Alternativa investeringar

Aktieskolans guide för alternativa investeringar hjälper dig att investera i bland annat kryptovalutor, fastigheter, P2P-lån och onoterade bolag. Vi anser att majoriteten av ens investeringsportfölj bör finnas på börsen för gemene man, men det behöver inte vara fel att diversifiera med ett par investeringar utanför börsen.

Använd snabbnavigeringen här nedanför

P2P-lån

Bygg din egen bankverksamhet genom att låna ut pengar till andra och få ränta + amorteringar varje vecka.
populärt

Fastigheter

Nu för tiden kan du investera i fastigheter genom crowdlending och på börsen. Vad passar dig bäst?

Kryptovalutor

När du investerar i aktier utanför börsen så slipper du volatiliteten. Du får dessutom chansen att bli delägare i tillväxtbolag i ett tidigt stadie.

Onoterade bolag

När du investerar i aktier utanför börsen så slipper du volatiliteten. Du får dessutom chansen att bli delägare i tillväxtbolag i ett tidigt stadie.

Valutahandel

Vill du lära dig mer om FX trading och valutahandel? Investeringsslaget passar bäst för kortsiktiga investerare.
Avancerat

AKTIESKOLAN.SE

Alternativa investeringar sprider risken

Att spara och placera i aktier och fonder har blivit mer vanligt under senare år. Tillgången till handelsplatser på internet, mer attraktiva skatteregler och dålig avkastning på vanliga sparkonton har lockat många småsparare till börsen. Läs våra spara pengar tips här om du vill komma igång med sparandet innan du börjar investera pengar.

Aktier och fonder ökar möjligheten till avkastning över tid, samtidigt som exponeringen mot finansmarknaden också innebär potentiella förluster. För att minska riskerna är det viktigt att ha en diversifierad portfölj som innehåller flera olika typer av tillgångar. På det här sättet kan du balansera ut eventuella förluster och skydda dig mot en bred nergång även när ekonomin i stort går in i en avmattningsfas. 

Att sprida riskerna kan innebära att investera i olika typer av aktier och fonder men problemet med den här till synes enkla lösningen är att alla dina investeringar fortfarande är exponerade mot börsen. Därför är det viktigt att höja blicken och placera i tillgångar som ligger utanför börsen – så kallade alternativa investeringar.

Vad innebär alternativa investeringar?

Begreppet alternativa investeringar är brett och inte särskilt definierat, det kan handla om allt från ädelmetaller och konst till fastigheter och onoterade bolag. Genom att komplettera den traditionella aktie- och fondportföljen med alternativa investeringar som inte är kopplade till börshandel balanseras eventuella konjunkturnedgångar och möjligheterna till avkastning blir fler. 

Det här är bra sätt att minska riskerna när börsen svajar och ränteinvesteringar ger låg eller ingen avkastning. Historiskt sett följer värdet på alternativa investeringar inte utvecklingen på placeringar kopplade till börsen och det är det här som gör dem attraktiva.

Nu för tiden går det att nå nya investeringsmöjligheter

Tidigare har det varit svårt för privatpersoner och mindre investerare att göra den här typen av placeringar eftersom det inte funnits tillgängliga marknadsplatser. Det här är något som snabbt har förändrats när handeln flyttat till digitala plattformar. 

Under senare år har ett antal nya marknadsplattformar öppnat upp för investeringar i många olika tillgångsslag som tidigare var tillgängliga bara för banker, institut och större investerare. Tillgängligheten har gjort att många småsparare nu har fått upp ögonen för den här typen av placeringar. 

Crowdfunding, peer-to-peer-lån och kryptovalutor är bara några av de nya finansierings- och investeringsmöjligheter som den digitala revolutionen har fört med sig. De digitala plattformarna innebär dessutom en större transparens och effektivitetsfördelar jämfört med tidigare då bankerna ofta var mellanhänder i investeringsprocessen.

Hög avkastningsmöjlighet - men även hög risk

Om du är intresserad av alternativa investeringar finns nu stor tillgänglighet och mycket information att tillgå. För att lyckas med dina investeringar gäller att undersöka och hitta de marknader och tillgångar du är intresserad av att komplettera din portfölj med. 

De olika typerna av investeringar är förknippade med både stora avkastningsmöjligheter men också risker. Genom att vara påläst och utnyttja de olika digitala verktyg och plattformar som finns för handel idag kan du minimera riskerna och maximera chanserna till god avkastning.

BLI EN DEL AV BOLAGET FRÅN ETT TIDIGT STADIE

Investera i onoterade bolag

Genom att investera i onoterade bolag så ges du chansen till mycket hög avkastning, men det innebär även högre risk. Du får även chansen att vara med från ett tidigt stadie i bolaget.

Crowdfunding onoterade bolag och aktier
Bild lånad från Feedough.com

Aktieskolan.se

Digitaliseringen har gjort det enklare att investera i onoterade bolag

Idag finns det runt 1,2 miljoner företag i Sverige och de flesta av dessa, drygt 96 %, är bolag med mindre än 10 anställda. Siffror hos Tillväxtverket visar att långt över hälften av dessa företag har en tillväxtvilja, vilket innebär att de vill växa och bli större. 

För investerare är mindre, onoterade tillväxtbolag den typ av bolag som historiskt sett har gett den i särklass bästa avkastningen över tid. Det här beror på att ett bolag oftast skapar de största värdena tidigt under sin tillväxtresa. Speciellt intressanta är bolag som arbetar med en tydligt skalbar idé eller som äger tillgångar som på sikt kan bli väldigt värdefulla.

Tyvärr har möjligheten att investera i och ta del av den möjliga avkastningen kopplad till bolagens tillväxt varit förbehållen större investerare. Framväxten av plattformar för crowdfunding har öppnat upp även för privatpersoner att ta del av den här dynamiska marknaden. 

Att investera i ett onoterat bolag innebär också att du som investerare har möjlighet att finansiera idéer som du tror på i branscher som du förutspår kommer gå bra i framtiden.

Varför ska man investera i onoterade bolag och aktier?

Att bli delägare i onoterade tillväxtbolag innan de når den breda marknaden kan därför på sikt ge stor avkastning om bolaget går bra. Här gäller det att hitta företag som har en tydlig och skalbar affärsidé som ligger rätt i tiden. 

Dessa så kallade ”scaleups” är ofta i behov av kapital för att utveckla sina idéer samtidigt som de kan erbjuda potentiella investerare en möjlighet att vara med tidigt i bolagets utveckling. Här kan även mindre investeringar spela stor roll. 

Kliver du in i ett tidigt skede i ett företags livscykel får du i bästa fall vara med på en tillväxtresa där både bolaget och dina investeringar växer kraftigt över tid.

– Det är ofta en bra investering, men problemet är att den största värdetillväxten i företaget har skett redan innan det sätts på börsen

Carl Johan Högbom, kvalitetsansvarig på Pepins och tidigare vd på Stockholmsbörsen.

Hur gör man för att investera i onoterade bolag?

Som privatperson kan det vara svårt hitta och investera i den här typen av mindre entreprenörsdrivna företag. Det har tidigare krävts tillgång till mäklare alternativt personlig kännedom om företaget i fråga för att få till stånd ett delägarskap. 

Det här har också försvårat möjligheten för nya bolag som letar investeringar att hitta rätt investerare. Här har så kallad crowdfunding revolutionerat möjligheterna att både investera i företag och produkter och att hitta investeringar för att utveckla nya idéer. 

Crowdfunding innebär att många investerare går in med mindre summor i idéer och produkter de tror på. De enskilda investeringarna är mindre men eftersom investerarna är många blir den sammanlagda summan tillräcklig.

Pepins.com tillhandahåller en plattform för onoterade aktier

För att hitta scaleupföretag att investera i finns tjänster som till exempel Pepins.com. Pepins tillhandahåller en plattform där investerare har möjlighet att köpa aktier i onoterade tillväxtbolag samtidigt som bolagen genom många mindre investeringar har möjlighet att få in kapital för att fortsätta utveckla sina idéer. 

Genom Pepins.com kan man, efter att man blivit registrerad medlem, leta bland de företag som finns registrerade och det finns möjlighet att investera också mindre summor. Att köpa aktier via Pepins.com kan antingen göras under så kallade emissionskampanjer, då bolagen tar in nytt kapital, eller via handelsplatsen där du köper och säljer dina bolagsaktier. Antalet aktier under emissionerna är begränsade men kan tecknas till fast pris. 

Handelsplatsen fungerar istället som en mer traditionell handelsplats för aktier där man som medlem kan köpa och sälja aktier till andra medlemmar under specifika handelsperioder. De aktier som handlas på marknadsplatsen är andelar i de bolag som finns registrerade hos Pepins. 

Fördelen med Pepins är att de bolag som finns här har gått igenom en urvalsprocess där Pepins har granskat bolagen som söker investeringar för att få fram företag med god tillväxtpotential och liten risk.

Pepins-onoterade aktier
Glöm inte att göra en ordentlig analys innan du köper aktier

Oberoende av hur du går tillväga för att investera i onoterade bolag så krävs det en grundlig analys av företagets idé, affärsplan och ekonomi. Genom att göra den här hemläxan minimeras risken att göra dåliga investeringar där tillväxten av kapitalet uteblir eller blir mindre än förväntat. 

Det bästa sättet att hitta bolag som är intressanta är att utgå från egna kunskaper och erfarenhet. Det är betydligt enklare att genomlysa företag inom en känd bransch än att försöka sätta sig in i ett helt nytt fält. Genom att utgå från egna kunskaper är det enklare att på ett relevant sätt avgöra potentialen i bolagets affärsidé och utvärdera framtida risker och möjligheter. 

När du investerar i den här typen av bolag har du oftast ingen historik du kan använda dig av utan istället måste du blicka framåt och tro på bolagets potential. Ofta handlar det om att hitta bolag som är verksamma på marknader som är under utvecklingen, där affärsmodellerna fortfarande är i förändring. Som potentiell investerare är det också relevant att genomlysa företagets ägande – finns det patent eller andra intressanta tillgångar i bolaget? 

Den här typen av tillgångar kan bli oerhört värdefulla på lång sikt. Hur ser ägarna i bolaget på det egna företaget – kommer de att driva bolaget långsiktigt och är de affärsmässiga i sitt tänk? Tycker du om bolagets idé och ser potential är det läge att gå in och investera.

Hur tjänar man pengar på att investera i onoterade aktier?

För att ett aktieköp i ett mindre, onoterat bolag ska omvandlas till avkastning behöver aktierna antingen säljas med vinst efter att bolagets värde ökat. Bolagets styrelse kan också besluta om utdelning om bolaget går bra, det här är i så fall något som alla aktieägare får ta del av. 

Det är viktigt att komma ihåg att det ofta tar flera år för ett nystartat bolag att gå med vinst och därför tjänar man på att ha en lång placeringshorisont. I bästa fall går bolaget så pass bra och erbjuder en så unik produkt eller tjänst att företaget blir uppköpt av ett större bolag som är intresserade av till exempel patent eller programkod.

Fördelar och nackdelar

Traditionellt sett har onoterade tillväxtbolag erbjudit en bra möjlighet till stor avkastning. Men det är inte riskfritt utan snarare är varje investering i enskilda bolag förknippat med relativt stora risker. Det är viktigt att komma ihåg att det ofta handlar om relativt nystartade bolag med nya och innovativa men otestade affärsidéer. Risken för konkurs ska alltid tas i beaktande. 

En annan nackdel med den här typen av företag är att de inte har genomgått samma ekonomiska genomlysning som börsnoterade bolag, det här är något som potentiella investerare behöver göra själva. Därför är det, precis som vid mer traditionella investeringar, viktigt att minska risken genom att skapa en portfölj med många olika bolag. På det här sättet kan de lyckade investeringarna balansera ut eventuella förluster på lång sikt.

Möjlighet till större avkastning

Den största fördelen är naturligtvis möjligheterna till större avkastning på investeringarna. Placerare har möjlighet att bli delägare tidigt i företagets tillväxtresa, vilket innebär att aktier som köps billigt kan säljas med stor förtjänst. Det är även lättare att hitta nischade bolag inom den egna intressesfären. 

Man ska inte underskatta tjusningen i att få följa ett bolag vars affärsidé man verkligen tror på från ett tidigt stadium. Tillfredsställelsen i att ha påverkat och hjälpt de företag och idéer som man själv tror på är drivkraften för många som investerar i mindre företag. Att bli delägare i ett onoterat bolag gör att du kan att investera i något som du själv tror på och är intresserad av. 

Idag finns till exempel många företag som arbetar med hållbara produkter och lösningar vilket är intressant för den samhälls- eller miljöengagerade investeraren som ser mer än ekonomisk vinning på sina placeringar.

SKAPA ETT STABILT KASSAFLÖDE GENOM UTHYRNING/UTLÅNING

Investera i fastigheter

Prisutvecklingen på fastighets- och bostadsmarknaden har varit exceptionell i Sverige under många år, speciellt i storstäderna. Att köpa sin egna bostad har för många blivit det första steget i att bygga en egen förmögenhet. 

Fastighetsmarknaden påverkas av konjunkturen men har under många år visat sig relativt resistent mot större svängningar, framför allt beroende på låga räntor och stor efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter. 

Det finns flera olika sätt att investera i fastigheter och att köpa en egen bostad är det som de allra flesta kommit i kontakt med, nu får även fler privatinvesterare upp möjligheterna att se andra fastighetsinvesteringar som ett sätt att få avkastning på de placerade pengarna.

tessin logo

AKTIESKOLAN.SE

Varför ska man investera i fastigheter?

Utvecklingen på bostadsmarknaden spelar stor roll för både de enskilda hushållens ekonomi och samhällsekonomin i stort. Under de senaste 20 åren har fastighetsbranschen erbjudit relativt säkra investeringar, framför allt i storstads- och tillväxtregioner. 

Fastighetspriserna har stigit kraftigt i Sverige sedan 1990-talet och trots en mindre avmattning sedan 2017 så är fortfarande fastigheter intressanta objekt att investera i. Mycket ser fortsatt positivt ut för fastighetssektorn och efterfrågan är hög, framför allt i storstadsregionerna, vilket ger låga vakansgrader. 

Sammantaget ses den nordiska fastighetsmarknaden som intressant att investera i, något som bland annat märks på det ökade antalet utländska företag som valt att placera delar av sina tillgång i nordiska projekt.

Fastigheter erbjuder olika investeringsmöjligheter

Det finns flera olika sätt att investera i fastigheter på. Det vanligaste är att köpa hus eller bostadsrätt för att bo och leva i. Med de senaste årens prisutveckling har ett bostadsköp varit en fördelaktig investering som gett mer avkastning än aktiemarknaden under samma period. 

I storstadsregionerna har utvecklingen varit så positiv att många tjänat pengar på att bara bo i sin egna bostad. Men en eventuell vinst vid en bostadsinvestering realiseras först vid försäljning och avkastningen är knuten till värdeutvecklingen på bostadsmarknaden i stort. 

Vinsten vid bostadsförsäljningar är oftast bunden till nytt bostadsköp då de flesta privatpersoner inte har möjlighet att finansiera andra fastigheter än den egna bostaden, vilket har inneburit att investeringsmöjligheterna i fastighetsprojekt traditionellt har varit begränsade för privatpersoner.

Investera i fastigheter genom crowdfunding eller crowdlending

Idag finns flera sätt att placera i fastigheter som inte kräver lika stora insatser, exempelvis att köpa aktier i börsnoterade fastighetsbolag eller fastighetsfonder. Risken och möjligheterna till avkastning är dock densamma som vid alla investeringar på börsen. 

Mer riskabelt, men potentiellt betydligt mer lukrativt, är att köpa in sig och bli delägare i bostadsprojekt eller att investera i hyresfastigheter. De här två alternativen kräver dock substantiella summor och har knappast varit en realistisk möjlighet för den som har mindre belopp att investera. 

Även inom fastighetsbranschen har crowdfunding inneburit stora förändringar och idag finns betydligt fler alternativ även för mindre investerare. Det här har möjliggjort finansiering av många olika typer av projekt och produkter som annars inte skulle ha varit möjliga att realisera.

Investera i fastigheter genom Tessin

En plattform som erbjuder crowdfunding av fastighetsprojekt är Tessin.com. Här har potentiella investerare möjlighet att hitta information och investera i ett antal olika pågående och planerade svenska och internationella projekt. 

Investeringen sker i form av utlåning av pengar och avkastningen sker i form av återbetalning av lån plus ränta. Det här öppnar upp nya möjligheter för privatpersoner som vill investera mindre summor pengar men som samtidigt är intresserade av att ta del av den framtida tillväxten inom fastighetsbranschen.

Fördelar och nackdelar

Det är viktigt att betänka att de flesta projekt som söker medel från crowdfunding är förknippade med hög risk, men också hög avkastning. Som med alla andra investeringar är det även här bra med riskspridning i form av mindre investeringar i många olika projekt. Att skaffa sig kunskap om de olika projekten är essentiellt för att hitta de tryggaste och mest lukrativa investeringarna.

Måna olika faktorer inblandade

Prisutvecklingen på fastighetsmarknaden påverkas av många olika faktorer som till exempel ränteläget och utvecklingen på den plats där fastigheten byggs. Här är det bra att känna till den stad och region som är aktuell – ta del av planeringsförutsättningar, befolkningsprognoser och andra relevanta underlag. 

Titta också på vilken typ av fastighet som byggs och hur väl den matchar vad potentiella köpare i området är intresserade av. Fastighets- och bostadspriserna påverkas också av den ekonomiska utvecklingen i samhället i stort och en längre lågkonjunktur kan innebära en avmattning även på fastighetsmarknaden genom att potentiella köpare blir mer försiktiga. 

Omvänt innebär en högkonjunktur att bostadspriserna kan stiga mer än börsen då låneutrymmet stiger i takt med löneökningar och upplevd återbetalningsförmåga hos potentiella köpare.

BYGG DIN EGEN BANKVERKSAMHET

Investera i P2P-lån

P2P står för Peer to Peer, eller ”från person till person” på svenska. Den här typen av lån innebär att privatpersoner lånar till andra privatpersoner. Den här typen av lån har funnits under lång tid och det kan knappast ses som ovanligt att man inom familje- och vänskapskretsen har lånat pengar till varandra. 

Det som hänt de senast åren är att tillgången till ny teknik och nya marknadsplattformar har skapat nya affärsmodeller för den här typen av lån. Det här kan ses som en del av delningsekonomin som uppstått i kölvattnet av den ökade digitaliseringen – en ekonomi som uppskattas vara värd över 300 miljarder dollar redan 2025.

Aktieskolan.se

Vad är ett P2P-lån?

Det finns många olika namn för P2P-lån; crowdlending eller person till person-lån är några av de vanligaste. Grunden för den här typen av investeringar är att man som privat investerare lånar ut pengar till andra privatpersoner enligt tydliga och specificerade villkor. 

Det här sättet att låna pengar är ett av de snabbast växande finansieringssätten och lyfts ofta fram som ett attraktivt alternativ till de traditionella banklånen som ofta är förknippade med höga avgifter. 

Precis som med många andra digitala lösningar innebär P2P-lån en demokratisering av en bransch som tidigare har varit helt dominerad av vinstdrivande banker.

Missa inte vår stora guide och jämförelse om du vill investera i P2P-lån.

bästa sparräntan-lendify-bästa sparkontot

Varför ska man investera i P2P-lån?

För investerare innebär P2P-lån här en möjlighet att ta del av en växande lånemarknad där möjligheten till stabila och långsiktiga avkastningar är stor. Lån har varit ett tillgångsslag som tidigare enbart har varit tillgängligt för banker och andra kreditinstitut och deras vinster visar att till och med lån utan säkerhet, blancolån, har en god avkastning i förhållande till risk. Den här marknaden är nu något som privata investerare får tillgång till.

De flesta förmedlare av peer-to-peer-lån uppger att avkastningen ligger mellan 6-9 %, vilket kan ge betydande vinster på investerade pengar. Avkastningen varierar beroende på investeringshorisont och en investering som knyts upp under längre tid kommer att ge högre avkastning. Jämfört med exempelvis placeringar på bankkonto, som idag i bästa fall ger en ränta på 2 % årligen, erbjuder P2P-lån avkastningsfördelar.

Sveriges kreditupplysningssystem underlättar

I Sverige kan dessutom förutsättningarna för P2P-lån ses som exceptionellt goda då vi har en unik insyn i låntagarnas ekonomi och återbetalningsförmåga i och med vårt välutvecklade offentliga kreditupplysningssystem. 

Det svenska systemet innebär att privatpersoners kreditvärdighet är tämligen lätt att bedöma. I de offentliga uppgifter som finns att tillgå framgår bland annat inkomster, skulder, krediter och betalningsanmärkningar. Alla svenska medborgare är dessutom knutna till ett unikt personnummer vilket underlättar identifiering. Det här gör att både banker och de företag som förmedlar P2P-lån kan göra grundliga analyser och på så sätt minska kreditförlusterna. 

I de fall som låntagare inte betalar tillbaka sina lån enligt överenskommelse finns ett välfungerande inkassosystem som tillsammans med Kronofogdemyndigheten säkerställer att skulder drivs in. Sammantaget är lån till privatpersoner i Sverige förknippat med betydligt mindre risker än i många andra länder.

– För mig är det en investering men även ett engagemang i bolaget. Att förändra en marknad handlar om att bygga konsumentmakt, och här bygger man konsumentmakt för den som vill spara och den som behöver en konsumentkredit

Anders Borg (f.d. finansminister) om sin investering i Lendify

Hur gör man för att investera i P2P-lån?

Grunden till att P2P-lån fått genomslag är att det finns digitala marknadsplatser som kopplar samman långivare och låntagare. Det finns ett antal olika institut som erbjuder den här typen av lån, några av de mest populära är:

  • Lendify erbjuder en plattform där låntagare och lånegivare möts. Utöver att låta investerare låna direkt till låntagare så erbjuds också ett konto där det investerade kapitalet sprids på minst 40 stycken lån för att minimera eventuella förluster. Det finns olika typer av konton beroende på investeringshorisont men placeringen i lån sker sedan automatiskt. Lånen hos Lendify är annuitetslån vilket innebär att de betalas tillbaka av låntagaren med ett fast belopp månadsvis vilket ger bra kassaflöde.
  • Savelend
    Savelend erbjuder flera olika möjligheter för den som vill investera i lån och krediter, exempelvis konsumentkrediter, företagslån och fakturaköp. För den som vill investera innebär det här att placeringen kan innefatta varierande löptider, räntor och risknivåer. Minsta möjliga insättning är 2000 och amorteringar och ränta betalas sedan ut månadsvis. Du kan sedan välja att återinvestera intäkterna eller få dem utbetalade till ditt bankkonto.
  • Brocc har en plattform där privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner. För att sprida risken placeras investerade pengar ut på flera olika lån och månatliga utbetalningar ger ett stabilt kassaflöde som du som investerare sedan väljer att ta ut eller återinvestera. På plattformen finns också en andrahandsmarknad där du kan sälja hela din portfölj till andra investerare. Läs vårt omdöme om Brocc!
Anpassningsbart för investerare

Som investerare väljer du själv hur mycket du vill låna ut och summan kan variera mellan några tusenlappar till flera hundratusentals kronor. De olika plattformarna som erbjuder P2P-lån tjänar pengar på att ta en liten del av räntan som låntagaren betalar eller genom provision på lånesumman. 

Beroende på hur mycket pengar man planerar att investera i lån kan de olika principerna vara mer eller mindre fördelaktiga. Som investerare gäller det att jämföra noggrant och vid behov kontakta representanter för respektive företag som att få mer information om de erbjudanden som finns och vilka kostnadsmodeller som tillämpas.

De flesta marknadsplatser som förmedlar P2P-lån gör någon typ av kreditkontroll, men hur denna ser ut och vilka typer av lån som förmedlas kan variera. En grundlig kreditkontroll minskar riskerna betydligt och är en av de faktorer som bör påverka ditt val av plattform.

Fördelar och nackdelar med P2P-lån

Utlåning innebär alltid en kreditrisk, det vill säga att lånet inte återbetalas. Som med alla investeringar är det viktigt att noggrant granska de individuella förutsättningarna innan man placerar pengarna. 

Den genomsnittliga löptiden av privatlån ligger runt åtta år, vilket kan fungera som en riktlinje för vilken den kortaste horisonten bör vara vid den här typen av investeringar. 

Men eftersom de flesta lån betalas tillbaka månadsvis med ränta innebär det inte att det tar lika länge som lånet löper innan investeringen börjar generera vinst – detta sker betydligt tidigare.

Den kanske största fördelen

Den uppenbara fördelen med att investera i P2P-lån är möjligheten till god långsiktig avkastning. Då återbetalning av lån och ränta sker enligt återbetalningsplan innebär de en förutsägbar och stabil inkomstkälla. 

För den som investerar på lång sikt finns dessutom goda möjligheter till en lukrativ ränta-på-ränta-effekt om betalningarna kan återinvesteras i nya lån. En annan variant av crowdfunding-investeringar är att investera i solenergi genom Trine.

FRAMTIDENS VALUTA?

Investera i kryptovalutor

Tidigare har valutor varit kopplade till specifika länder och deras centralbanker. Den digitala utvecklingen har inneburit en revolution av valutamarknaden genom introduktion av helt fristående digitala valutor som handlas helt oreglerat över internet. 

Många tror att vi står inför en revolution och demokratisering av finansmarknaderna där digitala transaktioner och valutor är det första steget i vad som kommer att bli en ”ny ekonomi”. På sikt skulle kryptovalutor beröva de traditionella bankerna deras existensberättigande då de digitala valutorna kan byta ägare utan mellanhänder.

Bitcoin är det största kryptovalutan

Bitcoin (BTC) är fortfarande den mest kända kryptovalutan men idag finns det över 2000 olika varianter av kryptovalutor och det dyker upp nya på marknaden hela tiden. 

Den periodvis extrema värdeökningen av bitcoin gjorde att många investerare fick upp ögonen för kryptovalutor och det är en konstant växande marknad men det gäller att hitta rätt valuta att investera i.

Så kan du bli rik på bitcoin

Lär dig allt om blockchain-teknik, bitcoin och hur du kan tjäna pengar på kryptovalutor. 

209 kr

AKTIESKOLAN.SE

Varför ska man investera i kryptovalutor?

Kryptovalutor är helt decentraliserade valutor som handlas utan reglerande instans. Konceptet med kryptovalutor beskrevs redan 1998 men det dröjde till 2009 innan tekniken blev etablerad. 

Grunden till kryptovalutor är så kallad ”blockchain technology” eller blockkedjeteknik. Den här tekniken innebär förenklat att en databas lagras i många kopior i ett så kallat P2P-nätverk istället för att lagras på ett specifikt ställe. 

P2P-nätverk innebär att varje dator i nätverket fungerar som en egen nod där ingen nod är mer värdefull eller utför andra uppgifter än någon annan. Den här typen av nätverk blir därför betydligt mer stabila än de som är beroende av vissa specifika datorer eller servrar. Varje ny händelse i databasen läggs till som ett så kallat ”block” och den sekvens av block som då bildas kallas ”blockkedja”. 

De många identiska kopiorna kombinerat med avancerade krypteringsmöjligheter gör det nästan omöjligt att i efterhand ändra eller manipulera databasens historik. Det här innebär till exempel att valutan oåterkalleligen försvinner från en ägare när den används och kan inte dupliceras eller på annat sätt användas flera gånger.

Skiljer sig mot vanliga valutor

När och på vilket sätt nya pengar tillförs en viss valuta besluts vid valutans instiftande, det här skiljer kryptovalutor från traditionella valutor, där det alltid finns en nationell centralbank som trycker nya pengar eller destruerar kontanter på uppdrag av respektive stat. 

Värdet på en kryptovaluta styrs av marknadskrafterna, det vill säga vad köpare är villiga att betala för valutan och vad säljare är villiga att sälja den för. 

Att kryptovalutor överhuvudtaget är värda något är helt beroende på att det finns en efterfrågan på valutan, det här innebär att det är viktigt att satsa på rätt valuta att investera i för att få avkastning.

Vilka är de vanligaste kryptovalutorna?

Det finns idag över 2000 kända kryptovalutor på marknaden men flertalet av dem är små och har liten eller ingen omsättning. Men det finns också ett antal som uppnått en betydande omsättning:

Bitcoin (BTC)

Den mest välkända kryptovalutan är fortfarande bitcoin. Bitcoin hade under en period en extrem värdeutveckling – under 2017 ökade värdet av en bitcoin från 1000 USD till 20 000 USD och valutan har idag ett samlat marknadsvärde på över 70 miljarder dollar. Det totala antalet bitcoins kommer aldrig överstiga 21 miljoner men än så länge ökar antalet enligt en specifik formel. 

När antalet tillgängliga bitcoins närmar sig det maximala antalet bör värdet successivt öka i och med att inga nya längre skapas. Även om det här är den största kryptovalutan är den alltså fortfarande betydligt mindre än andra traditionella valutor, men Bitcoin har visat på potentialen i tekniken och att det finns möjlighet till stora värdeökningar om man som investerare köper rätt valuta vid rätt tillfälle. 

Bitcoin togs från början fram för att användare skulle kunna göra betalningar över internet utan att behöva involvera en tredje part. Skaparen Satoshi Nakamoto använde blockkedjetekniken för att hindra att den digitala valutan överfördes till flera olika ställen utan möjlighet att spåra vilken transaktion som var den giltiga. Den här lösningen har sedan blivit grunden för de allra flesta efterföljande varianter av digitala valutor.

Litecoin (LTH och Dogecoin (DOGE)

Litecoin och dogecoin är tekniskt mycket lika bitcoin men skapar nya block i sin blockkedja med kortare intervaller än bitcoin. Dogecoin har inte heller någon maxgräns för vilken mängd som kan skapas utan kommer att ha maximal tillväxthastighet vid 100 miljarder enheter av valutan. 

Det här är en väsentlig skillnad då stora delar av värdeökningen för bitcoin ofta har tillskrivits det begränsade antalet som kommer att skapas.

Ethereum (ETH)

Ethereum är egentligen namnet på en plattform för kryptovaluta som skapades programmeraren Vitalik Buterin. Plattformen har ett öppet och välutvecklat programmeringsspråk som gör att programmerare själva får skapa sina egna valutor. 

Ethereum är idag den näst största kryptovalutan efter bitcoin sett till marknadsvärdet och fungerar ofta, tillsammans med bitcoin, som basvaluta för inköp och investeringar i digitala valutor.

Många fler mindre kryptovalutor

Utöver detta finns det flertalet mindre kryptovalutor och i takt med att tekniken förfinas kommer troligtvis flera nya att introduceras. Kryptovalutor skapas ofta av programmerare som då också bestämmer deras förutsättningar, till exempel hur många enheter av valutan som får skapas. 

Det är oerhört viktigt att sätta sig in i den här typen av information innan man investerar i kryptovalutor då det i allra högsta grad påverkar deras potentiella användning och tillväxttakt.

Varför ska jag investera i kryptovalutor?

Kryptovalutor är en relativt ny företeelse och en försmak av hur nya tekniska landvinningar kommer att påverka den finansiella marknaden framöver. Kryptovalutor är därför spännande inte bara som investering utan ur flera olika perspektiv. 

Men den främsta anledningen till att investera i kryptovalutor är naturligtvis möjligheten till att få riktigt stor avkastning. Här tjänar de som investerade tidigt i bitcoin som bra exempel på hur enorm en värdeökning kan vara. Under 2017 låg den årliga avkastningen på bitcoin på mer än 1500 procent. En avkastning som är näst intill omöjlig att uppnå genom andra typer av investeringar. 

Värdeökningen beror på att antalet bitcoins är begränsat, utbudet är därför mindre än efterfrågan. Den absolut bästa utvecklingen av investeringen får man om man lyckas köpa en nyintroducerad kryptovaluta som sedan blir välkänd och handlas av många.

CryptoRunner kan du läsa om hur du kan köpa kryptovalutor. De erbjuder enkla överskådliga steg-för-steg guider.

Inte bara en investering

Utöver den potentiella värdeökningen kan man också använda de flesta större kryptovalutor som betalmedel. Kryptovalutor kan alltså användas för att bygga en buffert utöver de traditionella investeringarna som sedan kan användas för att betala andra investeringar eller inköp. 

Kryptovalutor är dessutom internationella, de kan användas över hela världen. På det här sättet kan man jämföra kryptovalutor med guld, eftersom de inte i egentlig mening påverkas av specifika länders inflation, utan handlas på en global marknad. 

Till skillnad från annan valutahandel behöver man som investerare inte lägga resurser på att växla valutor vid internationella affärer.

Många tror att kryptovalutor är den "nya ekonomin"

Det finns också andra anledningar till att digitala valutor kan vara bra investeringsalternativ. Om man är intresserad av ny teknik är kryptovalutor en utmärkt ingång till den ”nya ekonomi” som många tror är på ingång, där digitala betalmedel på sikt kommer att fasa ut de traditionella valutorna och där banker inte längre har någon roll som mellanhänder. 

Mycket av den värdeökning som har setts tidigare är beroende av förväntningen på denna typ av betalmedel och vad de kan komma att användas till i framtiden. De som tror på en autonom och decentraliserad finansiell marknad bör redan nu sätta sig in i och eventuellt investera i det som anses vara de första stegen mot denna.

Hur köper man kryptovaluta?

För den som är intresserad av att investera i kryptovaluta finns flera olika vägar. Från början behövde den som ville investera i till exempel bitcoin skaffa sig en egen digital ”plånbok” som ingick i bitcoinnätverket och det går fortfarande att handla valutan på detta sätt. 

Till exempel kan man sälja varor och tjänster och ta betalt i kryptovaluta. Kryptovalutan är knutna till användarens plånbok och kan skickas till andra användare genom specifika adresser. De här adresserna är generellt helt anonyma och består av slumpade nummer och bokstäver. 

Plånboksfilen lagras på hårddisken som vilken annan fil som helst och kan därför också raderas av användaren. Om man gör detta försvinner all kryptovaluta och alla adresser som plånboken innehöll för gott, vilket får ses som en substantiell risk.

Initial coin offering (ICO)

Många kryptovalutor erbjuds initialt till intressenter i så kallade ICO:s, Initial coin offering. Det här är oftast en crowdfundingliknande process där företag och privatpersoner har möjlighet att köpa kryptovaluta innan de erbjuds öppet på marknaden. 

Ofta behöver ett visst antal av den erbjudna valutan reserveras innan det specifika projektet lanseras. Om du är intresserad av att investera i nya kryptovalutor är det bra att hålla koll på när och hur dessa lanseringar sker.

Enklaste sätten att investera i kryptovaluta

Från början var antalet transaktioner i de befintliga kryptovalutorna låg och det fanns inga incitament för finansiella institut att tillhandahålla möjligheten att köpa och sälja kryptovaluta. I och med det ökade intresset finns det idag flera olika möjligheter att handla kryptovaluta utan att vara tekniskt kunnig. De vanligaste är:

Digitala marknadsplatser och kryptomäklare

Det finns flera olika typer av digitala marknadsplatser för kryptovalutor. Vissa av dem fungerar som växlingskontor där man kan köpa kryptovaluta till marknadspris. Andra erbjuder en plattform där man som kund kan göra affärer direkt med andra, då betalar man istället en avgift, courtage, till marknadsplatsen. För att skapa ett konto hos ett företag som handlar med kryptovaluta krävs ofta att man identifierar sig på något sätt. 

Det här kan ske genom att man skickar till exempel en skannad bild av sitt pass. Inköpen sker sedan i kronor eller euro via banköverföring, korttransaktion eller olika typer av digitala plånböcker och handeln går snabbt – den kurs som erbjuds vid inköpstillfället är den som gäller. Det finns också marknadsplatser som inte tillåter inköp i traditionella valutor utan där handeln enbart sker med olika kryptovalutor, då används ofta någon av de större valutorna som bitcoin eller Ethereum som basvaluta. 

Utbudet av valuta varierar mellan olika företag och mindre kryptovalutor kan vara svåra att hitta. Precis som vid all valutaväxling behöver man jämföra kostnaderna mellan de olika sidorna. Vissa företag tar en fast kostnad per transaktion medan vissa tar ut en procentuell avgift. Beroende på storleken av transaktionen kan de olika alternativen vara mer eller mindre fördelaktiga.

Trackercertifikat på börsen

Om man inte är redo att köpa och sälja kryptovaluta själv finns idag möjligheten att köpa börshandlade trackercertifikat som är kopplade till värdeutvecklingen i enskilda kryptovalutor. Den här typen av certifikat finns att köpa hos flertalet marknadsplatser för börshandel. Trackercertifikat är i grunden ett värdepapper som är kopplat till exempel till aktier, aktieindex eller valutor. 

Utvecklingen på certifikatet följer sedan utvecklingen i den underliggande tillgången. Ett trackercertifikat som är kopplat till kryptovaluta följer alltså procentuellt sett värdeutvecklingen i den specifika valutan. När man investerar i certifikat äger man alltså själv ingen kryptovaluta men certifikaten kan köpas och säljas på samma sätt som aktier och fonder och om certifikatet är kopplat till ett vanligt aktie- eller fondkonto kommer vinsten att beskattas samma sätt som andra vinster på kontot. Trackercertifikat har oftast en förvaltningsavgift som tas ut med jämna intervaller, ibland så ofta som dagligen. 

Kryptovalutan handlas i utländsk valuta, vilket innebär att den som investerar kan påverkas av valutakursförändringar, framför allt i växelkursen mellan US-dollar och svenska kronor. Det finns flertalet risker kopplade till investeringar i trackercertifikat – dels kan hela investeringen kan gå förlorad om den som utfärdat certifikatet går i konkurs eller på något annat sätt hamnar på obestånd, dels kan det vara svårt att sälja ett certifikat om kursen rör sig kraftigt uppåt eller neråt.

Fördelar och nackdelar med kryptovalutor

En av de stora fördelarna är att marknaden är enorm, valutorna är inte begränsade till specifika länder utan handlas på en oreglerad världsmarknad. Det här innebär en stor risk, betydligt högre än vid traditionella investeringar, men möjligheterna till hög avkastning är också större. Kryptovalutor är fortfarande i en utvecklingsfas, både tekniskt och marknadsmässigt, där potentialen ännu bara kan anas. 

Hittills har kryptovalutor, framför allt bitcoin, i stor utsträckning använts för spekulativa investeringar, man investerar i en förväntad framtida värdeutveckling. Det här har lett till stor volatilitet i kursen – priset tenderar att röra sig mycket både upp och ner på kort tid. Då kryptovalutor står utom myndighetskontroll och och formell tillsyn finns det ingen garanterad prissättning på samma sätt som traditionella valutor har.

Det krävs efterfrågan för att skapa avkastning

Det finns ett antal olika scenarion som kan hota värdet på en kryptovaluta, den främsta är kanske att en specifik valuta inte lyckas nå ut och samla tillräckligt många användare. För att få en positiv värdeutveckling krävs att användarbasen, eller köparna, av valutan är stabil eller växande. Men som med all ny teknik finns andra risker kopplade till exempelvis lagstiftning som reglerar eller till och med förbjuder handel och innehav. 

Det är inte otänkbart att de decentraliserade kryptovalutorna som erbjuder anonymitet kan ses som hot av specifika nationer som därmed kan försöka lagstifta för att försvåra handeln. Redan nu har Kina förbjudit introduktionen av nya kryptovalutor genom Initial Coin Offerings och försöker förhindra att lokala börser handlar med kryptovalutor.

Det finns givetvis även negativa sidor

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att kryptovalutor är ett nytt fenomen där det kan finnas många okända riskfaktorer. Men om man som investerare tror på en framtid där digitala valutor har en självklar plats i en digitaliserad ekonomi är detta ett utmärkt tillfälle att kliva på tåget för att vara med tidigt. 

Potentiellt finns en enorma värdeutveckling framåt både för befintliga valutor och för sådana som ännu inte ens har blivit introducerade.

FX - FOREX - VALUTAHANDEL

Lär dig valutahandel

De flesta av oss har någon gång köpt och sålt valuta i samband med utlandssemestrar. Det vi traditionellt kallar ”att växla pengar” innebär i grunden en småskalig valutahandel. På global nivå är valutamarknaden är den största finansiella marknaden i världen sett till handelsvolym och valutor handlas i genomsnitt till ett värde av fem biljoner dollar dagligen. 

En siffra som definitivt överstiger det samlade värdet på den globala aktiehandeln och är hela 50 gånger större än New York-börsen. Valutahandel, som ofta kallas Forex trading eller FX-handel från det engelska begreppet Foreign Exhange, är i särklass den både mest likvida och samtidigt mest robusta av alla marknaden i världen. 

Valutahandeln utgör både den mest handlade och robusta marknaden i världen och det här är något som gör den väldigt attraktiv för alla typer av investerare.

Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
Valutahandel finns i många dagliga transaktioner

Valutahandel sker på flera olika nivåer. De största volymerna står världens centralbanker för då de köper och säljer valutor för att begränsa inflationen i det egna landet och stabilisera sin egna valuta. Andra stora aktörer är privata banker och andra stora nationella och internationella företag. 

Företag som gör mycket affärer på utländska marknader kan till exempel vilja gardera sig mot värdeförändringar i de valutor de arbetar med genom att bygga upp en buffert av dessa specifika valutor, så kallad hedging.

En annan variant är att investera i guld. Många anser att guld kan vara en mycket bra hedge mot aktiemarknaden.

Digitaliseringen har skapat handelsplatser för privatpersoner

På senare tid har valutamarknaden också blivit tillgänglig för privatpersoner i och med internet och framväxandet av digitala handelsplatser. Grunden för all valutahandel är fortfarande att du köper en valuta samtidigt som du säljer en annan. 

För att få avkastning och tjäna pengar på valutahandel gäller det att sälja valuta dyrare än den köptes. Att investera i valutor handlar alltså mycket om att sätta sig in i och försöka förutspå utvecklingen av specifika valutor och världsmarknaden i stort.

Aktieskolan.se

Varför investera i valutor?

Det finns en anledning till varför valutamarknaden är den mest omsatta i världen. Det är en global marknad som är öppen dygnet runt och där möjligheten till stora avkastningar även på kort sikt är god. 

Eftersom svängningarna på marknaden kan vara plötsliga gäller det att hänga med och göra affärer vid rätt tillfälle eftersom du vill sälja din valuta till ett bättre pris än du köpte den för. 

Om du är intresserad av att sätta dig in i en snabbrörlig marknad med chans till stor avkastning i en tid där aktier och fastigheter har blivit svårare att spekulera i så är valuta ett bra alternativ som ofta blir framgångsrikt.

Valutahandel passar den kortsiktiga investeraren bättre

För de investerare som är intresserade av tekniska analyser är valuta enklare och mer förutsägbart att sätta sig in i än aktier. Valutahandel ger dessutom snabbare resultat än aktier då fluktuationerna i penningvärde är större och handeln pågår utan avbrott dygnet runt.

Den tekniska utvecklingen har inneburit att spelreglerna för valutahandel förändrats och idag är det betydligt enklare för privatpersoner att ta del av den här stora och dynamiska marknaden. Idag finns bra valutaplattformar som förenklat handeln avsevärt.

Så för att sammanfatta så passar valutahandel bra för daytrading och swingtrading.

etoro logo
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Hur handlar man med valutor?

Valutamarknaden sker inte på de formella börserna och det finns därför ingen fysisk marknadsplats utan handeln sker i nätverk, nuförtiden framför allt via internet. 

Det finns flera olika sätt att investera i valutor, de vanligaste är att köpa och sälja valutor via de nätbaserade marknadsplatser som finns tillgängliga. 

För att få bra avkastning på valutainvesteringar finns det ett antal principer och begrepp som är viktiga att känna till.

Valutapar

Handeln i valuta sker alltid i så kallade valutapar eftersom du alltid köper en valuta samtidigt som du säljer en annan. Om du du till exempel säljer svenska kronor och köper euro så handlar du i valutaparet SEK/EUR. SEK är förkortningen för svenska kronor och EUR är förkortningen för EUR. 

Den första valutan i valutaparet (SEK) är basvaluta, det vill säga den du säljer, och den andra valutan (EUR) är motvalutan, valutan du köper. Valutaparet ses som en enda enhet även om den refererar till två olika valutor, så du handlar alltid i valutapar och inte i enskilda valutor. Värdet på de olika valutorna i paret påverkar sedan hur mycket av den valutan du säljer för att köpa den valutan du vill ha. Om valutaparet SEK/EUR handlas vid 0,0930 innebär det att 1 SEK är lika med 0,093 EUR. 

Med andra ord är den svenska kronan svagare än euron och du behöver fler kronor för att köpa en euro. Valutapar brukar delas in i stora och små. De stora valutaparen är de som är de mest handlade i den globala FX-handeln: GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD samt EUR/USD. De mindre valutaparen har inte lika stor omsättning och har därför mindre likviditet. Här ingår alla andra par än de sex stora, inklusive alla par där den svenska kronan ingår.

Pip eller punkt

Pip är en förkortning för det engelska begreppet ”Percentage In Point” som är en standardiserad enhet som beskriver storleken i prisförändringen i specifika valutapar. På svenska används ibland begreppet punkter för att beskriva samma sak och vanligtvis handlar det om den fjärde decimalen efter kommatecknet. 

Om valutaparet EUR/USD säljs vid 1,1005 och sedan sjunker till 1,1000 så har priset gått ner fem pips eller punkter. Oftast skrivs priset i valutapar med fyra decimaler men det förekommer ibland att en femte decimal används, då kallas den femte siffran pipette, en enhet som är värd en tiondel av en pip.

Beställningar

I valutahandel genomförs köp genom att du som investera ger din valda handelsplattform en beställning på att köpa eller sälja viss valuta. Det finns olika sätt att göra beställningar på, de vanligaste är marknadsbeställning (market order), inträdesbeställning (entry order), limiterade handelsuppdrag (stop loss order) samt resultatbeställningar (take profit orders). 

Den enklaste är marknadsbeställning där handelsplattformen ska verkställa beställningen så snart som möjligt till bästa tillgängliga pris. Inträdesbeställning innebär en förfrågan om att köpa eller sälja ett specificerat antal av ett visst valutapar till ett bestämt pris. Den här beställningen kommer gå igenom enbart om det efterfrågade priset finns tillgängligt på marknaden. Limiterade handelsuppdrag eller ”stop loss” innebär att en beställningsorder tas bort från marknaden vid ett visst pris. Det här begränsar köparens eller säljarens förlust. 

Om du öppnar en position (beställning) på marknaden och inte har möjlighet att vara aktiv och följa marknaden under tiden rekommenderas den här typen av beställning. Resultatbeställningar är av liknande typ men här låses en beställning när den når ett förutbestämt pris där du går med vinst.

Spread/Marginal

Skillnaden mellan köp- och säljkursen för valutapar kallas för spread. På marknaden finns alltid ett pris för erbjudande (bid) och ett pris för efterfrågan (ask). Skillnaden mellan erbjudandepris och efterfrågandepris är spread, eller marginal, och detta utgör kostnaden för handeln, eller transaktionskostnaden. 

När du investerar i valuta är det viktigt att ta med marginalkostnaden i beräkningen – om du köper ett valutapar till samma kostnad som du köpte den och du betalar fem pip i spread så gör du en förlust på fem pip. För att gå plus minus noll behöver du i det här exemplet alltså sälja för fem pip över inköpspriset och för att gå med vinst behöver du sälja för sex pip mer än inköpspriset. 

Många företag på marknaden idag erbjuder kommissionsfri handel men spreaden är den huvudsakliga intäkten för många aktörer och något som du som investerare alltid behöver betala. Det kan uppfattas som en oerhört liten kostnad i sammanhanget men så fort du köper och säljer för större summor över längre tid så kan kostnaden bli substantiell. Därför behöver du alltid räkna in den här marginalen i dina valutaaffärer.

Hävstång

En pip motsvarar en väldigt liten prisförändring, vilket innebär att även om du säljer och köper vid rätt tillfälle så behöver du komma upp i väldigt stora volymer för att kunna tjäna pengar. För en privatperson som använder eget kapital kan det vara omöjligt att komma upp i de investeringar som behövs för att det ska bli en avkastning att tala om. 

För att råda bot på detta kan du använda dig av en så kallad hävstång (”leverage” på engelska). Hävstång erbjuds av många plattformar som erbjuder valutahandel och innebär att din placerade order skalas upp ett hundratal gånger. 

Har du exempelvis en hävstång på 500:1 så kommer en order på 100 kronor att bli värd 50 000 kronor. Hävstången möjliggör alltså betydligt större vinster men kan också innebära större förluster då hävstången också utökar förlusterna på samma sätt.

Lot

Tidigare handlades valuta alltid i så kallade lot, ett slags valutakontrakt. Standardstorleken på en lot är 100 000 enheter. Nuförtiden finns även mindre lots i storleken 10 000 och 1000 enheter. Beroende på storleken på investeringen och vilken hävstång som används kan du investera i olika stora lots.

Säkerhetsmarginal

De allra flesta handelsplattformar och valutamäklare kräver en säkerhetsmarginal vid valutahandel. Säkerhetsmarginalen beräknas alltid på basvalutan på handelskontot (det vill säga den valuta som är först i valutaparet). 

Olika plattformar kan kräva olika stora säkerhetsmarginaler men den är oftast kopplad till hur stor hävstång du vill använda för din investering. Som exempel kan en hävstång på 200:1 kan kräva en säkerhetsmarginal på 200 SEK medan en hävstång på 300:1 kräver 500 kronor i marginal. 

Om kontot saknar täckning för säkerhetsmarginaler för de köp du vill göra sker en margin call och dina öppna positioner mot marknaden stängs. Margin calls hanteras olika beroende på vilken plattform du använder men brukar alltid framgå i respektive plattforms handelsvillkor.

Optioner & terminer

En annan möjlighet för den som vill investera i FX-handel är att handla med optioner och terminer kopplade till specifika valutor. Dessa alternativ fungerar i grunden på samma sätt som optioner och terminer inom aktiehandel men istället för aktier så knyts avtalen kring köp och försäljning.

En termin är i grunden ett avtal om att köpa eller sälja ett specifikt valutapar till ett överenskommet pris på en bestämd dag. Skillnaden mot att köpa eller sälja valuta direkt är att du som köpare betalar och får valutan på den förutbestämda dagen i framtiden och kan därför använda ditt kapital till annat under terminens löptid. Risken är att valutan handlas till en lägre kurs än du förbundit dig att betala vid slutdagen. Omvänt är risken om du säljer att aktiekursen på slutdagen är högre än överenskommet i terminspriset, vilket innebär en förlust jämfört med om valutan hade lagts ut till försäljning direkt på den specifika dagen.

En option fungerar istället så att den som köper en option har rättighet att köpa valuta till ett förutbestämt pris under en specifik tidsperiod. Priset kallas lösenpris och precis som vid en termin finns en slutdag för optionen. För att få den här rättigheten betalar köparen en liten summa som kallas premie till säljaren. Däremot innebär optionen ingen skyldighet att vare sig köpa eller sälja.

Ger dig möjligheten att spekulera

Både optioner och terminer innebär alltså ett avtal om att köpa eller sälja valuta till ett bestämt fast pris i framtiden. Men medan en termin är bindande för köparen så behöver den som tecknat en option bara köpa valutan om det innebär prismässiga fördelar under den förutbestämda löptiden. Optionen är däremot bindande för säljaren – om köparen vill genomföra köpet till det bestämda priset under löptiden så måste säljaren genomföra affären. Premien som köparen betalar till säljaren för optionen är en kompensation för detta.

Fördelen med den här typen av lösningar är att du som investerare har möjlighet att spekulera i framtida svängningar på valutamarknaden utan att binda upp pengar. För att den här handeln ska bli lukrativ gäller det att ha gjort en gedigen analys för att ta rätt positioner inför de uppgångar eller nedgångar som du tror kommer ske.

Tjäna pengar på valutahandel

Att tjäna pengar på valutahandel innebär att tjäna pengar på svängningar i olika valutors värde i förhållande till varandra. Det här är alltid baserat på antaganden och spekulation och det finns inga garantier för vinst. Det här innebär att en god analysförmåga maximerar möjligheterna till vinst. 

Det här kräver disciplin och tid men en gedigen teknisk analys kan vara skillnaden mellan stor vinst och stor förlust. Fundera över vilka valutor du är intresserad av och titta hur utvecklingen har sett ut historiskt och vilka faktorer som har påverkat värdeförhållandena mellan valutorna. 

Gör sedan en framåtblickande analys som ger dig en idé om hur valutorna kan komma att utvecklas i framtiden. Den här analysen blir sedan grunden till dina investeringar.

etoro logo
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.
Vad påverkar de olika valutorna?

Historiskt sett har flertalet olika faktorer påverkat värdet på specifika valutor. Den viktigaste faktorn är förväntning på hur ett specifikt lands ekonomi kommer att utveckla sig. De här förväntningarna påverkar i sin tur av flertalet faktorer som till exempelvis politiska svängningar, den ekonomiska tillväxten (BNP) och inflationstryck. 

Centralbankernas eventuella interventioner, som till exempel höjda eller sänkta reporäntor, kan ha stor påverkan på ett lands ekonomi och används som instrument för att stabilisera den nationella ekonomin och inflationen. Generellt är mindre valutor mer instabila än större. Den svenska kronan har till exempel haft en stor variation i värde gentemot euron och dollarn sedan den fick en rörlig växelkurs 1992. Större valutor som dollar och euro har traditionellt sett en stabilare utveckling och är mer trögrörliga. 

När det är oroligt på världsmarknaden tenderar därför stora valutor att vara mer attraktiva för investerare medan mindre valutor överges. Den globala konjunkturen påverkar framför allt exportberoende länders valuta och större omvälvande politiska händelser kan ha stor påverkan på framför allt mindre länders valuta.

Fördelar och nackdelar med att investera i valuta

En stor fördel med investeringar i valuta är möjligheterna till snabb avkastning. De tekniska plattformar som idag finns tillgängliga har förenklat handeln och möjligheterna till hävstång ger vinstfördelar jämfört med traditionella investeringar. 

Men för den som vill investera i valuta krävs ett gediget analysarbete. Valutornas svängningar brukar vara variationsrika och ibland svåra att förutse och den största risken för mindre investerare är att felbedöma marknaden. 

Med hävstången som erbjuds inom handeln kan förlusten bli större än det satsade kapitalet vilket gör att valutahandel ofta ses som mer riskabel än många andra investeringsslag. Som med all annan handel är det viktigt att väga möjlig vinst mot vilken förlust som är hanterbar och investera med detta som utgångspunkt.