Vad är en branschindex?

Branschindex är samma sak som ett aktieindex men för en hel sektor. Ett exempel kan alltså vara ett index för fastighetsbranschen.

Tre viktiga punkter om branschindex

Aktiefond

FÖRDJUPNING

Branschindex - ett praktiskt exempel

Det är inte jätteofta man hör om branschindex då det är vanligare med index för olika aktier. Det är alltså ett index för en helt bransch, även kallat sektor. Det kan till exempel vara för läkemedelsbranschen, telekom, fastigheter, energi eller något helt annat.

Det är som sagt inte lika ofta man talar om dessa jämfört med aktieindex, men det är bra att känna till att dessa existerar så att du inte går miste om något.

FAQ - Vanliga frågor om branschindex

Här kommer en del vanliga frågor om branschindex och svaren på dessa. Kan du inte mycket om dessa index är det bra att uppdatera sig lite om hur det fungerar. Är du illa insatt när det gäller index i allmänhet så kan det vara bra att uppdatera sig om hur index fungerar och inte bara om branschindex.

Vad är branschindex?

Ett branschindex är ett index för en hel bransch, som du hör på namnet. Det kan till exempel vara ett energiindex eller ett fastighetsindex.

Vad påverkar ett branschindex?

Varje aktie i ett index påverkar indexet. Beroende på hur stort värdet är på aktien är kommer den påverka olika mycket när värdet ökar och sjunker.

Vad innebär ett indexvärde?

Ett indexvärde innebär att man jämför hur värden har förändrats över tid. När man beräknar ett indexvärde så beskriver man ofta en värdeutveckling i förhållande till en specifik startpunkt. Detta kallas basår.

Övrigt bra att veta om branschindex

När man talar om aktier så är det bra att hålla reda på index. Även om det är vanligare med aktieindex så bör du ändå känna till att branschindex existerar. Dessa finns i Sverige och utomlands, på engelska så kallas dessa för Industry Index.

Till skillnad från index för aktie så följer dessa hela branschen som den hör till och kan alltså följa exempelvis läkemedelsbranschen eller energibranschen. Du kommer troligtvis inte använda dessa ofta inför köp av en aktie, men mer information är alltid användbart oavsett om du ska investera i en aktie i Sverige eller utomlands.