Branschindelning – 20 branscher du kan köpa aktier i 2024

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex olika bolag och har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Anton Gustafsson profilbild

Anton har varit egenföretagare och investerat pengar i över 15 år. I dagsläget är han aktiv delägare i sex bolag. Han har bland annat vunnit pris som Årets Unga Företagare i Kungsbacka. Förkortad disclaimer: Investeringar innebär att du utsätter ditt kapital för risk. Ingenting på Akteiskolan.se ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till Aktieskolans partners.

Aktieskolan logo symbol

Branschindelning

Det finns i dag två stycken konkurrerande system när det kommer till indelning av verksamheter i olika branscher (branschindelningar), Global Industry Classification Standard (GICS) och Industry Classification Benchmark (ICB).

Avanza bank-logo
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
  • Investera i aktier & fonder
  • Sätt upp automatiskt månadssparande
  • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min

FRÅGOR & SVAR

Vad innebär branschindelning?

Branschindelning organiserar företag efter deras huvudsakliga verksamhet, vilket underlättar analys och jämförelse inom ekonomin. Detta kan inkludera sektorer som industri, tjänster, IT, hälsovård och finans. Indelningen sker ofta enligt standardiserade system som ISIC, vilket möjliggör internationella jämförelser.

Både GICS och ICB-systemen liknar varandra men har sina skillnader. GICS skapades av Morgan Stanley Capital International (MSCI) och Standard & Poor’s (S&P), medan ICB utvecklades av Dow Jones och FTSE, vilket reflekterar deras unika perspektiv på marknadsindelning.

Branschindelning-GICS och ICB

10 grundläggande sektorer i varje bransch

Ovan visas de båda systemens grundläggande tio sektorer. GICS har vidare 24 industrigrupper, 68 industrier och 154 underindustrier medan ICB har 19 supersektorer, 41 sektorer och 114 undersektorer. Dessa system revideras med jämna mellanrum och då kan antalet klassificeringar ändras.

Enligt GICS själva finns mer än 37 000 företag i deras databas och enligt ICB finns över 60 000 bolag världen över i deras system. Båda systemen är egentligen ganska lika varandra, båda har exempelvis fyra hierarkier.

Rent generellt kan man säga att alla index som är kopplade till MSCI och S&P använder sig av GICS-klassificering och alla som använder sig av Dow Jones och FTSE använder sig av ICB-klassificeringen.

Produktorienterad eller marknadsorienterad klassificering

Branscher kan klassificeras på olika sätt, beroende på om man använder en produktorienterad eller en marknadsorienterad ansats. En produktorienterad klassificering fokuserar på de varor eller tjänster ett företag erbjuder. 

Till exempel skiljer man på företag baserat på om de producerar fysiska produkter eller tillhandahåller tjänster. Ett företag som erbjuder utgrävningstjänster och ett som säljer grävskopor skulle ses som tillhörande olika kategorier trots att de verkar inom samma övergripande bransch.

Å andra sidan tar en marknadsorienterad klassificering snarare hänsyn till vilken marknad eller vilket kundsegment företagen riktar sig mot. I detta perspektiv betraktas företagen som närmare relaterade eftersom de båda agerar inom samma marknadsområde, även om de erbjuder olika typer av värde – det ena genom en tjänst och det andra genom en produkt. 

Denna ansats understryker marknadsdynamik och kundbehov snarare än skillnader i produktutbud.

Branschindelning

Produktorienterad klassificering på konsumentnivå

ICB har en produktorienterad klassificering på konsumentnivå med indelning i varor och tjänster, medan GICS har en mer marknadsorienterad klassificering på just konsumentnivån där fokus ligger på konjunkturkänslighet. Exempelvis om det rör sig om icke-konjunkturkänsliga detaljhandelsvaror som läkemedel, mat och dryck eller mer konjunkturkänsliga produkter som bilar, motorcyklar, restauranger och hotell.

Bolagets huvudsakliga affärsverksamhet

Företag klassificeras efter sin primära affärsverksamhet, vilket huvudsakligen baseras på var de huvudsakligen genererar sina inkomster. Branschtillhörighet är avgörande eftersom aktiekurser tenderar att påverkas av branschspecifika faktorer, exempelvis hur guldpriset påverkar företag inom guldsektorn eller oljepriset oljebranschen. 

Denna klassificering underlättar för investerare att diversifiera sina portföljer och göra mer precisa riskbedömningar, eftersom företag inom samma bransch ofta påverkas av och analyseras utifrån likartade externa faktorer.

Alla branscher har sina egna egenskaper

Alla branscher har sina egna speciella egenskaper vad gäller kunskaper, risker, regelverk, konjunkturkänslighet, betavärde, p/e-tal samt andra specifika förhållanden som gör varje bransch unik. Tänk på detta när du gör en analys.

Picture of Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 15 år.

Artikeln är faktagranskad och publicerad i enlighet med vår Policy för faktagranskning och vår Redaktionella policy.