BROCC recension: Vårt omdöme i november 2023

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Artiklar märkta med ”Partnerartikel” är annonser. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

BROCC omdöme

Är du också intresserad av att investera genom BROCC? Alternativa investeringar blir allt vanligare. I takt med att fler och fler blir intresserade av sparande och investeringar så ökar behovet av komplement till det traditionella sparandet. 

Aktier, fonder och sparkonton med mera har länge varit grundbultarna i de flesta svenskars sparade kapital. Nu har det dock etablerats en hel del nya aktörer som erbjuder innovativa och nytänkande sparprodukter – produkter som kan funka som ett bra komplement till ett befintligt sparande, eller till och med bli grundbulten i sparandet. 

BROCC är en av de aktörer som erbjuder ett nytt och spännande sätt att investera pengar

Artikelns innehållsförteckning

Vad är BROCC?

BROCC är en finansiell aktör som lanserades på den svenska marknaden år 2016. De driver en låneplattform som kopplar samman låntagare och investerare. De jobbar alltså med så kallade P2P-lån (Peer to Peer). 

Ambitionen med verksamheten är att kunna gynna både låntagare och investerare. Detta kan uppnås genom det faktum att de lån som förmedlas via BROCC inte har någon bank som mellanhand. En bank som förmedlar lån vill ju ha ut pengar både för sina kostnader att administrera och handlägga lånen och för att täcka övriga verksamhetskostnader och inte minst vill de göra en viss vinst.

Utan dessa kostnader så kan därför en aktör som BROCC erbjuda attraktiva villkor för de som vill låna. Samtidigt kan också investerarna, det vill säga de som lånar ut pengarna, få en bra kompensation för den risk de tar och en hög avkastning på det kapital de satsar.

BROCC
Organisationsnummer: 556983-3204
Biblioteksgatan 8
111 46 Stockholm
E-mail: help@brocc.se
Telefon: +468-50 12 15 80

Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR

BROCC hjälper dig att investera i P2P-lån

Direktinvesteringar i privatlån har länge varit en ganska otillgänglig typ av investering. Bortsett från enstaka lån mellan vänner och bekanta så har i princip alla privatlån förmedlats av banker eller större finansiella institutioner med syfte att göra stora vinster på lånen. 

I och med den hela tiden växande tillgången till möjligheter att investera i P2P-lån har dock vanliga sparare nu möjligheten att ta över den roll som bankerna traditionellt haft – nämligen att låna ut pengar till låntagare och i utbyte få en attraktiv ränta som ersättning. 

För den som är intresserad av att investera i P2P-lån så anses BROCC vara en av de bästa aktörerna på den svenska marknaden

Vad är P2P-lån?

P2P-lån är som tidigare nämnt en benämning på lån som ges från privatperson till privatperson. Istället för att låna av en bank så får alltså låntagarna pengar från andra privatpersoner. I övrigt fungerar lånen på ett väldigt liknande sätt. 

Låntagarna betalar amorteringar på lånet och betalar en viss ränta som ersättning till långivarna. Normalt sker P2P-långivning via någon etablerad låneplattform så som till exempel BROCC. På så sätt får både låntagare och investerare en större trygghet. Låntagarna får det genom att få handskas med en seriös och etablerad aktör. 

Samtidigt får investerarna också en ökad trygghet i och med att de investerade pengarna delas upp på en rad olika lån till olika låntagare. BROCC tar också ansvar för indrivningen av skulderna om en låntagare inte skulle betala. Läs mer om alternativa investeringar.

Hur skiljer sig BROCC från andra tjänster?

Här nedanför har vi sammanställt de olika P2P – tjänsterna som du kan investera genom.

P2P - PlattformTrustpilot betygMålavkastning/årSenast rapporterade avkastningAvgifter (standard)Antalet användare
Lendify4,76,00%5,35%1,20-4,70% av räntan-
SaveLend4,47-9,00%8,92%10% av räntan12 000
Kameo3,95-15%9,6%0%-
Tessin3,46,8%8,21%0%34 000
Bondora4,78,21-16,21%7,50%1€ vid uttag185 000
Mintos3,39,00%9,44%0%460 000
Trine3,5-7.7%-12 650
BROCC4,55,00%1,8% av räntan-

FRÅGOR & SVAR

Hur fungerar det när man vill investera genom BROCC?

Investeringar genom BROCC är enkla. Har man bestämt sig för att man tycker att P2P-lån kan vara en intressant investering så är första steget att registrera sig på BROCCs hemsida. På hemsidan fyller man bara in telefonnummer, e-post och personnummer. 

Man behöver även godkänna BROCCs avtalsvillkor. När det är gjort så kan man enkelt godkänna och signera med hjälp av sitt bankID. Slutligen så får man ett mejl till den e-postaddress man angav. Där finns en länk som man måste klicka på för att aktivera sitt konto. 

Sen är allting klart, och man kan börja investera. Framtida inloggningar sker sedan enkelt och smidigt med hjälp av bankID:t.

Hur ser genomsnittliga låntagaren ut?

Varje låntagare hos BROCC är unik och har olika finansiella förutsättningar. Gemensamt för dem är dock att alla är kreditvärdiga vilket garanteras genom en säker och trygg kreditbedömning för lånen som förmedlas. 

Enligt BROCC så är också majoriteten av deras låntagara sådana som söker sig till dem för att kunna samla flera olika lån till ett större. På så sätt kan låntagarna få bättre villkor, och lägre ränta på lånet hos BROCC än på deras befintliga mindre krediter. 

BROCC kan alltså till och med hjälpa till att förstärka låntagarnas ekonomi, snarare än att belasta dem med ännu mer amorteringar och räntekostander. Det bör därför vara relativt låg risk att BROCCs låntagare i någon större utsträckning inte klarar att betala sitt lån.

Bra medelålder och stabil inkomst hos låntagarna

För alla lån som förmedlas så anger BROCC att medelåldern hos låntagarna är 43 år. Vidare har de en inkomst på i snitt 30 tusen kronor per månad samtidigt som de också jobbat i snitt 6 år hos sin nuvarande arbetsgivare. Genomsnittliga storleken på tagna lån hos BROCC uppgår till 142 tusen kronor.

Låntagare måste bli godkända genom en levnadskostnadskalkyl

Det finns och några grundläggande krav som alla som ska beviljas lån från BROCC måste uppfylla. Dessa är att låntagaren inte får ha några betalningsanmärkningar. 

De måste även ha haft fast inkomst under en längre tid och de ska även med god marginal kunna klara BROCCs levnadsomkostnadskalkyl för att se till att det finns tillräckligt med utrymme i ekonomin för att klara lånebetalningarna. 

Slutligen så måste alla låntagare vara bosatt i Sverige. På så sätt blir det lättare att driva in skulder från dem som mot förmodan slutar betala på sina lån.

Hur länge måste man binda sina pengar?

Detta kan variera en hel del. Hur länge man binder sina pengar beror nämligen på vilka typer av lån man investerar i via BROCC. Tiden som ens pengar är bundna beror på vilken löptid lånen man investerat i har. 

Hos BROCC går det att välja löptider mellan 6 månader och 10 år. Alla ens pengar är dock inte bundna under hela löptiden. Eftersom låntagarna  betalar både ränta och amortering varje månad så får man som investerar tillbaka sina pengar och sin ränta successivt under lånens löptid. 

Låntagarna har dock även möjlighet att betala tillbaka sina lån i förtid. Det innebär att du som investerare kan få tillbaka dina pengar mycket tidigare än väntat.

Du kan välja den bindningstiden som passar dig bäst

Som investerare hos BROCC har du också möjlighet att välja hur fort du ska få tillbaka dina pengar med hjälp av deras profiler för utbetalning. Du kan dels välja att få alla pengar (både amorteringen och räntan) utbetald varje månad. 

Men du kan även välja att bara få din ränta utbetald. I det fallet så återinvesteras den amortering du får i andra lån. Slutligen så kan du välja en helt återinvesterande sparprofil. Då återinvesteras både den ränta och den amortering du får i nya lån. 

På så sätt kan du dra maximal nytta av ränta på ränta effekten, och få en god tillväxt på ditt kapital över tid.

Omfattas BROCC av statliga insättningsgarantin?

BROCC omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. I regel är det bara sparkonton på de större bankerna som idag omfattas av insättningsgarantin. Dessa konton ger dock ingen eller väldigt låg ränta. 

För att kunna få en bättre ränta så krävs det att man är komfortabel med en viss nivå av risk. För självklart så är det inte riskfritt att investera via BROCC. Dock görs noggranna kreditbedömningar, och man får även en bra riskspridning när man investerar. 

Det leder till att den avkastningen man får ändå är väldigt bra, även när man tar i beaktning den risk man tar när man lånar ut pengar.

Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR

Grafiken är lånad från Brocc.se

BROCC avkastning

Vilken avkastning man får hos BROCC beror på vilken ränta man får och hur stor andel kreditförluster låntagarna skapar. Sparandet i BROCC delas in i flera riskklasser som kategoriseras från A till F. A är då säkrast, med lägst ränta, medan F är mest riskfylld och därmed ger dig den högsta räntan. BROCC har även räknat ut de genomsnittliga kreditförlusterna för de olika riskgrupperna. 

Detta baseras på av BROCC egen insamlad data under tidsperioden 2016 till juni 2018. Till exempel kan nämnas att riskklass A har en beräknad genomsnittlig kreditförlust på enbart 0,4 procent. Motsvarande siffra för de andra riskklasserna är högre, med F som har den högsta beräknade kreditförlustnivån på 3,96 procent. Å andra sidan ger lån med riskklass F istället så mycket som 18,99 procent i ränta i genomsnitt. 

Det gör att den beräknade avkastningen efter kreditförluster uppskattas till 15,03 procent. Uppskattade avkastningar från de mer riskfyllda riskklasserna blir alltså ändå väldigt hög trots de större kreditförlusterna jämfört med mindre riskfyllda lån. För den som inte har något emot att ta lite risk i sitt sparande kan det alltså vara värt att fundera på att investera i de lite mer riskfyllda lånen hos BROCC.

Brocc-Avkastning

Grafiken är lånad från Brocc.se

Hur har avkastningen sett ut historiskt?

Slutligen så har BROCC gjort en egen analys av den historiska utvecklingen jämfört med investeringar i liknande sparprodukter. Jämförelsen har därför gjorts med vanligt förekommande räntealternativ som finns på den svenska marknaden. 

Till exempel har de kollat på lite mer riskfyllda hedgefonder och företagsobligationer med hög yield. De har också kollat på lågriskalternativ så som till exempel svenska statsobligationer. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att BROCCs låneinvesteringar presterat avsevärt bättre än de jämförda alternativen under tidsperioden 2016 tills hösten 2018. 

BROCC har levererat en högre avkastning samtidigt som svängningarna i utvecklingen har varit mindre – en investering via BROCC verkar alltså ge hög avkastning till relativt låg risk.

BROCC avgifter

Det finns en del avgifter man måste betala när man investerar via BROCCs hemsida. För oss investerare är det främst i form av en löpande servicekostnad som tas ut varje månad. På årsbasis uppgår denna servicekostnad till 1,8 procent av det kapital du investerat. 

För varje 10 tusen kronor som du investerar får du alltså betala 180 kr per år i servicekostnad. Denna servicekostnad behöver du dock inte betala in själv, utan den dras automatiskt från de ränteutbetalningar du får från lånen du har i ditt sparande hos BROCC.

Hos BROCC erbjuds även en andrahandsmarknad. Det är en marknadsplats där man kan köpa och sälja lån till andra investerare. På så sätt kan man få lös pengarna på en gång, och man slipper då vänta på att amorteringar och räntebetalningar ska trilla in. BROCC tar dock ut en avgift om 2 procent på det belopp som du säljer lån för.

Transparent avgiftsmodell

Utöver dessa avgifter så tillkommer inget annat. Dock betalar vissa låntagare en del avgifter så som till exempel låneskydd (försäkring ifall låntagaren inte klarar att betala), dröjsmålsavgifter, ränteskillnadsersättning och så vidare. 

Dessa avgifter betalas dock inte av oss som investerare. Men det påverkar fortfarande vår avkastning eftersom avgifterna begränsar hur mycket ränta låntagarna har råd att betala till oss.

BROCC skatt

När man investerar i P2P-lån genom BROCC så uppstår vanlig kapitalinkomstskatt på vinsten. Vinsten i fallet med P2P-lån blir alltså de ränteintäkter man får in (bortsett från fallet då man fått en kreditförlust på sin utlåning – då blir vinsten ränteintäkterna minus kreditförlusten). 

Skatten blir då sedan 30 procent på vinsten. Den summa man själv får behålla är alltså 70 procent av vinsten. Har man 50 tusen kronor investerat och får en ränta på 8 procent så får man en ränteintäkt på 4 tusen kronor per år.

Privatperson: Ränteintäkter beskattas som inkomst av kapital, alltså 30%.
Exempel: Du investerar i låneportfölj som genererar 10% i ränta.
Total ränta är 100 000 kr x 10% = 10 000 kr
Skatten blir 10 000 kr x 30% = 3 000 kr

Trots att nettoräntan efter servicekostnad (1,8%) är 8,2% så baseras alltså skatten på hela din utlåningsräntan som är 10%.

Så fungerar skatten när du investerar genom BROCC med ett bolag

Men även en juridisk person, ett aktiebolag, kan investera hos BROCC. Enda skillnaden blir då att aktiebolaget betalar bolagsskatt på vinsten istället för 30-procentig kapitalinkomstskatt. 

Från och med 2019 har den svenska bolagsskatten sänkts från tidigare 22 procent till nuvarande 21,4 procent. Från och med 2021 kommer bolagsskatten sänkas ytterligare till 20,6 procent. 

Men i exemplet ovan med en ränteintäkt på 4 000 kr så skulle alltså ett aktiebolag som får ränteintäkten under 2020 behöva betala bolagsskatt på 21,4 procent. Skatten blir då: 856 kronor

Juridisk person (aktiebolag): Ditt aktiebolag beskattas tillsammans med övriga intäkter/kostnader med bolagsskatt (22%) vid vinst.
Exempel: Du investerar i en låneportfölj som genererar 10% i ränta. 1 000 000 kr x 10% = 100 000 kr 100 000 kr x 22% = 22 000 kr

Skatten i ett aktiebolag är alltså mycket lägre. Dock så får man ha i åtanke att även ägarna till aktiebolaget beskattas ifall pengarna tas ut ur bolaget.

Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR

FRÅGOR & SVAR

Varför ska man investera i P2P-lån?

P2P-lån är ett nytt och spännande sätt att investera på. Svenska låntagare är generellt väldigt mån om att betala sina skulder, samtidigt som de har en solid finansiell situation. Överlag blir därför risken i BROCCs utlåning ganska låg

Avkastningen blir också då väldigt bra, och den avkastning man kan få hos BROCC kan till och med i vissa fall överträffa den som går att uppnå med aktier. Om inte annat så innebär en investering via BROCC åtminstone lägre risk och mindre svängningar i utvecklingen av ens sparade kapital.

Fördelar

Fördelarna med att investera hos BROCC är många. Dels så får man möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare bara varit tillgängligt för bankerna. Men framförallt får man möjlighet att skapa god avkastning på sitt kapital. 

Räntorna som man lånar ut till via BROCC är generellt höga. Samtidigt har också kreditförlusterna varit på en låg nivå. Det gör att man via BROCC kan investera till hög avkastning trots en ganska begränsad risk. 

Vidare är det positivt att BROCC erbjuder flera alternativ för hur snabbt man får sitt kapital utbetalt. Möjligheten att sälja sina investeringar på andrahandsmarknaden är också en stor fördel. Med hjälp av den så är man inte bunden till sina investeringar i lika stor utsträckning.

Nackdelar

De nackdelar som finns med att investera via BROCC kanske främst är att man inte får någon insättningsgaranti. Vidare så är det privatlån man investerar i, vilket betyder att det inte finns någon reell tillgång som säkerhet för lånet. 

Det är istället låntagaren med sina framtida inkomster som ska fungera som säkerhet för att du får tillbaka dina pengar och får din avkastning.

Risker

Precis som med alla andra investeringar så finns det självklart risker med att investera hos BROCC. Den kanske största risken är ifall ekonomin skulle försämras väsentligt och kreditförlusterna därför stiger markant. 

I så fall finns det risk att avkastningen till stor del äts upp av kreditförlusterna. På så sätt kan avkastningen bli väldigt låg i förhållande till den risk man tagit. BROCC gör dock så gott de kan för att undvika att man ska drabbas av stora kreditförluster. 

Bland annat ser de till att dela upp dina investeringar på ett stort antal olika lån och låntagare. På så sätt blir påverkan på din avkastning ganska begränsad om en låntagare får betalningssvårigheter.

Aktieskolan-logotyp

BROCC omdöme och recension

Generellt tycker vi att BROCC är en väldigt bra tjänst som mycket väl kan förtjäna en del av ditt sparkapital. Genom att investera i privatlån så får man en fast ränta och därmed en förutsägbar avkastning på sitt kapital. 

BROCC kan därför vara ett väldigt bra komplement för den som investerar mycket i aktier och fonder. I och med att börsen generellt svänger mycket upp och ner så kan investeringar i lån bidra till att skapa en mindre svängig utveckling på ens totala sparande.

Avkastning:
4.5/5
Diversifiering mot en börsnoterad portfölj:
5/5
Risk:
4/5
TOTALT OMDÖME:
4.5/5
Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR
0/5 (0 Reviews)

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.