Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Capex – så fungerar det [GUIDE+VIDEO]

Capex

Vad är Capex?

Capex står för capital expenditures, men vad innebär det och hur använder man det? I denna artikeln ger jag ett räkneexempel och berättar hur du ska använda capex i en aktieanalys.

Vad är capex?

Capex står för capital expenditures. Capex är kostnader som är kopplade till att köpa, reparera eller uppdatera en tillgång i bolaget. Detta är tänkt att leda till en ökning av företagets kapacitet, omfattning eller effektivitet för att i slutändan ge ökade intäkter och på så vis ökad vinst för bolaget i framtiden. Kort sammanfattat kan man säga att man gör stora investeringar för en CAPEX-kostnad för att öka företagets omsättning och på så sätt få ett bättre resultat.

Vanligtvis handlar det om engångskostnader som är relativt stora och kräver en hel del kapital av bolaget. Detta eftersom det handlar om en långvarig investering av tillgången som är tänkt att användas i flera år, t ex en ny maskin eller en uppdatering av en redan befintlig maskin för att förlänga dess livslängd. En kostnad som kräver Capex kan t ex handla om att uppdatera ett arbetsverktyg för att effektivisera produktionen, inköp av ett nytt IT-system eller en helt ny maskin.

Tillgången som det handlar om kan alltså vara både materiell eller immateriell i form av apparater och fastigheter eller IT-system och licenser. Detta är beroende på vilken bransch bolaget är i och vissa bolag har både materiella och immateriella tillgångar.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel capex

För att räkna ut ett företags capex så behöver man jämföra ingående och utgående värde av materiella och immateriella tillgångar för ett år. Detta tillsammans med avskrivningar för att få fram exakt hur mycket företaget har investerat.

Företaget i exemplet har endast materiella tillgångar så därför räknas resultatet ut endast efter dessa.

Summa materiella tillgångar:

2016: 1 760 320 kr
2017: 1 350 866 kr
1 350 866 - 1 760 320 = -409 454 kr

Här ligger vi till företagets avskrivningar under det senaste året för att få fram den exakta summan av hur mycket företaget investerat 2016/2017:

-409 454 + 621 678= 212 224:-

Detta företag har alltså gjort investeringar för 212 224:- under året, vilket är en ganska normal summa.

Räkneexempel CAPEX

Varför ska man använda nyckeltalet capex i en aktieanalys?

I en aktieanalys kan man ta hänsyn till nyckeltalet capex av lite olika anledningar. Vad som är bättre eller sämre capex skiljer sig olika från vilken typ av bolag och vilken typ av bransch det handlar om. 

Pratar man om ett bolag eller en bransch som kräver att man ofta gör stora investeringar t ex inom IT/telekom eller oljeindustrin så kan dessa ofta ha en hög capex och kallas ofta för kapitalintensiva branscher. Motsatsen till detta kan t ex vara ett tjänstebolag i någon form som inte kräver så stora investeringar genom tiden och dessa har då ofta en låg capex.

Detta kan vara nyckeltal som är av vikt att använda i en aktieanalys om man vill investera i aktier i ett specifikt bolag eller i en bransch. Ett bolag eller en bransch som har en hög capex kan generera mera intäkter och mer vinst som du som aktieägare kan få ta del av, medan ett bolag eller en bransch med låg capex kanske inte genererar så mycket aktieutdelning. 

Men för att få en rättvis bild av vad nyckeltalet capex kan innebära för dig som aktieköpare så bör du jämföra samma typ av bransch eller bolag med varandra.

Capex på engelska

Capital expenditures.

Förbättra dina kunskaper: