Vad är Aktieindex?

Ett aktieindex är en utvald samling av aktier i t.ex. en specifik bransch då man kan mäta den genomsnittliga utvecklingen över en viss tid på de aktier som ingår i just det indexet. Du har säkert hört att ”börsen faller eller stiger” och detta menas med att det sammanlagda värdet på alla aktier som ingår i indexet antingen har stigit eller sjunkit.

Det finns många olika index, om du vill jämföra dig med ett index skall du därför välja ett som är relevant för dig och dina investeringar. Eftersom ett index innehåller flera olika aktier kan du jämföra dig med ett relevant index gör att se hur dina investeringar presterat i jämförelse med valt index. 

aktieindex

Tre viktiga punkter om insynspersoner

FÖRDJUPNING

Så fungerar aktieindex

Ett aktieindex är en sammanställning av ett antal aktier som representerar en marknad, en sektor eller en specifik grupp av företag. Genom att följa ett aktieindex kan investerare få en överblick över hur den valda delen av marknaden utvecklas över tid. Här är tre viktiga aspekter att förstå om hur aktieindex fungerar:

  1. Aggregering av aktier: Aktieindexet kombinerar flera enskilda aktier till ett enda mått som representerar den övergripande utvecklingen för den valda gruppen av företag.

  2. Mätning av marknadsrörelser: Förändringar i aktieindexet indikerar hur väl eller dåligt den valda delen av marknaden presterar. En ökning i indexet tyder på att de ingående aktierna i genomsnitt stiger i värde, medan en minskning signalerar att de genomsnittligt faller i värde.

  3. Marknadsviktning: Många aktieindex väger varje enskild aktie baserat på dess marknadsvärde. Detta innebär att större företag har en större påverkan på indexets rörelser än mindre företag. Vissa index kan dock ha en annan viktning där alla aktier har lika stor påverkan oavsett storlek på börsen.

Olika typer av aktieindex

Det finns flera olika typer av index. Det mest omtalade index och ett man ofta hänvisar till är indexet OMXSPI det är ett index som väger samman alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Eftersom indexet innehåller alla noterade bolag ger det en bra helhetssyn på hur svenska börsen går. Ett annat känt index är OMXS30 det är ett index som innehåller de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen. Det finns även flera olika branschindex som visar på aktier i samma bransch går med mera.  

Några kända index:

  • OMXS30 (Sverige): OMXS30 är ett index som består av de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen. Det anses vara en ledande indikator för den svenska aktiemarknaden.
  • OMXSPI (Sverige): OMXSPI är ett index som inkluderar alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Det ger en bredare bild av den svenska börsens prestation.
  • S&P 500 (USA): S&P 500 är ett index som inkluderar de 500 största börsnoterade företagen i USA. Det anses vara en av de mest representativa indikatorerna för den amerikanska aktiemarknaden.
  • Nikkei (Tokyo): Nikkei är ett index som representerar den japanska aktiemarknaden och inkluderar de mest handlade aktierna på Tokyo Stock Exchange.
  • Dow Jones Industrial Average (New York): Dow Jones Industrial Average är ett index som består av 30 stora amerikanska företag och anses vara en viktig indikator för den amerikanska ekonomin.

Övrigt bra att veta

På ett index startdag är värdet 100, värdet förändrad sedan allt eftersom de underliggande bolagen rör sig upp och ner. Om index till exempel efter ett tag står i 150 betyder det att indexet gått upp 50 procent. 

För att få en bild av den totala avkastningen i ett index kan man titta på ett index där utdelningar vägs in, återinvesterade index. I Sverige kan man titta på SIX30RX, det skall spegla OMXS30 fast med utdelningar. Vill man jämföra OMXSPI skall man titta på SIXPRX. 

Tittar du över en graf för indexet och det återinvesterade index så är skillnaden just utdelningen. Sparar du långsiktigt och återinvesterar din utdelningen är det återinvesterade indexet du skall jämföra din portfölj med.

Fortsätt fördjupa din kunskap om finansvärlden

För att ytterligare utforska och förstå de koncept och termer som nämns i denna artikel, rekommenderar vi att du besöker vår omfattande ordlista med fokus på investering och börsen

Denna ordlista innehåller detaljerade förklaringar av över 100 nyckeltal inom finans och investeringsvärlden, tillsammans med djupgående artiklar som belyser varje begrepps betydelse och tillämpning. 

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren investerare, erbjuder vår ordlista värdefulla insikter för att bredda din förståelse och stärka dina investeringsstrategier.