10 stabila värdeaktier du bör investera i april 2024

Värdeaktier är en av de mest populära investeringsstrategierna bland investerare. Dessa aktier är kända för att ha en lägre pris-till-bokvärde-kvot än andra aktier på marknaden.

Samtidigt har de en stark finansiell ställning, goda vinstprognoser och en historik av solid utdelning. Genom att investera i värdeaktier, hoppas investerare på att få en högre avkastning än marknaden i sin helhet, samtidigt som de minimerar risken för stora förluster.

I den här artikeln tänker vi titta närmare på värdeaktier och vad som gör dem till en attraktiv investeringsmöjlighet – och givetvis tipsa om ett par bolag du kan investera i.

Nu kör vi igång!

Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0

Avanza bank är Sveriges största och ledande nätmäklare för den som vill spara och investera långsiktigt. Vi på Aktieskolan har själva använt Avanza i många år och anser att de är den bästa aktiemäklaren i Sverige.

På Avanza.se erbjuds du att spara i flera olika kontotyper och kan välja mellan många olika investeringsprodukter. Exempel på dessa är: aktier, fonder, certifkat, ränteprodukter, warranter och optioner.

Du kan även pensionsspara, ansöka om bolån och flytta tjänstepensionen till Avanza bank.

Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se

Bra stabila värdeaktier

Här följer 10 stabila värdeaktier som kan vara värda att titta på. Vi listar också vad bolagen arbetar med och var deras pengar kommer ifrån.

1. SSAB

SSAB är en framstående aktör inom stålindustrin, känt för att vara ett av de största svenska företagen och den ledande tillverkaren av handelsstål i Norden. Med ett omfattande utbud av produktvarumärken som sträcker sig över ett dussin olika namn, har SSAB cementerat sin position på marknaden. 

Företaget stoltserar med en global arbetsstyrka på över 14 000 anställda, vilket vittnar om dess storlek och inflytande inom industrin.

 • Namn: SSAB
 • Industri: Stålindustri
 • Antal anställda: Över 14 000
 • Produktvarumärken: Över ett dussin
 • Huvudmarknader: Global, med fokus på Norden

2. Holmen

Holmen framträder som en betydande global aktör inom skogsindustrin, med en kärnverksamhet som omfattar tillverkning och försäljning av pappersprodukter. Utöver detta diversifierar Holmen sin verksamhet genom inriktningar mot sågade trävaror, energi, skog och kartong, vilket visar på en bred affärsmodell. 

Med sin bas i Sverige har Holmen utvecklat sin verksamhet med sex produktionsanläggningar och ytterligare en i Storbritannien, vilket understryker dess kapacitet och räckvidd. Med över 3 500 anställda världen över och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor, står Holmen stadigt som en ledare inom sitt segment.

 • Namn: Holmen
 • Industri: Skogsindustri
 • Antal anställda: Över 3 500
 • Årlig omsättning: Cirka 19 miljarder kronor
 • Verksamhetsområden: Pappersprodukter, sågade trävaror, energi, skog, kartong
 • Produktionsanläggningar: 6 i Sverige, 1 i Storbritannien

3. Stora Enso

Stora Enso är ett välkänt företag med finska och svenska rötter, specialiserat på tillverkning av förpackningar, biomassa och diverse pappersprodukter. Med sin verksamhet spridd över fem kontinenter, står Stora Enso som en global kraft inom sin sektor. 

Företaget imponerar med en arbetsstyrka som överstiger 22 000 anställda och rapporterar en årlig omsättning som överstiger 10 miljarder euro, vilket speglar dess omfattande verksamhet och ekonomiska styrka.

 • Namn: Stora Enso
 • Industri: Förpacknings- och pappersprodukter
 • Antal anställda: Över 22 000
 • Årlig omsättning: Över 10 miljarder euro
 • Verksamhetsområden: Förpackningar, biomassa, pappersprodukter
 • Global närvaro: Verksamhet i fem kontinenter

4. Attendo

Attendo framstår som en ledande kraft inom privat sjukvård i Sverige, med en omfattande verksamhet som erbjuder omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Företaget är känt för sitt breda utbud av tjänster som inkluderar äldreboenden, hemtjänst, samt jour- och familjehem. 

Med över 27 000 dedikerade anställda sträcker sig Attendos verksamhet utöver Sveriges gränser till Finland, Danmark och Norge, vilket understryker dess nordiska närvaro och engagemang. Attendos omsättning, som överstiger 3 miljarder kronor, speglar dess betydande roll och påverkan inom omsorgsindustrin.

 • Namn: Attendo
 • Sektor: Privat sjukvård och omsorg
 • Tjänster: Äldreboenden, hemtjänst, jour- och familjehem
 • Antal anställda: Över 27 000
 • Omsättning: Över 3 miljarder kronor
 • Verksamhetsländer: Sverige, Finland, Danmark, Norge

5. Boliden

Boliden står ut som en av Sveriges främsta gruvaktörer, med en specialisering inom prospektering, brytning, anrikning, raffinering, smältning och återvinning av viktiga metaller såsom zink, koppar, bly och nickel. 

Företagets expertis och innovativa metoder har cementerat dess position som en nyckelspelare, särskilt bland kunder inom bygg- och fordonsindustrin. 

Med en arbetsstyrka på över 6 000 anställda över flera länder och en omsättning som överstiger 50 miljarder kronor, återspeglar Bolidens storlek och omfattning dess betydande inflytande och kapacitet inom gruvsektorn.

Viktiga aspekter av Boliden:

 • Namn: Boliden
 • Sektor: Gruvindustri
 • Specialisering: Zink, koppar, bly, nickel
 • Antal anställda: Över 6 000
 • Omsättning: Över 50 miljarder kronor
 • Huvudkunder: Bygg- och fordonsindustrin

6. Trelleborg

Trelleborg AB är en global jätte inom industrisektorn, erkänd för sina innovativa lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. 

Företagets produkter och tjänster är avgörande för en rad olika industrier, inklusive fordon, transport, tillverkning och lantbruk, vilket understryker dess mångsidighet och tekniska expertis. 

Med en global arbetsstyrka på över 21 000 anställda och en imponerande omsättning på cirka 33 miljarder kronor, står Trelleborg som en ledande aktör inom sitt område, dedikerad till innovation och kvalitet.

 • Namn: Trelleborg AB
 • Sektor: Industriella lösningar
 • Tjänster: Lösningar som tätar, dämpar och skyddar
 • Antal anställda: Över 21 000
 • Omsättning: Cirka 33 miljarder kronor
 • Kundindustrier: Fordon, transport, tillverkning, lantbruk

7. Bravida

Bravida står som en ledstjärna inom el, VVS och ventilation, erbjudande en fullständig portfölj av tjänster som spänner från service till installation. 

Som ett av Sveriges främsta service- och installationsbolag, utökar Bravida sitt erbjudande genom dotterbolag inom specialområden såsom brandsäkerhet och teknisk fastighetsservice. 

Med en imponerande styrka av över 12 000 anställda och en omsättning på cirka 21 miljarder kronor, är Bravida en pålitlig partner för omfattande lösningar inom bygg- och fastighetssektorn.

 • Namn: Bravida
 • Sektor: Service och installation inom el, VVS, ventilation
 • Specialområden: Brandsäkerhet, teknisk fastighetsservice
 • Antal anställda: Över 12 000
 • Omsättning: Cirka 21 miljarder kronor

8. Saab

Saab står i framkant av försvarsindustrin, med ett brett utbud av produkter och tjänster som omfattar militärt försvar och civil säkerhet. 

Med en portfölj som inkluderar det internationellt erkända stridsflygplanet JAS Gripen, såväl som andra avancerade flyg, fartyg och ubåtar, samt ett brett utbud av vapensystem, är Saab en global aktör med djupa rötter i svensk ingenjörskonst och innovation. 

Med över 18 000 anställda och en omsättning på cirka 39 miljarder kronor, understryker Saabs storlek och kapacitet dess betydande roll på den internationella arenan.

 • Namn: Saab
 • Sektor: Försvarsindustrin
 • Produkter: JAS Gripen, flyg, fartyg, ubåtar, vapen
 • Antal anställda: Över 18 000
 • Omsättning: Cirka 39 miljarder kronor

9. Telia

Telia dominerar telekommunikationslandskapet i Sverige som den största operatören, med ett omfattande utbud av tjänster som inkluderar telefoni, internet, datakommunikation och mobiltelefoni. 

Dessa tjänster riktas mot såväl företag som privatpersoner, och med en verksamhet som sträcker sig över flera länder, är Telia en ledande kraft i den digitala omvandlingen. 

Med över 20 000 anställda och en omsättning på cirka 88 miljarder kronor, är Telias storlek och inflytande oöverträffat i den svenska marknaden.

 • Namn: Telia
 • Sektor: Telekommunikation
 • Tjänster: Telefoni, internet, datakommunikation, mobiltelefoni
 • Antal anställda: Över 20 000
 • Omsättning: Cirka 88 miljarder kronor

10. Peab

Peab är en tungviktare inom bygg- och anläggningssektorn, med en diversifierad portfölj av ingenjörstjänster som understryker dess kompetens och kapacitet. 

Med en stark närvaro i Norden och ett särskilt fokus på den svenska marknaden, där företagets huvudkontor också är beläget, är Peab en central aktör i utvecklingen av infrastruktur och byggprojekt. 

Med över 15 000 anställda och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor, står Peab som en synonym för kvalitet och tillförlitlighet inom byggbranschen.

 • Namn: Peab
 • Sektor: Bygg och anläggning
 • Tjänster: Olika ingenjörstjänster
 • Antal anställda: Över 15 000
 • Omsättning: Cirka 50 miljarder kronor

Vad är en värdeaktie?

En värdeaktie är en aktie som du tror har ett pris som ligger under deras egentliga fundamentala värde. Tanken är att marknaden inte har hunnit ikapp eller inte ens insett bolagets egentligen värde, eller att den överreagerar.

Investeringsstrategin är ofta långsiktig och används av många. Fokus brukar ligga på stora och mogna bolag som redan har en etablerad verksamhet.

Hur bedömer man värdet på aktier?

Det finns många olika metoder för att bedöma värdet på en aktie. Det är viktigt att man kan det om ska börja investera i aktier, det kan vara ett enkelt sätt att avgöra om ett bolag är köpvärt eller inte.

Det finns ganska många olika sätt men vi ska titta på de huvudsakliga metoderna som investerare använder idag, både stora som små.

P/E-tal

Price/Earnings ratio är det allra vanligaste och även det enklaste sättet att värdera aktier på. Du får fram ett P/E-tal genom att du dividerar det nuvarande priset på en aktie och vinsten per aktie.

Ett lågt P/E-tal kan teoretiskt innebära att bolaget är lågt eller undervärderat. Man bör endast jämföra P/E-tal med andra bolag i samma sektor. Detta då olika sektorer kan ha olika standard för vad som utgör ett högt P/E-tal.

P/G-tal

PEG-tal används för att värdera växande bolag och står för Price-Earnings-Growth. För att räkna ut det så tar du bolagets P/E-tal och dividerar det med bolagets tillväxt.

Har bolaget en vinsttillväxt på exempelvis 15% och har ett P/E-tal på 15 så skulle det innebära ett PEG-tal på 1. Ju lägre PEG-talet är desto mer tillväxt får du för pengarna. Det är därför vanligt bland investerare att man tittar efter aktier som har ett PEG på under 1,5.

P/S tal

Om bolaget du tittar på inte går med vinst så kan det bli svårt att använda exempelvis P/E-tal. Du kan då istället använda P/S-tal, som står för Price/Sales. Det visar aktiens pris i förhållande till aktiens omsättning.

P/S kan med andra ord användas för att visa på marknadens värdering av företagets försäljning. Har bolaget ett P/S på exempelvis 3 så betyder det att marknadens värdering är att varje 1 krona som företaget omsätter, är värd att betala 3 kronor för.

P/B-tal

P/B-tal syftar på Price/Book och innebär att du tittar på aktiens pris i förhållande till deras bokförda värde. Det är ett mått som främst används för att bedöma finansbolag, banker och andra finansiella institutioner. Då dessa ofta har stora tillgångar i sin bokföring så kan P/E och P/S vara missvisande.

Direktavkastning

För utdelningsaktier kan du använda direktavkastning för att värde aktien. Direktavkastning är detsamma som bolagets utdelning dividerat med priset per aktie. När du använder direktavkastning bör du hålla dig till att titta på ordinarie utdelning och inte extrautdelningar.

Sammanfattning

Det finns många sätt att bedöma aktier på och vilket mått som fungerar bäst beror på vad det är för bolag du tittar på. Det finns ingen brist på värdeaktier och det är bra att uppdatera sig kontinuerligt om du är intresserad av att ta in värdeaktier i din portfölj.

Är du fortsatt intresserad av olika typer av aktier att investera i så har vi skrivit om ESG-aktier som är en form av socialt ansvarsfulla investeringar som prioriterar ekonomisk avkastning vid sidan av ett företags påverkan på miljön, människor och planeten så har vi skapat en artikel med de bästa ESG-aktierna

Om du är helt ny på börsen så rekommenderar vi vår artikel om att börja med aktier. Där får du lära dig grunderna och du kommer igång på bara fem minuter.

Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0

Avanza bank är Sveriges största och ledande nätmäklare för den som vill spara och investera långsiktigt. Vi på Aktieskolan har själva använt Avanza i många år och anser att de är den bästa aktiemäklaren i Sverige.

På Avanza.se erbjuds du att spara i flera olika kontotyper och kan välja mellan många olika investeringsprodukter. Exempel på dessa är: aktier, fonder, certifkat, ränteprodukter, warranter och optioner.

Du kan även pensionsspara, ansöka om bolån och flytta tjänstepensionen till Avanza bank.

Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se

About The Author