Belåning på börsen

Belåning av aktier – så här fungerar det [Räkneexempel]

FRÅGOR & SVAR

Vad innebär belåning av aktier?

Belåningsvärde = marknadsvärde aktier × belåningsgrad

En del aktier är belåningsbara och det innebär att du med dina aktier som säkerhet kan låna pengar för köp av ytterligare aktier. Det främsta syftet med belåning är att uppnå en hävstångseffekt på investerat kapital.

Belåningsvärdet baseras på två faktorer

Belåningsvärdet (storleken på lånet) baseras på två faktorer:

Belåningsvärde = marknadsvärde aktier × belåningsgrad

REKOMMENDERAD LÄSNING

Förbättra din privatekonomi genom att investera pengar

Vill du lära dig mer om hur du kan investera pengar eller är du kanske redo att komma igång redan idag?

SÅHÄR KAN DU RÄKNA

Belåningsvärde räkneexempel

Marknadsvärdet på dina aktier är just nu 10 000 kr. Du vill belåna dessa och belåningsgraden är 80%.

10 000 kr × 0,8 = 8 000 kr

Du kan alltså låna 8 000 kr att köpa nya aktier för. Dessa aktier kan i sin tur belånas till 80%.

8 000 kr ×0,8 = 6 400 kr

För dessa 6 400 kr köper du nya aktier som i sin tur kan belånas osv. Om alla summor räknas ihop kan du i slutändan för dina 10 000 kr låna

40 000 kr att köpa aktier för, dvs. totalt 50 000 kr.

Formeln för hur mycket du kan belåna totalt blir som följer.

Belåning av aktier

Såhär mycket kan du belåna totalt

Marknadsvärdet på några belåningsbara aktier är 17 453 kr och belåningsgraden är 75 %. Hur mycket kan dessa aktier belånas?

17 453 / (1 – 0,75) – 17 453 = 52 359

Svar: 52 359 kr kan belånas. Totalt kan alltså aktier för 17 453 + 52 359 = 69 812 kr innehas.

Ränta utgår på lånet under de dagar belåningen nyttjas. Om aktierna inte innehas under en lång period blir räntekostnaden marginell.

Exempel

Om du lånar 100 000 kr under en veckas tid till 7 % ränta så blir uträkningen som följer:

100 000 kr ×0,07 = 7 000 kr i årsränta.

Detta divideras sedan med 365 dagar och multipliceras med 7 dagar för att erhålla räntekostnaden för en vecka:

7 000 / 365×7 = 134 kr.

Svar: Räntekostnaden för en vecka blir 134 kr.

Själva idén med belåning är alltså att öka hävstången. Det innebär att riskerna men också möjligheterna ökar.

Exempel 1

Eget kapital: 10 000 kr

Belåning: 40 000 kr

Totalt: 50 000 kr

För dessa 50 000 kr köper du aktier. Aktiekursen stiger så att samtliga aktier blir värda 60 000 kr. Ökningen blir då 20 % och vinsten 10 000 kr.

Observera dock att du har satsat 10 000 kr av eget kapital och gjort en vinst på 10 000 kr före skatt. Det är en vinst på 100 % av det egna kapitalet.

Om du i stället hade köpt aktier för 50 000 kr för egna pengar hade vinsten blivit 20 % på eget kapital.

Den verkliga vinsten är lika stor i båda fallen, dvs. 10 000 kr, men i förhållande till eget kapital varierar den beroende på hur mycket du lånat. Hävstångseffekten blir annorlunda.

Exempel 2

Eget kapital: 10 000 kr

Belåning: 40 000 kr

Totalt: 50 000 kr

 

För dessa 50 000 kr köper du aktier. Aktiekursen sjunker så att samtliga aktier blir värda 40 000 kr, en minskning med 20 % och en förlust på 10 000 kr.

Du har satsat 10 000 kr av eget kapital och gjort en förlust på 10 000 kr, dvs. du har förlorat 100 % av ditt egna kapital.

Hade du däremot köpt aktier för 50 000 kr för egna pengar hade du ”endast” förlorat 20 % av ditt egna kapital.

Ovanstående två exempel visar att hävstången blir mycket större när aktier belånas. Risken såväl som chansen ökar vad gäller förlust respektive vinst på eget kapital. Själva tanken med belåning av aktier är att kunna investera mer än vad man har tillgång till och därmed få högre avkastning.

Att tänka på vid belåning av aktier

Mäklaren genomför ofta en individuell kreditprövning och ibland förekommer krav på viss årsinkomst. Det går vanligtvis inte att belåna för hela beloppet, utan en belåningsgrad på mellan 40 – 90 % är vanligast.

När börsen eller aktien går ner kan det resultera i tvångsförsäljning av delar av dina aktier. Detta kan orsaka en oönskad reaförlust.

Handel med belånade aktier och derivathandel har vissa likheter, exempelvis hävstångseffekten. Ett alternativ till belåning är att köpa optioner eller warrants för dina egna pengar. Fördelen med detta är att du inte riskerar en tvångsförsäljning. Vid belåning av aktier finns denna risk vid kursnedgång.

Efter långvariga kursnedgångar kan en tro på snabb återhämtning av kurserna leda till att fler belånar sina aktier med förhoppning om att göra en snabb vinst. Kom ihåg att belåning av värdepapper alltid är förknippad med en större risk.

Om väldigt många har belånat sina aktier kan detta vid en kursnedgång leda till tvångsförsäljningar som i sin tur kan orsaka ytterligare kursnedgång.

Skilj på begreppen ”belåning av aktier” och ”aktielån”. Att belåna aktier innebär att du använder dina egna aktier som säkerhet för att kunna låna mer pengar att köpa aktier för, medan ett aktielån innebär att du lånar någon annans aktier (ofta att användas till blankning).

About The Author