GAV

GAV – Enkel och lättläst guide 2024

Vad är GAV?

GAV är en beteckning som beskriver det pris du i snitt betalat för en aktie, fond eller annat värdepapper. Vid ett enskilt köp är anskaffningsvärdet enkelt att förstå. När flera transaktioner genomförts i ett värdepapper räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde ut. Det gör att du på ett enkelt sätt kan se om du ligger plus eller minus i en viss investering.

GAV

Tre viktiga punkter om GAV

SÅ FUNKAR DET

Hur beräknas GAV?

Att förstå beräkningen av Genomsnittligt Anskaffningsvärde (GAV) är avgörande för investerare som vill hålla koll på deras portföljers prestation. GAV utgör basen för att beräkna vinst eller förlust vid försäljning av aktier och tar hänsyn till flera variabler som påverkar ditt totala investerade belopp.

I grund och botten speglar GAV det genomsnittliga pris per aktie du har investerat, inkluderande alla associerade kostnader såsom courtage. För att beräkna detta, summerar du det totala beloppet du har spenderat på att köpa aktier (inklusive courtage) och dividerar sedan med antalet köpta aktier.

Det blir mer komplicerat när du anpassar ditt aktieinnehav över tid genom ytterligare köp, försäljningar, eller genom att delta i händelser som nyemissioner, aktiesplit eller inlösningar. Varje sådan händelse justerar ditt GAV eftersom de ändrar antalet aktier du äger och/eller det totala belopp du har investerat.

Så enkelt kan man räkna ut GAV

Så här kan du göra uträkningen själv

För att göra det så enkelt som möjligt så tänk att GAV (Genomsnittligt Anskaffningsvärde) är det genomsnittliga priset du har betalat för dina aktier, inklusive alla extra avgifter som courtage. Här är ett steg-för-steg exempel:

  1. Anta att du köper 100 aktier för 50 kr var. Till detta tillkommer en avgift (courtage) på 100 kr. För att räkna ut ditt GAV, lägger du till kostnaden för aktierna (100 aktier x 50 kr = 5000 kr) med courtage (100 kr), vilket ger 5100 kr. Sedan delar du den totala kostnaden (5100 kr) med antalet aktier (100), vilket ger ett GAV på 51 kr per aktie.

  2. Låt oss säga att du sedan köper 50 aktier till för 60 kr styck, och betalar ytterligare 50 kr i courtage. Nu lägger du till kostnaden för dessa nya aktier (50 aktier x 60 kr = 3000 kr) plus courtage (50 kr) till din tidigare totala kostnad (5100 kr), vilket blir 8150 kr. Nu har du totalt 150 aktier, och för att få det nya GAV:et delar du den totala kostnaden (8150 kr) med det totala antalet aktier (150), vilket ger ett GAV på 54,33 kr per aktie.

Kom ihåg, om du köper aktier i en annan valuta, räknar du på samma sätt men håller koll på valutakursen eftersom den kan ändra din vinst eller förlust när du säljer aktierna.

Det är smart att hålla koll på ditt GAV eftersom det hjälper dig att förstå hur mycket du faktiskt har tjänat eller förlorat på dina investeringar. Detta är också viktigt för skatteberäkningar när du säljer aktier. Många mäklarplattformar visar ditt GAV automatiskt, vilket gör det lättare att följa. Att förstå ditt GAV hjälper dig att fatta klokare investeringsbeslut över tid.

Så kan du använda det i samband med handel av aktier

Det finns ingen anledning att låta ditt GAV påverka din handel av aktier. GAV används till att visa hur du just nu ligger till på en investering. 

Ibland läser man på forum om att sänka sitt GAV. Det gör man genom att köpa en aktie till lägre pris än sitt GAV. För att göra det har alltså börskursen gått ned lägre än vad du i genomsnitt köpt dina aktier för. Att köpa en aktie enbart för att få ett bättre GAV är ingen bra idé. Det finns en anledning att aktien sjunkit och den kan mycket väl tappa mer i pris. Det samma gäller om du har en stor vinst. Kursuppgången kan vara motiverad och även fortsätta. 

Dina beslut om att köpa eller sälja aktier ska inte ske pga ditt GAV. Dina köp och säljbeslut bör enbart baseras på din strategi. Din strategi bestämmer hur du analyserar och värderar en aktie. De två vanligaste sätten att analysera aktier är genom teknisk och fundamental analys. Genom tydliga regler bestämmer du dig för om en aktie är köpvärd eller att det är dags att sälja. Om du bedömer att värdet på en aktie är lägre idag än när du köpte den ska du sälja den. Att vänta tills den åter är på breakeven av ditt GAV är en strategi som kan leda till ännu större förluster. 

Har du en stor förlust i en investering är det ett tecken på att du inte hanterar risk på rätt sätt. Ett bra verktyg för att hantera risk är stop loss. För att lyckas med investeringar är det viktigt att undvika stora förluster. Då är det viktigt att ha koll på sitt GAV. Försök att undvika stora förluster, de tar lång tid att jobba igen.

Finns det olika typer?

För investerare som handlar på aktiemarknaden, särskilt genom konton hos utländska mäklare, är det avgörande att ha koll på aktiernas anskaffningsvärde vid deklarationen. Skatteverket refererar till detta värde som ”omkostnadsbelopp”.

Omkostnadsbeloppet motsvarar ofta ditt genomsnittliga anskaffningsvärde (GAV), men det finns situationer då det skiljer sig. Exempelvis kan komplexitet uppstå vid händelser som när ett företag utfärdar aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare. I dessa fall tillhandahåller Skatteverket specifika anvisningar för hur dessa transaktioner ska hanteras i deklarationen.

Skatteverket har etablerade principer för beräkning av omkostnadsbeloppet. Om du säljer en aktie till ett pris som överstiger detta belopp, innebär det att du har gjort en kapitalvinst, vilken är skattepliktig. Å andra sidan, om försäljningspriset är lägre än omkostnadsbeloppet, har du realiserat en förlust, vilken kan vara avdragsgill till en viss gräns i din deklaration.

Om du inte har exakt information om ditt omkostnadsbelopp finns det en förenklad metod för att uppskatta din vinst eller förlust, känd som ”schablonmetoden”. Med denna metod sätts omkostnadsbeloppet automatiskt till 20% av försäljningspriset. Detta kan vara ett användbart verktyg för att snabbt beräkna skatteeffekten av aktieförsäljningar, särskilt när detaljerad köphistorik saknas.

Tre vanliga frågor av GAV

Här nedanför har vi svarat på 3 vanliga frågor.

Vad är GAV?

Gav är det genomsnittliga priset du betalat för en aktie. Det baseras på de köp och ev andra transaktioner som skett i ett värdepapper. Ditt GAV hittar du enkelt hos din nätmäklare.

Hur räknar jag ut GAV?

GAV är ett snitt av de pris du köpt dina aktier. Genom att multiplicera antal aktier i de olika köpen med respektive kurs, lägga till courtage och dividera med antal aktier får du ditt GAV. Utöver det kan olika transaktioner som inlösen, delförsäljningar mm komplicera uträkningen.

Är GAV och omkostnadsbelopp samma sak?

Omkostnadsbelopp är Skatteverkets uttryck för att ange vilket anskaffningsvärde en aktie har. Det används när du deklarerar en försäljning av en aktie. Ibland har det inträffat händelser i en aktie som gör att omkostnadsbeloppet inte är det samma som det GAV din nätmäklare anger.

Övrigt bra att veta

Den främsta anledningen till att ha koll på sitt GAV är att veta om man ligger plus eller minus på en aktie. Att ha koll på det är en del av det som gör aktier och börsen så spännande. Normalt sett är det lätt att hålla koll på sitt GAV. Det anges i regel vid varje innehav hos din nätmäklare. Det går dock inte att enbart utvärdera sin investering på hur den utvecklats i förhållande till GAV. 

Det finns viktiga faktorer som inte syns i ett GAV. Den vanligaste är utdelning. En utdelningsaktie kanske ger liten kursvinst men den totala avkastningen inklusive utdelning är betydligt högre. Det gäller speciellt preferensaktier. 

Det finns bolag som över tid har delat ut flera av sina dotterbolag. Det har blivit en bra affär för de långsiktiga aktieägarna. Men vinsten syns inte på ditt gav i det ursprungliga bolaget. Det kanske till och med blir dåligt eftersom de delat ut värdet i form av aktier i andra bolag.   

En aktie kan ge avkastning på flera olika sätt. För att bedöma om en investering blivit bra är det viktigt att ha koll på allt som hänt bolaget under tiden du ägt det. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till om en investering blivit bra. Vilken risk har du tagit? Följde du din plan? Gjorde du en egen analys? Har du följt upp din investering? 

Att ha aktier som avkastat bra i förhållande till sitt GAV är naturligtvis kul. Men investeringar bör utvärderas betydligt djupare än så. Följ gärna upp dina investeringar med en egen dagbok eller journal.

About The Author