BROCC recension: Vårt omdöme i maj 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Är du också intresserad av att investera genom BROCC? Alternativa investeringar blir allt vanligare. I takt med att fler och fler blir intresserade av sparande och investeringar så ökar behovet av komplement till det traditionella sparandet. 

Aktier, fonder och sparkonton med mera har länge varit grundbultarna i de flesta svenskars sparade kapital. Nu har det dock etablerats en hel del nya aktörer som erbjuder innovativa och nytänkande sparprodukter – produkter som kan funka som ett bra komplement till ett befintligt sparande, eller till och med bli grundbulten i sparandet. 

BROCC är en av de aktörer som erbjuder ett nytt och spännande sätt att investera pengar

Vad är BROCC?

BROCC, en innovativ finansiell aktör sedan 2016, revolutionerar den svenska lånemarknaden genom att erbjuda en plattform som direkt förbinder låntagare med investerare. Genom att eliminera behovet av traditionella banker som mellanhänder, möjliggör BROCC fördelaktiga villkor för båda parter involverade. 

För låntagare innebär detta tillgång till lån utan de extra kostnader som bankerna ofta lägger på för administration och verksamhetskostnader. För investerare erbjuder BROCC en attraktiv möjlighet att uppnå hög avkastning på sitt kapital genom att ta del av de ränteintäkter som genereras, vilket reflekterar den risk de tar. 

Med denna modell strävar BROCC efter att skapa ett ekosystem där både låntagare och investerare drar nytta av transparenta och rättvisa finansiella transaktioner.

 • BROCC grundades 2016 i Sverige.
 • Plattformen fokuserar på P2P-lån, som förbinder låntagare direkt med investerare.
 • Syftar till att gynna både låntagare och investerare genom att undvika traditionella bankkostnader.
 • Låntagare får tillgång till fördelaktiga lånevillkor.
 • Investerares kapital växer tack vare hög avkastning som speglar den associerade risken.

BROCC
Organisationsnummer: 556983-3204
Biblioteksgatan 8
111 46 Stockholm
E-mail: help@brocc.se
Telefon: +468-50 12 15 80

Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR

BROCC hjälper dig att investera i P2P-lån

Direktinvesteringar i privatlån har länge varit en ganska otillgänglig typ av investering. Bortsett från enstaka lån mellan vänner och bekanta så har i princip alla privatlån förmedlats av banker eller större finansiella institutioner med syfte att göra stora vinster på lånen. 

I och med den hela tiden växande tillgången till möjligheter att investera i P2P-lån har dock vanliga sparare nu möjligheten att ta över den roll som bankerna traditionellt haft – nämligen att låna ut pengar till låntagare och i utbyte få en attraktiv ränta som ersättning. 

För den som är intresserad av att investera i P2P-lån så anses BROCC vara en av de bästa aktörerna på den svenska marknaden

Vad är peer-to-peer-lån

Vad är P2P-lån?

P2P-lån, eller peer-to-peer-lån, erbjuder en unik möjlighet för privatpersoner att låna pengar direkt från andra individer, utan inblandning av traditionella finansiella institutioner som banker. Denna modell liknar konventionella lån i det att låntagare återbetalar lånet med ränta över tid, men skiljer sig genom att kapitalet kommer från enskilda investerare istället för en bank. 

Plattformar som BROCC spelar en viktig roll i denna process genom att tillhandahålla en säker och pålitlig miljö för både låntagare och långivare. De säkerställer att låntagarna hanterar sina återbetalningar ansvarsfullt och erbjuder investerarna en spridning av deras investeringar över flera lån, vilket minskar risken. 

Vidare hanterar BROCC eventuell skuldtillväxt, vilket ökar tryggheten för investerarna. Detta gör P2P-lån till ett attraktivt alternativ för de som söker alternativa investeringsmöjligheter med potentiellt högre avkastning än traditionella sparformer.

 • P2P-lån innebär direkt lån mellan privatpersoner.
 • Låntagare betalar tillbaka med ränta, likt traditionella banklån.
 • Plattformar som BROCC förmedlar dessa lån, vilket ökar tryggheten för både låntagare och långivare.
 • Investeringar sprids över flera lån för att minska risk.
 • BROCC hanterar indrivning av skulder, vilket ytterligare skyddar investerarnas kapital.

Hur skiljer sig BROCC från andra tjänster?

Här nedanför har vi sammanställt de olika P2P – tjänsterna som du kan investera genom.

P2P - PlattformTrustpilot betygMålavkastning/årSenast rapporterade avkastningAvgifter (standard)Antalet användare
Lendify4,76,00%5,35%1,20-4,70% av räntan-
SaveLend4,47-9,00%8,92%10% av räntan12 000
Kameo3,95-15%9,6%0%-
Tessin3,46,8%8,21%0%34 000
Bondora4,78,21-16,21%7,50%1€ vid uttag185 000
Mintos3,39,00%9,44%0%460 000
Trine3,5-7.7%-12 650
BROCC4,55,00%1,8% av räntan-

FRÅGOR & SVAR

Hur fungerar det när man vill investera genom BROCC?

Att investera genom BROCC är en smidig och användarvänlig process. För de som är intresserade av att utforska möjligheterna med P2P-lån som en investeringsform, börjar resan med en enkel registreringsprocess på BROCC:s officiella hemsida. Den blivande investeraren behöver bara tillhandahålla grundläggande information såsom telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Ett viktigt steg i processen är att läsa igenom och godkänna BROCC:s avtalsvillkor, vilket är standardförfarande för finansiella tjänster. Efter att villkoren accepterats kan användaren bekräfta sin registrering genom en säker autentisering med BankID. Denna metod för signering och verifiering understryker säkerheten och integriteten i processen.

Efter avslutad registrering skickas ett bekräftelsemail till den angivna e-postadressen, innehållande en aktiveringslänk. Genom att klicka på denna länk aktiveras kontot, vilket fullbordar registreringsprocessen. Med kontot aktiverat är investeraren redo att börja utforska och engagera sig i investeringsmöjligheter genom BROCC. Framtida tillgång till kontot är både enkel och säker, tack vare inloggning med BankID.

 • Registrering på BROCC:s hemsida med grundläggande personuppgifter.
 • Godkännande av avtalsvillkor är nödvändigt.
 • Signering och verifiering genom BankID för hög säkerhet.
 • Aktivering av konto via länk i bekräftelsemail.
 • Enkel och säker inloggning med BankID för framtida tillgång.

Hur ser genomsnittliga låntagaren ut?

Varje låntagare hos BROCC är unik och har olika finansiella förutsättningar. Gemensamt för dem är dock att alla är kreditvärdiga vilket garanteras genom en säker och trygg kreditbedömning för lånen som förmedlas. 

Enligt BROCC så är också majoriteten av deras låntagara sådana som söker sig till dem för att kunna samla flera olika lån till ett större. På så sätt kan låntagarna få bättre villkor, och lägre ränta på lånet hos BROCC än på deras befintliga mindre krediter. 

BROCC kan alltså till och med hjälpa till att förstärka låntagarnas ekonomi, snarare än att belasta dem med ännu mer amorteringar och räntekostander. Det bör därför vara relativt låg risk att BROCCs låntagare i någon större utsträckning inte klarar att betala sitt lån.

Bra medelålder och stabil inkomst hos låntagarna

För alla lån som förmedlas så anger BROCC att medelåldern hos låntagarna är 43 år. Vidare har de en inkomst på i snitt 30 tusen kronor per månad samtidigt som de också jobbat i snitt 6 år hos sin nuvarande arbetsgivare. Genomsnittliga storleken på tagna lån hos BROCC uppgår till 142 tusen kronor.

Låntagare måste bli godkända genom en levnadskostnadskalkyl

Det finns och några grundläggande krav som alla som ska beviljas lån från BROCC måste uppfylla. Dessa är att låntagaren inte får ha några betalningsanmärkningar. 

De måste även ha haft fast inkomst under en längre tid och de ska även med god marginal kunna klara BROCCs levnadsomkostnadskalkyl för att se till att det finns tillräckligt med utrymme i ekonomin för att klara lånebetalningarna. 

Slutligen så måste alla låntagare vara bosatt i Sverige. På så sätt blir det lättare att driva in skulder från dem som mot förmodan slutar betala på sina lån.

Hur länge måste man binda sina pengar?

Detta kan variera en hel del. Hur länge man binder sina pengar beror nämligen på vilka typer av lån man investerar i via BROCC. Tiden som ens pengar är bundna beror på vilken löptid lånen man investerat i har. 

Hos BROCC går det att välja löptider mellan 6 månader och 10 år. Alla ens pengar är dock inte bundna under hela löptiden. Eftersom låntagarna  betalar både ränta och amortering varje månad så får man som investerar tillbaka sina pengar och sin ränta successivt under lånens löptid. 

Låntagarna har dock även möjlighet att betala tillbaka sina lån i förtid. Det innebär att du som investerare kan få tillbaka dina pengar mycket tidigare än väntat.

Du kan välja den bindningstiden som passar dig bäst

Som investerare hos BROCC har du också möjlighet att välja hur fort du ska få tillbaka dina pengar med hjälp av deras profiler för utbetalning. Du kan dels välja att få alla pengar (både amorteringen och räntan) utbetald varje månad. 

Men du kan även välja att bara få din ränta utbetald. I det fallet så återinvesteras den amortering du får i andra lån. Slutligen så kan du välja en helt återinvesterande sparprofil. Då återinvesteras både den ränta och den amortering du får i nya lån. 

På så sätt kan du dra maximal nytta av ränta på ränta effekten, och få en god tillväxt på ditt kapital över tid.

Omfattas BROCC av statliga insättningsgarantin?

Investeringar genom BROCC erbjuder en möjlighet till högre avkastning jämfört med traditionella sparkonton, men det är viktigt att notera att de inte skyddas av den statliga insättningsgarantin, som vanligtvis gäller för sparkonton hos större banker. Denna garanti erbjuder en säkerhetsnivå för sparare genom att garantera tillbaka pengar upp till ett visst belopp om banken skulle gå i konkurs, något som inte gäller för investeringar via plattformar som BROCC.

För att kompensera för den högre risken vid investeringar i P2P-lån, genomför BROCC omfattande kreditbedömningar av potentiella låntagare för att minimera risken för långivarna. Dessutom bidrar möjligheten till riskspridning, genom att investera i en portfölj av olika lån, till att minska risken för individuella investerare. Detta innebär att även om en låntagare skulle misslyckas med att återbetala sitt lån, kan effekten på den totala investeringen vara begränsad.

Investering i P2P-lån genom BROCC kan därför erbjuda en attraktiv avkastning, men det är viktigt för investerare att vara medvetna om och bekväma med den associerade risken, särskilt eftersom denna typ av investering inte omfattas av insättningsgarantin.

 • BROCC:s investeringar är inte skyddade av statlig insättningsgaranti.
 • Traditionella sparkonton med insättningsgaranti erbjuder lägre räntor.
 • Högre avkastningsmöjligheter genom BROCC förknippas med högre risk.
 • BROCC minimerar risker genom kreditbedömningar och riskspridning.
 • Investerares medvetenhet om och komfort med risk är avgörande.
Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR

Grafiken är lånad från Brocc.se

BROCC avkastning

Vilken avkastning man får hos BROCC beror på vilken ränta man får och hur stor andel kreditförluster låntagarna skapar. Sparandet i BROCC delas in i flera riskklasser som kategoriseras från A till F. A är då säkrast, med lägst ränta, medan F är mest riskfylld och därmed ger dig den högsta räntan. BROCC har även räknat ut de genomsnittliga kreditförlusterna för de olika riskgrupperna. 

Detta baseras på av BROCC egen insamlad data under tidsperioden 2016 till juni 2018. Till exempel kan nämnas att riskklass A har en beräknad genomsnittlig kreditförlust på enbart 0,4 procent. Motsvarande siffra för de andra riskklasserna är högre, med F som har den högsta beräknade kreditförlustnivån på 3,96 procent. Å andra sidan ger lån med riskklass F istället så mycket som 18,99 procent i ränta i genomsnitt. 

Det gör att den beräknade avkastningen efter kreditförluster uppskattas till 15,03 procent. Uppskattade avkastningar från de mer riskfyllda riskklasserna blir alltså ändå väldigt hög trots de större kreditförlusterna jämfört med mindre riskfyllda lån. För den som inte har något emot att ta lite risk i sitt sparande kan det alltså vara värt att fundera på att investera i de lite mer riskfyllda lånen hos BROCC.

Brocc-Avkastning

Grafiken är lånad från Brocc.se

Hur har avkastningen sett ut historiskt?

Slutligen så har BROCC gjort en egen analys av den historiska utvecklingen jämfört med investeringar i liknande sparprodukter. Jämförelsen har därför gjorts med vanligt förekommande räntealternativ som finns på den svenska marknaden. 

Till exempel har de kollat på lite mer riskfyllda hedgefonder och företagsobligationer med hög yield. De har också kollat på lågriskalternativ så som till exempel svenska statsobligationer. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att BROCCs låneinvesteringar presterat avsevärt bättre än de jämförda alternativen under tidsperioden 2016 tills hösten 2018. 

BROCC har levererat en högre avkastning samtidigt som svängningarna i utvecklingen har varit mindre – en investering via BROCC verkar alltså ge hög avkastning till relativt låg risk.

BROCC avgifter

Det finns en del avgifter man måste betala när man investerar via BROCCs hemsida. För oss investerare är det främst i form av en löpande servicekostnad som tas ut varje månad. På årsbasis uppgår denna servicekostnad till 1,8 procent av det kapital du investerat. 

För varje 10 tusen kronor som du investerar får du alltså betala 180 kr per år i servicekostnad. Denna servicekostnad behöver du dock inte betala in själv, utan den dras automatiskt från de ränteutbetalningar du får från lånen du har i ditt sparande hos BROCC.

Hos BROCC erbjuds även en andrahandsmarknad. Det är en marknadsplats där man kan köpa och sälja lån till andra investerare. På så sätt kan man få lös pengarna på en gång, och man slipper då vänta på att amorteringar och räntebetalningar ska trilla in. BROCC tar dock ut en avgift om 2 procent på det belopp som du säljer lån för.

Transparent avgiftsmodell

Utöver dessa avgifter så tillkommer inget annat. Dock betalar vissa låntagare en del avgifter så som till exempel låneskydd (försäkring ifall låntagaren inte klarar att betala), dröjsmålsavgifter, ränteskillnadsersättning och så vidare. 

Dessa avgifter betalas dock inte av oss som investerare. Men det påverkar fortfarande vår avkastning eftersom avgifterna begränsar hur mycket ränta låntagarna har råd att betala till oss.

BROCC skatt

När du investerar i P2P-lån genom BROCC, är det viktigt att förstå skatteimplikationerna på de intäkter du genererar. I Sverige beskattas kapitalinkomster, inklusive ränteintäkter från P2P-lån, med en fast skattesats på 30 procent. Detta innebär att din nettointäkt, eller det du faktiskt får behålla efter skatt, utgörs av 70 procent av den totala vinsten du gör på dina investeringar.

För att illustrera, om du har investerat 50 000 kronor i P2P-lån via BROCC och uppnår en årlig ränta på 8 procent, genererar det en ränteintäkt på 4 000 kronor. Efter att den 30-procentiga kapitalvinstskatten tillämpats, vilket i detta fall skulle vara 1 200 kronor (30 procent av 4 000 kronor), skulle din faktiska nettoinkomst från denna investering vara 2 800 kronor (70 procent av 4 000 kronor).

Det är också viktigt att notera att om du skulle råka ut för kreditförluster i din utlåning, kan dessa förluster dras av från dina ränteintäkter innan skatten beräknas, vilket kan minska din skattebörda.

 • Kapitalinkomster från P2P-lån beskattas med 30 procent i Sverige.
 • Nettointäkten efter skatt är 70 procent av vinsten.
 • Exempel: En investering på 50 000 kronor med 8 procent i ränta genererar 4 000 kronor i ränteintäkter, varav 2 800 kronor är nettointäkten efter skatt.
 • Eventuella kreditförluster kan minska den beskattningsbara vinsten.

Privatperson: Ränteintäkter beskattas som inkomst av kapital, alltså 30%.
Exempel: Du investerar i låneportfölj som genererar 10% i ränta.
Total ränta är 100 000 kr x 10% = 10 000 kr
Skatten blir 10 000 kr x 30% = 3 000 kr

Trots att nettoräntan efter servicekostnad (1,8%) är 8,2% så baseras alltså skatten på hela din utlåningsräntan som är 10%.

Så fungerar skatten när du investerar genom BROCC med ett bolag

Men även en juridisk person, ett aktiebolag, kan investera hos BROCC. Enda skillnaden blir då att aktiebolaget betalar bolagsskatt på vinsten istället för 30-procentig kapitalinkomstskatt. 

Från och med 2019 har den svenska bolagsskatten sänkts från tidigare 22 procent till nuvarande 21,4 procent. Från och med 2021 kommer bolagsskatten sänkas ytterligare till 20,6 procent. 

Men i exemplet ovan med en ränteintäkt på 4 000 kr så skulle alltså ett aktiebolag som får ränteintäkten under 2020 behöva betala bolagsskatt på 21,4 procent. Skatten blir då: 856 kronor

Juridisk person (aktiebolag): Ditt aktiebolag beskattas tillsammans med övriga intäkter/kostnader med bolagsskatt (22%) vid vinst.
Exempel: Du investerar i en låneportfölj som genererar 10% i ränta. 1 000 000 kr x 10% = 100 000 kr 100 000 kr x 22% = 22 000 kr

Skatten i ett aktiebolag är alltså mycket lägre. Dock så får man ha i åtanke att även ägarna till aktiebolaget beskattas ifall pengarna tas ut ur bolaget.

Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR

FRÅGOR & SVAR

Varför ska man investera i P2P-lån?

P2P-lån är ett nytt och spännande sätt att investera på. Svenska låntagare är generellt väldigt mån om att betala sina skulder, samtidigt som de har en solid finansiell situation. Överlag blir därför risken i BROCCs utlåning ganska låg

Avkastningen blir också då väldigt bra, och den avkastning man kan få hos BROCC kan till och med i vissa fall överträffa den som går att uppnå med aktier. Om inte annat så innebär en investering via BROCC åtminstone lägre risk och mindre svängningar i utvecklingen av ens sparade kapital.

Fördelar

Fördelarna med att investera hos BROCC är många. Dels så får man möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare bara varit tillgängligt för bankerna. Men framförallt får man möjlighet att skapa god avkastning på sitt kapital. 

Räntorna som man lånar ut till via BROCC är generellt höga. Samtidigt har också kreditförlusterna varit på en låg nivå. Det gör att man via BROCC kan investera till hög avkastning trots en ganska begränsad risk. 

Vidare är det positivt att BROCC erbjuder flera alternativ för hur snabbt man får sitt kapital utbetalt. Möjligheten att sälja sina investeringar på andrahandsmarknaden är också en stor fördel. Med hjälp av den så är man inte bunden till sina investeringar i lika stor utsträckning.

Nackdelar

De nackdelar som finns med att investera via BROCC kanske främst är att man inte får någon insättningsgaranti. Vidare så är det privatlån man investerar i, vilket betyder att det inte finns någon reell tillgång som säkerhet för lånet. 

Det är istället låntagaren med sina framtida inkomster som ska fungera som säkerhet för att du får tillbaka dina pengar och får din avkastning.

Risker

Precis som med alla andra investeringar så finns det självklart risker med att investera hos BROCC. Den kanske största risken är ifall ekonomin skulle försämras väsentligt och kreditförlusterna därför stiger markant. 

I så fall finns det risk att avkastningen till stor del äts upp av kreditförlusterna. På så sätt kan avkastningen bli väldigt låg i förhållande till den risk man tagit. BROCC gör dock så gott de kan för att undvika att man ska drabbas av stora kreditförluster. 

Bland annat ser de till att dela upp dina investeringar på ett stort antal olika lån och låntagare. På så sätt blir påverkan på din avkastning ganska begränsad om en låntagare får betalningssvårigheter.

Aktieskolan-logotyp

BROCC omdöme och recension

Generellt tycker vi att BROCC är en väldigt bra tjänst som mycket väl kan förtjäna en del av ditt sparkapital. Genom att investera i privatlån så får man en fast ränta och därmed en förutsägbar avkastning på sitt kapital. 

BROCC kan därför vara ett väldigt bra komplement för den som investerar mycket i aktier och fonder. I och med att börsen generellt svänger mycket upp och ner så kan investeringar i lån bidra till att skapa en mindre svängig utveckling på ens totala sparande.

Avkastning:
4.5/5
Diversifiering mot en börsnoterad portfölj:
5/5
Risk:
4/5
TOTALT OMDÖME:
4.5/5
Brocc logotyp
Öppna ett konto idag
2 minuter med Bank ID
ca 6% förväntad avkastning*
 • God riskjusterad avkastning
 • Diversifiera från börsen
 • Ränta varje månad - bra kassaflöde
 • Månadsspara enkelt
POPULÄR
0/5 (0 Reviews)
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.