Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Hausse – Enkel och lättläst guide 2022

Hausse

Vad är hausse?

Hausse används när det är hög volym på börsen och den stiger kraftigt. Går också att använda för enskilda marknader och aktier.

Tre viktiga punkter om hausse

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!
haussing

FÖRDJUPNING

Hausse - ett praktiskt exempel

Ordet hausse, eller “hås” som det uttalas, är ett fenomen man stöter på kontinuerligt när man investerar. Används ordet rätt så syftar man på en ordentlig höjning på börsen under väldigt kort tid, exempelvis som sker på en dag eller två.

Man brukar inte tala om någon direkt gräns när något ska kallas för hausse, utan alla nämnvärda ökningar som är över det normala.

Vanligast är dock att du hör ordet i samband med att man pratar om att någon haussar. Det här syftar på när någon pratar upp ett bolag, ofta obefogat eller överdrivet. Det här är inte något man ser positivt på och kan i vissa fall också vara olagligt om syftet är att driva upp ett aktiepris för att tjäna på prisrörelsen, bara för att sedan gå ut ur bolaget och göra samma sak med ett annat.

Hur fungerar hausse?

Hausse syftar som sagt på att man menar att marknaden går upp. Det här kan användas i många olika sammanhang men i vanliga fall menar man inte att det pågår något manipulativt eller negativt. Har marknaden gått upp under veckan som varit kan man då tala om att marknaden ser ett fortsatt uppsving med stadig uppgång efter förra veckans hausse.

Det är däremot inte alltid ett tecken på att något särskilt har hänt, utan menar bara på en avsevärd ökning. Att haussa något däremot är att man överdrivet berömmer eller redovisar för ett enskilt värdepapper.

Motsats till hausse är baisse. Det här ordet använder du istället när något har gått ordentligt ned. Har det till exempel varit en mindre krasch under förra veckan kan man tala om hur förra veckans baisse kommer att påverka denna vecka. Detta uttalas för “bäs”.

FAQ - Vanliga frågor om hausse

Vill du lära dig mer om olika ord som används inom finans och aktiemarknad så kan det vara bra att uppdatera dig ordentligt om orden. Här följer därför några vanliga frågor och svar på dessa om just ordet hausse.

Vad är hausse?

Ordet hausse syftar på en förhöjning eller ökning av något. Det används främst när man talar om aktier och finans i allmänhet.

Vad är skillnaden på hausse och baisse?

Hausse syftar på en ökning eller förhöjning medan baisse syftar på en minskning, exempelvis att en marknad har gått upp eller ned.

Övrigt bra att veta om ordet hausse

Ordet hausse och baisse är väldigt vackra ord som vi använder men det är samtidigt inte nödvändigt att du känner till dessa. Du kan också använda en synonym, det går till exempel utmärkt att använda ord som ökning eller minskning. Är man aktiv på sociala medier är det knappast ett krav på att man ska använda just hausse när man pratar om en uppgång på en marknad.

Hausse används ganska ofta men det är inte lika vanligt att man ser det i formella sammanhang. För att göra det så lättförstått som möjligt använder man i första hand ord som ökning. På sociala medier, YouTube och dylikt kan du däremot stöta på ordet hausse kontinuerligt, även på olika aktieforum kan man se ordet ganska ofta.

Det som däremot är bra att känna till är fenomenet kring att haussa något. Det är inte något som seriösa investerare ser positivt på då det alltid innebär att någon, ofta fattigare och mindre kunniga investerare, till slut sitter med aktier som förlorat sitt värde och med mindre pengar på kontot. I vissa fall kan det också vara olagligt då det räknas som marknadsmanipulation, så man bör hålla sig från att överdriva ett bolags potential.

Det är också väldigt vanligt att man talar om bear och bull. Bear syftar på när marknaden ser en nedgång, ofta under en period. Bull används istället när det går bra på marknaden. Båda går att använda istället för hausse och baisse, men det man bör tänka på är att bear och bull används för att påtala den fas marknaden är i. Det handlar alltså om större rörelser, ofta under en längre period än bara ett par dagar eller en vecka.

Hausse kommer ursprungligen från franskan där det också heter hausse, det är alltså ett låneord. Det kommer i sin tur från franskans “haut”, som betyder “hög” på svenska.