Betterwealth portföljer – Dessa fondportföljer erbjuder Betterwealth 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vill du lära dig vilka portföljer Betterwealth erbjuder? 

Bra!

Betterwealth erbjuder många olika portföljer som är anpassade efter dina sparmål. Tjänsten tillåter dig att skräddarsy din portfölj enligt till exempel ålder, hållbarhet och risknivå, för att portföljen ska bli precis som du vill – och samtidigt ge dig bra avkastning.

I denna artikel går vi igenom följande. 

  • Vad investerar Betterwealth i och hur brett?
  • Alla de olika portföljerna som går att välja mellan

Häng med!

Artikelns innehållsförteckning

Vad investerar Betterwealth i och hur brett?

Enligt Betterwealth har forskning visat att portföljer som investerar i indexfonder ger den bästa avkastningen över tid. Tjänsten erbjuder således i allt från aktier och räntor till guld och alternativa placeringar såsom råvaror, infrastruktur, fastigheter och så kallad smart-beta. Betterwealth investerar i nästan 100 olika tillgångsslag från hela världen för att uppnå en suverän riskspridning. Din portfölj byggs sedan upp av ungefär 15-30 tillgångsslag.

När det gäller riskspridning på investeringarna ligger Betterwealth i särklass: tjänsten justerar din portfölj löpande genom att tillämpa den senaste forskningen inom finans, matematik och maskininlärning. När marknaden är i gungning behöver du som sparare alltså inte få panik, för Betterwealth har koll på läget.

Så skräddarsyr Betterwealth din portfölj efter dina önskningar

När du skapar ett konto hos Betterwealth ställer tjänsten dig ett flertal frågor för att utröna vilken sparprofil och risknivå som passar dig. Du har även möjlighet att välja inriktning på din portfölj, och du kan även välja bort sådana företag eller sektorer som du finner oetiska. När du har svarat på alla frågor får du sedan välja den profil du anser stämmer bäst in på dig utifrån de profilförslag som tjänsten ger.

Välj mellan olika portföljinriktningar

Att välja portföljinriktning på Betterwealth är ett viktigt steg, eftersom det påverkar din portfölj och strategi. Därför ska vi nu kort och koncist berätta vad skillnaden är mellan tjänstens strategiska och dynamiska strategi är.

Målet med den strategiska portföljstrategin är att ge en så hög avkastning som möjligt givet en fast målfördelning. En dynamisk portföljstrategi har samma mål, det vill säga att ge en så hög avkastning som möjligt, men i stället utifrån en målrisk. Vilken av dessa strategier du bör välja beror alltså på om du vill ha resultat baserat på en målfördelning eller målrisk.

Extra låg risk

Med den strategiska versionen av denna portfölj investerar du i 90,02% räntor, 5,53% råvaror och 4,45% aktier till extra låg risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 83,29% räntor, 10,26% aktier och 6,45% råvaror.

Låg risk

Med den strategiska versionen av denna portfölj investerar du i 81,34% räntor, 5,00% råvaror och 13,67% aktier till låg risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 63,35% räntor, 31,74% aktier och 4,90% råvaror.

Medellåg risk

Med den strategiska versionen av denna portfölj investerar du i 67,89% räntor, 4,17% råvaror och 27,94% aktier till medellåg risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 52,45% räntor, 43,41% aktier och 4,14% råvaror.

Medel risk

Med den strategiska versionen av denna portfölj investerar du i 46,57% aktier, 48,88% räntor, 1,55% alternativa och 3,00% råvaror till medel risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 52,63% aktier, 41,90% räntor, 1,60% alternativa och 3,87% råvaror.

Medelhög risk

Med den strategiska versionen av denna portfölj investerar du i 66,08% aktier, 29,60% räntor, 2,16% alternativa och 2,15% råvaror till medelhög risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 63,61% aktier, 31,62% räntor, 1,87% alternativa och 2,90% råvaror.

Hög risk

Med den strategiska versionen av denna portfölj investerar du i 81,25% aktier, 14,93% räntor, 2,66% alternativa och 1,16% råvaror till hög risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 75,72% aktier, 20,09% räntor, 2,23% alternativa och 1,97% råvaror.

Extra hög risk

Med den strategiska versionen av denna portfölj investerar du i 5,37% räntor, 2,94% alternativa och 91,69% aktier till extra hög risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 4,16% räntor, 93,10% aktier och 2,74% i alternativa.

Övrigt bra att veta om Betterwealth portfölj

Betterwealth står under finansinspektionens tillsyn och har säkerhet i fokus. Men kom ihåg: det innebär alltid en risk att investera och historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling och inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Din investering kan både öka och minska och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Det innebär alltid en risk att investera – kom ihåg det.

Känner du nu att du vill lära dig ännu mer om Betterwealth så rekommenderar vi att du läser vårt Betterwealth omdöme & recension för att lära dig mer om tjänsten samt hur man öppnar ett konto och börjar investera.

Läs mer om Betterwealth

Picture of Aktieskolan

Aktieskolan

Artikel är skriven av Anton Gustafsson, VD och grundare till Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Vem är Anton? Anton har arbetat som egenföretagare i över 10 år och har hög kompetens inom aktier, fonder och investeringar. Han har även ett brinnande intresse för privatekonomi och finans i övrigt. Anton bloggar och twittrar på fritiden på Västkustinvesteraren.se. Du kan läsa mer om Anton Gustafsson på Consilium Onlines hemsida. Vilka är Consilium Online AB? Consilium Online AB driver ett nätverk av sajter med målsättning att kunna hjälpa människor till en bättre privatekonomi och lära sig att investera pengar. Aktieskolan är bolagets huvudsajt i nätverket som sedan består av mer nischade hemsidor om t.ex. indexfonder, investmentbolag och preferensaktier. Bolagsnamn: Consilium Online AB Organisationsnummer: 556014-6725 Hemsida: www.consiliumonline.se Mailadress: hello@consiliumonline.se

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.