P/B talet – så fungerat det [GUIDE+VIDEO]

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är nyckeltalet P/B-tal?

P/B-tal (price to book value) innebär att jämföra priset på en aktie på börsen mot det bokförda värdet. Detta visar alltså hur bolagets eget kapital (tillgångar – skulder) värderas på marknaden. 

Nyckeltalet används ofta vid fastighetsbolag och banker som har mycket tillgångar i bolaget och dessa finns i balansräkningen. Då är P/B-talet väldigt användbart för att se hur mycket värda tillgångarna är på börsmarknaden.

Rekommenderade artiklar:

HUR ANVÄNDER MAN DET?

Räkneexempel P/B-tal

Vad som är ett bra P/B-värde eller inte är oerhört svårt att säga och är väldigt beroende på vilken bransch man pratar om. Men i stora drag kan man säga att ett bolag som har ett P/B-värde på 0,5 har aktier som är värda att intressera sig för. 

Detta innebär då att du kan betala 0,5 kr för aktien men får något som är värt 1 kr. Är P/B-värdet över 1 så betalar du ett större värde för aktien än vad du får ut.

Exempel: (priset per aktie / eget kapital per aktie)
Eget kapital: 124 000 kr
Antal aktier i bolaget: 234 st
124 000 / 234 = 529,91 kr
Aktiekurs: 122,3 kr
122,3 / 529,91 = 0,23

Varför ska man använda nyckeltalet P/B-talet i en aktieanalys?

P/B-talet är ett väldigt användbart nyckeltal att ta med i en aktieanalys av olika faktorer. Med P/B kan man se om företaget är lågt eller högt värderat på börsmarknaden i jämförelse med det bokförda värdet i dess balansräkning. 

Detta ser man eftersom man direkt ställer bolagets egna kapital i direkt jämförelse till aktiemarknaden. Att tolka ett P/B-tal kan vara lite klurigt eftersom man bör ta hänsyn till en del faktorer och dra lite egna slutsatser.

För att få en så rättvis bild som möjligt så bör man jämföra P/B-tal hos bolag i samma bransch med varandra. Detta pga storleken av tillgångarna eftersom ett fastighetsbolag eller en bank oftast har större tillgångar än vad t ex ett tjänsteföretag har.

Generellt sätt så vill du som investerare ha ett lågt P/B-tal

När man som eventuell aktieköpare analyserar ett P/B-tal så vill man helst ha det så lågt som möjligt, rent generellt. Detta innebär då att aktien kan vara undervärderad och det är god tid att göra affär i dessa aktier. Självklart gäller då också motsatsen, ett högt P/B-tal kan tyda på att aktien är övervärderad och motsvarar inte alls värdet av bolagets tillgångar vilket kan leda till en riktigt dålig affär.

P/B-talet är ändå inte så enkelt som man tror att analysera och tolka så därav behöver man dra några egna slutsatser och kanske forska lite i saken. En sak man bör ta i beaktning är om tillgångarna i bolaget är rätt värderade. 

Är tillgångarna inte rätt värderade i bolaget så kommer det i slutändan att ge ett felaktigt P/B-värde vilket leder till att aktien också blir felvärderad på marknaden. T.ex. bolag med massiva materiella tillgångar som exempelvis skogsbolag, kan ha svårt att utge ett exakt värde av dessa och detta kan då leda till ett felaktigt P/B-värde.

Ha i åtanke hur snabbt bolaget växer

I ett stycke ovan diskuteras vad som är ett bra eller dåligt P/B-värde och det behöver stötas och blötas beroende på vilken bransch man pratar om. Men generellt är ett P/B-värde på 0,5 bättre än ett värde som stiger över 1. Däremot kan det vara värt att intressera sig för en aktie där bolaget har ett P/B-värde över 1 om man anser att företaget är på tillväxt-fas och kommer att ge säkra utdelningar framledes.

P/B-talet är därför ett användbart nyckeltal i en aktieanalys eftersom du lätt kan se vad bolagets tillgångar är värda på aktiemarknaden. Om de är övervärderade eller undervärderade, om det är läge att göra en bra affär där aktiekursen stadigt stiger i samband med P/B-värdet eller om det är läge att vänta lite.

CAGR på engelska

Price to book value.

Förbättra dina kunskaper:
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.