Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

37 gyllene investeringsregler för din aktieportfölj i december 2022

Investeringsregler

Investeringsregler

Söker du inspiration för att sätta upp dina investeringsregler? Bra, då har du hittat rätt!

I den här artikeln får du 37 gyllene investeringsregler som kommer att förbättra din aktie- och fondportfölj. Läs mer här nedanför…

Artikelns innehållsförteckning

VAD ÄR INVESTERINGSREGLER?

Investeringsregler förbättrar dina investeringar

Genom att kontinuerligt köpa aktier så kan du få dina pengar att växa relativt snabbt och göra att din aktieportfölj och din förmögenhet på sikt växer sig väldigt stor. Det rekommenderas att du använder dig av investeringsregler för att lyckas på bästa sätt.

För att konsistent klara av att skapa en hög avkastning utan att ta onödigt höga risker så är det dock viktigt att man har investeringsregler att utgå ifrån. Reglerna ska finnas till för att bland annat se till att man undviker att låta psykologi och känslor ta över när man tar investeringsbeslut. 

Investeringsreglerna ska alltså hjälpa dig som investerare att hela tiden ta så rationella beslut som möjligt när det kommer till ditt aktiesparande.

Vad är investeringsregler?

Investeringsregler är en typ av regler som man själv bör sätta upp för sitt sparande. Dessa typer av regler bör täcka hur man ska agera i en rad olika situationer. 

Investeringsreglerna bör alltså förutom att ge riktlinjer för vilka aktier och tillgångar man ska investera i även ge indikationer på bland annat hur man ska agera när det till exempel är oroligt på börsen eller när en aktie stigit eller sjunkit väldigt mycket i pris.

Investeringsregler från Aktieskolan

FRÅGOR & SVAR

Varför bör man ha investeringsregler?

Investeringsregler hjälper dig med flera saker i ditt sparande. Investeringar kan som sagt generera stora summor pengar i form av avkastning som på lång sikt ackumuleras snabbare och snabbare med hjälp av ränta på ränta effekten

För att maximera möjligheten att över tid få en bra avkastning så är det dock viktigt att man har en stor dos tålamod och kontinuitet i sitt sparande och investerande. 

Du bör även kunna ha is i magen under de perioder då till exempel ekonomiska och politiska yttre faktorer gör att aktiemarknaden är volatil och du kanske ser större nedgångar på värdena i din portfölj.

Dina uppsatta regler underlättar den psykologiska delen

Psykologi är ju en stor faktor när det kommer till aktiesparande. Vi är rädda att förlora pengar och vill gärna begränsa våra risker. Det gör att många väljer att sälja aktier när de gått ned i värde i rädsla för att de ska sjunka ännu mer. 

Historiskt har dock detta visat sig vara mindre framgångsrikt. Börsen är alltid mer eller mindre volatil och har historiskt alltid återhämtat sig från sina nedgångar. De som säljer när börsen går ned riskerar alltså att behöva köpa tillbaka sina aktier till ett dyrare pris än de sålde för. 

Att ha en timing för upp- och nedgångar på aktiemarknaden, och att som ordspråket brukar säga kunna ”sälja dyrt och köpa billigt” är i realiteten väldigt svårt.

Det viktigaste är att hålla sig till sina uppsatta regler

Istället bör man förhålla sig till investeringsregler som man sätter upp på förhand. Dessa regler ska ge dig riktlinjer om hur du ska förhålla dig till ditt sparande under olika situationer, och bland annat kunna hindra dig från att ta dåliga och mindre genomtänkta beslut när utvecklingen på portföljinnehaven lyser rött.

Aktiespararnas gyllene regler

Aktiespararna är en intresseorganisation som hjälper småsparare att bli bättre på aktier, fonder och investeringar. Vi på Aktieskolan tycker att Aktiespararnas gyllene regler är en mycket bra grund för både nybörjare och rutinerade investerare. Här nedanför listar vi de sju gyllene investeringsreglerna.

 1. Sätt ett mål och våga vara långsiktig
 2. Investera regelbundet
 3. Kontrollera riskerna
 4. Var försiktig med belåning
 5. Håll dig välinformerad
 6. Gör din egen analys
 7. Sätt upp regler för när du får omplacera
Rekommenderad artikel/guide:

1. Sätt ett mål och våga vara långsiktig

Långsiktighet är en av de viktigaste sakerna när det kommer till sparande i aktier. Börsen går upp och ned hela tiden och det är viktigt att vara medveten om att nedgångar kommer att ske på vägen mot ens mål. 

Det är också viktigt att man har ett tydligt mål med sitt sparande; ett mål som kan hjälpa en att hålla motivationen för sparandet uppe när det går tungt och målet känns avlägset. 

Men det är även viktigt att målet är realistiskt och anpassat efter de förutsättningar som man har så att man inte tappar motivationen på grund av att målet känns ouppnåeligt.

2. Investera regelbundet

Regelbundenhet är viktigt när det kommer till aktiesparande över tid. Månadssparande är något som rekommenderas av de flesta, och det är också en av de största faktorerna bakom att kunna nå sitt sparmål. 

Gör man sparandet till en rutin och väljer att göra kontinuerliga överföringar, förslagsvis en autogiroöverföring till sitt aktiekonto direkt när lönen kommer, så ökar chansen att man lyckas göra sparandet till en långsiktig och kontinuerlig vana – och inte till något som sker sporadiskt bara då och då. 

Månadssparande har också fördelen att du blir mindre påverkad av börsens svängningar i och med att du kommer få möjlighet att köpa aktier både då börsen gått upp och när den gått ner.

3. Kontrollera riskerna

En av de största utmaningarna när det kommer till att investera i aktier är att kunna kontrollera riskerna. 

En väldiversifierad portfölj med aktier i en rad olika företag är en bra grund för att inte tappa allt för mycket av värdet på portföljen om man råkar gå på en mina i något av företagen man köpt aktier i. 

Men när man köper en aktie är det också viktigt att man gör en ordentlig utvärdering av de specifika risker som just det företaget står inför.

Du kan även sprida risken genom att investera i tillgångar utanför börsen. Ett sådant exempel kan vara att investera i P2P-lån.

4. Var försiktig med belåning

Att låna pengar för att köpa aktier kan kännas lockande. I dagsläget har vi väldigt låga räntor, och så länge man kan investera pengarna och få en högre avkastning än räntan man betalar på lånet så borde det vara logiskt att låna så mycket man kan för att få en hävstång på sitt kapital. 

Men man bör ändå vara väldigt försiktig med belåning. Aktier ger inte alltid positiv avkastning, och är man belånad tar ens egna kapital fort stryk i nedgångar.

5. Håll dig välinformerad

Som aktieägare så är det viktigt att man håller sig välinformerad om företaget och dess utveckling. Man bör läsa års- och kvartalsrapporter samt hålla sig uppdaterad om pressmeddelanden och annan typ av kommunikation som företaget sänder ut till sina ägare. 

Genom att hålla sig välinformerad kan man få en tydligare bild av företaget och du kan lättare ta gynnsamma beslut när det kommer till om du ska köpa eller sälja en viss aktie.

6. Gör din egen analys

Det är lätt att lyssna på råd och tips från andra, men för att lyckas med aktier i längden så är det viktigt att man gör sin egen analys och att man förstår exakt vad det är man investerar i. 

Man bör dels bilda sig en uppfattning om vad företaget gör och hur pass konkurrenskraftig deras affärsmodell är, och hur framtidsutsikterna för branschen företaget verkar inom ser ut. Men utöver det bör man självklart också kolla upp att företaget har goda finanser – att vinstmarginalerna är hälsosamma, att tillväxten ser bra ut, att de inte är för högt belånade och så vidare. 

Självklart bör man även bedöma huruvida företagets nuvarande marknadsvärde är rimligt i förhållande till företagets nuvarande finansiella ställning och framtida tillväxtpotential.

7. Sätt upp regler för när du får omplacera

Varje bolag du äger aktier i kommer troligtvis ha både upp- och nedgångar. Vissa bolag kommer sannolikt stiga väldigt mycket medans du även troligtvis kommer ligga minus på aktierna i vissa bolag. 

Det gör att ett specifikt bolags andel av din portfölj kommer att minska eller öka med tiden beroende på hur bolagets aktie utvecklas. Det kan därför vara smart att sätta upp regler för när du ska sälja av eller köpa mer av en aktie ifall du vill att aktien ska ha en ungefärlig storlek i förhållande till värdet på hela din portfölj. 

Till exempel kanske du bestämmer dig för att sälja av en del av innehavet i en viss aktie om aktien stigit med exempelvis 30 % eller mer, och omplacerar pengar från försäljningen i de andra innehaven i portföljen – för att få en jämnare spridning av ditt kapital mellan alla dina aktier.

Ska du köpa och sälja dagligen så rekommenderar vi vår guide för daytrading.

Källa: Aktiespararna.se

Använd Aktiespararnas gyllene regler som inspiration istället för regler

Aktiespararnas regler ska dock främst ses som inspiration snarare än något som måste följas helt till punkt och pricka. Deras regler kan ses som råd och sunda grundstenar till ditt aktiesparande. Deras regler täcker trots allt de viktigaste aspekterna för att hålla nere din risk och öka chanserna till att du på sikt får bra avkastning.

Anpassa investeringsreglerna så de passar dig, din situation och din risknivå

Det är dock viktigt att inte ta andras regler rakt av och utgå från att de kommer att passa även dig. Du måste utgå från dig själv och forma egna investeringsregler som passar din ekonomiska situation och som även är anpassade efter dina mål och din ambition med sparandet. 

PODCAST

Investeringsregler i podcast

I detta podcastavsnitt från PrataPengar så går Nicklas Andersson och Philip Scholtzé igenom olika investeringsregler och diskuterar även hur Warren Buffett förhåller sig till regler.

TIPS & TRIX

21 bra tips på investeringsregler för din aktieportfölj

Här nedanför har vi listat en inspirationslista på 21st olika investeringsregler som du kan använda för att utveckla ditt sparande. 

Vill du komma igång med aktier och fonder direkt så rekommenderar vi att du besöker vår jämförelse av nätmäklare och aktiemäklare.

Tips på investeringsregler:

 1. Hur många bolag ska portföljen innehålla?
 2. Varför sparar/investerar du?
 3. Hur lång investeringshorisont har du?
 4. Måste bolagen tjäna pengar?
 5. Måste dina aktier ge utdelning?
 6. Hur ofta får du omplacera?
 7. Hur mycket av din lön ska du månadsspara in i fond- & aktieportföljen?
 8. Får du investera i utländska bolag?
 9. Får du köpa andra värdepapper än aktier?
 10. Ska du köpa aktier löpande varje månad eller försöka tima marknaden?
 11. Får du låna pengar för att köpa aktier?
 12. Hur stort får varje enskilt innehav vara i portföljen?
 13. Hur litet får varje enskilt innehav vara i portföljen?
 14. Hur stor del av portföljen ska vara exponerad mot svenska respektive utländska aktier?
 15. Får du försöka fånga ”fallande knivar”?
 16. Hur ska du gå tillväga för att bygga upp en position i ett bolag?
 17. Får du endast köpa aktier i bolag du har tänkt ”äga för alltid”?
 18. Bli inte stressad
 19. Får du investera på alla börslistor?
 20. Får du t.ex. endast investera i bolag som har hög andel återkommande intäkter?
 21. Ska alla utdelningar återinvesteras

1. Hur många bolag ska portföljen innehålla?

Det kan vara bra att tänka igenom hur många bolag man vill att ens portfölj ska bestå av. Ur ett riskperspektiv så är det ju många som förespråkar att man ska investera i många olika aktier för att sprida riskerna och undvika att hela portföljen påverkas i någon större utsträckning om ett av bolagen skulle gå dåligt. 

Däremot bör man ändå begränsa antalet bolag man investerar i så att man känner att man hinner vara tillräckligt insatt i de företag man investerar i. Investerar man i ett litet antal bolag har man ju också möjlighet att sålla bort fler bolag och verkligen bara investera i de bolag man tror kommer generera allra bäst avkastning över tid. Cirka 10-15st brukar rekommenderas.

2. Varför sparar/investerar du?

Sparande kan vara svårt. I mångt och mycket så sparar man ju och investerar med förhoppning om god avkastning för att man i framtiden vill kunna spendera mera. Samtidigt kan det ju då vara väldigt svårt att motivera sig till att avstå från konsumtionen idag. 

Därför är det viktigt att man har tydliga mål med sitt sparande, och vet vad man vill uppnå. Kanske vill man spara ihop till en kontantinsats till att köpa en bostad, kunna ha råd att renovera sommarstugan, köpa en dyrare bil, eller kanske till och med för att gå i tidig pension. 

Oavsett så är det viktigt att man har en tydlig bild över varför man sparar och investerar, så att man har något att tänka på när motivationen tryter, och man känner för att ta ut pengar från kontot för att bränna dem på prylar och nöjen istället för att spara för framtiden.

3. Hur lång investeringshorisont har du?

Man brukar säga att risk och avkastning går hand i hand. Högre risk ska generellt ge högre avkastning. Därför genererar till exempel aktier en högre avkastning än obligationer eller ett vanligt sparkonto. 

Detta gäller dock över tid, och på kort sikt så svänger aktier betydligt mer upp och ner, vilket betyder att aktier kan ge en dålig eller till och med negativ avkastning om man behöver pengarna inom närtid. 

För en ren aktieportfölj bör man ha en investeringhorisont på kanske 10 år eller mer. Är investeringshorisonten kortare än så bör man överväga att investera en andel av portföljen i mindre riskfyllda tillgångar. 

4. Måste bolagen tjäna pengar?

Detta är också ett viktigt ställningstagande man måste göra. Många yngre tillväxtföretag expanderar snabbt och har därmed inte kommit till den punkt att de är lönsamma ännu. 

Det kan trots det visa sig framgångsrikt att investera i några av dessa företag, men man bör i så fall göra en noggrann uppskattning över huruvida man tror att företaget kommer lyckas bli lönsamt i framtiden, och hur långt fram lönsamhet i så fall kan tänkas ligga.

5. Måste dina aktier ge utdelning?

Alla företag lämnar ju inte utdelning. Även om de är lönsamma kan de välja att investera vinsten i sin fortsatta tillväxt. Om företaget lyckas investera vinsterna till god avkastning så är det oftast bara positivt att de väljer att investera snarare än att lämna utdelning. Så om utdelning är ett krav för dig eller inte beror mycket på dina egna preferenser. Vill du investera i bolag som ger en hög och stabil aktieutdelning? Då rekommenderar vi vår guide för utdelningsaktier.

6. Hur ofta får du omplacera?

Omplaceringar är något som kan vara positivt för din portfölj. Kanske har något av dina innehav haft en väldigt god utveckling. Då kan det vara en bra idé att sälja av en del av det innehavet och fördela pengarna från försäljningen i dina andra innehav, för att bibehålla en god diversifiering i portföljen. 

Eller kanske har du hittat ett nytt bolag du vill ta in i portföljen och väljer att sälja av något av dina nuvarande innehav som du tror mindre på för att finansiera inköpen av det nya bolaget. Oavsett anledning till omplaceringarna är det dock viktigt att ha regler som begränsar dig från att omplacera allt för ofta. 

Frekventa omplaceringar kan störa kontinuiteten i ditt investerande, och dessutom bidra till höga transaktionskostnader. 

7. Hur mycket av din lön ska du månadsspara in i fond- & aktieportföljen?

Detta måste utgå från dina egna förutsättningar. Enklast är att göra upp en budget där du listar dina fasta kostnader samt hur mycket du beräknar behöva till de rörliga kostnaderna. Sedan ser du hur mycket utrymme du har kvar för ditt månadssparande. 

Budgeten kan också funka som en bra utgångspunkt för att få bättre koll på din ekonomi och ge dig inspiration och insikt i hur du eventuellt skulle kunna minska dina kostnader för att frigöra mer pengar till både sparande och övrig konsumtion.

8. Får du investera i utländska bolag?

Utländska bolag kan vara en spännande krydda i portföljen. Investerar man i utländska bolag har man ju ett större utbud att välja på, vilket ökar chansen för att hitta de riktiga guldkornen. 

Samtidigt är det svårare att ha full inblick i utländska bolag, och man utsätts även för valutarisken – vilket gör att det blir fler risker att ta i beaktning vid en potentiell investering.

9. Får du köpa andra värdepapper än aktier?

Det finns en rad olika typer av värdepapper utöver aktier som kan vara intressanta att ta in i portföljen. Det kan vara allt ifrån lågrisktillgångar så som obligationer i större företag, till värdepapper så som till exempel futures och warranter som är hävstångsprodukter vilket i regel innebär betydligt mer risk än en aktie. 

Det man bör fundera på är hur komplexiteten och risken i sitt sparande skulle förändras om man tillåter sig att köpa andra värdepapper än aktier.

10. Ska du köpa aktier löpande varje månad eller försöka tima marknaden?

Att tajma marknaden kan skapa otroligt god avkastning. Lyckas man med att köpa billigt och sälja dyrt kan man skapa ganska stora förmögenheter. Detta kan dock vara väldigt svårt, och för de flesta är ett löpande månadssparande det som ger bäst resultat över tid. 

11. Får du låna pengar för att köpa aktier?

Belåning är alltid intressant när det kommer till aktier. Hävstången man uppnår genom att låna för att köpa aktier gör att avkastningen på ens eget kapital förstärks när aktierna går upp i värde. 

Däremot sker samma sak vid nedgång – om aktierna går ned i värde så förstärks den negativa avkastningen på ditt egna kapital om du använder belåning.

12. Hur stort får varje enskilt innehav vara i portföljen?

För att undvika att portföljen blir allt för koncentrerat kring ett eller några enskilda innehav är det viktigt att man sätter en gräns för hur stort varje enskilt innehav får bli. 

Om aktiekurserna sedan går upp på vissa aktier så att de hamnar över gränsen kan man sälja av lite av dessa aktier och omplacera pengarna så att bolagen igen hamnar inom gränsen du satt upp.

13. Hur litet får varje enskilt innehav vara i portföljen?

Även hur litet ett enskilt innehav får bli bör beaktas. Detta är dock kanske inte lika viktigt som att se till att vissa innehav inte blir för stora, men det kan ändå vara bra att se till att varje innehav har en viss minsta storlek för att man ska vara tillräckligt motiverad att hålla koll på innehavet.

14. Hur stor del av portföljen ska vara exponerad mot svenska respektive utländska aktier?

Har du valt att investera i både svenska och utländska aktier så är det viktigt att ha någon form av riktlinje för fördelningen av aktierna mellan svenska och utländska. 

Det kan till exempel vara smart att bestämma att en viss minsta nivå på andelen av portföljen som ska vara placerad i svenska aktier för att inte påverkas allt för negativt ifall svenska kronan stärks (och värdet på dina utländska innehav därmed minskar).

15. Får du försöka fånga "fallande knivar"? (Rekommenderas ej)

Man brukar ofta prata om att man inte ska fånga fallande knivar. Det handlar i grund och botten om att man ska undvika att köpa aktier som sjunker i pris. 

Meningen med talesättet är att företag som hamnat i en nedåtgående trend ofta fortsätter den trenden, och att man bör tänka mer än en gång innan man köper aktier i ett bolag i tro om att man får det till ett ”rea-pris”.

16. Hur ska du gå tillväga för att bygga upp en position i ett bolag?

Strategin för att bygga upp ett innehav i ett bolag ser olika ut för olika personer. När man väl hittat ett nytt bolag som man vill köpa aktier i så väljer vissa att sälja av något av sina befintliga innehav för att kunna gå in med en större summa direkt i det nya bolaget. Vissa väljer istället att starta smått och investera kontinuerligt i det nya bolaget via sitt månadssparande tills man har byggt upp en storlek på det nya innehavet som man tycker är rimlig.

17. Får du endast köpa aktier i bolag du har tänkt "äga för alltid"?

Det kommer alltid finnas bolag som man tror på långsiktigt och som man gärna äger under en längre tid med inställningen att aldrig sälja dem. 

Dock är det viktigt att man tänker över ifall man är beredd att köpa aktier med ett mer kortsiktigt och opportunistiskt perspektiv – till exempel om man kan tänka sig att köpa aktier i ett bolag vars aktiekurs man anser fallit alldeles för mycket även om man inte tror på bolaget i det långa loppet. 

Eller om man kan tänka sig att teckna sig för aktier i en börsintroduktion enbart i hopp om att kunna sälja med vinst direkt efter noteringen.

18. Bli inte stressad - hur lång tid måste det gå innan du får köpa/sälja en aktie?

Långsiktighet lönar sig ofta när det kommer till aktier och investeringar, men beroende på sin egen investeringshorisont och mål när det kommer till sparandet så bör man fundera över hur länge det kan vara rimligt att äga en aktie. 

Går man in och köper aktier i ett bolag så tyder det ju på att man har en tro på bolaget, man måste därför kunna ha tålamod att stå emot att sälja efter eventuella kursnedgångar som i efterhand i många fall bara visar sig vara tillfälliga för att förr eller senare följas av fortsatt kursuppgång.

19. Får du investera på alla börslistor?

Bara i Sverige finns det en rad olika börslistor som består av allt från de största svenska företagen till mindre tillväxtbolag. Man kan därför fundera över vilka typer av företag man ska investera i, och om man till exempel vill investera bara i större etablerade företag, eller om man tillåter sig att investera i alla typer av bolag.

20. Får du t.ex. endast investera i bolag som har hög andel återkommande intäkter (abonnemang m.m.)?

Företagens affärsmodell är alltid en viktig faktor att ta med i investeringsbesluten. 

Exempelvis mjukvarubolag eller andra tjänsteföretag som säljer sina tjänster som prenumeration och därmed har mycket återkommande intäkter har ju en viss ökad stabilitet och förutsägbarhet som många gillar. 

Det kan därför vara värt att fundera på om man vill ha någon liknande typ av riktlinje när det kommer till hur företagen man investerar i ska tjäna sina pengar.

21. Ska alla utdelningar återinvesteras?

För att dra som störst nytta av ränta på ränta effekten över tid så bör alla investerare verkligen överväga att återinvestera alla utdelningar. 

Ränta på ränta effekten kommer över långa tidsperioder vara en av de största bidragande faktorerna till att ens kapital växer sig stort – och utan att återinvestera utdelningarna så missar man en väldigt stor del av ränta på ränta effekten.

Warren Buffett investeringsregler

VAD SÄGER EN AV VÄRLDENS BÄSTA INVESTERARE?

Warren Buffett investeringsregler

En av världens bästa investerare genom tiderna, Warren Buffett, har många kända citat. Flera av dem kan användas som inspiration till investeringsregler. Här nedanför har vi listat 9 stycken investeringsregler från Warren Buffett:

 1. Fokusera på bolaget du äger, inte på marknaden
 2. Hitta bolag med oändlig efterfrågan på sina produkter och tjänster
 3. Investera bara i bolag och branscher du förstår dig på
 4. Köp aktier med strategin att vara långsiktig delägare
 5. Var misstänksam mot bolag som skyltar med framtida förväntade intäkter
 6. Investera i bolag med stabil och trovärdig ledning
 7. Var försiktig när andra är giriga och var girig när andra är rädda
 8. Bra investeringar handlar om att hitta en effektiv motor – inte den största
 9. Skriv ner varför du vill köpa aktier i ett specifikt bolag

1. Fokusera på bolaget du äger, inte på marknaden

Warren Buffett anser att fokuset vid investeringar måste ligga på bolaget i sig. Bra företag, med bra produkter och tjänster kommer alltid att kunna leverera bra finansiella resultat och hög avkastning för sina ägare. 

Bra kvalitetsbolag kommer kunna prestera långt mycket bättre än marknaden i helhet, och därför kommer alltid bolaget vara viktigare än marknaden.

2. Hitta bolag med oändlig efterfrågan på sina produkter och tjänster

​Ju större marknad ett företag verkar inom, desto större möjlighet har ett företag att växa genom att ta en större och större marknadsandel. I grund och botten så behöver företagen en stark efterfrågan för att kunna möjliggöra långsiktig tillväxt och ökande vinster.

3. Investera bara i bolag och branscher du förstår dig på

Man ska bara investera i sådant man förstår. Man måste kunna fullständigt förstå både företagets verksamhet och hur de tjänar pengar. Utan den kunskapen är det väldigt svårt att avgöra om bolagets aktier är en bra investering.

4. Köp aktier med strategin att vara långsiktig delägare

Warren Buffett är en av de största förespråkarna för långsiktighet i investeringar. Han menar att man inte ska köpa ett bolag om man inte är övertygad om deras potential på lång sikt. 

Samtidigt betonar han också att det kan ta lång tid för ett bra kvalitetsbolag att få kvaliteten att avspeglas i aktiepriset – vilket är ytterligare en anledning till att man bör vara långsiktig som ägare.

5. Var misstänksam mot bolag som skyltar med framtida förväntade intäkter

Framtiden är alltid en osäkerhet. Ingen kan sia eller förutspå vad som kommer hända i framtiden. Detta gäller även när det kommer till företags finansiell utveckling. 

Det är därför ofta bättre att titta på företags historiska utveckling och utifrån det försöka bilda sig en egen uppfattning om vad man tror om den framtida utvecklingen.

6. Investera i bolag med stabil och trovärdig ledning

Ledningen i ett företag är väldigt viktig. Ett företag må ha en bra produkt, tjänst och affärsmodell, men i slutändan så är det ledningen som ska se till att skapa aktieägarvärde genom att ta de rätta besluten för att företaget ska lyckas få maximal utväxling på sina styrkor. 

Ledningen måste också kunna kommunicera sina beslut och skapa trovärdighet – dels hos oss investerare, men kanske framför allt hos deras personal som ska jobba med att driva igenom de beslut som ledningen tar.

7. Var försiktig när andra är giriga och var girig när andra är rädda

Warren Buffett menar att psykologin på börsen förstärker aktiekursernas rörelser mer än befogat. Alltså att aktier tenderar att bli för billiga under oroliga tider, och för dyra under tider då allt går bra. 

Därav menar han att man bör passa på att köpa när aktiemarknaden går som sämst, för att sedan sälja när det går som bäst.

8. Bra investeringar handlar om att hitta en effektiv motor - inte den största

Det är sällan de största företagen som går allra bäst och skapar mest aktieägarvärde. Nyckeln till en hög avkastning är att hitta företag som kan investera vinsterna och hålla en hög tillväxttakt år efter år och därmed ge dig så stor ränta på ränta effekt som möjligt.

9. Skriv ner varför du vill köpa aktier i ett specifikt bolag

Det kan vara en bra idé att lista varför man vill köpa aktier i ett visst bolag. Genom att få ner sina tankar på papper så är det lättare att reflektera och försöka avgöra om ens motiv för att vilja investera i ett visst företag är tillräckligt starka.

Källa: Företagande.se och Slideshare.net

Viktigast av allt är att du skapar regler som passar dig

Att tänka igenom hur man vill investera och att sätta sina egna investeringsregler är ett jättebra steg mot ett lyckat aktiesparande. Men det viktiga är att man på sikt håller sig till de regler man satt upp. 

Investeringsreglerna ska ju väljas utifrån vad du tror kommer hjälpa dig till att uppnå den bästa avkastningen. Därför bör man ha disciplin att inte avvika från de regler man satt upp för sig själv.

FRÅGOR & SVAR

Sänk risken på börsen genom investeringsregler

Investeringsregler handlar till mångt och mycket att sätta upp ramar, eller ”spelregler”, för hur man får investera. 

Många av investeringsreglerna syftar till att sätta gränser för att minska risken att du ägnar dig åt allt för riskfyllda investeringsbeteenden. 

Investeringsreglerna funkar alltså som en hörnsten i ditt arbete för att minska risken i ditt aktiesparande.

Vill du sänka risken ytterligare så rekommenderar vi att du månadssparar i en fondrobot. Här kan du hitta bästa fondroboten för dig i vår jämförelse.

Fördelar med investeringsregler

Det är ofta lätt att sköta sina investeringar när börsen går bra och aktiekurserna stadigt tickar uppåt. 

När det går sämre på börsen, eller under perioder då man allmänt har mindre tålamod och energi att lägga på sina investeringar så är det viktigt att ha investeringsreglerna att falla tillbaka på och att kunna få vägledning av dem för hur man bör agera. 

Investeringsreglerna funkar helt enkelt som riktlinjer som ska se till att man hela tiden håller sig på så rak kurs mot målet som möjligt.

Nackdelar med investeringsregler

Även om det finns många fördelar med att ha investeringsregler så bör man se till att man inte blir för styrd av reglerna. 

Investeringsreglerna bör ge riktlinjer, men det finns en risk att man får för lite utrymme att vara flexibel i sitt investerande. Man bör därför undvika att utforma allt för strikta investeringsregler.