B-aktie – Enkel och lättläst guide 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Vad är en B-aktie?

En B-aktier är en sorts aktie som ger dig mindre rösträtt jämfört med de aktieägare som äger A-aktier i bolaget. En ägare av B-aktier har rätt till lika stor vinstutdelning som en ägare av A-aktier, men B-aktien ger mindre rösträtt på bolagsstämman.

Tre viktiga punkter om B-aktie

FÖRDJUPNING

B-aktie - ett praktiskt exempel

När du investerar i många bolag får du valet mellan A- och B-aktier. Denna åtskillnad är främst relaterad till rösträtten i bolaget och kan vara mindre betydelsefull för småsparare eller de som endast är intresserade av aktiekursen. Dock innebär det inte att valet är obetydligt; ibland kan B-aktien vara det bästa alternativet medan i andra fall kan A-aktien vara mer fördelaktig.

Skillnaden mellan A-aktier och B-aktier ligger huvudsakligen i deras röstvärde. B-aktier har endast en tiondel av en röst, medan A-aktier har en hel röst. 

Detta är av särskild betydelse för investerare med ambitionen att påverka beslut i bolaget och är således mer relevant för stora investerare. För småsparare eller de med kortsiktiga investeringsstrategier kan detta vara av mindre betydelse.

Finns det olika aktier?

Inom aktievärlden finns det flera olika typer av aktieslag, inklusive A-aktier, B-aktier, C-aktier och ibland även D-aktier. Huvudsakligen skiljer sig dessa åt baserat på deras röstvärde och andra förmåner.

  • A-aktier och B-aktier: Den mest vanliga åtskillnaden är mellan A-aktier och B-aktier, där skillnaden ligger i deras röstvärde. A-aktier har vanligtvis en röst per aktie medan B-aktier kan ha mindre röstvärde, såsom en tiondel av en röst.

  • C-aktier: C-aktier är relativt ovanliga och har normalt sett en mycket lägre röstvärde jämfört med A-aktier. Ofta har de endast en tusendel av röstvärde jämfört med A-aktier.

  • D-aktier: D-aktier är sällsynta och fungerar vanligtvis som preferensaktier med specifika förmåner, såsom företrädesrätt till företagets vinst eller andra privilegier.

Denna variation av aktieslag tillåter företag att erbjuda olika förmåner till olika aktieägare beroende på deras behov och preferenser.

Vad är skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie?

Skillnaden mellan A-aktier och B-aktier ligger, som nämnts, i deras röstvärde. Denna distinktion är vanligtvis inte av stort intresse för vanliga sparare och investerare. Det innebär att du i princip kan välja den typ av aktie som du föredrar. Nedan kan du läsa mer om hur du kan välja rätt aktie för dina behov.

Rent juridiskt sett finns det inte någon betydande skillnad mellan A- och B-aktierna. Med B-aktierna bibehåller du fortfarande rätten till eventuella utdelningar och du har även fortfarande en rösträtt, dock i regel betydligt mindre än den som innehar A-aktier.

Bör jag köpa A- eller B-aktier?

När det kommer till att välja mellan A- och B-aktier, är det oftast det tekniska aspekterna som är mest relevanta. Aktien med högst omsättning anses vanligtvis vara den bästa för investerare. 

I de flesta fall är det B-aktien som har den högsta omsättningen, vilket gör den till det troligtvis bästa valet. Dock kan det vara värt att notera att det ibland kan förekomma situationer där A-aktierna har en högre omsättning.

Att ta hänsyn till omsättningen kan vara avgörande eftersom det indikerar hur lätt det är att köpa eller sälja aktien utan att påverka dess pris alltför mycket. En högre omsättning innebär vanligtvis också mindre spridning mellan köp- och säljpriserna, vilket är fördelaktigt för investerare. 

Slutligen, det är viktigt att göra en grundlig analys och överväga olika faktorer innan du fattar beslut om vilken typ av aktie som passar bäst för dina investeringsmål och behov.

FAQ - Vanliga frågor om B-aktie

Här följer vanliga frågor och svar om B-aktier.

Vad är en B-aktie?

En B-aktie är en typ av aktie och den som vanligtvis är den populära bland investerare då dessa har en högre omsättning jämfört med a-aktier.

Vad är skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie?

En indexfond följer ett index medan en aktiefond placerar i specifika aktier. I grunden så är en indexfond en typ av aktiefond.

Hur stor rösträtt ger en B-aktie?

En B-aktie ger dig en 1/10 rösträtt. Det innebär att du behöver 10 B-aktier för att ha en hel röst, jämfört med A-aktien där det räcker med en enda.

Övrigt bra att veta om B-aktie

Det är som sagt oftast så att b-aktien är rätt val för dig som investerare. Dessa har en högre omsättning. I det stora hela spelar det däremot ingen roll då båda ger dig rätt till utdelning och du kan köpa och sälja dessa aktier. Det krävs många aktier för att få inflytande i ett bolag så hur många röster du har spelar troligtvis ingen större roll.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.