Direktavkastning – så fungerar det [GUIDE+VIDEO]

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Direktavkastning

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är måttet på hur hög en utdelning i ett bolag är i förhållande till dess aktiekurs. 

Vad är direktavkastning?

Snabbt förklarat är direktavkastning måttet på hur hög en utdelning i ett bolag är i förhållande till dess aktiekurs, det vill säga hur mycket av din investering som du får tillbaka i form av utdelning varje år som du fortfarande äger aktien. Nyckeltalet direktavkastning anges i procent. Det är alltså storleken på den procentuella delen av en investering som kommer investeraren tillgodo i form av en årlig utdelning. Nyckeltalet direktavkastning uttrycker alltså dels företagets verkliga resultat samtidigt som det uttrycker sagda resultats förhållande till marknadens förhoppningar.

Direktavkastningen bör också ses ur ett historiskt perspektiv samtidigt som man bör se till företagets framtida utveckling. Utöver detta ska direktavkastningen också sättas i relation till övriga nyckeltal och till börsen som helhet. Om en investerare söker efter aktier med utdelning är förmodligen en aktie med hög direktavkastning något som lockar eftersom den ger mer pengar för varje investerad slant. Företag som har en låg direktavkastning har kanske valt att lägga pengarna i företaget istället för att dela ut dem. 

En hög direktavkastning behöver inte alltid vara det bästa när man väljer företag att investera i. Varje utdelning ett företag ger till sina aktieägare är en kostnad för företaget. När man väljer företag bör man därför också titta på om företagets ekonomi är stabil nog för att ha råd med den utdelning som ges. Om man handlar aktier vid olika tillfällen i samma bolag kommer man att få olika direktavkastning på köpen eftersom avkastningen påverkas av både själva aktiekursen och utdelningen i sig.

Är hög eller låg direktavkastning bäst?

Somliga investerare föredrar aktier med en hög direktavkastning därför att de helt enkelt vill ha den löpande inkomst som utdelningen utgör. Andra föredrar bolag som återinvesterar pengarna istället för att dela ut dem. 

Det är upp till var och en som handlar med aktier att bestämma vad som är värdefullast, att få en utdelning eller att kanske få en ökad kurs på sin aktie. Man brukar förkorta direktavkastning DA. Den engelska motsvarigheten heter dividend yield, men oftast säger man bara yield.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel direktavkastning

Bolagets aktie kostar 100 kr.
Samma bolag ger dig en aktieutdelning på 5 kr.

Använd formeln: Utdelning per aktie / Priset på aktien = Direktavkastning

Är hög eller låg direktavkastning bäst?

Svaret på frågan om en hög direktavkastning är bättre än en låg, eller vice versa, är inte helt enkel. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Eftersom det är aktiebolagets ägare som beslutar om utdelningens storlek går det faktiskt att dela ut mer än vad som är hälsosamt för företaget. 

Ett företag kan till exempel använda sig av lånade pengar till utdelningen. Det kan därför vara en bra idé att titta på företagets soliditet om utdelningen är hög. Den bästa anledningen till att ett företag har en hög direktavkastning är att marknaden undervärderat aktien. En annan anledning skulle kunna vara att aktiekursen hålls nere för att marknaden förväntar sig att det ska gå dåligt för bolaget.

Om en direktavkastning i ett företag däremot är låg så kan det betyda att marknaden tror att företaget kommer att gå bra på sikt. Då stiger aktiens kurs och framtida utdelningar förväntas förstås bli större. Det kan också vara så att företaget inte lyckas göra någon vinst alls och därför inte har råd med utdelningar. Man kan luras att tro att en aktie i sjunkande, med en hög direktavkastning, kan vara värd att köpa på sig, men man bör komma ihåg att det alltid finns en bakomliggande orsak till att kursen fallit.

Så hur hög bör direktavkastningen vara?

En bra direktavkastning brukar vanligen ligga någonstans mellan 2 och 4 procent. Det varierar lite mellan olika branscher men också mellan olika bolag. Det som anses vara en hög direktavkastning i en bransch kan anses som låg i en annan. 

Något annat som påverkar direktavkastningen är inflation och ränta. Dessa båda bestämmer också vilken generell nivå som anses vara godtagbar. Eftersom detta ändras över tid är det inte enkelt att sätta en exakt nivå för vad som bör betraktas som en bra direktavkastning eller vad som är en dålig sådan.

Förbättra dina kunskaper:

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.