bästa Swingtrading strategier

Swingtrading strategier → Lär dig dem viktigaste strategierna för swingtrading

Vill du lära dig om de populäraste swingtrading strategierna?

När du ska börja med swingtrading så finns det mycket att tänka på.

I den här artikeln går vi igenom olika swingtrading strategierna som du behöver lära dig innan du börjar med swingtrading. 

Let’s go!

etoro logo
4,0 av 5
4/5

Betyg i hämtat från Trustpilot.com

Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Vilka är de bästa swingtrading strategierna?

Aktier, index, råvaror och valutor är några av de produkter som handlas på olika marknader. Priset på det som handlas på en marknad rör sig hela tiden. Det går att tjäna pengar på de rörelserna. Kortsiktig handel som innebär att följa rörelserna från någon dag till veckor kallas swing trading. 

Swingtrading är något de flesta kan ägna sig åt. Det kräver inte att man bevakar marknaden hela tiden. Det går bra att kombinera med jobb eller studier. Som med det mesta annat i livet tar det tid att bli duktig på trading. Några av de viktigaste grunderna är att ha en bra plan, förstå riskhantering och ha disciplin.

De flesta som ägnar sig åt swingtrading använder teknisk analys. Det är ett sätt att analysera hur kursen på en aktie rör sig. Det finns många olika metoder för detta. Det finns både mer komplicerade varianter och enklare. Det är viktigt att välja en metod som passar en själv bäst. Det är enkelt att börja med swingtrading. Du kan göra det via nätmäklare som Avanza eller speciella tradingmäklare.  

Vi ska här titta på några olika swingtrading strategier som många använder sig av. 

  • Trendtrading
  • Breakout trading
  • Supply and demand trading

Trendtrading

En grundläggande regel inom trading är att “the trend is your friend”. Går kursen upp på en aktie är det lönsamt att äga den. Går den ned blir det en förlust för den som äger aktien. 

Trendtrading kan delas in olika delar. Reversal trading innebär att fånga en trend tidigt, när den vänder från ned till upp. Sedan vill du vara med så länge som möjligt på trenden. Att följa trenden kallas trendföljande strategi.

En trend är inte spikrak utan rör sig i vågor. Det går därför utmärkt att hitta tillfällen att hoppa på mitt i trenden.  

Fördelar

Nackdelar

Breakout trading

När en kurs rör sig uppåt kan den vända vid samma nivå flera gånger. Då bildas ett motstånd. Motsvarande benämning när en kurs faller kallas stöd. När motståndet eller stödet bryts kallas det break out. Enligt den strategin fortsätter då kursen att röra sig uppåt efter motståndet eller ned efter stödet brutits.

Det finns också andra prismönster som det kan uppstå motstånd och stöd som bryts. Det kan vara i “flaggor”, “trianglar” och “kanaler”. Att handla enligt olika prismönster och formationer kallas ibland för price action.  

Fördelar

Nackdelar

Supply and demand trading

I supply and demand trading försöker man hitta nivåer där man tror att större aktörer är köpare eller säljare. Det finns olika varianter av den här formen av trading. Vissa av dem är inte helt olikt stöd och motstånd.  

Fördelar

Nackdelar

etoro logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Populära indikatorer som används inom swingtrading

Det finns gott om olika swingtrading strategier. Till varje strategi går det att lägga till olika hjälpmedel, verktyg och indikatorer. Det är viktigt att skapa en egen plan med regler för när du skall ta position i en aktie. 

I din plan skall också finnas en strategi för riskhantering, stop loss och positionsstorlek. Lika viktigt som att ha en regel när du köper är att ha en regel för när du säljer. 

Indikatorer
Glidande medelvärden
RSI
Stokastisk oscillator
Korsande glidande medelvärde
Fibonacci Retracement
Stop Loss

Glidande medelvärden

En av de mest populära indikatorerna är glidande medelvärde. Det är en indikator de flesta använder sig av. Det är snittkursen för en viss period. På engelska heter det moving average. Det förkortas därför MA. MA20 står för snittkursen den senaste perioden. Är diagrammet dagar är det 20 dagar, är det timmar är det 20 timmar. 

En variant på MA är EMA. Det står för Exponential Moving Average Den lägger mer tyngd på priset i slutet av tidsperioden än i början. 

RSI

RSI är en indikator som visar om en aktie är överköpt eller översåld. När den är det kan det finnas en risk för rekyl. RSI är en indikator som visar på momentum. 

Stokastisk oscillator

Stokastisk är också en indikator som visar om priset är överköpt eller översålt. Den har olika användningsområden. Den kan indikera slutet på en trend. Genom att läsa av en divergens mot kursen går det även att indikera trendvändning. Stokastisk är en indikator som indikerar momentum. 

Korsande glidande medelvärde

Att kombinera olika glidande medelvärden kan vara ett bra sätt att läsa av kursutvecklingen på ex en aktie. En av de mest populära är när 50 dagars glidande medelvärde korsar 200 dagars. 

När 50 dagars går över 200 dagars glidande medelvärde uppstår ett så kallat gyllene kors. Det är ett tecken på en stigande trend. Det motsatta inträffar när 50 dagars korsar 200 dagars uppifrån. Då uppstår ett dödskors. Det ses oftast som en säljsignal. 

Fibonacci Retracement

Fibonacci är en talserie där talen förhåller sig till varandra utifrån vissa principer. Från det har man tagit fram en skala som kan användas när man analyserar en kursgraf. Fibonacci är inbyggt i många program för teknisk analys.

Genom att markera en rörelse med ett Fibonacci instrument markeras vissa nivåer. 61,8% och 38,2% är exempel på viktiga nivåer för Fibonacci. Inträffar ett stöd eller motstånd vid en sådan nivå ger det en extra verifiering till din analys. 

Stop Loss

Stop loss är kanske det viktigaste instrument traders kan använda. Går kursen emot hur du tror att den skall utvecklas måste du någonstans ta förlust på din position. Genom att lägga in en nivå för det samtidigt som du öppnar positionen vet du exakt vad din förlust kan bli som störst.

Att förlora pengar hör till för traders. Det är viktigt att begränsa förlusterna så mycket som möjligt. Många förluster raderar snabbt ut värdet på ditt tradingkonto. 

Vilka aktier är bäst för swingtrading?

Det finns många produkter att använda till swingtrading. Det bästa för nybörjare är att börja handla på börsen. Det är enkelt att komma igång med. Börja med att hitta några aktier som du kan handla med. Det är bäst att börja med lite större företag där aktierna handlas i större volymer. Det är också bra med volatila aktier som rör sig mycket. 

De allra flesta som försöker sig på daytrading eller swingtrading lär förlora pengar. Det är mycket viktigt med en strategi för din trading. Det gäller också att ha disciplin och tålamod att följa sin plan. Många saker i livet tar lång tid att lära sig. Det gör också swingtrading. 

När du blir mer varm i kläderna kan du pröva på andra instrument för din trading. Det kan vara handel i olika börshandlade produkter eller CFD för att även kunna tjäna pengar på nedgång på börsen. 

Vill du lära dig hur mycket du kan tjäna med swingtrading så kan du läsa vår artikel där vi går igenom hur mycket du potentiellt kan tjäna.

Grunderna i swingtrading

Det finns i huvudsak två sätt att handla i marknaden på kort sikt. Daytrading innebär snabba aktieköp, kanske när en nyhet har släppts. De som daytradar håller aldrig sina positioner när marknaden är stängd. 

Swingtrading innebär att utnyttja rörelser i marknaden som är från någon dag till veckor. För nybörjare och de allra flesta andra traders är det enklare med swingtrading än daytrading. Swingtrading är en form av trading som inte behöver ta allt för mycket tid. Gör analyser på helger eller kvällar.

Lägg signaler på kursnivåer. När de utlöser kan du titta om det är dags att ta position. Du kan ha flera positioner öppna samtidigt. 

Vill du lära dig allt om swingtrading, då kan du fortsätta läsa vår totala guide där vi går igenom allt.

Tradingplan

Oavsett vilken form av trading du väljer att köra är det viktigt att du skapar en bra plan. De allra flesta utvecklar en helt egen plan som passar dem. Den skall innehålla vilka produkter du får handla med, hur du hanterar risk, dina strategier mm. Det är viktigt med tydliga regler för hur du öppnar position i en produkt och när du stänger den. 

Följ upp alla positioner du öppnar. Det bästa är att föra en journal. Varför tog du en viss position? Följ upp hur du handlar, produktens utveckling, bokför vinster och förluster. Gör du mer i vinst än du förlorar ökar värdet på ditt tradingkonto. Du kan då ta större positioner när du handlar och göra ännu större vinster.  

Mindset

Det svåra med att  börja med swingtrading är inte att hitta en strategi. Det finns gott om swingtrading strategier som är lätta att lära. 

För både nybörjare och mer erfarna traders är förmodligen den mentala biten svårast vid trading. Det gäller att följa sina strategier noga och hantera risk. Går det bra när du handlar är det viktigt att inte bli övermodig. Går det dåligt är det lätt att chansa på att ta trades. Då blir det gambling och inte trading. 

Vill du lära dig allt om daytrading så kan du fortsätta läsa vår artikel där vi går igenom allt från vad daytrading är till vilka produkter som går att handla.

etoro logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

About The Author