Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Kassalikviditet – så fungerar det [GUIDE+Räkneexempel]

Kassalikviditet

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet anger hur bra betalningsförmåga ett bolag har på kort sikt. Det görs genom att ta omsättningstillgångar som finns i bolaget och sätter det i relation till alla kortfristiga skulder som bolaget har.

När man talar om kassalikviditet menar man egentligen ett bolags betalningsförmåga på kort sikt. Man tar helt enkelt de omsättningstillgångar som finns i bolaget och de sätts sedan i relation till alla kortfristiga skulder som finns. 

Ofta förekommer det att kassalikviditeten anges i procentform eller decimalform. Generellt sett är det som så att en kassalikviditet som är över 100 % innebär att bolaget har tillgångar som täcker alla de kortfristiga skulderna. 

Om omsättningstillgångarna kan säljas eller användas direkt kan bolaget alltså betala alla kortfristiga skulder med en gång om det skulle behövas.

Rekommenderade artiklar:

Ju högre desto bättre

Generellt sett bör man se till att ett bolags kassalikviditet är så hög som möjligt. Det minskar riskerna i bolaget om eventuella skulder kan betalas så snart som möjligt. Om man finner ett bolag som har en orimligt hög likviditet kan det dock vara bra att dra öronen åt sig något. Då kan det vara så att bolaget helt enkelt har för lite skulder, eller så utnyttjas omsättningstillgångarna inte tillräckligt effektivt. 

Om kassalikviditeten är mycket låg kan det finnas en risk att långsiktiga lån måste tas för att täcka kortfristiga skulder. Om det inte går kan tillgångar som byggnader och annat behöva säljas för att täcka skulderna som finns. Överlag leder båda alternativen till att bolaget kommer att försvagas rejält och det är en nackdel både när det gäller företaget och för eventuella investerare som vill köpa aktier i det.

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel kassalikviditet

Alla omsättningstillgångar exklusive varulager och olika pågående arbeten divideras med bolagets kortfristiga skulder för att få fram kassalikviditeten. Man kan generellt sett säga att en siffra över 1 eller 100 % är bra, medan lägre siffror är sämre. Siffran ska dock inte vara allt för hög eftersom att det också kan innebära bolagets ekonomi och tillgångar inte förvaltas på ett korrekt sätt.

Om ett företag har omsättningstillgångar på 2000 kronor, inget varulager, men 500 kronor i pågående arbeten skulle omsättningstillgången som används för kassalikviditet vara 1500 kronor. 

Om de kortfristiga skulderna är 1350 kronor kan man enkelt räkna fram kassalikviditeten. För att få fram det räknar man 1500/1350= 1,11. Det här bolaget eller företaget har en bra kassalikviditet eftersom att siffran är över 1, samtidigt som värdet inte är alldeles för högt.

(Omsättningstillgångar - pågåendearbeten) / kortfristiga skulder = kassalikviditet

Räkneexempel

Varför ska man använda nyckeltalet kassalikviditet i en aktieanalys?

När det gäller kassalikviditet kan det vara mycket bra att använda nyckeltalet när man gör en aktieanalys. När en aktieanalys ska göras handlar det om att jämföra lönsamheten hos olika aktier och därmed också hos bolagen eller företagen aktien finns inom. 

När man ska investera i ett bolag vill man generellt att aktien ska gå uppåt och det är då viktigt att bolaget har en stabil ekonomi. Om det inte finns en bra kassalikviditet bakom företag eller bolag är risken stor att det kan gå utför om de kortfristiga skulderna behöver betalas. 

Om kassalikviditeten är dålig finns det också en risk att inte heller de långfristiga skulderna kan betalas. Det är inte speciellt bra att satsa pengar på en aktie som snabbt går ner i värde och om ett företag eller ett bolag går i konkurs kan aktien snabbt försvinna helt och då blir man som investerare också av med sina pengar.

När man gör en aktieanalys kan det vara bra att ta reda på hur kassalikviditeten ser ut hos det bolag eller företag man satsar på, men för att lyckas med det måste man veta hur företagets skulder med mera ser ut. Om man inte är så insatt i aktier men trots allt vill ha ett litet hum om vad som kan vara bra att satsa på och inte är kassalikviditeten ett enkelt sätt att få lite mer koll.

Kassalikviditet på engelska

Quick ratio

Förbättra dina kunskaper: