EV/EBIT – så fungerar det [GUIDE+VIDEO]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är EV/EBIT?

EV/EBIT är ett nyckeltal som används för att värdesätta bolag. För att värdesätta ett bolag används nyckeltal för att en investerare ska kunna utvärdera bl.a. bolagets lönsamhet, värdering och  finansiella ställning.

EV/EBIT skapar en antydan om hur marknaden värderar bolag i relation till rörelseresultatet, anpassat för skulder. Nyckeltalet är överlag enkelt att beräkna men det finns ett minoritetsintresse med EBIT vilket kan påverka värderingens värde. Läs mer om nyckeltalet EBIT.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel EV/EBIT

EV/EBIT räknas ut genom att dividera EV med EBIT, vi tar ett exempel:

EV: 20 000
EBIT: 1 500
Beräkningen sker följande: 20 000 / 1 500 = 13,33

Då kan man fråga sig vad som är en bra nivå på EV/EBIT, vilket är en svår fråga att svara på då det kan skilja sig mycket mellan diverse sektorer eller branscher. Det rekommenderas därför att analysera sektorn/branschen i sin helhet och därifrån skapa en uppfattning om vad som anses som en rimlig nivå. Därefter kan en jämförelse med historiska värden skapas för att bedöma den nuvarande nivån, om den är låg eller hög i jämförelse med de siffror och värden som funnits genom historien.

Varför ska man använda nyckeltalet EV/EBIT i en aktieanalys?

Nyckeltalet EV/EBIT visar på hur bolaget värderas i förhållande till rörelseresultat som är justerat för skulder. Det som därför utmärker EV/EBIT till ett bra nyckeltal att använda sig av är att man även tar hänsyn till bolagets skuldsättning, vilket kan likna EV/EBITDA, men som skiljer sig drastiskt från P/E-talet,

Att använda sig av nyckeltalet EV/EBIT i en aktieanalys gör att du kan få en bättre och komplett bild av bolagets värderingar, vilket bidrar till att det blir lättare att sedan jämföra värderingen med andra bolag inom en liknande bransch, speciellt då skuldsättning kan skilja sig från bolag till bolag.

EV/EBIT på engelska

EV/EBIT är en förkortning på termerna Enterprise Value (EV) och Rörelseresultatet (EBIT) där EBIT på engelska står för Earnings Before Interest and Taxes. EV/EBIT består av två komponenter, EV = Marknadsvärde på aktier, och EBIT = Resultat före finansiella poster eller skatt.

Förbättra dina kunskaper:
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.