Lysa avgifter

Lysa avgifter – Så ser Lysas avgifter ut 2024

Vill du lära dig mer om Lysas avgifter? 

Bra!

Det är viktigt att se över avgifter så att du vet hur mycket av dina pengar som går åt till att betala fondroboten.

I denna artikeln kommer vi hjälpa dig genom att gå igenom Lysas avgifter och se över kostnaderna med fondroboten.

Häng med!

Avgifter till Lysa fondrobot

När det gäller att redogöra för avgifter på finansmarknaden är det allt annat än enkelt att förstå sig på. Olika värdepapper innebär olika räntor, kostnader och regler. Detta är en av anledningarna till varför fondrobotar som Lysa blivit ett sådant framgångsrikt koncept. Att förenkla strukturen för kostnader gör det enklare för alla att investera i aktier och fonder. 

Lysa har en transparent struktur vad gäller dina avgifter. Du kan när som helst logga in på ditt konto för att kontrollera hur mycket pengar du har betalat till Lysa för förvaltningen av dina tillgångar.

Avgifter till Lysa betalas för förvaltningen av dina investeringar. En förvaltningsavgift kommer du inte undan, även om du köper dina fonder själv. Eftersom en fond är ett eget företag i sig, tar förvaltaren alltid ut en avgift. Men när du investerar med Lysa behöver du inte betala flera olika förvaltningsavgifter till alla olika fonder, du betalar endast en avgift till Lysa.

Avgiften du betalar inkluderar också handelskostnader. Detta är avgifter som betalas när värdepapper köps eller säljs. Också inkluderat i avgiften är underhållet och rebalanseringen av dina tillgångar. Tack vare avgiften som du betalar kommer Lysa att optimera din portfölj och med tiden göra ändringar i dina innehav. 

Total avgift

Lysas avgift är max 0,24 %. Utöver avgiften till Lysa tillkommer fond- och transaktionsavgifter. Den totala avgiften beräknas på ditt investerade kapital, och varierar beroende på om du har hållbar eller bred portfölj. Avgiften varierar också beroende på hur allokeringen av tillgångar ser ut.

Den totala avgiften för Hållbar portfölj med 75% aktier, fonder och 25% räntor är 0,379%. Om vi tänker oss ett sparkapital på 10 000 kronor, blir avgiften då totalt ca 38 kronor Kostnaden för bred portfölj är något lägre, där samma uppdelning av tillgångarna innebär en avgift på 0,337 %. Med ett kapital på 10 000 kronor blir den årliga avgiften ca 34 kronor.

Avgiften som du betalar till Lysa är som sagt max 0,24%. Det betyder att avgiften kommer att sänkas ju mer du sparar. Ju högre sparkapital, desto lägre avgift. 

Om du sparar 1 till 199 999 kr är avgiften 0,24%

 • Från 200 000 till 499 999 kr är avgiften 0,23 %
 • Från 500 000 till 999 999 kr är avgiften 0,22 %
 • Mellan 1 000 000 och 4 999 999 kr är avgiften 0,21 %
 • Från 5 000 000 till 29 999 999 kr betalar du 0,20 %
 • Och slutligen från 30 000 000 kr och uppåt är avgiften lägsta möjliga med 0,15 %

Övriga avgifter som läggs på Lysas administrationsavgift, som fondavgifter, ändras inte. Dessa kostar samma procentandel oberoende av din insats. 

Avgifter spelar stor roll för den slutgiltiga avkastningen över tid

En skillnad i avgifter från 0,3-0,6% kanske känns som ett obetydligt glapp. Speciellt när vi tänker oss att den årliga kostnaden för småsparare ofta ligger under hundralappen. Därför prioriterar vissa investerare att spara med fondrobotar som har högre avgifter, då de kan ha andra funktioner som tilltalar dem. 

Men faktum är att avgiften spelar stor roll för den slutliga avkastningen över tid. 

Vi gör en enkel jämförelse.  En investering på 10 000 SEK med en årlig utveckling på 7 % hade efter 5 år:

 • Med en avgift på 0,40 % så hade du betalat 278 SEK i avgifter.
 • Med en avgift på 0,90 % så hade du betalat 620 SEK i avgifter.

Samma investering på 10 000 SEK med en årlig utveckling på 7 % hade efter 10 år:

 • Med en avgift på 0,40 % så hade du betalat 773 SEK i avgifter.
 • Med en avgift på 0,90 % så hade du betalat 1 700 SEK i avgifter.

Detta innebär att du betalar mer än dubbelt så mycket i avgift om du väljer en ränta på 0,9% istället för 0,4%. Detta exempel visar bara en investering på 10 000 kronor, där avkastningen återinvesteras. Men hur ser det ut om du sparar mer, och har ett större kapital hos fondroboten?

En investering på 200 000 SEK med en årlig utveckling på 7 % hade efter 20 år: 

 • Före avgift tjänat en vinst på 573 937 SEK.
 • Med en avgift på 0,40 % så hade du betalat 59 618 SEK i avgifter.
 • Med en avgift på 0,90 % så hade du betalat 128 017 SEK i avgifter.

Kostnaden blir alltså betydligt högre när du sparar en längre tid och lägger till mer pengar. Du får ta del av en lägre del av den årliga avkastningen, vilket saktar ner din investeringstakt om du återinvesterar avkastningen. 

Hur ser avgiften ut gentemot andra fondrobotar?

Här nedanför har vi sammanställt alla de olika fondrobotarna och dess avgifter.

FondrobotAvgift till fondrobotTotal avgiftPartnerlänkar
Lysa0,15-0,24%0,30-0,41%Till erbjudandet
Avanza0,20%0,33-0,37%Öppna konto
Sigmastocks0,35%0,35-0,39%Öppna konto
Nordnet0,34%0,34%Öppna konto
Opti0,50%0,82-0,88%Öppna konto
Better Wealth0,09-0,65%0,25-0,93%Öppna konto
Fundler0,15-0,49%0,22-1,23%Öppna konto
Läs mer om Lysa fondrobot

About The Author