Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Fond i fond – Enkel och lättläst guide

Fond-i-fond

Vad är en fond i fond?

En fond-i-fond som även kallas fondandelsfond är en fond som placerar sitt kapital i andra fonder. Detta kan vara t.ex. aktiefonder, hedgefonder och räntefonder. En investering genom en fond-i-fond kan vara ett bra sätt att få riskspridning på sitt kapital.

Det vanligaste är att fonder investerar i aktier, obligationer eller andra värdepapper. En “fond i fond” är en fond som istället placerar sitt kapital i andra fonder. Det finns ingen klar definition för hur en “fond i fond” skall investera. Det kan vara att den köper andelar i fonder med olika inriktningar som ger en bra riskspridning. Det kan också vara ett fondbolag som erbjuder en “fond i fond” som investerar i deras egna fonder. 

“Fond i fonder” kallas också fondandelsfond. De investerar olika fondtyper som hedgefonder, räntefonder och aktiefonder. 

En fondandelsfond, eller “fond i fonder”, som det egentligen borde kallas låter bekvämt. Det kan vara ett alternativ för den som vill få avkastning i sitt sparande på ett enkelt sätt med riskspridning. Men det är viktigt att granska fondens underliggande innehav före du bestämmer dig för att köpa andelar i fonden. Det är också viktigt att förstå vilken strategi de har när de väljer vilka fonder de placerar i.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!

Tre viktiga punkter om aktieportfölj

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

FÖRDJUPNING

Fördjupning av fond i fonder

“Fond i fonder” eller fondandelsfond som det också kallas är en fond som placerar sitt kapital i andra fonder. Rätt utfört kan det vara ett enkelt sätt för konsumenten att investera i flera olika fonder. Det kan också vara ett bra sätt att begränsa den risk man tar i sitt sparande. Det finns olika varianter av fondandelsfonder. Det är därför viktigt att förstå vad det är man planerar att köpa. 

En vanlig form av “fond i fonder” består av fonder från ett och samma fondbolag. Fondbolaget driver flera olika andra fonder. För att underlätta för investerare startar de en fondandelsfond som investerar i fondbolagens fonder. 

För konsumenten är det viktigt att undersöka fördelningen mellan de olika fonderna. Fondbolagens egna fonder kanske inte alls ger en bra riskspridning. Det är också viktigt att förstå hur avgifterna fungerar för “fond i fonden”. 

En “fond i fond” är inte helt olik en blandfond. Det är också ett alternativ för konsumenten att spara i värdepapper på ett enkelt sätt med mindre risk. 

Kritik riktas ibland mot fondandelsfonder för deras förvaltningsavgift. Upplägget för avgiften kan skilja ordentligt mellan olika “fond i fonder”. De pengar du placerar i en fondandelsfond investeras sedan i olika fonder. Det gör att du riskerar betala avgift till den fond du investerar i och de fonder fonden i sin tur gör sina investeringar i. Uppläggen kan dock skilja mellan olika fondandelsfonder. Läs på noga före du placerar i “fond i fonder”. Höga avgifter påverkar din avkastning mycket. 

En modern variant av fondandelsfond är fondrobotar. De investerar i regel i ETFer. Det är en form av fonder som är börshandlade. En fondrobot har i regel låg avgift. Det är också lätt att bestämma vilken risk du själv är beredd att ta. 

Ett annat alternativ till “fond i fonder” är att använda sig av nätmäklarnas portföljgeneratorer. Genom att ange förutsättningarna för ditt sparande väljer de ut bra och prisvärda fonder som ger dig bra riskspridning.

Fördjupning av fond i fonder

En aktivt förvaltad fond sköts av en eller flera fondförvaltare. Förvaltarna analyserar och väljer ut de aktier och värdepapper som fonden skall placera i. I aktivt förvaltade ”fond i fonder” väljer fondförvaltaren ut de fonder som fondens kapital skall investera i.

Passivt förvaltade fonder

En passiv förvaltad fond följer i regel ett visst index. Aktiefonder som är passiva placerar i aktier eller andra värdepapper enligt ett visst index. Det är på förhand bestämt hur den skall investera fonden kapital. “Fond i fonder” som är passiva har en automatisk fördelning av hur kapitalet ska investeras i olika fonder.

FAQ

FAQ - vanliga frågor om fond-i-fonder

Här nedanför har vi samlat svar på några av de flest ställda frågorna om fond-i-fonder.

Vad är fördelen med fond-i-fond?

Fördelen med en “fond i fond” kan vara att det går att få bra riskspridning på sitt kapital. Det är också ett bekvämt sätt att förvalta sitt sparande i.

Har fond i fonder höga avgifter?

“Fond i fonder” får ofta kritik för att de har höga avgifter. Det finns också prisvärda fondandelsfonder. Läs på noga före du placerar ditt kapital oavsett vilka fonder det gäller.

Förvaltas en fond-i-fond aktivt eller passivt?

“Fond i fonder” kan förvaltas både aktivt och passivt. Traditionellt är aktivt förvaltade “fond i fonder” vanligast. Det finns dock moderna varianter som är passivt förvaltade till lägre avgifter.

Övrigt bra att veta

“Fond i fonder” är ett brett begrepp. Det kan vara allt från att på ett enkelt sätt investera i ett fondbolags fonder till ett bra sätt att sprida risk. Fundera igenom syftet med ditt sparande. Ibland kan en “Fond i fond” vara ett bra sätt att investera i.

Är du ute efter att få en bra riskspridning i ditt sparande kan det finnas flera olika alternativ. Viktiga faktorer att jämföra är då avkastning, avgifter och självklart att du får en bra riskspridning. Vill du ha ett enkelt sparande i olika fondtyper finns ex fondrobotar. Nätmäklarna har också bra verktyg för att snabbt och enkelt välja bra fonder och värdepapper att investera i.

“Fond i fonder” kan vid första anblick verka vara en bra form att spara i. Speciellt den som vill få avkastning på ett enkelt sätt med bra riskspridning. Men den kräver en del av dig som sparare. Vilken förvaltningsavgift har fondandelsfonder? Är den högre eller lägre jämfört med andra fonder? 

Ger de fonderna som fondandelsfonden investerar i en bra riskspridning? Hur avkastningen varit historiskt? Hur har förvaltarna lyckats tidigare? Kanske är “fond i fonder” den bästa sparform för dig eller så hittar du ett bättre sätt att spara i värdepapper.