Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Trine omdöme – Läs det här innan du ska investera i solenergi 2022

Trine-investera i solenergi

Är du intresserad av Trine och hur du kan investera i solenergi?

I den här artikeln går jag igenom fördelar och nackdelar med tjänsten, varför du bör investera i solenergi och hur du kommer igång.

Läser du hela artikeln får du dessutom veta att du kan få upp till hela 10,5% årlig avkastning!

Lets go!

Trine logotyp
5/5

Investera i solenergi

Artikelns innehållsförteckning

Investera i solenergi

Trine erbjuder dig som investerare chansen att kunna göra gott för miljön samtidigt som man får en hög årsavkastning på 4-10,5%. Trine erbjuder en plattform som ger dig möjligheten att investera i solenergi. 

I den här artikeln kommer du få konkreta tips på varför en investering genom Trine är bra som en diversifiering för din aktieportfölj och varför solenergi är en bra investering framåt i tiden.

Vi har en artikel för dig som vill lära dig mer om hur du kan börja investera pengar.

FRÅGOR & SVAR

Vad är Trine?

Trine är ett företag som gör det enkelt att kunna investera i solenergi. Fokuset för Trine är att förse utvecklingsländer och växande samhällen med solceller. Detta för att värna om miljön samtidigt som de ser till att fler människor får tillgång till elektricitet. 

Deras mål är att kunna erbjuda en investering som är givande på fler än ett sätt. Ekonomiskt så tillvida att man får en attraktiv avkastning på de pengar man investerat. 

Dessutom har investeringen en social aspekt i och med att man bidrar till en ökad levnadsstandard genom att förse människor med el.

När du investerar i solenergi genom Trine så gör du även miljön en tjänst

Slutligen så finns det också en stark miljömässig fördel med att investera i Trine. Solenergi är ju en av de mest miljövänliga sätten att framställa el på. Och genom att investera i Trine bidrar man till en fortsatt utveckling mot en ökad betydelse för solceller och solenergi i den globala energitillförseln.

Trine erbjuder en plattform för investerare och projekt

Trine fungerar så att de tillhandahåller en plattform som fungerar som en marknadsplats där både investerare och låntagare kan mötas. Låntagarna är företag eller organisationer som ämnar använda lånen till att finansiera solcellsanläggningar. 

De riktar sig till investerare som är intresserade av att investera i solenergi, och som gillar tanken på att kunna bidra till ett bättre samhälle samtidigt som de får en god avkastning på sitt kapital.

Bolaget har redan hjälpt cirka 2 miljoner människor att få elektricitet

Enligt Trine och deras låntagare så har de redan i nuläget bidragit till att undvika över hundra tusen ton i koldioxidutsläpp. Samtidigt har de också försett närmare två miljoner människor med elektricitet. Dessa siffror förväntas också stiga kraftigt under den kommande tiden. 

Trine ligger nämligen i en stark tillväxtfas som de hoppas kunna bibehålla under de kommande åren. Trine grundades år 2015, och är alltså fortfarande ett ganska ungt företag.

Trine - solenergi

1 miljard människor utan grundläggande elektricitet

Enligt Trine så står så många som 1 miljard människor utan tillgång till grundläggande elektricitet. Istället så är de beroende av fossila bränslen så som fotogen. Dessa är inte bara dyra – utan även skadliga både för miljön och för hälsan. 

En effektiv lösning till detta problem är att tillhandahålla mindre solcellsanläggningar till de enskilda hushållen. Dessa solceller kan i kombination med ett batteri bidra med el för att driva mindre hushållsapparater och lampor. 

Människorna kan därför få tillgång till bättre ljuskällor, möjlighet till att ladda mobiler och så vidare

Investera i solenergi genom crowdfunding

Det finns många företag som erbjuder dessa typer av solcellsanläggningar. Dock har de flesta kunder inte tillräckligt med pengar för att ha råd att köpa dem. Det är därför vanligt att köpa dem i kombination med någon form av avbetalningsplan. 

I längden blir dock solcellerna en billigare energikälla än fossila bränslen. Solcellsanläggningarna gynnar alltså både slutkunderna och miljön. Det är också där Trine kommer in och kan göra skillnad. I och med att företagen behöver sälja sina solcellsprodukter på avbetalning så låser de upp mycket av sitt kapital i verksamheten. 

Genom lån från investerare på Trines plattform kan de frigöra kapital för att möjliggöra fortsatt tillväxt och expansion.

DÄRFÖR BÖR DU INVESTERA

Varför ska man investera i solenergi?

Nu för tiden finns det en rad olika värdepapper och typer av investeringar som man kan välja mellan. Allt ifrån aktier och fonder till sparkonton och obligationer. 

Det finns även en tydlig trend med att allt fler aktörer dyker upp som erbjuder innovativa och unika produkter och tjänster inom sparande och investeringar. 

Trine är en av dessa nya aktörer som erbjuder ett intressant alternativ till mer traditionella investeringsformer.

Både välgörenhet och avkastningsmöjlighet

Trine erbjuder ju förutom en bra avkastning även möjlighet till en social och miljömässig påverkan med investeringarna. För den som strävar efter ett hållbarhets- och miljötänk i sina investeringar så kan alltså Trine var ett bra tillskott som komplement till andra typer av investeringar. 

Har man mycket aktier och aktiefonder så är det också en fördel att Trine erbjuder investeringar i lån. Det gör att avkastningen man kan förvänta sig hos Trine i större utsträckning är känd på förhand. 

Avkastningen blir då också mindre volatil, och man är inte utsatt för de snabba värdeförändringar som exempelvis aktier kan ha.

Trine har även lockat till sig många framgångsrika investerare och styrelsemedlemmar:

“I dag lanserade vi våra första Trine-advisery board och vilka fantastiska människor som kommer att stötta oss. Vi har Palle Stenberg, vd för Nudi Jeans, Lena Apler från Collector och Niklas Adalberth från Klarna som är otroligt duktig inom fintech”

- Sam Manaberi, medgrundare till Trine (Hämtat från Breakit.se)

Så kommer du igång och kan börja investera i solenergi genom Trine

Här nedanför beskriver vi i fyra enkla steg hur du kommer igång med dina investeringar genom Trine. Du öppnar snabbt och enkelt ett konto med BankID och kan göra din första investering redan idag.

Steg 1
Öppna ett konto snabbt och enkelt på Trine.com

Trine har en väldigt snabb och smidig onboarding-process för nya kunder. Via deras hemsida kan man enkelt öppna ett konto bara genom att verifiera sig själv med sitt bankID. 

Inga långa och krångliga formulär med en massa personuppgifter behöver fyllas i – utan Trine kan verifiera din identitet och enbart med bankID hämta in de flesta uppgifter som de behöver.

Steg 2
Välj ett projekt som passar dig när det kommer till avkastning, tidshorisont och risknivå

När du väl skapat ett konto och din profil hos Trine är aktiv så är det fritt fram att göra din första investering. Det finns en rad olika projekt att investera i. Projekten skiljer sig åt i vilken tidshorisont lånet löper på. 

Risken och avkastningen/räntan på lånen är också olika från projekt till projekt. Det gäller alltså att du har en uppfattning om hur länge du vill binda ditt kapital, och hur pass hög risk du är villig att ta. De lån som ger högst avkastning innebär i regel också högst risk. Därför är det viktigt att du hittar en risk- och avkastningsnivå som passar den risknivå du är bekväm med i ditt sparande. 

För den som gillar hållbarhet så kan man i de olika projekten också se ens investerings beräknade sociala påverkan. Hur mycket koldixidutsläpp investeringen motverkar, och hur många människor som kan förses med elektricitet med hjälp av investeringen.

Steg 3
För över pengarna till projektet på Trines hemsida

Det svåra i att investera hos Trine är dels att välja ut ett lämpligt projekt. Sedan att bestämma sig för hur stor summa man är villig och komfortabel att investera i projektet. 

När de besluten väl är tagna så går överföringen av pengarna till projektet väldigt smidigt. Trine låter sina investerare välja på två olika betalalternativ. Banköverföring eller kortbetalning. 

Viktigt att tänka på är att kortbetalning kräver att kortet är upplåst för onlinebetalningar och utlandsbetalningar.

Steg 4
Luta dig tillbaka och njut av avkastningen

När investeringen är genomförd så är jobbet från investerarens sida avklarat. Då återstår bara att vänta in amorteringarna och räntebetalningarna. 

När pengarna sedan kommer in så kan man välja att återinvestera dem i andra projekt – eller att ta ut dem och föra över dem till sitt eget konto.

Du investerar i lån som används till solceller

Kort förklarat så investerar man i lån som ges till företag som tillhandahåller solcellslösningar till utvecklingsländer. Låntagarna betalar sedan amorteringar och ränta på det belopp de lånat av investerarna. 

Som investerare i Trine får man alltså vara med i utvecklingen mot en allt mer utbredd användning av solenergi. Vidare får man bidra till att förse strömlösa samhällen med elektricitet som kan hjälpa människor till ökad levnadsstandard och effektivare samhällsutveckling. 

Detta i kombination med avkastningen man får är det som gör Trine så pass intressant för investerare.

FRÅGOR & SVAR

Investera i solenergi genom Trines plattform

Den som vill få en bra avkastning på sitt kapital samtidigt som den gör en god gärning för miljön bör definitivt fundera på att investera via Trine. 

En investering via Trine genererar i normalfallet någonstans mellan 4-10,5% i årsavkastning. Detta är en förhållandevis bra avkastning. Därför kan Trine också vara ett mycket bra komplement till andra typer av sparande.

Du kan få fler fördelar om du investerar mer än 1000 euro i ett projekt

Hos Trine erbjuds högre räntenivåer på vissa lån om man investerar en större summa. Dessa erbjudanden gäller i regel för vissa specifika lån. För att få ta del av ett sådant erbjudande har det också krävts att man investerat minst 1000 euro i projektet. 

På vissa lån med erbjudande om högre ränta har det dock krävts en högre summa än 1000 euro.

Du bidrar även till att förbättra miljön

Det kan finnas många olika motiv till att investera i en viss tillgång. Och att investera i just solenergi har två stora fördelar. Dels så bidrar det till miljön och en hållbar utveckling. Genom att investera i solenergi så stödjer du företagen som jobbar med att producera, sälja och distribuera solenergi. 

På så sätt påskyndas utvecklingen mot ett allt mindre beroende av fossila bränslen som skapar stora mängder skadliga utsläpp. Men det finns också en tydlig ekonomisk och opportunistisk fördel med att investera i solenergi. 

I och med klimathotet och den ökande klimatmedvetenheten så premieras det som är miljövänligt. Det kan vara allt från enstaka produkter och varumärken, till hela branscher – så som till exempel solenergibranschen.

Hög efterfrågan på solenergi och solceller gör att risken minskar

Klimataspekten gynnar alltså förutom miljön i sig även investeringarna i branschen. Den stora efterfrågan som skapats för solenergi på grund av miljötänket gör att risken med investeringarna minskar. 

Detta eftersom att det vid stor efterfrågan blir mindre risk att inte verksamheten får in tillräckligt med intäkter. Risken med att investera i Trines projekt bör därför vara ganska begränsad. 

Ett stort kundunderlag i kombination med produkter och tjänster med stora fördelar för kunden gör att företagen bör kunna få in de pengar som krävs för att kunna betala räntor och amorteringar på lånen.

Hur fungerar crowdfunding?

Crowdfunding är ett sätt för privatpersoner, företag, välgörenhetsföreningar och andra typer av verksamheter att få in pengar till ett visst ändamål. Crowdfundingen fungerar så att de som söker pengar vänder sig till individer som vill investera (eller donera till) deras ändamål. 

Crowdfunding sker vanligtvis via någon av de många hemsidor och plattformar som etablerats under de senaste åren. Dessa crowdfunding-aktörer fungerar som mellanhänder. De för samman företag och organisationer i behov av pengar med människor som är villiga att stödja olika projekt. 

Crowdfunding används ofta av företag som har svårt att få in kapital på andra sätt – till exempel genom att ta ett banklån. Läs mer om alternativa investeringar.

Crowdfunding genom lån eller aktier

Det finns flera olika varianter av crowdfunding. Det ena är crowdfunding i form av en investering. Det betyder att de som bidrar med pengar får en ägarandel (aktier) i det företag eller projekt de satsar pengar i. 

Sedan finns det även crowdfunding i form av lån. Trine är ett exempel på detta. De erbjuder via sin hemsida möjlighet för oss investerare att låna ut pengar till företag som är verksamma inom solcellsbranschen. Avkastningen fås sedan i form av ränta på det kapital man lånat ut via Trine. 

Slutligen finns det också crowdfunding för olika typer av välgörande ändamål – där man bidrar med att göra en god gärning som enda intention.

Investera i solenergi och solceller i afrika

FRÅGOR & SVAR

Trine - så fungerar skatten

Till skillnad från ISK-konton och kapitalförsäkringar så är det inte möjligt att bli schablonbeskattad för investeringarna via Trine. Istället får man betala vanlig kapitalinkomstskatt. 

Det är en statlig skatt som ligger på 30 procent av vinsten. I fallet med Trine så blir vinsten samma sak som räntebetalningarna (givet att inte någon kreditförlust sker. 

I så fall dras kreditförlusten av från de räntebetalningar som erhållits när man räknar ut vinsten). 30% av alla räntebetalningar man får via Trine kommer alltså i normalfallet att gå till skatt.

Du beskattas som inkomst av kapital

För oss i Sverige så är dock beskattningen av våra investeringar via Trine väldigt enkel. Trine skickar automatiskt över information om ens investeringar till Skatteverket. Det gör att man inte behöver krångla med deklarationen själv – utan den svåra delen görs av Trine. 

Man slipper således mycket av de administrativa svårigheter som ofta uppstår vid andra typer av alternativa investeringar. För att dina investeringar ska bli automatiskt rapporterade till Skatteverket så krävs dock att du fyllt i all din personliga information på din profil hos Trine. 

Och för den som inte är bosatt i Sverige så gäller andra regler när det kommer till beskattningen av investeringarna. Det är därför viktigt att man själv kollar upp vilka regler som gäller om man inte längre är bosatt i Sverige.

Hur deklarerar jag vinster från investeringar genom Trine?

En av fördelarna med Trine är den smidiga deklarationen av vinsterna. Man behöver i princip inte göra någonting alls själv. Det räcker med att se till att ens profil hos Trine är komplett och fullt ifylld. 

Är den det så skickar Trine automatiskt uppgifterna om dina investeringar till Skatteverket. De vinster du gjort kommer då att vara förifyllda när din deklaration kommer. Du behöver alltså inte göra mer än att granska och försäkra dig om att de inrapporterade uppgifterna är korrekta. 

Du behöver med andra ord inte vara orolig över att det ska bli krånligt att deklarara på grund av att du investerar via Trine.

FRÅGOR & SVAR

Trine avkastning och avgifter

TierOutstanding
portfolio
Additional
interest
Total
interest
Comet€00.00%8.00%
Star€1 0001.00%9.00%
Supernova€10 0001.75%9.75%
Galaxy€50 0002.25%10.25%

Tabellen ovanför visar ett exempel på avkastningen för ett investeringsobjekt. Observera att alla projekt erbjuder olika avkastningsnivåer. Det du kan se här ovanför är att du får en högre avkastning genom Trine när du investerar ett större belopp.

Det finns stora skillnader i upplägg på de lån som förmedlas via Trine. Lånen skiljer sig på bland annat förväntad räntesats, lånelängd och huruvida amorteringar sker löpande under låneperioden eller inte. 

Historiskt sett har den förväntade räntesatsen på lånen som förmedlats via Trine varit ca 8%, men det kan skilja sig mycket från lån till lån.

Hur ser amorteringen ut på de olika objekten?

Det är viktigt att ta hänsyn till hur lånen kommer att amorteras. Antingen så betalar företagen lika stora periodiska amorteringar under flera tillfällen tills lånet är helt återbetalt i slutet av löptiden. Eller så återbetalas hela lånesumman i slutet av lånets löptid. 

Den stora skillnaden i de två fallen blir hur mycket ränta du får på lånet. Räntan räknas nämligen enbart på den återstående skulden. För lån där amorteringar sker under lånets löptid så kommer alltså räntebetalningarna att bli mindre i takt med att en mindre och mindre del av skulden återstår.

Återinvestera avkastningen och få en ränta på ränta effekten

Vill man som investerare fortsätta att investera via Trine så kan man dock välja att återinvestera de räntebetalningar och amorteringar man får in på sitt konto hos Trine. 

Finns det nya projekt att investera i så har det alltså ingen större betydelse om lånet man har investerat i amorteras kontinuerligt eller inte. 

De amorteringar som kommer in kan ju helt enkelt placeras i nya lån, och på så sätt fortsätta generera ränteintäkter från andra låntagare.

Hur tjänar Trine pengar?

Är man sugen på att investera via Trine kan det också vara intressant att veta hur de tjänar sina pengar. Trine är ju trots allt också ett företag som vill dra in pengar och göra vinst på sin verksamhet. 

I fallet med Trine så handlar det om att de tar ut avgifter från låntagarna, det vill säga av företagen som söker kapital. Dels så tar de i början ut en engångsavgift för att Trine förmedlar lånet. 

Sedan tar de också ut en förvaltningsavgift som en procentsumma av lånets storlek. Denna avgift betalas under lånets löptid.

Hur hög avkastning kan jag få när jag investerar genom Trine?

Vilken avkastning du kan få när du investerar genom Trine skiljer sig från investering till investering. Trine erbjuder olika projekt som man kan välja att investera i. Dessa projekt har flera skillnader, varav räntan man får är en av de saker som skiljer sig. 

Historiskt har de flesta projekt gett räntor på 4 till 10,5%. Trine är dock noggranna med att göra det klart att räntan på lånen är vad som är ”förväntat”. Vad de menar med detta är att det alltid finns en viss risk att företagen som lånar får betalningssvårigheter. 

I ett sådant fall så kanske de inte kommer kunna betala räntorna. Det finns också en risk att man då inte heller kommer få tillbaka de pengar man lånat ut.

Trine avgifter för investerare

Trine tar inte ut några avgifter av oss investerare. Avgifterna betalas istället av låntagarna – det vill säga av solcellsföretagen som lånar. Bara för att investerarna inte i direkt form betalar några avgifter så är det dock viktigt att ha avgifterna i åtanke. För avgifterna existerar trots allt. 

Faktumet att det är låntagarna som betalar dem betyder dock inte att investerarna inte påverkas av dem. Ju högre avgift Trine tar ut av låntagarna, desto mindre möjlighet har ju Trine att erbjuda en attraktiv avkastning till oss investerare.

OMDÖMEN & RECENSIONER

Trine har bra omdömen och recensioner

Med Trine och alla andra nya typer av alternativa investeringar så är det viktigt att själv skaffa sig en uppfattning om vad investeringen innebär. Det är viktigt att skapa sig en förståelse för investeringens risker och fördelar. 

Detta för att undvika att blint lita på det som företaget – i det här fallet Trine – kommunicerar. De är ju enbart intresserade av att måla upp en så positiv bild av sin verksamhet som möjligt. Så att de ska kunna attrahera både låntagare och investerare.

Gör din egen research och lyssna på tidigare investerares erfarenheter

Att lyssna på input och omdömen med mera från tidigare investerare är väldigt givande och nyttigt. Speciellt om man funderar på att investera i ett relativt nystartat koncept. När det kommer till Trine så finns det redan en hel del omdömen att läsa. 

Glädjande nog så har Trine fått väldigt positiv återkoppling från tidigare investerare. Det finns mängder av bra omdömen som kan hittas på allt från större ekonomibloggar till Trine:s Facebooksida.

Har Trine fått någon kritik?

Trine har lyckats väldigt bra med sin verksamhet och har undgått att utsättas för någon större kritik. Självklart är dock inget företag perfekt – Och att jobba med investeringar gör ju att Trine har höga krav på att deras verksamhet ska fungera väl. 

Trine har haft några lån som inte kunnat betalas tillbaka till fullo av låntagarna – vilket självklart väckt missnöje bland de som investerat i dessa lån. I nuläget är dock Trines ”default rate” – andelen av investerat kapital som inte kan betalas tillbaka – nere på låga 1,4% sett över hela deras låneportfölj. Det är en väldigt bra default rate. 

Risken att låntagarna ska få betalningsbesvär är därför inte något större problem. Särskilt gäller detta om man investerar i flera av Trines projekt och därmed sprider sin risk. Vidare så bör också Trines kreditbedömningar bli precisare med tiden. Det kan potentiellt leda till en fallande default rate, vilket gynnar oss investerare.

Trine omdöme-recension-erfarenhet

Vad säger andra om Trine?

Trine får överlag väldigt bra omdömen. Flera om de som skriver om Trine påpekar att det är en investering med fler fördelar än bara räntan och avkastningen De syftar då på det faktum att kapitalet man lånar ut bidrar till en god gärning. 

Nämligen att förse människor utan el tillgång till el som kan underlätta deras vardag. Elen hjälper också till att minska fotogenanvändandet för belysningen. Detta minskar utsläppen och gynnar miljön. Vidare påpekar många att en investering i Trine är bra som diversifiering. 

Eftersom Trine inte påverkas av volatiliteten på aktiemarknaden så kan det vara ett bra komplement till ens aktier och fonder.

FRÅGOR & SVAR

Fördelar med Trine

Det finns många fördelar med Trine. Många av dessa fördelar rör dock annat än den finansiella avkastningen som investerarna får. För även om räntan på lånen är på en helt okej nivå så är det troligtvis svårt att få lika hög avkastning hos Trine som på till exempel aktier. 

Särskilt om något av de lånen man hjälper finansiera inte kan betalas tillbaka till fullo. Dock kan Trine som investering ändå vara ett bra sätt att sprida sina risker och minska aktieandelen i sitt totala sparande. 

Sedan får man av en investering via Trine mycket tillbaka i form av att man får hjälpa de samhällen som får ta del av ens pengar. Att förse människor och samhällen med elektricitet bidrar till både sociala och miljömässiga fördelar.

Nackdelar

En av nackdelarna med Trine är att investeringarna sker i euro. Det kan därför tillkomma en växlingsavgift när man för över pengarna till Trine ifall man för över svenska kronor. 

Vidare så innebär en investering i euro en valutarisk. Skulle euron tappa i värde mot svenska kronan så kan avkastningen på investeringen fort ätas upp av valutaförlusten. 

Å andra sidan kan denna effekt också gå åt motsatt håll. Om svenska kronan försvagas mot euron, så får man förutom ränteintäkterna även en valutavinst.

Risker med crowdfunding

Som med alla investeringar så finns det risker med crowdfunding. I grund och botten innebär en investering via Trine ett lån till solcellsföretagen. Man är därför som investerare beroende av att företagen går bra. 

De måste få ett tillräckligt stort överskott i verksamheten för att kunna betala på lånen. Får de inte det så kommer de att ha betalningssvårigheter – och investerarna kan därmed förlora pengar. Det är därför viktigt att man försöker analysera riskerna när man gör en investering. 

Vi vet att det finns en stor efterfrågan på solcellerna som företagen säljer. Men hur pass kompetent är ledningen? Och hur ser företagets nuvarande finansiella ställning ut? Bland annat sådana saker kan vara värda att fundera på innan man satsar sitt kapital.

Frågor och svar om Trine

En av de saker som Trine aktivt jobbat med är att minska riskerna. Eftersom det trots allt finns en risk att förlora sina pengar när man investerar via Trine så har de jobbat hårt med att försöka hantera dessa risker. 

Ett av de sätten är genom ett samarbete med Sida (Swedish International Development Agency). De har erbjudit en investerargaranti, för vissa av lånen, som innebär att de kan gå in och återbetala 60% av lånebeloppet. 

Skulle något företag inte kunna betala tillbaka sina lån kan man alltså ändå få tillbaka 60% av det man investerat. På så sätt blir risken betydligt lägre.

Trine använder sig av ett eget system för att bedöma kreditvärdigheten hos en låntagare. De sätter kreditvärdigheten på en skala från A till D, där A är bäst och D är sämst. 

Kreditvärdigheten baseras på en rad olika faktorer. Dessa faktorer är till exempel den historiska finansiella prestationen, ledningen samt nuvarande tillgångar och skulder. 

Faktorerna vägs sedan samman till en uppskattad kreditvärdighet som skiljer från låntagara till låntagare. Kreditvärdigheten används också som riktlinje för att avgöra vilken ränta som bör erbjudas till investerarna.

Vanligen får man som investerare via Trine utbetalning av ränta varje månad. Huruvida man får amorteringar varje månad beror dock på hur lånet är strukturerat. 

Vissa lån amorteras av löpande under lånets livslängd, medan vissa lån betalas av till fullo i slutet av lånets löptid.

Ja, det är fullt möjligt att investera genom Trine med ett aktiebolag. Den enda skillnaden mot att investera som privatperson är att ett företag måste uppge lite mer information när de skapar sitt konto hos Trine.

0/5 (0 Reviews)