GAV – Enkel och lättläst guide

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

GAV

Vad är GAV?

GAV är en beteckning som beskriver det pris du i snitt betalat för en aktie, fond eller annat värdepapper. Vid ett enskilt köp är anskaffningsvärdet enkelt att förstå. När flera transaktioner genomförts i ett värdepapper räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde ut. Det gör att du på ett enkelt sätt kan se om du ligger plus eller minus i en viss investering.

Gå Aktieskolans kurs ➟ "Börja investera i aktier"

Vill du börja investera i aktier? Bra!

Vår nybörjarkurs hjälper dig att: 

  • vad är en aktie?
  • så bygger du en stabil, långsiktig och framgångsrik aktieportfölj
  • så hittar du bra aktier
  • så kommer du igång redan idag!
GAV

Tre viktiga punkter om GAV

Avanza_logotyp
5 av 5
5/5

Vårt betyg för Avanza

Kom igång på bara 5 minuter

SÅ FUNKAR DET

Så kan du använda det i samband med handel av aktier

Det finns ingen anledning att låta ditt GAV påverka din handel av aktier. GAV används till att visa hur du just nu ligger till på en investering. 

Ibland läser man på forum om att sänka sitt GAV. Det gör man genom att köpa en aktie till lägre pris än sitt GAV. För att göra det har alltså börskursen gått ned lägre än vad du i genomsnitt köpt dina aktier för. Att köpa en aktie enbart för att få ett bättre GAV är ingen bra idé. Det finns en anledning att aktien sjunkit och den kan mycket väl tappa mer i pris. Det samma gäller om du har en stor vinst. Kursuppgången kan vara motiverad och även fortsätta. 

Dina beslut om att köpa eller sälja aktier ska inte ske pga ditt GAV. Dina köp och säljbeslut bör enbart baseras på din strategi. Din strategi bestämmer hur du analyserar och värderar en aktie. De två vanligaste sätten att analysera aktier är genom teknisk och fundamental analys. Genom tydliga regler bestämmer du dig för om en aktie är köpvärd eller att det är dags att sälja. Om du bedömer att värdet på en aktie är lägre idag än när du köpte den ska du sälja den. Att vänta tills den åter är på breakeven av ditt GAV är en strategi som kan leda till ännu större förluster. 

Har du en stor förlust i en investering är det ett tecken på att du inte hanterar risk på rätt sätt. Ett bra verktyg för att hantera risk är stop loss. För att lyckas med investeringar är det viktigt att undvika stora förluster. Då är det viktigt att ha koll på sitt GAV. Försök att undvika stora förluster, de tar lång tid att jobba igen.

Hur beräknas GAV?

GAV beräknas i grunden på det pris du betalat för de aktier du äger i ett bolag. Har du gjort ett köp är det ditt inköpspris plus courtage som är ditt GAV. Courtaget delas på de aktier du köpt. 

Äger du dina aktier en längre tid tillkommer förmodligen fler faktorer. Du kanske både ökar och minskar ditt innehav i en aktie över tid. Nyemissioner, inlösen och splitt är andra faktorer som påverkar ditt GAV. 

Alla faktorer vägs samman och blir ditt GAV. När du gör affärer i aktien kommer ditt GAV att förändras. GAV anges alltid per aktie. I regel syns alltid ditt GAV på ditt konto hos din nätmäklare. 

Köper du en aktie från ett annat land anges GAV i regel i den valutan. I de fallen kommer resultatet också påverkas av valutakursen. Säljer du aktien till samma pris som ditt GAV i utländsk valuta kan det ändå bli en vinst eller förlust beroende på hur valutan har utvecklats.

Finns det olika typer?

För den som gör affärer i aktiekonto eller via en utländsk mäklare och måste deklarera varje affär är aktiernas anskaffningsvärde viktigt. I skatteverkets värld kallas det för omkostnadsbelopp. 

Omkostnadsbeloppet är ofta detsamma som GAV, men det finns undantag. Omkostnadsbelopp kan kompliceras av olika faktorer. Det kan ex vara att ett bolag delar ut aktier i ett dotterbolag till aktieägarna. Skatteverket brukar då ge riktlinjer hur de transaktionerna skall hanteras i deklarationen. 

Skatteverket har tydliga regler för hur omkostnadsbeloppet ska räknas ut. Har du sålt din aktie till ett högre pris än omkostnadsbeloppet för dina aktier har du gjort en vinst. Den måste du skatta för. Har du sålt för ett lägre pris än omkostnadsbeloppet har du gjort en förlust. Den har du möjlighet att till viss del dra av i din deklaration. 

Har du inte koll på ditt omkostnadsbelopp kan du räkna ut din vinst enligt schablonmetoden. Då är omkostnadsbeloppet alltid 20% av ditt försäljningspris.

Tre vanliga frågor av GAV

Här nedanför har vi svarat på 3 vanliga frågor.

Vad är GAV?

Gav är det genomsnittliga priset du betalat för en aktie. Det baseras på de köp och ev andra transaktioner som skett i ett värdepapper. Ditt GAV hittar du enkelt hos din nätmäklare.

Hur räknar jag ut GAV?

GAV är ett snitt av de pris du köpt dina aktier. Genom att multiplicera antal aktier i de olika köpen med respektive kurs, lägga till courtage och dividera med antal aktier får du ditt GAV. Utöver det kan olika transaktioner som inlösen, delförsäljningar mm komplicera uträkningen.

Är GAV och omkostnadsbelopp samma sak?

Omkostnadsbelopp är Skatteverkets uttryck för att ange vilket anskaffningsvärde en aktie har. Det används när du deklarerar en försäljning av en aktie. Ibland har det inträffat händelser i en aktie som gör att omkostnadsbeloppet inte är det samma som det GAV din nätmäklare anger.

Övrigt bra att veta

Den främsta anledningen till att ha koll på sitt GAV är att veta om man ligger plus eller minus på en aktie. Att ha koll på det är en del av det som gör aktier och börsen så spännande. Normalt sett är det lätt att hålla koll på sitt GAV. Det anges i regel vid varje innehav hos din nätmäklare. Det går dock inte att enbart utvärdera sin investering på hur den utvecklats i förhållande till GAV. 

Det finns viktiga faktorer som inte syns i ett GAV. Den vanligaste är utdelning. En utdelningsaktie kanske ger liten kursvinst men den totala avkastningen inklusive utdelning är betydligt högre. Det gäller speciellt preferensaktier. 

Det finns bolag som över tid har delat ut flera av sina dotterbolag. Det har blivit en bra affär för de långsiktiga aktieägarna. Men vinsten syns inte på ditt gav i det ursprungliga bolaget. Det kanske till och med blir dåligt eftersom de delat ut värdet i form av aktier i andra bolag.   

En aktie kan ge avkastning på flera olika sätt. För att bedöma om en investering blivit bra är det viktigt att ha koll på allt som hänt bolaget under tiden du ägt det. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till om en investering blivit bra. Vilken risk har du tagit? Följde du din plan? Gjorde du en egen analys? Har du följt upp din investering? 

Att ha aktier som avkastat bra i förhållande till sitt GAV är naturligtvis kul. Men investeringar bör utvärderas betydligt djupare än så. Följ gärna upp dina investeringar med en egen dagbok eller journal.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.