10 rikaste kvinnorna i Sverige

Sveriges 11 rikaste kvinnor 2024 (Topplista)

Är du intresserad av att lära dig vilka de 11 rikaste kvinnorna är?

Perfekt!

I Sverige finns en mängd förmögna kvinnor, både sett till entreprenörer och arvtagerskor. Är du intresserad av just vilka det är som är Sveriges rikaste kvinnor just nu och inspireras av hur de lyckats tjäna in sina miljarder kronor? Vilka företag står som källa till rikedomen för kvinnorna?

Just detta kommer vi ta upp i denna artikeln och lista de 11 rikaste kvinnorna i Sverige.

Häng med!

Sveriges 11 rikaste kvinnor

Majoriteten av Sveriges rikaste personer är män men antalet kvinnor som jobbar sig till förmögenhet eller ärver den växer sig allt större. Det är inte alla kvinnor på denna listan som är välkända av allmänheten, många lever i det dolda med sin förmögenhet. Företagen kvinnorna har som källa till sin rikedom känner du däremot säkert till, det finns många storbolag med på denna listan. 

Här nedanför listar vi Sveriges rikaste kvinnor 2024 och deras miljarder kronor. I listan finner du senaste nytt både sett till kvinnornas ålder, hur stor deras förmögenhet är och källan till deras rikedom.

Har du själv ett mål att bli ekonomiskt oberoende eller rik, så har vi skapat en guide där vi går igenom de 8 bästa tipsen för att bli ekonomiskt oberoende.

NamnFörmögenhetÅlderKälla till rikedom
1.Antonia Ax:son Johnson100 032 000 000 kr78Axel Johnson AB
2.Kirsten Rausing90 654 000 000 kr69Tetra Laval
3.Lottie Tham26 050 000 000 kr72Hennes&Mauritz
4.Katarina Martinson25 008 000 00041Lundbergs
5.Louise Lindh20 840 000 00043LE Lundbergföretagen
6.Charlotte Söderström17 714 000 000 kr45Hennes & Mauritz
7.Madeleine Olsson-Eriksson17 000 000 000 kr76Stenagruppen
8.Jenny Lindén Urnes14 400 000 00052Lindéngruppen
9.Elisabeth Douglas8 000 000 000 kr80Latour/Wasatornet
10.Mona Hamilton6 000 000 000 kr56Lundingruppen
11.Cristina Stenbeck5 000 000 000 kr44Kinnevik

1. Antonia Ax:son Johnson

På den hedersfyllda förstaplatsen hamnar Antonia Ax:son Johnson, en kvinna född 1943 i New York, USA. Hennes farfars far var Axel Johnson som ägde det framgångsrika familjeföretaget Axel Johnson AB.

Därmed föddes Antonia Ax:son Johnson direkt in i framgång. Axel Johnson-gruppen består av flertalet bolag såsom Kicks, Designtorget, Lagerhaus och Åhlens. Inom gruppen finns också delägda bolag såsom Willys, Hemköp, Tempo, Direkten och Axfood. Det finns alltså en hel del framgångsrika och välkända bolag inom Axel Johnson-gruppen. 

Verksamheten är främst verksamma inom de nordiska länderna där den totala omsättningen beräknas uppgå till drygt 77 miljarder kronor per år. Inom koncernen finns omkring 20 000 anställda. 

Hur tjänar Antonia Ax:son Johnson sina pengar?

Antonia Ax:son Johnson satt som ordförande i styrelsen för Axel Johnson AB mellan 1982 och 2015. Därefter togs posten över av dottern Caroline Berg.

2. Kirsten Rausing

Kirsten Rausing är barnbarn till Ruben Rausing, grundaren av bolaget Tetra Lavals. Faktum är att Kirsten Rausing sitter i styrelsen för Tetra Laval. Under 80-talet arbetade Rausing både operativt i bolaget men också som controller på Atlas Copro. Kirsten tog sedan över Tetra Laval tillsammans med hennes brödet Finn och Jörn Rausing. Detta var något som blev mycket lyckat och omsättningen fördubblades. 

Kirsten lägger också mycket tid på att föda upp fullblodshästar som senare blir galopphästar. Sedan ett par år tillbaka bor hon i England. Där driver hon två stuterier och var den första kvinnan att bli invald i The Jockey Club, något som är mycket prestigefullt. 

Hur tjänar Kirsten Rausing sina pengar?

Kirsten Rausing tjänar sina miljarder kronor genom bolaget Tetra Lavals där hon sitter i styrelsen i bolaget.

3. Liselott Tham

Liselott Tham, även kallad Lottie Tham, är dotter till Erling Persson, grundaren av Hennes & Mauritz, klädjätten H&M.

Liselott är en av huvudägarna i bolaget. Dessutom är hon delägare i Jacobsbergs säteri i Gnesta, detta på grund av hennes intresse för hästar och ridsport. Hon är dessutom ledamot i flera andra svenska stora företag. 

Gift är hon med Pieter Tham och tillsammans har de tre barn. 

Hur tjänar Liselott Tham sina pengar?

Den största delen av sina miljarder kronor har Liselott tjänat genom huvudägarskapet i H&M genom att vara dotter till Erling Persson som är grundaren av bolaget.

4. Katarina Martinson

Katarina Martinson är en framstående figur inom den svenska fastighetsbranschen som har tagit över familjeföretaget Lundbergs, en av Sveriges största privata fastighetsägare. Lundbergs, som grundades 1944 av Katarinas farfar, har varit i familjens ägo genom generationer, med Katarinas far, Fredrik Lundberg, som tidigare ledare. 

Som en del av den tredje generationen Lundbergs har Katarina spelat en avgörande roll i företagets utveckling och expansion. En artikel från maj 2021 belyser Katarinas ambitiösa mål för bolaget, inklusive Katarina Martinsons investeringar som syftar till att bygga upp ett bostadsrättsimperium med ambitionen att täcka hälften av den svenska marknaden till 2025. 

Under hennes ledning siktar Lundbergs på att omsätta 250 miljoner kronor 2021 och har som mål att involvera hälften av alla svenskar i bolagets digitala plattform för bostadsrätt till 2025. VD Daniel Larsson har uttalat sig om plattformens unikhet och dess icke-kopierbara affärsmodell på den globala marknaden.

Hur tjänar Katarina Martinson sina pengar?

Katarina Martinson tjänar pengar genom sitt ledarskap och sina investeringar inom Lundbergs, ett betydande familjeägt företag inom fastighetsbranschen i Sverige. Lundbergs, som är en av de största privata fastighetsägarna i landet, grundades 1944 och har sedan dess vuxit genom generationerna inom familjen Lundberg. 

Genom att ärva en betydande del av företaget från sin far, Fredrik Lundberg, har Katarina säkerställt sin position inom företaget och därigenom sin inkomstkälla.

5. Louise Lindh

Louise Lindh är, tillsammans med sin syster Katarina Martinson, en nyckelperson i ledningen för Lundbergs, en betydande aktör inom svensk fastighetsförvaltning. Bolaget, som är ett familjeägt företag grundat av hennes farfar 1944, har vuxit under ledning av generationer av Lundbergs. 

Louise representerar den tredje generationens engagemang i företaget, efter att ha tagit över stafettpinnen från sin far, Fredrik Lundberg. Tillsammans med sin syster arbetar Louise för att fortsätta utveckla och expandera Lundbergs verksamhet, med en stark inriktning på innovation och tillväxt inom fastighetssektorn. 

Bolaget, som idag har cirka 150 medarbetare, är känt för sitt omfattande innehav av fastigheter och sin strävan efter att erbjuda moderna bostadslösningar till svenskar.

Hur tjänar Louise Lindh sina pengar?

Företagets inkomster genereras främst genom förvaltning och utveckling av fastigheter, inklusive kommersiella och bostadsfastigheter. Katarinas strategiska beslut att expandera företagets räckvidd och investera i nyskapande lösningar, som planerna på att erövra hälften av den svenska bostadsrättsmarknaden till 2025, är en viktig del av hennes inkomstgenerering. 

Dessa investeringar och expansionsstrategier syftar till att öka företagets marknadsvärde och inkomster, vilket direkt påverkar Katarinas personliga förmögenhet genom aktieinnehav och utdelningar från företaget.

6. Charlotte Söderström

Charlotte Söderström är kvinna och arvtagerska till H&M:s huvudägare Stefan Persson. Hon har också ett intresse av hästar och ridsport. Charlotte äger några av Sveriges bästa hästar och driver en egen country club.

Hur tjänar Charlotte Söderström sina pengar?

Charlotte Söderström är arvtagerska till Stefan Persson, H&M:s huvudägare.

7. Madeleine Olsson-Eriksson

Madeleine är äldsta barnet i redarfamiljen med Sten A Olsson i spetsen. Hon hamnar på plats fem över Sveriges rikaste kvinnor men har ärvt sin förmögenhet som då kommer från Stenasfären som omfattar de tre moderbolagen Stena AB, Stena Metall AB och Stena Sessan AB.

Dessutom finns dotterbolaget Stena Recycling AB. Madeleine arbetar inte inom bolaget utan har en karriär inom gynekologi.

Hur tjänar Madeleine Olsson-Eriksson sina pengar?

Madeleine har ärvt sin förmögenhet. Hennes miljarder kronor kommer från Stenasfären.

8. Jenny Lindén Urnes

Jenny Lindén Urnes, född 1971, är en svensk företagare och styrelseordförande i Lindéngruppen, ett familjeägt företag. Hon studerade konsthistoria vid University of London och har bott i Storbritannien och USA innan hon flyttade tillbaka till Sverige 2008. Jenny är engagerad i flera bolag och är ordförande i Stiftelsen Färgfabriken.

Hur tjänar Jenny Lindén Urnes sina pengar?

Jenny tjänar sina pengar genom sitt engagemang i familjeföretaget Lindéngruppen, där hon är styrelseordförande. Hon är också aktiv i olika andra bolag, vilket bidrar till hennes inkomster. 

Lindéngruppen är involverad i flera affärsområden, vilket ger en diversifierad inkomstkälla. Hennes ledarskap och affärsstrategi inom dessa företag är avgörande för hennes ekonomiska framgång.

9. Elisabeth Douglas

Elisabeth Douglas, född som Elisabeth von Essen, är gift med Gustaf Douglas sedan över 50 år tillbaka. Maken Gustaf är multimiljardär och Elisabeth är dotter till godsägaren Eric von Essen men också barnbarn till bankdirektören Henric Tamm. 

Elisabeth Douglas är bland annat styrelseledamot i Investment AB Latour och äger 10 % av Boxholms skogar och Wasatornet. Tillsammans med sina söner en del i Rydboholm i Uppland.

Hur tjänar Elisabeth Douglas sina pengar?

Elisabeth Douglas är bland annat styrelseledamot i Investment AB Latour och äger 10 % av Boxholms skogar och Wasatornet. Tillsammans med sina söner en del i Rydboholm i Uppland.

10. Mona Hamilton

Mona Hamiltons mamma Eva äger bolaget Bukowskis. Bukowskis är ett auktionsföretag inom design, antikviteter och konst. Mona har också sin broder Lukas som är styrelseledamot i Lundin Petroleum, Lundin Mining och Lucara Diamond. Mona äger 22,6 % av det norska oljefältet “Johan Sverdrup”. 

Tillsammans med sin mamma Eva och syster Nicola föder Mona upp hästar på den franska gården “La Tuillére”. Bosatt är hon i Genéve, Schweiz. 

Hur tjänar Mona Hamilton sina pengar?

Mona Hamilton tjänar sina miljarder kronor genom att vara verksam inom Lundinkoncernen som ligger inom familjen.

11. Cristina Stenbeck

Cristina Stenbeck är en svensk-amerikansk affärskvinna som är äldsta barnet till Jan Stenbeck och amerikanska Merill Stenbeck, född som McLeod.

I familjen finns också syskonen Hugo, Sophie och Max Stenbeck och dessutom halvbrodern Felix. Cristina Beck tog redan som 24 år gammal över Kinnevikkoncernen när fadern Jan hastigt gick bort. Hon började alltså sin karriär tidigt i livet.

Hur tjänar Cristina Stenbeck sina pengar?

Cristina tjänar sina miljarder kronor genom Kinnevikkoncernen som dotter till Jan Stenbeck. Efter 2019 sitter hon längre inte i styrelsen men är valberedningens ordförande.

Rekommenderade artiklar att fortsätta läsa

About The Author