Vad är Aktieindex?

Ett aktieindex är en utvald samling av aktier i t.ex. en specifik bransch då man kan mäta den genomsnittliga utvecklingen över en viss tid på de aktier som ingår i just det indexet. Du har säkert hört att ”börsen faller eller stiger” och detta menas med att det sammanlagda värdet på alla aktier som ingår i indexet antingen har stigit eller sjunkit.

Det finns många olika index, om du vill jämföra dig med ett index skall du därför välja ett som är relevant för dig och dina investeringar. Eftersom ett index innehåller flera olika aktier kan du jämföra dig med ett relevant index gör att se hur dina investeringar presterat i jämförelse med valt index. 

aktieindex

Tre viktiga punkter om insynspersoner

FÖRDJUPNING

Så fungerar aktieindex

Ett aktieindex klumpar ihop ett antal aktier. Ofta pratar man om att börsen stiger eller faller och man ser då ofta till ett index. Om ett index ökar menas det att det sammanlagda värdet av aktierna i indexet stiger och om det går ner faller det sammanlagda värdet i det valda indexet. 

Ett index är ofta marknadsviktat det betyder att varje aktie påverkar indexet i förhållande till dess storlek på börsen. Det finns även index där alla företag har samma vikt vilket innebär att indexet påverkas lika mycket av uppgång och fall i alla aktier oavsett bolagets börsvärde.

Olika typer av aktieindex

Det finns flera olika typer av index. Det mest omtalade index och ett man ofta hänvisar till är indexet OMXSPI det är ett index som väger samman alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Eftersom indexet innehåller alla noterade bolag ger det en bra helhetssyn på hur svenska börsen går. Ett annat känt index är OMXS30 det är ett index som innehåller de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen. Det finns även flera olika branschindex som visar på aktier i samma bransch går med mera.  

Några kända index:

  • OMXS30 (Sverige)
  • OMXSPI (Sverige)
  • S&P 500 (USA)
  • Nikkei (Tokyo)
  • Dow Jones Industrial Average 30 (New York)

Övrigt bra att veta

På ett index startdag är värdet 100, värdet förändrad sedan allt eftersom de underliggande bolagen rör sig upp och ner. Om index till exempel efter ett tag står i 150 betyder det att indexet gått upp 50 procent. 

För att få en bild av den totala avkastningen i ett index kan man titta på ett index där utdelningar vägs in, återinvesterade index. I Sverige kan man titta på SIX30RX, det skall spegla OMXS30 fast med utdelningar. Vill man jämföra OMXSPI skall man titta på SIXPRX. 

Tittar du över en graf för indexet och det återinvesterade index så är skillnaden just utdelningen. Sparar du långsiktigt och återinvesterar din utdelningen är det återinvesterade indexet du skall jämföra din portfölj med.