Direktavkastning – så fungerar det 2024 [GUIDE+VIDEO]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning visar den årliga utdelningen från en investering, uttryckt i procent av dess marknadsvärde. Det är viktigt för att bedöma lönsamheten i aktier eller fastigheter, där en hög direktavkastning kan tyda på god inkomstpotential i förhållande till investeringskostnaden.

Så fungerar direktavkastning

Direktavkastning är ett viktigt begrepp för investerare som fokuserar på utdelningsaktier. Det mäter hur mycket du får tillbaka i utdelning från ditt aktieinnehav varje år. Här nedan bryter vi ner konceptet i mer lättförståeliga delar:

Varför är direktavkastning viktigt?

 • Investerarperspektiv: Hjälper investerare att identifiera aktier som ger bra utdelning i förhållande till deras pris.
 • Företagsperspektiv: Speglar ett företags utdelningspolicy och dess förmåga att generera vinst som kan delas med aktieägarna.

Analysera direktavkastning

 • Historisk jämförelse: Se hur direktavkastningen har förändrats över tid för att bedöma dess stabilitet och tillväxtpotential.
 • Framtida utsikter: Bedöm företagets framtida inkomstpotential och hur det kan påverka framtida utdelningar.
 • Helhetsbedömning: Jämför med andra nyckeltal och marknadens genomsnitt för att få en välgrundad syn på investeringen.

Att tänka på när det kommer till direktavkastning

 • Hög direktavkastning: Kan vara lockande, men det är viktigt att granska om den är hållbar över tid.
 • Ekonomisk stabilitet: Företagets finansiella hälsa är avgörande för att upprätthålla och öka utdelningarna.
 • Marknadsvärderingar: Direktavkastningen påverkas av aktiekursen, så en förändring i marknadsvärderingar kan påverka avkastningen.

Är hög eller låg direktavkastning bäst?

Somliga investerare föredrar aktier med en hög direktavkastning därför att de helt enkelt vill ha den löpande inkomst som utdelningen utgör. Andra föredrar bolag som återinvesterar pengarna istället för att dela ut dem. 

Det är upp till var och en som handlar med aktier att bestämma vad som är värdefullast, att få en utdelning eller att kanske få en ökad kurs på sin aktie. Man brukar förkorta direktavkastning DA. Den engelska motsvarigheten heter dividend yield, men oftast säger man bara yield.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel direktavkastning

Bolagets aktie kostar 100 kr.
Samma bolag ger dig en aktieutdelning på 5 kr.

Använd formeln: Utdelning per aktie / Priset på aktien = Direktavkastning

Är hög eller låg direktavkastning bäst?

Att bedöma om en hög eller låg direktavkastning är bäst beror på flera faktorer och investerarens individuella mål. Här är några viktiga aspekter att beakta:

Höga direktavkastningar

 • Potentiell Överavkastning: En hög direktavkastning kan indikera att ett företag genererar betydande kontantflöden i förhållande till dess aktiekurs, vilket kan vara attraktivt för utdelningsjägare.
 • Marknadsundervärdering: Ibland kan en hög direktavkastning tyda på att marknaden har undervärderat aktien, vilket kan erbjuda en köpmöjlighet.
 • Risker: En hög direktavkastning kan också vara en varningsflagga. Det kan innebära att utdelningarna inte är hållbara, eller att företaget tar onödiga risker, som att finansiera utdelningar med skulder.

Låga direktavkastningar

 • Tillväxtpotential: En låg direktavkastning kan indikera att företaget återinvesterar sina vinster för att finansiera tillväxt, vilket kan leda till högre aktiekurser i framtiden.
 • Stabilitet: Företag med lägre direktavkastning kan ha en mer hållbar utdelningspolicy, vilket kan vara mer attraktivt för långsiktiga investerare som söker stabilitet.
 • Värdering: En låg direktavkastning kan också reflektera en hög aktiekurs, vilket kan tyda på att marknaden har stora förväntningar på företagets framtida prestationer.

Viktiga överväganden

 • Företagets Soliditet: En hög direktavkastning bör granskas i ljuset av företagets finansiella hälsa. En stark balansräkning och soliditet är avgörande för att upprätthålla utdelningarna.
 • Marknadens Förväntningar: Aktiekursen – och därmed direktavkastningen – påverkas av marknadens förväntningar på företagets framtida prestationer.
 • Bakomliggande Orsaker: Det är viktigt att förstå varför direktavkastningen är hög eller låg. Är det på grund av en tillfällig marknadsreaktion, eller speglar den djupare finansiella problem eller möjligheter?

Sammanfattningsvis finns det ingen ”en-storlek-passar-alla” svar på om en hög eller låg direktavkastning är bäst. Det krävs en noggrann analys av företagets finansiella ställning, marknadens förväntningar, och den övergripande investeringsstrategin. Diversifiering över olika typer av direktavkastning kan också vara ett klokt sätt att balansera potentiell avkastning mot risk.

Så hur hög bör direktavkastningen vara?

En bra direktavkastning brukar vanligen ligga någonstans mellan 2 och 4 procent. Det varierar lite mellan olika branscher men också mellan olika bolag. Det som anses vara en hög direktavkastning i en bransch kan anses som låg i en annan. 

Något annat som påverkar direktavkastningen är inflation och ränta. Dessa båda bestämmer också vilken generell nivå som anses vara godtagbar. Eftersom detta ändras över tid är det inte enkelt att sätta en exakt nivå för vad som bör betraktas som en bra direktavkastning eller vad som är en dålig sådan.

Förbättra dina kunskaper:
Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.