Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Tessin – såhär kan du investera och få 9-13% avkastning [GUIDE]

Tessin - investera i fastigheter genom crowdfunding

Tessin omdöme & recension

Är du också intresserad av att investera i fastigheter genom Tessin? Då har du hittat rätt! I denna artikeln går jag igenom hur det fungerar, hur hög avkastning du kan få och andra viktiga delar som skatt och avgifter. 

I slutet av artikeln hittar du även fördelar och nackdelar med Tessins plattform.

Artikelns innehållsförteckning

Vad är Tessin?

Tessin är en tjänst som erbjuder crowdfunding inom fastighetsinvesteringar. Tanken är att kunna sammankoppla fastighetsbolag i behov av finansiering med investerare som är intresserade av fastigheter. Genom Tessin kan fastighetsbolagen söka kapital för enskilda fastighetsprojekt. 

Finansieringen via Tessin används då oftast i kombination med någon annan typ av finansiering – exempelvis ett banklån. För dig som investerare öppnar Tessin upp dörrarna till tidigare otillgängliga fastighetsinvesteringar. Att direktinvestera i fastigheter har ju tidigare varit väldigt svårt om man inte har några större summor kapital. 

Men nu kan man alltså genom att investera via Tessin tillsammans med flera andra investerare hjälpa till med att finansiera specifika fastighetsprojekt. Tanken är också att Tessin ska kunna erbjuda en väldigt attraktiv avkastningsnivå som ska vara svår att överträffa på andra håll.

Tessin Nordic AB
Org. nummer: 556965-9187
Olof Palmes Gata 31
111 22 Stockholm
Telefonnummer: 08-701 60 70
Email: info@tessin.se

Varför ska man investera genom Tessin?

Det finns många anledningar till varför en investering genom Tessin kan vara fördelaktig. Först och främst så är Tessin ett bra alternativ för den som vill få en större exponering mot fastigheter i sitt sparande. 

Sedan så är Tessin också ett bra alternativ för den som vill vara mer delaktig och selektiv i sina fastighetsinvesteringar. Genom att investera via Tessin så har man möjlighet att själv välja de fastigheter man tycker är mest intressanta. 

På så sätt så får man en unik valfrihet när man bygger sin portfölj av fastighetsinvesteringar. Man kan helt enkelt välja att bara investera i de projekt som man tror allra mest på.

LÄR DIG MER

Såhär fungerar det när du ska investera i fastigheter genom Tessin

Här nedanför går vi igenom hur enkelt det är att komma igång med fastighetsinvesteringar genom Tessins plattform.

1. Öppna ett konto på Tessin.se

Att öppna ett konto hos Tessin är enkelt. Det enda man behöver göra är att ange sin e-mailadress. Sedan får man ett mejl där man verifierar sig, och man kan sedan slutföra registreringen genom att ange sina personuppgifter på hemsidan. 

När det är gjort så är registreringen klar och man kan börja anmäla sitt intresse för de fastighetsprojekt man finner intressanta.

2. Välj ett projekt som passar din risknivå, avkastning och tidshorisont

Tessin har ett kontinuerligt inflöde av nya projekt. Det finns oftast mer än ett projekt att välja på vid varje given tidpunkt. Dessa projekt kan skilja sig åt en hel del. Ofta innefattar projekten nyutveckling av fastigheter. 

Det kan vara alla typer av fastigheter, men majoriteten av projekten innefattar utveckling av bostadsfastigheter. Många av projekten är också centrerade runt Stockholmsregionen. Projekten skiljer sig också en hel del när det kommer till hur långt framgångna de är. Vissa projekt börjar närma sig slutskedet med en större andel redan såld till slutkund. 

Andra projekt kan istället vara mer i uppstartsfasen. Projekten skiljer sig också åt vad gäller avkastning, vilken tidshorisont de löper på och vilken risk som är inblandad i projektet. Man måste därför vara noga med att hitta ett projekt som passar ens egna investeringspreferenser.

3. För över pengarna till projektet på Tessins hemsida

När man väl valt ut ett projekt så måste man också fundera på hur pass stor summa man vill investera. Ofta finns det ett minimibelopp som man måste satsa om man vill investera i ett projekt. 

En vanlig minimiinvestering i ett projekt via Tessin ligger på 50 tusen kronor. Men den nivån kan också vara både lägre och högre för vissa projekt. En smart idé kan vara att investera mindre summor i början, för att sedan investera mer när man känner sig mer bekväm med den typ av investeringar som Tessin erbjuder. 

När man väl bestämt sig för en summa att investera så går det dock mycket smidigt att föra över pengarna till projektet hos Tessin.

4. Luta dig tillbaka och vänta in avkastning och amortering

När du investerat i ett projekt så är det bara att vänta in på att få din ränta och din amortering på investeringen. Specifika återbetalningsvillkor kan vara olika från projekt till projekt. Det är alltså viktigt att ha koll på vilka villkor som gäller för just det projektet man själv valt att investera i. 

Vissa projekt betalas av löpande fram tills att lånet ska vara helt återbetalt. Andra projekt betalas dock tillbaka till fullo i slutet av projektet. Löptiderna på projekten är ofta ganska korta. Det är vanligt med ungefärliga löptider på nånstans mellan 10 och 24 månader. 

Man får med andra ord tillbaka pengarna relativt fort – och man kan sedan välja om man vill ta ut pengarna, eller återinvestera dem i andra projekt.

Tessin-investera-i-fastigheter

FRÅGOR & SVAR

Vad investerar man i?

Det man i grund och botten investerar i är lån. Lån som ges till fastighetsbolagen som söker kapital via Tessins plattform. Den avkastning man får är alltså räntan på lånet man investerar i. Det viktiga med dessa typer av investeringar är alltså att analysera risken. Eftersom man inte investerar i någon ägarandel – som med en aktie – så har man ingen möjlighet om att få vara med om någon värdeökning på sin investering. 

Den avkastning man får är istället alltid lika med den ränta man får på lånet. Det enda undantaget från detta skulle vara i det extremfall som låntagaren misslyckas med att återbetala lånet. Som investerare via Tessin bör man alltså vara nog med att analysera just risken för att lånet inte betalas tillbaka.

Tidigare hjälpte Tessin även fastighetsbolagen att utfärda preferensaktier – som är ett aktieslag som till karaktären är väldigt liknande ett lån. Nu har de dock upphört med detta, och fokuserar enbart på att förmedla rena lån.

Tessin - så fungerar en investering

Tessin har närmare 50,000 investerare registrerade på sin plattform

Sedan Tessin grundades har de växt snabbt till att i dagsläget ha tiotusentals investerare registrerade på sin plattform. Crowdfunding har de senaste åren blivit mer och mer populärt och accepterat bland allmänheten, vilket också haft en starkt positiv inverkan på Tessins utveckling. 

Tessin har också skördat stora framgångar på grund av att de skapar tillgång till direktinvesteringar i fastigheter. Dessa typer av investeringar var tidigare ganska oåtkomlig för privatpersoner. 

Professionella fastighetsinvesterare och bolag med stora summor kapital att investera har historiskt sett varit ganska ensamma om att ägna sig åt direktinvesteringar i fastigheter.

Tessin hjälper dig att investera i fastigheter genom crowdfunding

Tessin erbjuder möjligheten att få vara med och crowdfunda fastigheter. På så sätt får man möjlighet att investera i fastighetstillgångar som annars hade varit svåråtkomliga. 

De börsnoterade fastighetsbolagen ger ju en möjlighet att investera i stora och redan uppbyggda fastighetsbestånd. 

De ger dock ingen möjlighet att kunna handplocka de fastigheter man själv vill investera i. Det är där som Tessin kommer in.

Varför ska man investera i fastigheter?

Fastigheter har länge varit ett populärt tillgångsslag att investera i. Fastigheter har länge representerat stabila kassaflöden och relativt förutsägbara vinster. Både fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling är områden som har inbringat enorma vinster för fastighetsbolagen. 

För investerare har fastigheter under en lång tid också erbjudit väldigt bra avkastning. Samtidigt så är fastigheter också i regel stabilare än en investering i börsnoterade bolag. Fastigheter är dessutom en real tillgång som har en stor efterfrågan. Bostäder och lokaler kommer alltid att behövas – och det finns därmed en god grundläggande efterfrågan på fastigheter. 

Fastigheter avkastning

Det gör att fastigheter ofta ses som en investering med relativt låg risk. Gör man det rätt så kan fastigheter erbjuda en väldigt bra avkastning i förhållande till den risk man tar. Därför är Tessin en aktör som erbjuder en väldigt intressant typ av investering.

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är en växande finansieringsform som används av företag, välgörenhetsföreningar och andra verksamheter för att få in kapital till ett visst ändamål. 

Crowdfunding fungerar som så att de verksamheter och föreningar som söker kapital vänder sig till privatpersoner som vill bidra med pengar till deras ändamål.

Finns flera olika varianter

Crowdfunding kan komma i flera olika varianter. Det kanske vanligaste är crowdfunding i form av en investering i det företag som söker kapital. Det betyder att de personer som satsar sina pengar får en ägarandel i det företag som de satsar pengar i. 

Det är också vanligt med crowdfunding av lån. Även då bistår personerna som satsar pengar med kapital som de hoppas få avkastning på. Istället för en ägarandel och en förhoppning om framtida värdetillväxt för denna så får de ränta och amortering på sitt investerade kapital. 

Tessin är en aktör som erbjuder crowdfunding i form av lån till fastighetsprojekt. De förmedlar lån åt fastighetsbolag som behöver kapital för att finansiera något specifikt fastighetsprojekt. Investerarna hos Tessin ges då möjlighet att investera i dessa lån, och får en hög ränta som ersättning för den risk de tar.

Har blivit ett fenomen över hela världen

Crowdfunding har idag växt sig till ett stort fenomen, och har blivit ett helt nytt koncept för att investera sina pengar. Crowdfundingen sker till stor del via någon av de plattformar och hemsidor som i huvudsak jobbar med just crowdfunding till olika ändamål. 

Utöver att bidra till nya och spännande investeringsmöjligheter så bidrar dessa crowdfundingaktörer till en effektivare kapitalmarknad. Crowdfunding används trots allt i regel av företag som har svårt att få tag på någon billigare finansiering – till exempel ett banklån. 

Utan crowdfundingen kanske dessa företag inte alls hade kunnat lösa sitt kapitalbehov. Det hade då funnits en risk att lönsamma investeringsprojekt inte kunnat genomföras.

Tessin - så fungerar skatten (inkomst av kapital)

Investeringar via Tessin beskattas som inkomst av kapital. Du får alltså betala en kapitalinkomstskatt på 30% av den vinst du gör på dina fastighetsinvesteringar. Eftersom avkastningen på investeringarna kommer i form av räntebetalningar så blir skatten 30 procent av de ränteintäkter du erhåller. 

Skatten blir alltså något högre än den schablonskatt man får på ISK-konton och kapitalförsäkringar. Å andra sidan så har man vid investeringar utanför schablonbeskattade konton som ISK och kapitalförsäkringar möjlighet att göra avdrag för eventuella förluster. Den möjligheten finns inte på ett ISK-konto eller på en kapitalförsäkring.

Hur deklarerar man vinster på investeringar från Tessin?

De vinster du gör på dina investeringar via Tessin behöver du normalt inte deklarera själv. Det ska skötas automatiskt. Viktigt att tänka på är dock att det inte är Tessin som sköter detta. Det är istället de enskilda projektägarna som ska ta ansvar för att skicka in kontrolluppgifter om dina vinster till Skatteverket. Det finns därför en risk att företagen, som i regel är mindre fastighetsbolag, missat eller inte hunnit göra detta. Det kan i så fall leda till att man måste göra deklarationen manuellt.

I normalfallet har dock alla uppgifter kommit in till Skatteverket. De finns då också förtryckta på din deklaration. Det är då bara upp till dig att granska att siffrorna stämmer. Det är bara i extrema undantagsfall som siffrorna inte stämmer eller inte har blivit inrapporterade. Dock kan man fundera ifall det inte vore bättre att Tessin tar över ansvaret för att skicka kontrolluppgifterna till Skatteverket. Det skulle ju dels leda till en mindre administrativ börda för låntagarna – men även till en bättre koll över att rätt siffror skickas in i rätt tid.

Tessin - avkastning och avgifter

När man investerar hos Tessin så får man avkastning i form av ränta på det kapital man satsar. Denna ränta är olika från projekt till projekt och baseras på den uppskattade risken. Ju mer riskfyllt ett projekt anses vara, desto högre ränta kommer att erbjudas till investerarna. 

I nuläget har de allra flesta lån som förmedlas en räntesats på mellan 8 och 12 procent. Det är en väldigt hög ränta. Troligtvis är det också högre än vad man över tid kan förvänta sig i avkastning om man investerar i aktier. 

Dock måste man vara medveten om att det finns en liten risk att lånen inte kommer kunna betalas tillbaka till fullo. Det har också hänt tidigare för Tessin. Det gäller alltså att analysera projektet noga för att avgöra hur pass stor risken för betalningssvårigheter är – innan man väljer att satsa något kapital.

P2P - PlattformTrustpilot betygMålavkastning/årSenast rapporterade avkastningAvgifter (standard)Antalet användare
Lendify4,76,00%5,35%1,20-4,70% av räntan-
SaveLend4,47-9,00%8,92%10% av räntan12 000
Kameo3,95-15%9,6%0%-
Tessin3,46,8%8,21%0%34 000
Bondora4,78,21-16,21%7,50%1€ vid uttag185 000
Mintos3,39,00%9,44%0%460 000
Trine3,5-7.7%-12 650
BROCC4,55,00%1,8% av räntan-

Finns det några avgifter?

För dig som investerare tillkommer inga avgifter för att investera via Tessin. Dock betalar de företag som lånar en del avgifter. Dels så får de betala för att kunna nyttja Tessins crowdfundingplattform – men det tillkommer även andra kostnader i samband med utgivandet av lånet via Tessin. 

Hur stora de maximala avgifterna för varje enskilt projekt är kan ses bland projektvillkoren för de projekt man är intresserade av. Det kan vara bra att hålla koll på att dessa kostnader inte är orimligt stora i förhållande till storleken på lånet. 

Desto mer pengar låntagaren behöver lägga till avgifter desto mindre kommer ju utrymmet för att betala räntor och amorteringar på lånet att vara.

Avgifter för investerare

Tessin tar inte ut några avgifter av sina investerare. Istället är det låntagarna som får betala de kostnader som Tessin tar ut för att förmedla lånen. 

På så sätt blir det enkelt för investerarna att förutse vilken potentiell avkastning de kan få. Inga avgifter kommer ju dras på de räntesatser som anges i projektinformationen på Tessins hemsida.

Hur hög avkastning ger en investering genom Tessin?

Avkastningen beror som sagt på vilket projekt du investerar i. I normalfallet ligger räntorna på lånen mellan 8 och 12 procent. Enstaka projekt kan dock erbjuda högre räntor. 

Viktigt att tänka på är att risknivån generellt är högre på de lån som erbjuder de högsta räntorna. Man bör därför fundera över hur pass hög risk man är villig att ta – och inte blint välja de projekt som ger de högsta räntorna.

OMDÖMEN

Tessin har bra omdöme och recensioner

Tessin har fått många bra omdömen och recensioner. Många investerare verkar gilla de investeringsmöjligheter som man får tillgång till via Tessin. Investerarna verkar tycka att det är positivt att man kan bygga sin egen fastighetsportfölj. 

Valfriheten att själv kunna välja ut individuella fastighetsprojekt är alltså uppskattad. Vidare så tycker många att räntan man får är attraktiv givet den risk som är involverad i investeringarna.

Största plattformen för crowdfunding i fastigheter

Tessin har under åren växt till att bli en allmänt känd verksamhet bland de som är intresserade av privatekonomi och sparande. Många av de störra ekonomibloggarna i Sverige har därför skrivit inlägg som rör deras tankar om Tessin. 

De flesta är överens om att Tessin kan vara en väldigt bra form av investering. Att det är ett bra sätt att få hög avkastning och ökad exponering mot fastigheter i sitt sparande. De flesta är dock även överens om att investeringarna via Tessin kan vara riskfyllda. Man bör därför se till att ens investeringar via Tessin utgör en rimlig andel av ens totala sparande. 

För de flesta kan det nog vara en bra idé om majoriteten av ens kapital ligger placerade i aktier. På så sätt har man huvuddelen av ens kapital placerat i företag med en längre historik – istället för att ha för stor exponering mot avgränsade fastighetsprojekt som utförs av mindre fastighetsbolag.

Löpande omdöme om Tessin av Västkustinvesteraren.se

Bloggaren Västkustinvesteraren (jag som har skrivit denna artikeln) har en del av sitt sparande placerat hos Tessin. Han har investerat i ett projekt och har på sin hemsida delat med sig av sina tankar och erfarenheter om investeringen.

Västkustinvesteraren.se kan alltså vara en bra inspirationskälla för att få input från tidigare investerare hos Tessin. Speciellt för den som är intresserad av att göra sin första investering hos Tessin kan det vara värdefullt att få höra omdömen från de som redan har erfarenhet av sådana investeringar. Läs omdömet om Tessin på Västkustinvesteraren.se.

Jag tycker personligen att Tessins tjänster är tillräckligt intressanta för att själv ha testat dessa. Jag har investerat 20,000 kr i ett projekt som numera är avklarat och återbetalt. Jag fick den utlovade avkastningen inbetald tillsammans med full amortering på de lånade pengarna exakt de datum som prospektet utlovade från början.

- Västkustinvesteraren

Vad säger andra om Tessin?

De flesta åsikter om Tessin är positiva. Den typ av investeringar som Tessin tillhandahåller upplevs som innovativa och intressanta. Den höga avkastningen uppskattas också. Dock påpekar en del att riskerna i vissa projekt kan vara höga. 

Tessin används ju till stor del som en kompletterande finansiering om det egna kapitalet i kombination med banklånen inte täcker hela kapitalbehovet. De lån som tas upp via Tessin har alltså en högre risk än vad bankerna är villiga att acceptera. Dock ger lånen via Tessin också en väldigt hög ränta, vilket ska väga upp den risk man tar.

Tessin omdöme recensioner erfarenheter

Fördelar med Tessin

Fördelarna med att investera via Tessin är många. Allra mest fördelaktigt är det för dem som är genuint intresserade av fastigheter och fastighetsinvesteringar. Genom Tessin kan man då ta sina första steg mot att bygga en egen fastighetsportfölj. 

Det kan vara givande att få möjlighet att analysera enskilda fastighetsprojekt för att lära sig mer på detaljnivå hur fastighetsinvesteringar fungerar – istället för att kolla på hela fastighetsbolag där all analys blir på en mycket mer övergripande nivå.

Tessin kan enligt oss fungera som en bra alternativ investering.

Hög avkastning

Tessin erbjuder också väldigt höga räntor. Räntenivåer som är väldigt svårt att slå genom att investera i preferensaktier, obligationer eller andra liknande typer av investeringar. Risken med att investera via Tessin är också ganska begränsad. 

I och med att låntagarna ger säkerhet i form av pant i fastigheterna så finns det alltid ett bakomliggande värde att falla tillbaka på. Det gör att risken för att förlora en större del av ens satsade kapital troligtvis är ganska liten. 

Tessin gör ju dessutom en egen bedömning av företagen som söker lån hos dem. Det gör att enbart företag med goda förutsättningar att kunna betala lånen tillåts att söka kapital av Tessins investerare.

Nackdelar med Tessin

En av nackdelarna med Tessin är att de bara erbjuder investeringar i lån. Lånen man investerar i ger i och för sig hög ränta till en begränsad risk. Nedsidan är dock att man inte har möjlighet att få ta del av uppsidan om projekten skulle gå väldigt bra. 

Eftersom att lånen inte medför något direkt ägande i projekten får man alltså inte ta del av vinsterna som fastigheterna genererar. Avkastningen är med andra ord begränsad till den räntesats som erbjuds på lånen. 

Dock så kan det också vara en fördel att det är just lån man investerar i. Med hög ränta och relativt låg risk så har investeringarna hos Tessin potentialen att bli ett bra komplement till ens övriga investeringar och sparande.

Risker med crowdfunding

En investering genom crowdfunding är långt ifrån riskfri. Precis som alla andra typer av investeringar så finns det alltid en viss nivå av risk inblandad. Den största risken med att investera via Tessin är ifall låntagaren skulle hamna på finansiellt obestånd. Då kanske inte låntagaren kan betala tillbaka lånen, och man kan då förlora sina satsade pengar.

Det är alltså viktigt att man som investerare har en stark tro på att projektet kommer att lyckas. Både att projektet i sig är bra, men även att fastighetsbolaget som står bakom projektet har den kompetens och den erfarenhet som krävs för att genomföra projektet på ett framgångsrikt sätt. De måste helt enkelt kunna genomföra sitt fastighetsprojekt och även sälja det till slutkunderna till ett tillräckligt högt pris.

Relativt låga risker i fastigheter

Dock så är riskerna relativt låga och ofta hanterbara just för att det handlar om fastigheter. Värdena i de färdigställda fastigheterna är oftast ganska enkla att uppskatta. 

För att en förlust ska uppstå för oss investerare kan det alltså krävas antingen att företaget misslyckas med att färdigställa fastighetsprojektet – eller att de priser de kan få ut av slutkunderna kraftigt understiger det pris de räknade med vid projektstart. 

Som investerare bör man alltså därför fundera både över företagets förmåga att färdigställa projektet – men även över risken för en större nedgång på bostadsmarknaden med dämpad efterfrågan på fastigheter som följd.

Frågor och svar om Tessin

Nej. Tessin erbjuder ingen insättningsgaranti. I dagsläget är det enbart vissa sparkonton med obefintlig eller nästan obefintlig ränta som erbjuder insättningsgaranti. På grund av det risktagande som är involverat i de lån som förmedlas via Tessin så finns ingen möjlighet att lämna garantier. Dock är detta risktagande nödvändigt för att kunna ge en hög avkastning till oss investerare. Mängden risk och avkastning går ju som regel hand i hand i de flesta typer av investeringar.

Tessin anger ingen information angående kreditvärdigheten för den genomsnittlige låntagaren på deras plattform. Tessin gör dock en bedömning av varje låntagares kreditvärdighet – vilket gör att samtliga låntagare har en god förmåga att kunna betala av sitt lån. Vidare kan man via Tessins hemsida få tillgång till information om låntagaren till varje projekt. 

På så sätt kan man bilda sig en egen uppfattning om låntagarens finansiella styrka och historik. Genom att analysera låntagarens tidigare erfarenheter och projekt kan man också få en uppfattning över hur pass rustade de är för att klara det typ av projekt de söker finansiering för.

I många av projekten så erbjuds också säkerheter för lånen. Säkerheter är någon form av garanti från låntagaren som finns till för att minska risken för oss investerare. Vanligt är att man som investerare får en pant i fastigheten. Det betyder att man har själva fastigheten som säkerhet. Värdet i fastigheten kan då tillfalla långivarna (i fallet med Tessin investerarna på deras plattform) om det låntagande företaget av någon anledning inte förmår betala lånet. 

I vissa fall innefattar också lånet någon form av borgensåtagande. Borgensmannen kan då vara till exempel moderbolaget till det projektbolag som lånar pengarna – men det kan också röra sig om en personlig borgen där exempelvis företagets VD binder sig till att gå in med sin personliga förmögenhet ifall företaget inte kan betala skulden.

Detta beror på vilket projekt man väljer att investera i. De olika projekten kan ha olika betalningsvillkor. Huruvida man får utbetalning av ränta och amortering varje månad beror därför på vilket projekt det rör sig om. Vissa ger kontinuerliga ränte- och amorteringsutbetalningar, medan vissa betalar av lånet till fullo i slutet av lånets löptid. 

De specifika lånevillkoren för varje projekt kan man dock enkelt ta reda på via projektets sida när man är inloggad på Tessins hemsida. Av de projekt som betalar ränta och amorteringar löpande under lånets livslängd är det dock vanligt med utbetalningar antingen en eller två gånger per år.

Ja, det är fullt möjligt. Även aktiebolag har möjlighet att ta del av Tessins utbud av fastighetsinvesteringar. De som driver företag och har likviditet över att investera kan alltså välja att investera dessa genom Tessin. På så sätt går det att skapa mycket högre avkastning än vad som är möjligt att få på exempelvis ett sparkonto eller i en räntefond.

0/5 (0 Reviews)