Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

A-aktie – Enkel och lättläst guide

a-aktie

Vad är en A-aktie?

En A-aktie en typ av aktie där röstvärdet är högre än de andra aktierna. När du köper aktier i ett företag blir du med din kapitalinsats delägare i företaget du investerar i. En A-aktie jämfört med andra aktier är att det är mer populärt bland dem som vill köpa en större post med aktier och vill vara med och engagera sig i bolagets framtid.

Det finns flera olika typer av aktier, en A-aktie är en aktie som har ett högre röstvärde än de övriga aktierna. En A-aktie kan ha upp till tio gånger så högt röstvärde som till exempel en B-aktie har. Anledning till att det finns olika aktier med olika röstvärde är bland annat för att bolaget skall kunna ta in mer kapital i bolaget utan att sprida ut ägandet i bolaget för mycket.

a-aktie

Tre viktiga punkter om A-aktie

FÖRDJUPNING

Så fungerar A-aktie

När du köper aktier i ett bolag blir du med din kapitalinsats delägare i bolaget. När du äger en eller flera aktier blir dem ett bevis på att du äger en del i bolaget. Alla som äger aktier i bolaget blir också registrerade i aktieboken, där återfinns alla som äger aktier i bolaget oavsett hur många man äger. 

Som aktieägare har du också rätt att ta del av vinsten från bolaget, hur vinsten skall fördelas mellan aktieägarna beslutas på bolagets bolagsstämma som äger rum en gång per år. På bolagsstämman är alla aktieägare välkomna och det kan vara ett bra tillfälle att ta del av hur det går för bolaget andra viktiga beslut som skall fattas. 

Om det är andra viktiga beslut som skall fattas under året kan det hända att bolaget har en extrastämma för det som man då bli kallad till som aktieägare, man har då möjlighet att ge sin syn på de frågor som finns.

Olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier som man kan äga.

Övrigt bra att veta

Om du vill köpa en större post med aktier och vill vara engagerad i bolagets framtid och verksamhet kan det vara bra att välja att köpa A-aktier. A aktier har ett högre röstvärde men oftast som vanlig sparare väljer man B-aktier då det krävs stor summa pengar för att ens röster skall få något inflytande. 

A-aktier har ofta inte samma likviditet som B-aktier då det ofta är personer som äger stora poster och inte säljer i samma utsträckning vilket betyder att det kan vara svårare att köpa eller sälja aktier i vissa bolag.