Vad är en bolagsstämma? – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

bolagstämma

En bolagstämma är ett företags högst beslutande organ där aktieägarna samlas en gång om året för att t.ex. välja revisorer och styrelse. Det formella ordet för bolagstämma är egentligen årsstämma där dem viktigaste frågorna besvaras samt fastställa resultat- och balansräkning.

En gång om året samlas aktieägarna i ett aktiebolag för att fatta viktiga beslut. I dagligt tal kallas det bolagsstämma. Det formella ordet för bolagsstämma är numera årsstämma. Årsstämman är den ordinarie bolagsstämman. Utöver det kan bolaget ha extra bolagsstämmor. Det kan företaget ha om det behöver besluta om viktiga frågor emellan de ordinarie bolagsstämmorna. 

Hur en bolagsstämma skall genomföras regleras i aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Det gäller allt ifrån hur kallelsen skall gå ut, när bolagsstämman skall hållas och vilka frågor som skall tas upp. 

En ordinarie bolagsstämma eller årsstämma är företagets högsta beslutande organ. Den kan jämföras med riksdagen som är Sveriges högsta beslutande församling. På en bolagsstämma väljs bl a styrelse och revisorer. Där fastställs också resultat och balansräkningen. Bolagsstämman skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

bolagstämma

Tre viktiga punkter om bolagsstämma

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

FÖRDJUPNING

Så fungerar en bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman som formellt kallas årsstämma måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. I företagets bolagsordning och i aktiebolagslagen regleras hur en bolagsstämma skall gå till. Det gäller allt från hur kallelsen skall skickas ut eller publiceras till vilka frågor som skall tas upp. 

Ibland krävs det att aktieägare anmäler sig i förväg för att få närvara vid en bolagsstämma. Det gäller speciellt börsnoterade bolag. Eftersom det är lätt att köpa och sälja aktier anges det en dag i kallelsen där aktieägaren måste vara ägare till bolaget. 

Bolagsstämman skall i regel hållas där styrelsen skall ha sitt säte. Det framgår av bolagsordningen. I bolagsordningen kan det också anges om det är möjligt att ha bolagsstämman på en annan plats. 

Aktieägare får alltid närvara vid stämma, även om det ibland krävs att de anmäler sitt deltagande i förväg. Andra som får delta på bolagsstämman är styrelseledamöter, VD, revisorer och arbetstagarrepresentant. Andra personer får delta om bolagsstämman godkänner det eller det finns reglerat i bolagsordningen.

Olika typer av bolagsstämma

Alla Svenska aktiebolag måste ha en bolagsstämma varje år. Den kallas formellt för årsstämma och måste ske inom sex månader från räkenskapsårets slut. 

Under året kan ett aktiebolag behöva ta beslut som bara är möjliga att ta på en bolagsstämma. Det kan vara ändringar i bolagsordningen, styrelsen eller extra aktieutdelning som ska beslutas. Då kan bolaget ha en extra bolagsstämma. 

Om en årsstämma inte kan avslutas som det är tänkt kan den återupptas vid ett annat tillfälle. Det kallas för fortsatt bolagsstämma. Beroende på orsak till att årsstämman skjuts upp kan det behöva anmälas till bolagsverket.

Övrigt bra att veta

Ett aktiebolags bolagsstämma eller årsstämma som det formellt kallas är företagets högsta beslutande organ. Många kanske tycker att bolagsstämman mest verkar vara en formell tillställning. 

Det är helt fel. Det är här de absolut viktigaste frågorna för företaget beslutas. Det är på bolagsstämman styrelse och revisorer väljs. Det är också bolagsstämman som beviljar om styrelsen och VDn skall få ansvarsfrihet för föregående år. Ansvarsfriheten är viktig ur juridisk synvinkel. Bolagsstämman tar också en rad andra viktiga beslut. 

Som aktieägare är det en rättighet och möjlighet att ta vara med på bolagsstämman. Alla aktieägare får rösta på bolagsstämman efter hur många aktier och röster de har. Det är också på bolagsstämman du kan göra din röst hörd. Du har rätt att ställa frågor till styrelsen och VDn. Du har även rätt att lägga fram egna förslag. Det gäller även om du är aktieägare i ett stort börsnoterat företag.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.