Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Orderdjup – vad är det? [Exempel video]

Orderdjup på börsen

ORDERDJUP PÅ BÖRSEN

Vad är orderdjup?

Orderdjupet är en lista på de köp- och säljordrar som för tillfället finns på respektive prisnivå. Det vill säga, hur många som vill köpa eller sälja ett visst antal aktier till en viss kurs.

Med hjälp av orderdjupet går det att få en överblick vad gäller den kortsiktiga tendensen i aktien. Om tex. antalet säljordrar vida överstiger antalet köpordrar kan det vara en indikation på att aktien för tillfället är på väg ner, eftersom många vill sälja och bli av med aktien. 

Observera dock att alla köpare och säljare inte syns i orderdjupet då ordrarna går att dölja.

Viktigt att tänka på när det gäller orderdjup

Viktigt är dock att komplettera med vilken sida avsluten sker på, köp- eller säljsidan (köp- eller säljkurs), eftersom orderdjupet i sig inte räcker som indikator. Kompletterande variabler att använda sig av är köpkurs, säljkurs, senaste avslut och volym. 

Om de flesta avsluten sker till köpkursen så är det säljarna som styr och sker de flesta avsluten till säljkurs så är det köparna som styr. Övervägande avslut på köpsidan är ett tecken på att aktien inte är på väg uppåt. Genom att kombinera informationen om orderdjup med köp- och säljkurser går det att få en indikering om var aktien är på väg.

Orderdjup skall givetvis som med alla andra indikatorer användas med viss försiktighet.

Avanza logo
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
  • Investera i aktier & fonder
  • Sätt upp automatiskt månadssparande
  • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min
Orderdjup-Aktieskolan