Fastighetsaktier – 12 bästa fastighetsbolagen i maj 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

I denna artikeln hjälper vi dig att investera i fastighetsaktier. Har du koll på de viktigaste delarna inför din investering? När du har läst denna artikeln så kommer du ha lärt dig följande:

  • Vad är en fastighetsaktie?
  • 12 bästa fastighetsaktierna
  • 10 mest ägda fastighetsaktierna
  • Fördelar och nackdelar
  • …och mycket mer!

Jag rekommenderar att du läser hela artikeln (Lästid: ca 8 min) för att lära dig så mycket som möjligt, men vill du hoppa till ett speciellt avsnitt så kan du använda snabbnavigeringen här nedanför.

Artikelns innehållsförteckning

INTRODUKTION

Vad är en fastighetsaktie?

Fastighetsaktier är aktier tillhörande ett bolag som äger och förvaltar fastigheter. Fastighetsaktier anses vara en förhållandevis stabil investering, då bolagen får in pengar regelbundet i form av fastighetshyror. Detta gör att fastighetsaktier ofta står starka även i lågkonjunktur.

Hur tjänar man pengar på fastighetsaktier?

Det finns två sätt att tjäna pengar på fastighetsaktier.  En så kallad “Kursvinst” är precis som vid all aktiehandel det vanligaste sättet att tjäna pengar på fastighetsaktier. Detta innebär att man köper en aktie och sedan säljer den för ett högre pris.

Det går även att tjäna pengar på fastighetsaktier i form av aktieutdelningar.  Aktieutdelning är när ett företag delar ut delar av sin vinst till aktiebolagets ägare.

Kursvinst

Grundidén med all aktiehandel är att investera i bolag som du tror kommer utvecklas på sikt och på så sätt öka i värde. När du köper en aktie betalar du ett pris och hoppas sedan att priset på aktien ska öka för att du ska ha möjlighet att sälja med vinst. 

En kursvinst är ett resultat av en prisökning där du sålt aktier för ett högre värde än vad du köpte dem för, och på så sätt kunnat plocka ut mellanskillnaden i vinst.

Aktieutdelning

Ett annat sätt att tjäna pengar på fastighetsaktier är genom aktieutdelning. Som vi nämnde tidigare innebär aktieutdelning att företaget ger ut en del av sin vinst till sina aktieägare.

Storleken på utdelningen beror främst på två saker; dels hur många antal aktier man innehar i bolaget, och dels hur stor del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. 

Detta bestäms oftast på företagets bolagsstämma, och företaget får enligt Försiktighetsregeln inte ge utdelning om det riskerar bolagets framtid. Fastighetsaktier kan med sina stabila utdelningar fungera bra som utdelningsaktier.

Avanza logotyp

TOPPLISTA

Bästa fastighetsaktierna 2020

Det är givetvis omöjligt att förutspå vilka som är de bästa fastighetsaktierna 2020. Däremot går det att kombinera bolagens historiska utveckling tillsammans med framtida förhoppningar för att öka chanserna till att välja de bästa fastighetsaktierna.

Här nedanför är de fastighetsaktier som har utvecklat sig bäst på börsen de senaste 12 månaderna:

Aktie1 år
ALM Equity+61,66%
Fast. Balder B+25,77%
Sagax B+23,27%
Catena+16,02%
Klövern B+7,79%
Wallenstam B+4,31%
Kungsleden−5,34%
Castellum−10,28%
Platzer Fastigheter Holding B−11,82%
Atrium Ljungberg B−13,83%
Diös Fastigheter−21,24%
Hufvudstaden A−22,16%

Siffror uppdaterade 16 april 2020

POPULÄRASTE BOLAGEN

10 mest ägda fastighetsaktierna

För den oinvigde kan det tyckas vara krångligt att börja investera i fastighetsaktier. För att underlätta processen har vi valt att lista de sju mest ägda fastighetsaktierna på den svenska börsen:

AktieÄgare hos Avanza
Castellum49 049
Fast. Balder B15 682
Klövern B13 473
Hufvudstaden A11 806
Wallenstam B8 162
Diös Fastigheter7 834
Kungsleden6 203
Sagax B4 294
Atrium Ljungberg B3 718
Platzer Fastigheter Holding B2 992

Siffror uppdaterade 16 april 2020

1. Castellum

Med sina 48,285 ägare är Castellum det överlägset största bolaget i fastighetsbranschen på den svenska börsen. Castellums fastighetsportfölj utgörs mestadels av kommersiella lokaler för kontor, lager, butik och industri. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, men är verksamma i Stockholm, Malmö, Göteborg och andra delar av landet.

2. Fast. Balder

Balder är det näst största fastighetsbolaget i Sverige sett till antal aktieägare. Företaget fokuserar huvudsakligen på förvaltning och vidareutveckling av kommersiella fastigheter, men sysslar även med hyres- och bostadsrätter, hotell, garage och parkeringar. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg, men är verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Norge.

3. Klövern

Klövern ägs av fastighetsmogulen Rutger Arnhult och börsintroducerades 2002. Bolaget är främst inriktade på kommersiella fastigheter, lager samt logistik, och är även investerade i vård, utbildning och detaljhandel. Bolagets huvudkontor återfinns i Stockholm, men Klöverns verksamhets är utspridd över stora delar av nordiska marknaden, främst inom Syd- och Mellansverige.

4. Hufvudstaden

Hufvudstadens har funnits på den Svenska börsen sedan 1938, vilket är ett bevis på bolagets styrka och långsiktighet. Företaget handahåller en bred fastighetsportfölj inom bank- och finanssektorn, men även management, IT samt media. Bolaget hyr idag ut kontors- och butikslokaler runt om i de nordiska storstäderna. Under koncernen går varumärken som Nordiska Kompaniet, Biblioteksstan och Femman.

5. Wallenstam

Wallenstam är en fastighetsutvecklare som bygger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Bolaget fokuserar även på nyproduktion av bostäder. Verksamheten bedrivs även via dotterbolaget Svensk Naturenergi, med fokus inställt på förnyelsebar energi i form av vindkraftverk.

6. Diös fastigheter

Diös är ett relativt ungt fastighetsbolag som bildades 2005, och idag sitt huvudkontor i Östersund. Den huvudsakliga verksamheten är inriktad på att förvärva och förvalta fastigheter runtom i Sverige. Fastighetsportföljen utgörs till största del av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter i de norra delarna av landet.

7. Kungsleden

Stockholmsbaserade Kungsleden är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och förädlar kommersiell fastighet i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets fastighetsportfölj består av handel, kontor, industri- och lagerlokaler i Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och Norrland.

8. Sagax

Sagax är ett multinationellt fastighetsbolag som äger fastigheter i Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Danmark. Bolagets huvudsakliga investeringar ligger i större kommersiella fastigheter inom lager och industri. Företagets vision är att driva sina investeringar långsiktigt och vara aktiva i utvecklingen av ägda fastigheter.

9. Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg grundades 2006 efter att LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter sammanslagits. Bolagets har en bred portfölj av kommersiella fastigheter inom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning. Huvudfokus är de svenska storstäderna, där de äger, förvaltar och utvecklar sina fastigheter.

10. Platzer fastigheter

Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag och ett förhållandevis ungt bolag som börsintroducerades så sent som 2013. Bolagets primära fokus är uthyrning av lokaler för kontor, industri och lager. Företagens affärsmodell består av förvaltning och förvärv inom fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning och driftservice.

BRA ATT TÄNKA PÅ

Vad ska man tänka på innan man investerar i fastighetsbolag?

Precis som vid all form av aktiehandel är det viktigt att vara bra påläst och riskmedveten innan man väljer att investera i fastighetsbolag. Det finns en del fallgropar som är lätta att hamna i om man inte är varsam. 

Historiskt sett har fastighetsaktierna gått otroligt starkt en längre tid, vilket kan tyda på att en stor del av tillväxtpotentialen är begränsad. Ränteläget har även varit ovanligt gynnsamt under lång tid, och om Riksbanken skulle höja räntan finns risken att vinden kan vända för fastighetsbolagen.

Nedan följer ett par handfasta tips för hitta rätt fastighetsbolag att stoppa i aktieportföljen.

Avanza logotyp

Investera i seriösa bolag med bra ledning

Ett misstag som många nya småsparare gör är att de investerar i små förhoppningsbolag i förhoppningar om att de ska ha hittat nya Apple. Tyvärr slutar dessa investeringar inte sällan med ett bolag i konkurs och pengar i sjön för besvikna investerare. 

En av grundpelarna till ett stabil aktie är bra ledning som styr ett seriöst bolag mot långsiktighet. Högt värderade aktier har starka fundament, och det finns en anledning till varför bolag som Hufvudstaden varit framgångsrika i snart 100 år.

Stabila bolag är vinnarna på lång sikt

Ett seriöst bolag med en erfaren ledning återhämtar sig alltid, även när börsen går igenom ett stålbad. Detta råd är extra viktigt i dessa tider då många aktiesparare flyr börsen, vilket påverkar kursen kortsiktigt. Om ditt bolag har ett starkt fundament med en stabil ledning, kan du sitta förhållandevis tryggt på lång sikt – trots kortsiktiga nedgångar.

FÖRDELAR & NACKDELAR

Fördelar med fastighetsbolag

Det finns många fördelar med fastighetsbolag och fastighetsaktier. Här nedanför är två av de absolut starkaste fördelarna enligt oss på Aktieskolan.

Regelbundna intäkter

Fastighetsbolag har presterat bättre än övriga börsen under en längre tid, och det finns flera anledningar till detta. En av de stora fördelarna med att investera i fastighetsbolag är de relativt regelbundna och förutsägbara intäkterna som fastighetsbolag får i form av hyror. 

Många hyresavtal skrivs på minst ett år, vilket gör att bolagen får in pengar varje månad oavsett vad som händer på marknaden.

De långa hyreskontrakten gör också att fastighetsbolagen kan planera sin ekonomi långsiktigt, och slipper oroa sig för lågsäsonger och andra risker som många andra företag behöver ta i beaktning.

Begränsad konjukturkänslighet

Fastighetsbolag har presterat bättre än övriga börsen under en längre tid, och det finns flera anledningar till detta. En av de stora fördelarna med att investera i fastighetsbolag är de relativt regelbundna och förutsägbara intäkterna som fastighetsbolag får i form av hyror. 

Många hyresavtal skrivs på minst ett år, vilket gör att bolagen får in pengar varje månad oavsett vad som händer på marknaden.

De långa hyreskontrakten gör också att fastighetsbolagen kan planera sin ekonomi långsiktigt, och slipper oroa sig för lågsäsonger och andra risker som många andra företag behöver ta i beaktning.

Avanza logotyp

Nackdelar med fastighetsbolag

Det finns givetvis även nackdelar att ta i beaktning. Gör alltid din egen riskbedömning innan du investerar pengar på börsen.

Räntekänslig bransch

En av anledningarna till att fastighetsbolagen har gått så starkt på den svenska börsen de senaste åren är de låga räntorna som givit bolagen extra spelrum. Fördelen som fastighetsbolagen har av den låga räntan kan förvandlas till en nackdel om räntenivåerna ökar.

Räntenivåerna är inget som fastighetsbolagen kan påverka, och en eventuell höjning av räntenivåerna skulle göra fastighetsbolagen mer sårbara.

Oklarheter kring digitaliseringen

Det råder delade meningar kring hur digitaliseringen av samhället kommer att påverka fastighetsbolagen. I bolag som Hufvudstaden består nästan 40% av fastighetsportföljen av branscher inom handel och butiker, något som skulle kunna ställa till problem. Allt fler människor shoppar online, vilket kan betyda att fysiska butiker blir mindre relevanta. 

Vissa experter menar att detta kan påverka fastighetsbolagen, medans andra hävdar att hotet är överdrivet. Det är alltid bra att göra sin egen lägesbedömning innan man väljer att investera sina pengar, oavsett om förändringen av samhället påverkar branschen eller inte.

Källor
Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.