Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Lysa portföljer 2022

Lysa fondportföljer

Är du intresserad av att lära dig mer om Lysas fondportföljer? 

Bra!

Genom att lära dig mer om de olika portföljerna gör du det möjligt till att välja den portfölj som passar din risknivå.

I denna artikeln kommer vi hjälpa dig genom att hur Lysa skräddarsyr din fondportfölj åt dig och mycket mer.

Häng med!

Artikelns innehållsförteckning

Lysa skräddarsyr din fondportfölj efter dina förutsättningar

Lysa är en av de mest populära fondrobotarna i Sverige, och det beror delvis på de låga avgifterna, men det beror också på hur framgångsrika fondrobotens investeringsportföljer är. En skräddarsydd investeringsportfölj är optimalt för alla som vill investera smart utan att lägga massor av tid på att studera fonder, aktiekurser och räntornas upp- eller nedgångar. 

Lysa erbjuder idag bland de lägsta förvaltningsprovisionerna i Sverige, och dom återinvesterar och all avkastning från fondens holdingbolag. Robotrådgivaren ger din portfölj en rekommenderad viktning av aktiefonder och obligationer baserat på din personliga ekonomiska situation, riskaptit och tidshorisont. Dessa kommer sedan automatiskt balanseras, både när du gör nya insättningar och om fördelningen ändras på grund av marknadsutvecklingen.

Förenklat kan man säga att din portfölj kommer att köpa aktier när marknaden går ner, och säljer aktier när marknaden går upp. Köp billigt, sälj dyrt, utan att du behöver göra några aktiva val.

Vad investerar Lysa i och hur brett?

Lysa erbjuder två olika inriktningar för sparande och investerande. Dessa är Hållbar och Bred. Maximal riskspridning är av yttersta vikt, vilket uppnås genom att investeringar görs i många tusen företag från hela världen. Hållbar portfölj fokuserar investeringarna enligt ett hållbarhetsperspektiv. Där utesluts företag och branscher som inte håller måttet för hållbara investeringar

Bred portfölj

Den breda portföljen, då kallat ”Lysasparandet” lanserades 2016 med portföljgenerator och robotinvesteringar. Global exponering och maximal riskspridning var, och är, ledorden för Lysas investeringsstrategi. Dina sparade pengar placeras i över 6000 aktiebolag, och över 5000 olika typer av räntebärande värdepapper. 

Hållbar portfölj

Den hållbara portföljen lanserades 2019. Det som skiljer Hållbar från Bred är att den här portföljen utesluter aktiebolag som verkar inom olika industrier som inte når upp till kraven för hållbara investeringar. Det gäller exempelvis fossila bränslen, spel och vapen. 

Hållbar förvaltar dina pengar i runt 800 olika företag som kan bevisa att de nått upp till kraven gällande socialt- och miljömässigt ansvar. Den här portföljen investerar också i över 100 olika sorters räntebärande värdepapper. 

Avgifterna är densamma för båda portföljerna (max 0,24%). Kostnaderna för en portfölj kan dock skilja sig från en annan på grund av räntepunkter hos de underliggande fonderna och fördelningen av aktier och räntor. 

Övrigt bra att veta om Lysas portfölj

Lysas filosofi innebär låga avgifter, hög riskspridning och att risknivån anpassas för att passa investerarna bäst. Detta gäller för båda portföljerna, Bred och Hållbar. Dock är det bra att komma ihåg att Hållbar investerar i betydligt färre tillgångar än Bred. 

Detta beror på kraven som ställs på aktiebolagen för Hållbar investering, och för dig som investerar kan det innebära en högre risk då diversifieringen är sämre. Detta blir tydligt när vi tittar på antalet aktiebolag som Lysa investerar i. Bred investerar i hela 7 000 företag, medan Hållbar endast investerar i 800. 

Här får investeraren alltså välja mellan hållbarhet och riskspridning. Iallafall tills Lysa har lyckats lägga till fler bolag i sin hållbara portfölj. 

Läs mer om Lysa fondrobot