Index – hur fungerar ett börsindex? [GUIDE]

Förkortad disclaimer: Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ingenting ska läsas som finansiella råd. Sidan innehåller affiliatelänkar till olika partners vilket innebär att vi erhåller en finansiell ersättning när du öppnar ett konto eller köper produkter genom våra länkar. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner.

Index-Aktieskolan
Aktieskolan logo symbol

Index & börsindex

Ett index är en numerisk skala som används för att jämföra värden med varandra (eller med ett referensnummer) och som visar relativa förändringar som en funktion av tiden.

Avanza bank-logo
Börja investera i dag!
Öppna ett kostnadsfritt ISK
  • Investera i aktier & fonder
  • Sätt upp automatiskt månadssparande
  • 100% kostnadsfritt att öppna konto
Endast 3 min

SÅHÄR KAN DU RÄKNA

Såhär fungerar ett aktieindex

Referens- och startpunkt sätts oftast till 100, men inte alltid. Dow Jones Industrial Average (DJIA) publiceringsindex sattes exempelvis till 34,59 som ett uträknat medelvärde i form av summan av aktiekurserna i indexet dividerat med antalet aktier.

Ett aktieindex är en sammansättning av flera aktier och visar den relativa förändringen över tiden. Indexet kan innehålla ett urval av de mest omsatta aktierna, exempelvis OMXS30 (OMX Stockholm 30) som utgörs av de trettio mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Ett index kan också utgöras av samtliga aktier, som exempelvis OMXSPI gör för Stockholm.

Index

Såhär kan du räkna på index och börsindex

För att beräkna procentuell kursuppgång divideras de två indexvärdena med varandra.

Exempel
Index den 1 januari är 1437, den 31 december står index i 1552. Hur många procent har börsen gått upp?
1552 / 1437 = 1,08
Svar: Börsen har gått upp med 8 procent.

Desto högre indextal, desto mer punkter krävs för en fördubbling. Från 200 till 400 krävs bara 200 punkter, men från 2 000 till 4 000 krävs 2 000 punkter. På grund av detta brukar en index-kurva stiga mer och mer allt eftersom tiden går, trots att aktieutvecklingen är någorlunda konstant. Detta kan avhjälpas genom att använda en logaritmisk skala, där man använder en logaritm av värdena i stället för värdena i sig. Kurvan blir då mer jämn och jämförbar med historiska värden.

Ett aktieindex kan beräknas på olika sätt…

Prisviktat index

Ett prisviktat index innebär att endast aktiens pris (inte aktiens totala börsvärde) viktas i index. Detta sker genom att varje aktiekurs adderas och sedan divideras resultatet med antalet aktier i indexet. Vanligtvis används också en speciellt uträknad divisor som korrigerar för aktiesplittar etc.

Ett av världens mest kända index, Dow Jones Industrial Average, beräknas exempelvis på sådant vis. Det för med sig att en dyr aktie och en billig aktie påverkar index lika mycket om dess aktiekurs ändras med en valutaenhet, även om den procentuella förändringen för den billiga aktien är större. 

Dyra aktier påverkar alltså index mer ”orättvist” än billiga aktier. Ett prisviktat index tar ingen hänsyn till marknadsvärdet, vilket DJIA också har blivit kritiserat för.

Marknadsviktat index

Detta index innebär att varje bolag viktas i förhållande till dess marknadsvärde vilket avspeglar varje individuell aktieförändring mer rättvist gentemot indexet. Nackdelen är att volatila aktier som ofta rör sig mycket upp och ner kan påverka indexet orättvist.

Observera att nedanstående exempel är förenklade beskrivningar av hur ett index beräknas, i verkligheten sker mycket mer justeringar.

Exempel
Företag   Aktiekurs   Antal aktier   Marknadsvärde 
Bolag A   $10           1 000          $10 000
Bolag B   $10           2 000          $20 000
Bolag C   $20           1 000          $20 000

Prisviktat index: (10 + 10 + 20) / 3 = 13,33
Marknadsviktat index: (10 000 + 20 000 + 20 000) / 3 = 16 667

Prisviktat index
Bolag A 25 %
Bolag B 25 %
Bolag C 50 %

Marknadsviktat index
Bolag A 20 %
Bolag B 40 %
Bolag C 40 % 

Varje aktie påverkar alltså index olika mycket beroende på om det är prisviktat eller marknadsviktat. Anta att bolag A:s aktiekurs ändras från $10 till $15, allt annat lika. Förhållandena ser då ut som följer:

Företag   Aktiekurs   Antal aktier   Marknadsvärde 
Bolag A   $15           1 000          $15 000
Bolag B   $10           2 000          $20 000
Bolag C   $20           1 000          $20 000

Nya index blir som följer:

Prisviktat index: (15 + 10 + 20) / 3 = 15
Marknadsviktat index: (15 000 + 20 000 + 20 000) / 3 = 18 333

Det prisviktade indexet har förändrats med 12,5 % (15 / 13,33 = 1,125)
Det marknadsviktade indexet har förändrats med 10 % (18 333 / 16 667 = 1,10)

Stockholms generalindex OMXSPI är ett marknadsviktat index.

Dow Jones Industrial Average

Förkortas DJIA. Detta aktieindex är framtaget av grundaren till Wall Street Journal, Charles Dow. Detta prisviktade index består av trettio av de största och väsentligaste börsbolagen i USA, noterade på NYSE och Nasdaq. Ett mycket viktigt index som ofta sätter tonen för resten av världen. 

Nasdaq

Stod ursprungligen för National Association of Securities Dealers Automated Quotations, men är numera att betrakta som ett eget substantiv vilket har gjort det mer acceptabelt att skriva det utan stora bokstäver: Nasdaq. Själva indexet brukar dock vanligtvis skrivas med versaler. Många teknikbolag som exempelvis Microsoft, Dell och Intel är noterade på Nasdaq som alltså främst är en börs för teknologiska företag. 

Nasdaq är egentligen en elektronisk aktiebörs (dvs. utan handelsgolv där mäklarna handlar med varandra) med ungefär 5 000 marknadsnoterade bolag. Det främsta indexet är NASDAQ Composite som innefattar samtliga noterade bolag. NASDAQ Composite är det index som åsyftas när man talar om NASDAQ-index och publicerades med basvärde 100.

Det finns även andra index, exempelvis NASDAQ-100 som omfattar de hundra största bolagen. Finansbolag och investmentbolag är inte inräknade i detta index, de återfinns i stället i NASDAQ Financial-100.

DAX

En förkortning för Deutscher Aktien IndeX 30. DAX består av de trettio största bolagen som handlas på Frankfurt Stock Exchange i Tyskland och är ett marknadsviktat index. 

FTSE 100 index

Marknadsviktat index som betyder Financial Times Stock Exchange. Består av de hundra största företagen noterade på Londonbörsen. Basindex sattes till 1000.

Nikkei 225

Ett prisviktat index för Tokyo Stock Exchange som beräknas av dagstidningen Nihon Keizai Shimbun. Består av de 225 största företagen från samtliga sektorer.

S&P 500

Ett index som består av de femhundra största bolagen som handlas på NYSE (New York Stock Exchange) och Nasdaq, de flesta bolagen är amerikanska. S&P står för Standard & Poor’s, namngivet efter företaget som skapade och bevakar indexet. Läs mer om S&P500 på Yahoo finance.

OMXSPI

Står för OMX Stockholm Price Index och omfattar alla aktier som är noterade på den nordiska börsen i Stockholm och är ett marknadsviktat index. Ett prisindex tar endast hänsyn till kursutvecklingen och inte återinvesterade belopp och visar följdaktligen endast utvecklingen för kursrörelser.

Ditt eget index...

Står för OMX Stockholm Price Index och omfattar alla aktier som är noterade på den nordiska börsen i Stockholm och är ett marknadsviktat index. Ett prisindex tar endast hänsyn till kursutvecklingen och inte återinvesterade belopp och visar följdaktligen endast utvecklingen för kursrörelser.

Vi skickar inget spam, säljer inte dina uppgifter och du kan avregistrera dig när du vill längst ner i senaste mailet.

Anton Gustafsson

Anton Gustafsson

Artikeln är faktagranskad och publicerad av Anton Gustafsson, VD och grundare av Consilium Online AB som i sin tur äger Aktieskolan.se. Anton har startat och drivit olika företag sedan 18 års ålder och investerat pengar i aktier och fonder i över 10 år.