvika problem. En del av de punkterna går att reglera i bolagsordningen. Men det kan också vara bra att skriva ett separat aktieägaravtal. Rådgör gärna med en revisor eller jurist hur bolagsordningen utformas bäst för just ert företag. 

Bolagsordningen regleras av aktiebolagslagen. Den består av fler lagar som rör hur ett aktiebolag skall drivas. Som aktieägare, VD, eller styrelseledamot är det viktigt att veta vilka juridiska skyldigheter som finns reglerade i aktiebolagslagen.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.