Teknisk analys aktier – kom igång som nybörjare i maj 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Teknisk analys är en metod för att förutsäga framtida prisrörelser för värdepapper baserat på en analys av tidigare prisrörelser. Det används vanligen av traders för att fatta beslut om när de ska köpa och sälja aktier eller andra tillgångar. 

Tekniska analytiker anser att priser rör sig i trender och att det genom att analysera tidigare prismönster är möjligt att identifiera framväxande trender. Det finns en mängd olika tekniska indikatorer som kan användas för att identifiera trender, och tekniska analytiker använder ofta flera indikatorer för att bekräfta varandra. 

Även om teknisk analys inte kan garantera framgång kan den vara ett användbart verktyg för att fatta välgrundade handelsbeslut.

I den här artikeln lär vi dig att komma igång med teknisk analys som nybörjare på bara 15 minuter!

Innehållsförteckning

Nätmäklare
Aktieskolans omdöme
Information
Läs mer och kom igång
etoro logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.
IG-logotyp
5/5
Disclaimer: 68% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
Avanza logo
5/5
Nordnet logo
4/5
Swingtrading

INTRODUKTION

Teknisk analys för trading med aktier och tillgångar

En teknisk analys använder du för att försöka avgöra om en aktie är köpvärd eller inte baserat på rörelserna i kursen. Man tittar på dessa och försöker utröna något form av mönster, något som kan ge en antydan om hur kursen kommer att röra sig under en viss tid framöver.

Det här är inte något du måste göra för att kunna börja investera pengar, faktum är att många småsparare aldrig gör en. Det kan däremot ge dig en hel del hjälp när du ska gå in i en aktie. Samtidigt så är det inte kunskap som skadar att ha, även om den inte är obligatorisk.

Det är i grunden bara du som vet om du kommer att göra tekniska analyser eller inte, men frågar du erfarna traders och investerare så är det definitivt bra att ha en grundläggande förståelse över hur tekniska analyser fungerar och hur man snabbt kan göra en innan man går in i ett bolag. Du kan samtidigt inte ersätta den fundamentala analysen med dessa, utan de allra flesta använder båda två för att hitta långsiktiga investeringar.

För kortsiktiga köp så finns det däremot fall där man främst tittar på den tekniska analysen, men det kan som sagt variera en hel del från person till person.

Vad är teknisk analys?

En teknisk analys kan vara väldigt komplicerad men det kan också hållas enkelt, det beror helt på dig och hur du vill göra. En enklare teknisk analys kan ge dig ett hum om vad som väntar, men för vissa traders så använder man djupgående analyser och förlitar sig mycket på dessa när man investerar.

Har man gjort en teknisk analys så betyder inte det att man hoppar över att titta på det fundamentala. En fundamental analys använder du för att avgöra om en aktie har potential, den tekniska analysen använder du för att hitta köp- och säljsignaler.

Det är alltså helt olika saker man tittar på och dessa kan komplettera varandra väldigt väl. Det finns många värdepapper du kan titta på med en teknisk analys, aktier är bara det allra vanligaste som man pratar om gällande dessa analyser.

Samtidigt så är teknisk analys en ganska bred term och det finns flera olika verktyg och metoder för att göra dessa. Det är just detta vi ska titta närmare på och du kan sedan besluta dig för hur du vill använda tekniska analyser i framtiden. Det finns som sagt också många traders och småsparare som bara använder fundamentala analyser, vilket kan vara bra för långsiktiga investeringar. Använder du då också tekniska analyser så kan du få en bättre ingång i aktien.

Varför används teknisk analys?

Investerare använder tekniska analyser för att försöka se mönster och potentiella trender i en kurs, exempelvis för en aktie. Här fungerar teknisk analys bättre då dessa tittar på siffrorna och kan sedan se exempelvis huruvida kursen visar på ett mönster som pekar nedåt eller uppåt, beroende på vilken metod man använder så kan det här vara på kortare eller lite längre sikt.

Exakt varför man använder en teknisk analys kan variera beroende på målet. I vissa fall kan det handla om att tjäna på kortsiktiga rörelser, andra investerare kan ha mer långsiktiga mål än så.

Tjäna pengar på små rörelser

För day- och swingtrading så sitter man med sina positioner under väldigt kort tid, ofta bara under dagen eller ett par dagar som mest. För att kunna effektivt tjäna pengar med korta positioner så använder traders en mängd olika verktyg, en av dessa är tekniska analyser.

Med hjälp av dessa kan man ta reda på trender och se eventuella mönster. Det här gör det möjligt att se hur en kurs troligtvis ska röra sig och sedan tjäna på rörelserna, även om dessa är väldigt små. Ofta kombineras detta med hävstång för att få ut mer av dessa små rörelser.

Hitta en bra stop loss och avkastningsmål

Stop loss är en form av säkerhet så att du inte förlorar mer pengar än nödvändigt, ofta erbjuder tradingplattformar dessa så att din position avslutas automatiskt om du når denna gräns. Du kan också ta reda på rent teoretiskt var en stop loss bör vara för din position för en specifik kurs. Det här gör att du lättare kan kliva ut ur en position när du märker att den inte är lönsam.

Samtidigt kan du också vända på det och använda dina analyser för att veta mer exakt när du bör kliva ut och ta din vinst. Så du kan både skydda dig mot förluster och försöka maximera din avkastning.

Hitta viktiga nivåer i kursen

Oavsett om du handlar på kort eller lång sikt så finns det mycket att hålla reda på när man investerar. Ibland kan det finnas prisnivåer i en kurs som du bör hålla reda på. Det kan exempelvis handla om en nivå då kursen kommer in i en fallande trend eller i en stigande trend.

Det här är också en sak som tekniska analyser kan hjälpa dig med. Det här kan också göra det enklare att hålla reda på dessa nivåer så att du kan aktivt övervaka dina positioner.

Nätmäklare
Omdöme för daytrading
Information
Läs mer och kom igång
etoro logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.
IG-logotyp
5/5
Disclaimer: 68% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
Avanza logo
5/5
Nordnet logo
4/5

Hur fungerar det när man gör en teknisk analys?

I början kan tekniska analyser verka väldigt komplicerade och jobbiga, men det behöver det inte vara. Det finns många enklare metoder som du kan använda för att utföra en mindre teknisk analys, dessa kan fortfarande hjälpa dig när du ska komma igång med nya aktier och innehav.

Med enklare varianter så kan även en småsparare med begränsad kunskap om hur tekniska analyser fungerar komma igång och göra mer insatta beslut. Några ord som är bra att känna till är trender, stöd och motstånd samt glidande medelvärde. Vi ska titta närmare på dessa och vad det faktiskt innebär, samt hur du använder dig av dessa för att analysera en kurs.

Trender

Trender är en otroligt väsentlig del av den tekniska analysen, men det är också väldigt enkelt att förstå vad en trend innebär. Enkelt förklarat så visar den aktiekursens riktning. En stigande trend innebär att den går uppåt och en fallande trend innebär att den går nedåt, svårare än så är det inte.

Att kunna identifiera en trend är viktigt då det kan hjälpa dig att identifiera en köp- eller en säljsignal. En aktiekurs är samtidigt inte alltid i en trend, det kan också handla om ett utbrott i kursen eller en rekyl.

Stigande och fallande trend

Du kan identifiera en stigande trend genom flera stigande bottnar och toppar i en kurs. Det här ska gälla under en period. Ska du istället identifiera en fallande trend så tittar du efter det motsatta, flera fallande toppar och bottnar under en period.

Du drar sedan en linje genom antingen topparna eller bottnarna och får då fram en trend. Hur lång period du ska göra det här för beror helt på hur långsiktig du är. Ska du investera långsiktigt så väljer du helt enkelt en längre tidsperiod.

Samtidigt så kan trender skifta. Något du också bör tänka på är att trenden kan skifta när du tittar över olika perioder. En trend på 4 år kan vara stigande men ett av åren under denna period kan den vara fallande. För någon som investerar i ett år kan det alltså leda till förlust medan den som sitter i 4 år med positionen istället tjänar på det.

Så kan du använda dig utav trender

Att använda trender kommer utan garantier. Istället är det i grunden sannolikhetslära som man använder. Om priset för en aktie går ned och är i en fallande kurs, är det också mer troligt att den kommer att fortsätta gå ned. Detsamma gäller för en kurs som är i en stigande trend.

Det här kan användas när du ska investera men det ger alltså inga garantier till 100%. Det kan däremot hjälpa dig att undvika onödiga förluster och göra det enklare att kliva in vid rätt tillfälle.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd handlar om att hitta nivåer i priset där kursen kan komma att vända i riktning. Stöd är en nivå i kursen som hindrar den från att falla och motstånd är istället en nivå där kursen hindras från att stiga.

Man tar fram dessa genom att dra parallella linjer vid den senaste toppen och botten i en pågående trend. Du får då fram både stöd och motstånd.

Så kan du använda dig utav stöd och motstånd

Ett stöd innebär som sagt att kursen hindras från att sjunka. Det här brukar rimligtvis bero på att det finns ett överskott av köpare. Nivån där stödet finns kan till exempel vara där det finns en låg värdering eller att man har sett ett tidigare stöd vid den nivån.

Vid ett motstånd så vänder du helt enkelt på det hela. Det finns ett överskott av säljare och det kan också handla om att man i allmänhet anser att aktien blir för dyr vid den här nivån. Då blir det ett motstånd som gör det svårt för aktien att stiga.

Glidande medelvärde

Vill du hitta köp- och säljsignaler så är glidande medelvärde en indikator som du kan använda. Många indikatorer kan hjälpa dig att exempelvis identifiera om en trend är stigande eller fallande, vilket kan vara viktigt för att gå in vid rätt tillfälle.

Glidande medelvärde är ett väldigt vanligt analysverktyg och som samtidigt är en av de enklare alternativen att använda. Det är därför också vanligt att småsparare och hobbyinvesterare använder det för att göra bättre investerare.

Så kan du använda dig utav glidande medelvärde

Glidande medelvärde kan utföras på olika sätt, en del är mer komplicerade än andra. Det allra vanligaste är Simple Moving Average, en förenklad form av glidande medelvärde där du skapar tre glidande medelvärden. Dessa är baserade på tre olika perioder. Du kan hos aktieplattformar ofta göra det direkt i deras grafer och skapa dina egna linjer baserat på det intervall du anger.

Ett exempel är att du först tar ett långsiktigt intervall, 200 dagar är ett bra exempel. Du skapar sedan ett medellångt intervall, exempelvis 50 eller 75 dagar. Sedan ett kortsiktigt på 20-30 dagar.

När en aktiekurs sedan passerar sitt glidande medelvärde kan det då tyda på en köp- eller säljsignal. När kursen passerar medelvärdet underifrån så kan det vara en köpsignal. När kursen istället passerar ovanifrån så anger det en säljsignal.

Att använda flera intervaller kan ge dig mer information på vilka perioder du bör sitta med aktien, och när du inte bör göra det. En aktie kan vara otroligt bra under exempelvis en kort period, exempelvis en månad. Långsiktigt på ett år kan det istället leda till förluster. Det glidande medelvärdet kan hjälpa dig med detta.

Vilken programvara är bäst för att göra en teknisk analys på?

Det finns många sätt att göra en teknisk analys och beroende på vilka indikatorer du vill använda så finns det olika program som kan hjälpa dig. En del har mer avancerade funktioner och ger dig tillgång till mer data, andra är enklare och kan vara bättre för den som bara ska göra en enkel analys, exempelvis med glidande medelvärde.

En del alternativ är helt gratis och är därför fritt fram att prova på. Det här är såklart bättre för nybörjare och den som fortfarande provar sig fram. Då är det sällan värt att lägga ned några pengar på sina tekniska analyser, det kan du göra längre fram när du har mer erfarenhet.

Vi ska ta och titta på tre väldigt vanliga alternativ som många svenska investerare använder sig av. Dessa är Tradingview, Avanza och Börsdata. Alla tre är bra val, men kan vara bättre eller sämre beroende på dina krav. Det finns såklart många andra program också, en del av dessa kommer med otroligt avancerade funktioner som professionella traders använder sig av.

Tradingview

Det här är ett av marknadens ledande program och går att använda till allt inom tekniska analyser. En klar fördel med program som Tradingview är att det är helt webbläsarbaserat. Du måste alltså inte ladda ned något program för att köra det, utan du gör det direkt i din webbläsare.

En klar fördel med Tradingview är deras aktiva community. Med ett tillhörande forum för programmet så kan du alltid få hjälp, lära dig mer om programmet och mycket annat. Det går också att spara och dela analyser. Så du kan ta del av andras analyser eller dela med dig av dina egna.

Programmet funktionalitet är avancerad och har allt en trader kan tänkas behöva. Det kan i början kännas lite komplicerat men med guider och forumet så kan man alltid få hjälp med att komma igång, men många grundläggande funktioner är enkla att komma åt. Många funktioner gör användningsområdet också väldigt brett.

Avanza

Avanza är det ledande alternativet för många småsparare, framförallt investerare som redan handlar genom Avanza. Deras plattform erbjuder enklare analysverktyg som räcker gott och väl. Du kan bland annat räkna ut SMA och använda lite olika enklare indikatorer. Att kunna se trender, medelvärden och dylikt räcker gott och väl för de allra flesta privatpersoner.

Det finns också Infront som Avanza erbjuder, det här är ett mycket mer avancerat program som också kostar en hel del. Det är däremot inte många privatpersoner som skulle ha användning av detta.

Avanza egna verktyg är också bra för nybörjare. Du kan enkelt prova de olika verktygen och det här gör att du kan lära dig mer. Det blir då enklare att använda mer avancerade analysprogram i framtiden.

Börsdata

Börsdata fungerar för både fundamentala och tekniska analyser. Man hämtar sina funktioner för tekniska analyser direkt från Tradingview, men det krävs inte ett konto hos Tradingview för att komma åt funktionerna.

Då Börsdata också har bra verktyg för fundamental analys så kan det här vara ett bra alternativ i allmänhet. Du kan då också få en chans att prova på en del av funktionerna från Tradingview, vill du sedan ha mer än det Börsdata erbjuder så kan du helt enkelt börja använda Tradingview också.

Övrigt bra att veta om teknisk analys av aktier

Tekniska analyser kan verka väldigt komplicerade i början och det stämmer att det finns en hel del komplicerade indikatorer. För vanliga småsparare så kommer dessa troligtvis inte att bli aktuella att använda. Enklare teknisk analys är istället väldigt enkla att utföra och det är därför absolut värt att lära sig hur dessa fungerar.

Vi har nu gått igenom allt det grundläggande som du bör känna till för att komma igång med din första tekniska analys. Även om det känns svårt så kommer du snabbt att märka av hur enkelt det faktiskt är. När man väl har använt en metod ett par gånger så går det väldigt snabbt att utföra fler.

Du kan till exempel börja med något som glidande medelvärde. De allra flesta seriösa tradingplattformar erbjuder redan verktyg för detta direkt i sina egna grafer. Det blir då enkelt att prova på dessa och senare kan du då prova på mer avancerade metoder. Då du kan göra det direkt i en tradingplattform så måste du inte skapa ännu fler konton eller ladda ned några program, så det blir enkelt att komma igång.

Hur mycket du sedan vill förlita dig på tekniska analyser är upp till dig. En del väljer att förlita sig mer på fundamentala analyser medan andra föredrar att använda tekniska analyser. Detsamma gäller för vilka metoder du ska använda, beroende på syftet så kan det vara viktigare med glidande medelvärden, trender eller kanske något helt annat.

Disclaimer:CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77-78%% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Aktieskolan.se har ett partnerskap tillsammans med IG.com och eToro.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.