Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

CAGR – så räknar du ut din avkastning [GUIDE+VIDEO]

CAGR

CAGR är en förkortning på nyckeltalet Compound Annual Growth Rate, som är ett räknesätt för att beräkna den årliga avkastningen på sin aktieinvestering. 

Genom att använda sig av CAGR i samband med att man ser över sina tillgångar i aktier så får man en bra värdemätare på om man har gjort bra eller mindre bra investeringar.

Vad är CAGR?

Nyckeltalet CAGR är en beräkningsmetod som man använder för att beräkna den genomsnittliga avkastningstakten på sina investeringar i aktier, fonder eller obligationer över ett eller flera år. Genom att använda sig av CAGR så får man en bra uppfattning om ifall de investeringar som man har gjort följer den plan som man har för sina investeringar. 

Det ger också en bra bild över om man behöver göra förändringar i sina investeringar så att man inte börjar förlora kapital. Nyckeltalet CAGR är en vedertagen räknemetod som används av aktieinvestera över hela världen och kan därför användas för att jämföra mellan olika investeringar.

När man investerar i aktier, fonder eller obligationer över en kort tid så är det viktigt att man har kontroll på sin investering så att inte kapitalet börjar blöda. Man investerar normalt sett för att få en bra avkastning på sitt kapital och genom att använda sig av nyckeltalet CAGR så får man snabbt en fingervisning om hur ens investeringar i aktier har utvecklats under ett eller flera år.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel CAGR

När man ska beräkna sin avkastning genom att använda sig av nyckeltalet CAGR så behöver man bara ha tillgång till tre olika värden. Ingångsvärdet, inköpspriset av aktierna, utgångsvärdet, värdet på dina aktier idag, och investeringstiden, om den är på 1 år eller flera år.

Om man exempelvis har investerat 100 000 kronor i aktier och efter ett år har aktier till ett värde av 130 000 kronor så är avkastningen på aktieinvesteringen 30 procent. Om man istället har ett värde på 130 000 kronor efter två år så är istället avkastningen på aktieinvesteringen 14,02 procent.

Om man har mer långsiktiga investeringar över kanske 10 år så är CAGR en mycket bra metod att använda sig av för att se den årliga avkastningen på investeringen.

Du investerar i 1 aktie för 100kr under tre år.
År 1 sjunker aktiens värde med 20% och är då värd 80kr.
År 2 stiger aktien med 30% och är då värd 104kr.
År 3 stiger aktiens värde ytterligare med 30% och är då värd 135 kr.

CAGR är då +10,25%

Varför ska man använda nyckeltalet CAGR i en aktieanalys?

Genom att du använder sig dig av nyckeltalet CAGR så får du ett bra verktyg för att mäta din avkastning på din investering över flera år. Det gör att du snabbt kan få en bra översikt om din investering har utvecklat sig bra eller om du förlorar kapital över tid. 

Det gör att du snabbare kan fatta beslut om du ska ändra din aktieinvestering eller till och med om du kanske ska investera ytterligare kapital, om avkastningen har visat sig vara bra.

En avkastning kan vara både positiv eller negativ, vilket innebär att du snabbt får ett besked om din investering i aktier, fonder eller obligationer är en bra investeringsform. Det innebär också att du hela tiden har koll på dina investeringar över tid så att du inte förlorar dina investerade pengar.

CAGR på engelska

CAGR är en förkortning av det engelska ordet Compound Annual Growth Rate. Normalt så brukar man använda sig av yttrycket utjämnad avkastningsgrad då man använder sig av nyckeltalet CAGR. 

Räknemetoden används över hela världen och därmed så kan man enkelt jämföra sina resultat med andras resultat.

Förbättra dina kunskaper: