Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

FRÅGOR & SVAR

Vad är ränta på ränta - effekten?

Ränta på ränta effekten betyder att man som sparare över tid kan få en ökad avkastning på grund av att man i takt med att ränteintäkterna ackumuleras får ränta på en större och större summa.

Effekten av ränta på ränta blir över tid att kapitalet växer exponentiellt. Lyckas man få 10% ränta på sina pengar så kommer ränteintäkterna att växa med 10% per år. År efter år. På lång sikt ger denna effekt stora utslag på tillväxten av pengarna. 

Du kan läsa mer om hur du kan uppnå ränta på ränta effekten genom att investera pengar här.

Vad är ränta?

Ränta är enkelt förklarat ett begrepp som beskriver kostnaden för att låna pengar. När du tar ett lån för att köpa exempelvis en bostad, bil, eller finansiera en renovering så betalar du ränta till banken som fungerar som deras kompensation för att de lånar ut pengarna till dig. 

På samma sätt så kan du få betalt ifall du lånar ut pengar till exempelvis banken genom att göra en insättning på ett sparkonto.

Du kan få ränta genom att köpa obligationer

Du kan även få ränta genom att köpa obligationer som säljs av ett företag. En obligation är en typ av lån som företaget tar av investerare – vilket kan vara både privatpersoner såväl som andra företag som har pengar över som de kan tänka sig att låna ut. 

Obligationen funkar så att du betalar ett visst pris för den initialt; Exempelvis 1000 kr. Du får sedan en årlig ränta på detta belopp. Om räntan är 5% får du alltså 50 kr om året i ränta. När lånet/obligationen löpt ut så betalar företaget sedan tillbaka de 1000 kronorna som du initialt betalade för obligationen.

Ju högre risk desto högre ränta (avkastning)

Generellt så gäller regeln att ju högre risk du tar när du lånar ut, desto högre ränta kan du få. Ett sparkonto ger exempelvis i vanliga fall ganska låg ränta. Dock är risken att du skulle förlora pengarna som sätts in på ett sparkonto extremt liten. 

Obligationer ger istället en högre ränta, men innebär en högre risk. Skulle företaget du köper obligationer i – och därmed lånar ut pengar till – börja gå dåligt finansiellt så finns risken att de får svårigheter att betala tillbaka pengarna de lånat via sina obligationer.

RÄKNEEXEMPEL

Så fungerar ränta på ränta - effekten

Ränta på ränta är ett begrepp som förklarar det faktum att ett sparande kan växa exponentiellt med tiden, på grund av det faktum att räntan i kronor ökar för varje år. Detta beror på att om du sparar exempelvis 1000 kr och får 10% ränta på ditt sparande så kommer du efter ett år att ha 1100 kr. År 2 så kommer du alltså få ränta på 1100 kr istället för 1000 kr. Det betyder alltså att förutom att du får ränta på dina initiala 1000 kr så får du även ränta på de 100 kronorna du fick i ränta första året – det vill säga du får ränta på räntan.

Ränta på ränta-formel-räkneexempel

Kraftigare effekt för den långsiktiga investeraren/spararen

Effekten av ränta på ränta syns tydligast över lång tid. Tänk dig samma exempel med 1000 kr och en årlig ränta på 10%. På två år hade dina 1000 kr växt till 1210kr. Utan ränta på ränta effekten hade du förväntat dig en årlig ränta på 100 kr och att ha en summa av 1200 kr efter två år. 

På grund av att du under det andra året även fick ränta på din ränta från första året så blev summan istället 1210 kr – alltså enbart 10 kr mer. Denna summa känns kanske väldigt liten, men tittar man på ett längre perspektiv så blir effekten av ränta på ränta desto mer märkbar.

På till exempel 15 år så skulle dina 1000 kr bara ha växt till 2500 kr utan ränta på ränta effekten (dina initiala 1000 kr plus 15 stycken ränteutbetalningar på 100 kr). Med ränta på ränta så skulle dock dina 1000 kr ha växt till hela 4177 kr. Ränta på ränta effekten har alltså resulterat i nästan 1700 kr mer jämfört med vad man skulle fått utan ränta på ränta.

Compound interest (Ränta på ränta) is the eight wonder of the world. He who understands it, earns it... he who doesn't pays it.

INVESTERA

Investera på börsen med ränta på ränta

Det finns flera olika möjligheter att få avkastning på sitt kapital och ränta på ränta än bara genom sparkonton eller genom att låna ut pengar till företag. Ett annat populärt alternativ för sparande är att investera i aktier. 

Att köpa aktier innebär att man köper en andel av ett företag, och man får därmed ta del av företagets vinster. Köpa aktier kan man göra antingen direkt i de företag man tror kommer generera bra resultat, alternativt genom att köpa aktiefonder. 

Aktiefonder innehåller en blandning av aktier i olika företag som väljs ut av en fondförvaltare som analyserar bolag och väljer att köpa aktier i de företag som fondförvaltaren tror kommer generera högst avkastning i förhållande till risken. Fonder kan alltså vara ett bra alternativ för den som är nybörjare på aktiehandel. Du kan även välja att investera genom en fondrobot eller sparrobot för att automatisera hela processen.

Ränta på ränta fungerar både på börsen och sparkonto

När det kommer till ränta på ränta effekten så fungerar den i princip likadant på aktier som på vanligt räntesparande. 

Skillnaden är att när man äger aktiefonder eller direktäger aktier så får man istället för ränta avkastning antingen i form av kurstillväxt – att aktierna man köper ökar i värde – eller genom att företaget ger utdelning – det vill säga betalar ut en del av vinsten till aktieägarna. 

Vissa bolag ger inte någon utdelning trots att de kan

Ofta väljer företag som ser goda möjligheter till tillväxt att inte ge någon utdelning, alternativt väldigt liten utdelning, för att istället behålla vinsten och investera de pengarna för att finansiera sin tillväxt. 

En stor del av din avkastning kommer i så fall att komma från att aktierna ökar i värde. I takt med att företaget växer så kommer företaget bli mer värdefullt och därmed ökar priset på dina aktier, det vill säga din andel i företaget. 

Fortsätter företaget sedan att växa år efter år så kommer du få ta del av ränta på ränta effekten i form av exponentiell tillväxt i värdet på dina aktier. Bolag som delar ut pengar år efter år kallas för utdelningsaktier.

Ju högre risk desto högre ränta (avkastning)

Generellt så gäller regeln att ju högre risk du tar när du lånar ut, desto högre ränta (avkastning) kan du få. Ett sparkonto ger exempelvis i vanliga fall ganska låg ränta. Dock är risken att du skulle förlora pengarna som sätts in på ett sparkonto extremt liten. Vi rekommenderar att du använder olika verktyg för att beräkna ränta så du vet hur mycket potentiell avkastning du kan få.

Obligationer ger istället en högre ränta, men innebär en högre risk. Skulle företaget du köper obligationer i – och därmed lånar ut pengar till – börja gå dåligt finansiellt så finns risken att de får svårigheter att betala tillbaka pengarna de lånat via sina obligationer.

Vi rekommenderar därför att du som nybörjare på börsen investerar i investmentbolag eller indexfonder.

RÄKNEEXEMPEL

Återinvestera utdelningen från utdelningsaktier

Företag väljer ofta att lämna utdelning till sina aktieägare. Vissa mindre och snabbväxande företag kan välja att inte lämna någon utdelning för att finansiera sin snabba tillväxt, men bland de större bolagen är det väldigt vanligt att ge utdelning till sina aktieägare. 

Eftersom utdelning ger dig en summa pengar utbetalt så kommer dessa inte automatiskt ge dig någon ränta på ränta på samma sätt som du får om företaget behåller vinsten och investerar för att skapa tillväxt. 

För att du ska få ränta på ränta på hela din avkastning, både kursuppgången och utdelningen, så krävs det att du återinvesterar utdelningen.

Det är viktigt att återinvestera utdelningen

Att återinvestera utdelningen innebär att du helt enkelt köper fler aktier för den summa pengar du får i utdelning. Så vinst som företaget sparar och investerar i tillväxt gör att du får avkastning i form av att dina aktier går upp i värde, samtidigt som utdelningen gör att du får avkastning i form av pengar som du kan återinvestera och använda till att köpa fler aktier. Därmed får du mer avkastning för varje år som går.

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är en benämning på aktier i företag som delar ut pengar till sina aktieägare. Det innebär att företaget varje år (alternativt varje halvår, kvartal eller månad) delar ut en andel av sin vinst.

Hur stor utdelning en aktie i ett företag har brukar mätas i form av aktiens direktavkastning. Direktavkastningen mäter hur pass stor utdelningen är i förhållande till aktiens pris, och räknas ut enligt följande formel:

Direktavkastning räkneexempel
Ränta på ränta effekten

KALKYLATOR

Ränta på ränta kalkylator

Det finns en rad olika hemsidor som erbjuder olika typer av spar- och ränta på ränta kalkylatorer där man kan räkna ut hur mycket ens kapital växer baserat på en rad olika faktorer. 

Ofta kan man i dessa ränta på ränta kalkylatorer få fylla i sådana saker som startbelopp, eventuellt kontinuerligt månadssparande, vilken årlig ränta/avkastning man förväntar sig, över hur lång tidshorisont man tänkt spara och så vidare. 

Vissa mer avancerade ränta på ränta kalkylatorer kan även ta hänsyn till en del övriga faktorer så som vinstskatt på sparandet samt om man planerar att öka summan man månadssparar med ett visst antal procent per år.

Teoretisk överblick på hur mycket pengarna kan växa

Dessa faktorer används sedan för att beräkna hur mycket pengar man kommer ha i slutet av den angivna tidsperioden givet de siffror man fyllt i. 

Ränta på ränta kalkylatorer kan vara en mycket bra inspirationskälla för att se vad olika nivåer på avkastning i procent och månadssparande ger för resultat på den ansamlade mängden kapital över tid. 

Kalkylatorerna ger också en tydlig bild av hur ränta på ränta effekten skapar stora värden över längre tidsperioder.

Såhär räknar du ut ränta på ränta effekten (räkneexempel)

Det går alldeles utmärkt att även räkna ut ränta på ränta effekten helt själv, utan att använda någon av de många ränta på ränta kalkylatorerna som finns.

För scenariot med en enskild insättning (på sparkonto eller köp av aktie m.m.) så finns en enkel formel för hur mycket pengar du beräknas ha i slutet av tidsperioden:

Med exempelvis ett startvärde på 10 000 kr, en avkastning på 8 % och en tidsperiod på 15 år så tar du alltså  vilket ger ett slutvärde av 31 721 kr efter de 15 åren.

För de fall du vill räkna på hur mycket pengar ett månadssparande skulle generera över tid så blir formeln något krångligare. Den skulle vid beräkning av ett månadssparande se ut så här:

Med ett exempelsparande på 1000 kr per månad och en avkastning på 8% per år så ger denna formel att ditt sparande växt till 325 825 kr efter 15 år.

Ränta på ränta formel och räkneexempel

Vill man vidare räkna på ett sparande som är en kombination av en klumpsumma i början samt ett månadssparande så är det bara att slå ihop de två formlerna ovan för att dels räkna ut hur mycket startsumman växt till, samt hur mycket som månadssparandet genererat.

Nyckeln till framgång med ränta på ränta är långsiktighet

Ränta på ränta effekten kan vara väldigt kraftfull. Vetenskapsmannen Albert Einstein ska till och med ha kallat ränta på ränta effekten för världens åttonde underverk. 

Ränta på ränta effekten blir dock som störst på väldigt långa tidsperioder, och på sparhorisonter på bara några enstaka år så hinner effekten av ränta på ränta inte växa sig så stor.

Därför är det viktigt att man som sparare har långsiktighet i åtanke när man sparar och investerar. Det är på de långa tidsperioderna som man kommer dra mest nytta av ränta på ränta effekten och uppnå som störst tillväxt på sitt sparade kapital.

SPARA PENGAR

Få bästa ränta på ränta effekten genom sparande

De flesta av oss sparar kontinuerligt och försöker att hela tiden lägga undan pengar, oavsett om det är till att skrapa ihop en buffert, spara till en semester eller få ihop till kontantinsatsen till drömbostaden.

För att snabbare nå sina mål med sparandet så bör man försöka utnyttja ränta på ränta effekten för att få sina pengar att växa så snabbt som möjligt. 

Med dagens läge med väldigt låga sparräntor, där de flesta banker erbjuder sparräntor på under 1% och vissa till och med 0%, ingen ränta alls, så är det viktigt att undersöka och utvärdera andra möjligheter till att få ränta på pengarna.

Bästa sparräntan

Det finns som tur är en rad olika aktörer som tillhandahåller intressanta alternativ för ditt sparande som kan generera betydligt högre avkastning än ett traditionellt sparkonto.

bästa sparräntan-lendify-bästa sparkontot
Lendify

Hos Lendify kan man investera i så kallade peer-to-peer lån. Det innebär att pengarna du investerar lånas ut till andra privatpersoner. På så sätt kapas mellanhanden, banken, och du kan därmed få mycket högre avkastning jämfört med om du sätter in pengarna på ett vanligt bankkonto.

Hos Lendify kan du välja att investera ett engångbelopp, göra månatliga insättningar eller både och. Pengarna du investerar delas sedan upp på ett stort antal lån vilket gör att man får en bra spridning av risken. Betalning av ränta och amortering på lånen görs månadsvis vilket gör att man som investerare får stabila kassaflöden. 

Lendify erbjuder även automatisk återinvestering i nya lån med de ränteintäkter och amorteringar man får, vilket gör det enklare att dra nytta av ränta på ränta effekten hos Lendify.

Avanza sparkonto
Avanza bank

Avanza bank är Sveriges ledande nätmäklare och sparbank online. De erbjuder sparkonton genom andra banker där du själv kan välja de villkor som passar dig bäst. Fördelen med att spara hos Avanza är att du kan enkelt kan välja om du vill spara dina pengar på ett sparkonto eller investera pengarna.

Brocc logotyp
BROCC

Brocc erbjuder precis som Lendify en tjänst där man kan investera i lån till privatpersoner. Även här får man räntebetalningar och amorteringar varje månad, och man kan välja ifall man vill få ut pengarna direkt eller om man vill att de ska återinvesteras automatiskt.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.