Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Börstendenser – såhär fungerar positiva och negativa tendenser

Aktieskolan logo symbol

Börstendenser

Begreppet börstendenser beskriver hur generalindex förändras under en dag. Här nedanför har vi samlat 11 olika börstendenser. Alla är rankade i ordning med positivt segment längst upp.

Avanza bank-logo
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
  • Investera i aktier & fonder
  • Sätt upp automatiskt månadssparande
  • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min

SÅHÄR FUNGERAR DET

Olika börstendenser - positivt till negativt

Hausse
Mycket starkt stigande kurser under stor omsättning. Vanligtvis över 2 procent.

Mycket fast
1,5 till 2 procent.

Fast
0,5 till 1,5 procent.

Väl hävdad
0,25 till 0,5 procent.

Hävdad
Något stigande kurser. 0,2 till 0,25 procent.

Oregelbunden
Kurserna är relativt oförändrade. -0,2 till 0,2 procent.

Lätt vikande
-0,2 till -0,25 procent.

Vikande
Svagt nedåtgående kurser. -0,25 till -0,5 procent.

Svag
Fallande kurser. -0,5 till -1,5 procent.

Mycket svag
-1,5 till -2 procent.

Baisse
Mycket kraftigt fallande kurser under hög omsättning. Vanligtvis under -2 procent.

Exempel

När räntan sänktes på morgonen med en procentenhet blev det hausse på börsen och både institutioner och småsparare köpte stora poster. Generalindex blev sedan mer oregelbunden innan negativa rapporter från storbolag resulterade i vikande kurser. Fortsätter storbolagens negativa rapporter i morgon finns det viss risk för baisseartad utveckling.

Börstendenser-Aktieskolan