Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Aktiekapital – Enkel och lättläst guide

Aktiekapital

Vad är aktiekapital

Ett aktiekapital är en form av kapital som finns i ett bolag. För att starta ett aktiebolag i Sverige krävs 25 000 kr. Aktiekapitalet får användas inom bolaget för t.ex. inköp till verksamheten men det viktigaste är att kapitalet inte får sjunka mer än hälften av startkapitalet.

Aktiekapital är en form av kapital som ska finnas tillgängligt i alla svenska aktiebolag. Aktiekapitalet skjuts till av ägarna när aktiebolaget startas. Gränsen för vilket aktiekapital man minst måste ha haft har länge legat på 50 tusen kronor. Denna gräns sänktes dock år 2020 till hälften; 25 tusen kronor. Anledningen till sänkningen är bland annat att man vill underlätta nyföretagande och minska barriärerna för att starta ett företag. Man vill dock fortfarande ha en miniminivå för att sålla ut oseriösa och ogenomtänkta affärsidéer.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!

Tre viktiga punkter om aktiekapital

SÅ FUNKAR DET

Så fungerar aktiekapital

Aktiekapital är ett grundkapital som alla svenska aktiebolag måste ha. Aktiekapitalet kan användas till inköp som krävs för att driva verksamheten, men då akitekapitalet inte får understiga en viss nivå av det minimikapital som krävs så är det kanske vanligast att ha aktiekapitalet till exempel på företagets sparkonto.

Aktiekapital - Räkneexempel

Det som är viktigt att tänka på är att aktiekapitalet inte får understiga hälften av minsta gränsen för kapitalet. För att starta ett privat aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 tusen kronor. Aktiekapitalet för sedan inte understiga 12.500 kr. 

Det är därför viktigt att vara nog att se till med att inte ta för mycket kostnader i företaget ifall det inte finns intäkter för att täcka upp kostnaderna. I annat fall finns stor risk att aktiekapitalet fort kan börja krympa ner mot 12500 kr. 

Särskilt noga bör man fundera när man köper tillgångar i företaget som tas upp i balansräkningen och skrivs av över tid. Köper man till exempel tillgångar för 20 tusen kronor som skrivs av på 5 år så kommer avskrivningarna uppgå till 4 tusen kronor per år. 

Det kommer i ett sådant fall bara ta lite drygt 3 år innan det egna kapitalet minskat till miniminivån på 12500 kr ifall man inte lyckas skapa vinster i företaget som kan täcka upp för avskrivningarna.

Övrigt bra att veta om aktiekapital

I det fall att man av någon anledning vill eller behöver öka aktiekapitalet så kan det göras på två sätt. Antingen med hjälp av en så kallad fondemission, som bara är en typ av bokföringstransaktion som innebär att kapital flyttas från till exempel fritt eget kapital eller eventuell reservfond till att istället bli aktiekapital. 

Det andra alternativet är genom att tillföra nytt kapital till bolaget. Detta kan göras med hjälp av exempelvis en nyemission som innebär att bolaget ger ut nya aktier som säljs antingen till befintliga eller nya aktieägare.