Bankaktier

Bankaktier – 19 bankaktier du kan investera i 2024

Är du intresserad av att investera i bankaktier?

Bra!

En bankaktie är en aktie som ägnar sig åt bankverksamheter inom banksektorn. Aktierna fungerar precis som andra aktier.

Vi har valt att skapa den här artikeln för att hjälpa dig att börja investera i ett bolag inom banksektorn där vi nu kommer gå igenom vad en bankaktie är för något och sedan lista 19 olika bankaktier som du kan köpa och investera i.

Let’s go!

Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0

Avanza bank är Sveriges största och ledande nätmäklare för den som vill spara och investera långsiktigt. Vi på Aktieskolan har själva använt Avanza i många år och anser att de är den bästa aktiemäklaren i Sverige.

På Avanza.se erbjuds du att spara i flera olika kontotyper och kan välja mellan många olika investeringsprodukter. Exempel på dessa är: aktier, fonder, certifkat, ränteprodukter, warranter och optioner.

Du kan även pensionsspara, ansöka om bolån och flytta tjänstepensionen till Avanza bank.

Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se

Vad är en bankaktie?

En bankaktie är en aktie i ett bolag som ägnar sig åt bankverksamhet. Bankaktier fungerar precis som andra aktier, och deras aktiekurs värderas likt alla andra bolagsaktier. Det går att köpa aktier i många svenska och internationella banker, och de svenska bankaktierna finns listade på Stockholmsbörsen.

Generellt finns det tre olika typer av banker:

Kommersiella banker

Kommersiella banker är kanske de mest välkända och traditionella banktyperna. De erbjuder grundläggande banktjänster som insättningskonton, lån och betalningstjänster till både privatpersoner och företag. 

Deras huvudsakliga verksamhet är att ta emot insättningar och sedan använda dessa medel för att bevilja lån, vilket genererar inkomster från ränteintäkter. De spelar en viktig roll i att underlätta den dagliga finansiella verksamheten för miljontals människor och företag.

 • Insättningskonton: Erbjuder olika typer av spar- och lönekonton.
 • Låneverksamhet: Beviljar bostadslån, personliga lån, och företagslån.
 • Betalningstjänster: Hanterar betalningskort, onlinebetalningar och överföringar.
 • Kundorienterad: Fokuserar på privatpersoner och små till medelstora företag.
 • Säkerhet: Federalt försäkrade insättningar som skyddar kundens pengar.
 • Tillgänglighet: Omfattande nätverk av filialer och ATM:er.

Investmentbanker

Investmentbanker skiljer sig från kommersiella banker genom att de främst fokuserar på tjänster relaterade till kapitalmarknaderna. 

Dessa inkluderar företagsfinansiering, fusioner och förvärv, börsintroduktioner (IPOs) och andra former av kapitalanskaffning. De arbetar ofta med stora företag och institutionella investerare och är specialiserade på att rådge och hjälpa till vid komplexa finansiella transaktioner.

 • Kapitalanskaffning: Hjälper företag med att skaffa kapital genom aktie- och obligationsutgivningar.
 • Företagsfinansiering: Specialiserar sig på rådgivning vid stora finansiella transaktioner.
 • Marknadshandel: Handlar med aktier, obligationer och andra värdepapper.
 • Riskhantering: Erbjuder tjänster för att hantera finansiell risk.
 • Fusioner och Förvärv: Rådgivning vid sammanslagningar och företagsköp.
 • Institutionell fokus: Huvudsakliga kunder är stora företag och institutionella investerare.

Universalbanker

Universalbanker kombinerar egenskaperna hos både kommersiella och investmentbanker. De erbjuder ett brett spektrum av finansiella tjänster som inkluderar både traditionell bankverksamhet och investeringstjänster. 

Genom att erbjuda en ”one-stop-shop” för finansiella behov kan de tillgodose en mängd olika kunder, från enskilda konsumenter till stora företag. Denna modell möjliggör synergier och effektivitet genom att samla en rad olika finansiella tjänster under samma tak.

 • Allsidiga tjänster: Kombinerar tjänster från både kommersiella och investmentbanker.
 • One-Stop-Shop: Erbjuder en komplett uppsättning av bank- och investeringstjänster.
 • Kunddiversifiering: Tjänar både privatpersoner, små företag och stora företag.
 • Global närvaro: Ofta stora, internationella banker med omfattande verksamhet.
 • Anpassningsbarhet: Flexibla nog att erbjuda skräddarsydda lösningar för olika kundbehov.
 • Synergieffekter: Effektiviserar operativa och finansiella processer genom integrerade tjänster.

Svenska bankaktier

Här är de bästa svenska bankaktierna just nu. Du kan köpa aktier i de svenska “storbankerna”, Nordea, SEB, Handelsbanken, och Swedbank. Listan inkluderar även Avanza, som är Sveriges största onlinebank.

1. Avanza

Avanza Bank Holding AB är ett svenskt finansiellt holdingbolag som erbjuder digitala spartjänster genom sina dotterbolag. Företaget är känt för att erbjuda en plattform för sparande och investeringar, och har blivit en populär aktör inom den finansiella sektorn i Sverige. 

Avanza Bank Holding är framstående för sin användarvänliga digitala närvaro och fokus på att tillhandahålla kostnadseffektiva finansiella tjänster.

 • Bolagsnamn: Avanza Bank Holding AB
 • Ticker: AZA
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: Stockholm Stock Exchange
 • Land: Sverige

2. Nordea

nstitutionella kunder. Med verksamhet inom flera affärsområden, inklusive personlig bankverksamhet, företagsbankverksamhet, storföretag och institutioner samt kapital- och förmögenhetsförvaltning, erbjuder Nordea en omfattande portfölj av finansiella tjänster.

Grundad 1820 och med huvudkontor i Helsingfors, Finland, är Nordea en betydande aktör inom den nordiska finanssektorn.

 • Bolagsnamn: Nordea Bank
 • Sektor: Finans
 • Land: Finland

3. SEB A

SEB är en ledande nordisk finansiell tjänstegrupp med en historia som sträcker sig tillbaka till 1856. Gruppen är känd för sin innovation, entreprenörskap och internationella perspektiv. 

SEB:s vision är att erbjuda service i världsklass, vilket de uppnår genom långsiktiga relationer, personlig rådgivning och digitala tjänster, samt genom att stödja sina kunder i övergången till en mer hållbar värld.

 • Bolagsnamn: Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
 • Ticker: SEB-A
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: Stockholm Stock Exchange
 • Land: Sverige

4. Handelsbanken

Handelsbanken, grundat 1871, är en av världens starkaste banker med rötter i lokala samhällen och pålitliga relationer. Med huvudmarknader i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien, är Handelsbanken känd för sin starka lokal närvaro och sitt engagemang för att bygga långsiktiga kundrelationer.

 • Bolagsnamn: Svenska Handelsbanken AB
 • Sektor: Finans
 • Land: Sverige

5. Swedbank

Jag kunde inte hitta specifik information om Swedbank just nu, men generellt sett är Swedbank en av de största bankerna i Sverige och erbjuder en rad olika banktjänster till både privatpersoner och företag. 

De är kända för sin starka närvaro i de nordiska och baltiska länderna.

 • Bolagsnamn: Swedbank AB
 • Sektor: Finans
 • Land: Sverige

Utländska storbank aktier

Här är 14 utländska stor bankaktier. Tänk på att alltid göra egen research för att bedöma om en aktie är rätt för din portfölj. Syftet med listan är att inspirera och informera, inte uppmana till investeringar. Dessa aktier är inte sorterade i någon speciell ordning.

Aktie/BolagAvkastningen senaste 1 åren (%)Avkastningen senaste 3 åren (%)Ägare hos Avanza
1.Danske Bank+31,15%+61,44%5344
2.JP Morgan Chase & Co+26,09%+25,27%2675
3.Goldman Sachs Group Inc-1,22%-11,68%43
4.Banco Santander SA+20,72%+22,94%1170
5.Bank of America Corp Pref K+0,04%-9,52%20
6.Wells Fargo & Co-7,08%-20,06%22
7.Citigroup Inc+0,86%-18,53%1693
8.Morgan Stanley-11,32%+14,05%1549
9.HSBC Holdings PLC+3,09%+36,61%125
10.Lloyds Banking Group PLC-10,25%+14,06%102
11.Royal Bank of Canada-0,68%+23,88%280
12.UBS Group AG+37,08%+94,11%1110
13.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc+20,60%+85,32%102
14.Toronto-Dominion Bank-8,98%+8,44%291

Senast uppdaterad: 2024-01-21

1. Danske Bank

Danske Bank A/S är en dansk multinationell bank- och finanstjänstekoncern som erbjuder ett brett utbud av bankprodukter och -tjänster. Dessa inkluderar försäkringar, pensionsprodukter, bolån och fastighetsmäklartjänster, kapitalförvaltning, handelstjänster och rådgivning inom fusioner och förvärv. 

Banken betjänar personliga och företagskunder med ett omfattande nätverk i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Baltikum, Irland och Nordirland. Danske Bank är den största banken i Danmark och en ledande detaljhandelsbank i norra Europa med över 5 miljoner kunder.

 • Bolagsnamn: Danske Bank A/S
 • Sektor: Finans
 • Land: Danmark

2. JP Morgan Chase & Co

PMorgan Chase & Co, en amerikansk multinationell finanstjänstefirma, är USA:s största bank och världens största bank efter marknadsvärde enligt 2023. Företaget erbjuder finansiella lösningar som inkluderar konsument- och företagsbankverksamhet, investeringsbanktjänster, finansiell transaktionsbehandling och kapitalförvaltning. 

Deras konsumentverksamheter innefattar kreditkort, småföretag, fordonsfinansiering, utbildningsfinansiering och handelstjänster.

 • Bolagsnamn: JPMorgan Chase & Co
 • Ticker: JPM
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: NYSE
 • Land: USA

3. Goldman Sachs Group Inc

Goldman Sachs Group, Inc., grundat 1869, är en amerikansk multinationell investeringsbank och finanstjänsteföretag med huvudkontor i Lower Manhattan, New York City.

Företaget erbjuder en rad finansiella tjänster för företag, finansiella institutioner, regeringar och individer globalt. Deras verksamhet delas in i fyra segment: investment banking, globala marknader, kapitalförvaltning och konsument- och förmögenhetsförvaltning.

 • Bolagsnamn: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Ticker: GS
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: NYSE
 • Land: USA

4. Banco Santander SA

Banco Santander SA, grundat 1857 som Banco de Santander och senare fusionerat med Banco Central Hispano, är en leverantör av detalj- och företagsbanktjänster, förmögenhetsförvaltning och relaterade finansiella lösningar.

Med huvudkontor i Spanien är Banco Santander en framträdande aktör inom den europeiska banksektorn och har en stark närvaro i flera internationella marknader.

 • Bolagsnamn: Banco Santander SA
 • Sektor: Finans
 • Land: Spanien

5. Bank of America Corp

Bank of America Corp (BoA), ett bank- och finansholdingföretag, erbjuder ett brett utbud av bankprodukter, förmögenhetsförvaltningstjänster och andra relaterade finansiella lösningar.

BoA:s erbjudande omfattar insättningstjänster, lån, kredit- och betalkort, certifikat för insättning och investeringslösningar. Företaget betjänar kunder genom verksamheter i USA, dess territorier och mer än 35 länder globalt.

 • Bolagsnamn: Bank of America Corp
 • Ticker: BAC
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: NYSE
 • Land: USA

6. Wells Fargo & Co

Wells Fargo & Company är ett amerikanskt multinationellt finanstjänsteföretag med en betydande global närvaro.

Företaget har verksamhet i 35 länder och betjänar över 70 miljoner kunder världen över. Med huvudkontor i San Francisco, Kalifornien, är Wells Fargo känt för att erbjuda ett brett spektrum av finansiella tjänster.

 • Bolagsnamn: Wells Fargo & Company
 • Ticker: WFC
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: NYSE
 • Land: USA

7. Citigroup Inc

Citigroup Inc., eller Citi, är en amerikansk multinationell investeringsbank och finanstjänstekoncern, bildad genom fusionen av Citicorp och Travelers 1998.

Med huvudkontor i New York City erbjuder Citigroup diversifierade finansiella tjänster som inkluderar detalj-, företags- och investeringsbankverksamhet, värdepappersmäkleri, handels- och värdepapperstjänster samt förmögenhetsförvaltning.

 • Bolagsnamn: Citigroup Inc.
 • Ticker: C
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: NYSE
 • Land: USA

8. Morgan Stanley

Morgan Stanley är en amerikansk multinationell investeringsbank och finanstjänsteföretag med huvudkontor i Midtown Manhattan, New York City.

Med kontor i 41 länder och över 75 000 anställda, betjänar Morgan Stanley kunder som inkluderar företag, regeringar, institutioner och individer. Företaget erbjuder diversifierade finansiella tjänster globalt, inklusive investeringsbankverksamhet, kapitalförvaltning och värdepappershandel.

 • Bolagsnamn: Morgan Stanley
 • Ticker: MS
 • Sektor: Finans
 • Marknadsplats: NYSE
 • Land: USA

9. HSBC Holdings PLC

HSBC Holdings plc är en brittisk universalbank och finansiell tjänstegrupp med huvudkontor i London, England, och har affärslänkar till Östasien och en multinationell fotavtryck.

HSBC, en av de största bankerna i Europa efter totala tillgångar, tillhandahåller bank- och finanstjänster globalt genom segmenten Wealth and Personal Banking, Commercial Banking och Global Banking and Markets.

 • Bolagsnamn: HSBC Holdings plc
 • Sektor: Finans
 • Land: Storbritannien

10. Lloyds Banking Group PLC

Lloyds Banking Group Plc, bildad genom förvärvet av HBOS av Lloyds TSB 2009, är en brittisk finansinstitution och en av Storbritanniens största finanstjänsteorganisationer.

Med 30 miljoner kunder och 65 000 anställda erbjuder Lloyds ett brett utbud av bank- och andra finansiella tjänster främst i Storbritannien.

 • Bolagsnamn: Lloyds Banking Group Plc
 • Sektor: Finans
 • Land: Storbritannien

11. Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (RBC) är en kanadensisk multinationell finanstjänstekoncern och den största banken i Kanada efter marknadsvärde.

Banken betjänar över 17 miljoner kunder och har mer än 89 000 anställda globalt. RBC erbjuder personliga, institutionella och företagsbankprodukter samt kapitalförvaltning och förmögenhetstjänster.

 • Bolagsnamn: Royal Bank of Canada
 • Sektor: Finans
 • Land: Kanada

12. UBS Group AG

UBS Group AG är en multinationell investeringsbank och finanstjänsteföretag med grund och huvudkontor i Schweiz.

UBS, med huvudkontor i Zürich, är den största schweiziska bankinstitutet och världens största privata bank. Företaget erbjuder förmögenhetsförvaltning, banktjänster, kapitalförvaltning och investeringsbanktjänster.

 • Bolagsnamn: UBS Group AG
 • Sektor: Finans
 • Land: Schweiz

13. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) är en japansk bankholdingkoncern som erbjuder företags- och investeringsbanktjänster samt kapitalförvaltning, investerartjänster och fastighetstjänster via sina dotterbolag.

MUFG erbjuder också kundaffärer och privatbanktjänster, inklusive konton, lån, kort och investeringstruster.

 • Bolagsnamn: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
 • Sektor: Finans
 • Land: Japan

14. Toronto-Dominion Bank

Toronto-Dominion Bank, även känd som TD Bank Group, är en kanadensisk multinationell bank- och finanstjänstekoncern med huvudkontor i Toronto, Ontario.

Företaget erbjuder ett brett spektrum av finansiella produkter och tjänster genom tre affärssegment: kanadensisk detaljhandel, amerikansk detaljhandel och grossistbank.

 • Bolagsnamn: Toronto-Dominion Bank
 • Sektor: Finans
 • Land: Kanada

Så kan man investera i biotech aktier

Om du bestämt dig för att investera i bankaktier gör du det enklast hos din nätmäklare. Om du inte redan har ett insvesteringssparkonto hos en aktiemäklare, är det bara att följa dessa enkla steg:

Steg 1: Öppna ett konto hos en nätmäklare

Avanza är den ledande nätmäklaren i Sverige, här kan du köpa alla olika sorters bankaktier och dra nytta av fler ekonomiska produkter. För kortsiktiga investeringar och trading är nätmäklaren eToro ett bra alternativ.

Sveriges bästa nätmäklare
Avanza bank
5.0

Avanza bank är Sveriges största och ledande nätmäklare för den som vill spara och investera långsiktigt. Vi på Aktieskolan har själva använt Avanza i många år och anser att de är den bästa aktiemäklaren i Sverige.

På Avanza.se erbjuds du att spara i flera olika kontotyper och kan välja mellan många olika investeringsprodukter. Exempel på dessa är: aktier, fonder, certifkat, ränteprodukter, warranter och optioner.

Du kan även pensionsspara, ansöka om bolån och flytta tjänstepensionen till Avanza bank.

Fördelar:
 • Vi använder själva Avanza bank!
 • Stort utbud av spar- & investeringsmöjligheter
 • Gratis aktiehandel upp till 50.000kr
 • Vunnit "Årets nöjdaste sparare" +13 år i rad
 • Bra sidor för inspiration & utbildning
 • Insättningsgaranti & investeringsskydd
Nackdelar:
 • Erbjuder inte alla tjänster storbanker gör
 • Inte bästa alternativet för traders
Öppna konto Avanza recension
Affiliatelänk. *Läs fullständiga villkor på Avanza.se

Steg 2: Öppna ett investeringssparkonto

Kontot du behöver för att handla med aktier och värdepapper heter investeringssparkonto, ISK. Det går snabbt att öppna ett ISK hos Avanza.

Steg 3: Sök efter bankaktier du vill investera i

Sök efter och läs om de bankaktier du vill investera i. Det finns mycket bra information om aktierna hos nätmäklaren, så se till att du är välinformerad innan du fattar ett beslut.

Steg 4: Genomför ett köp av en aktie

Att köpa aktier går snabbt och är enkelt. När du bestämt dig för vilken aktie du ska köpa, och hur många aktier du vill ha (eller hur mycket pengar du vill spendera), är det bara att fylla i köpordern. Handeln genomförs direkt och aktien finns nu i din portfölj.

Varför ska man investera i bankaktier?

Det är många som tycker att bankaktier är en bra investering, oavsett hur det finansiella klimatet ser ut. Självklart är det inte säkert att bankaktier är en bra investering för alla hela tiden.

Det finns många olika bankbolag och världens banker har olika förutsättningar. Om en bankaktie går bra, finns det ingen garanti för att den kommer fortsätta stiga i framtiden. Det finns heller ingen garanti för att andra bankaktier också gör bra ifrån sig.

 Med det sagt, här är tre anledningar till varför man ska investera i bankaktier. 

1. Warren Buffett investerar tungt i banksektorn

Legenden Warren Buffetts världsberömda investeringsbolag Berkshire Hathaways aktieportfölj innehåller investeringar i banksektorn till ett värde av 330 miljarder dollar år 2022. Det beror på att bankaktier uppfyller flera av Buffetts krav på bra investeringar.

För det första har banker ett viktigt samhällsbehov som aldrig kommer att försvinna. För det andra är bankernas affärsmodeller relativt enkla att förstå. För det tredje, trots att många banker går bättre nu än vid finanskrisen 2008, är många bankaktier fortfarande “på rea”.

2. Utdelningar

Bankaktier kan vara solida utdelningsaktier, med förbehållet att de är mycket belånade och starkt knutna till ekonomins upp- och nedgångar. Det betyder att banker kan tuffa på under flera år, betala en ständigt ökad avkastning, men vid nästa finanskris utplånas alla utdelningar. 

Detta gäller speciellt de stora bankjättarna, eftersom att de står under strängare översyn. Ett exempel är den amerikanska storbanken Wells Fargo, som var tvungna att sänka sin utdelning till aktieägarna med över 80% år 2020. Detta på grund av det ekonomiska läge som banken befann sig i. 

Men att äga några bra bankaktier som en del i din utdelningsportfölj är sannolikt en bra strategi, så länge dina innehav är diversifierade.

3. Bankaktier är billiga

Trots pandemins effekter på den globala ekonomin, resulterade stimulans i ett återuppvaknande av ekonomin, som såg till att banksektorn klarade sig oskadd ur krisen.

Den goda hälsan i de flesta bankernas balansräkningar i kombination med en stigande räntemiljö pekar mot att de flesta banker, särskilt kommersiella och universella banker med stor kommersiell verksamhet, kan komma att generera mycket starka resultat under de kommande åren.

När detta skrivs i juni 2022 handlas bankaktierna för billiga P/E-multiplar. Detta beror på hög inflation, skyhöga bostadspriser, pågående oro för leveranskedjan och rädsla för kris. Tittar man på längre sikt ser dagens värderingar ut som otroliga prispunkter med tanke på hur gynnsamma de långsiktiga trenderna är för bankaktier.

Varför ska man inte investera i bankaktier?

Det är alltid klokt att vara kritisk vid aktieinvesteringar, och överväga både fördelar och nackdelar med ett aktieköp. Här är tre anledningar till varför man inte ska investera i bankaktier:

1. Hög belåningsgrad

Banker är otroligt belånade företag, de lånar ut 90 % eller mer av insättningarna de får från kunder. Som ett resultat är en banks förmåga att prestera som en investering starkt knuten till dess förmåga att minimera kreditförluster, särskilt under konjunkturnedgångar.

2. Mycket av verksamheten sker bakom stängda dörrar

Banker inkluderar inte riskerna med att köpa deras aktier. Allt för ofta vet inte köparna vad bankerna gör bakom kulisserna. Detta innebär att de tar risker när de investerar i bankaktier. Tänk penningtvättskandalen i Swedbank 2019.

3. Hotet från fintech

Banker är inte kända som ledstjärnor för innovation. Deras långsamma processer, höga avgifter och ibland tvivelaktiga utlåningsmetoder har skapat en bransch mogen för störningar. Fintech (termen är kort för finansiell teknologi) kan göra just det. 

Fintech inkluderar ett brett utbud av applikationer, och många banker har redan börjat använda dessa, som BankId, Swish och mobila bankappar. Men det verkliga hotet kommer från nyare, mer innovativa metoder för hur konsumenter kan sköta sina bankaffärer. Till exempel Peer-to-peer (P2P) lån och investering, robotrådgivare och fondrobotar som erbjuder billiga aktieaffärer.

Huruvida fintech kommer att ta över bankernas konsumentverksamhet är ett hett debattämne. Det är iallafall uppenbart att bankerna måste trappa upp utvecklingen för att inte bli ålderdomliga.

FAQ - Vanliga frågor om bankaktier

Vid aktieköp kan det dyka upp många frågor. Här är de vanligaste frågorna och svaren om bankaktier.

Vad är en bankaktie?

En bankaktie är en aktie i ett börsnoterat bankföretag. Bankföretagen kan syssla med kommersiell bankverksamhet, investeringsverksamhet och universalbankverksamhet. Det går att köpa bankaktier i alla dessa banker som finns listade på en börs.

Varför stiger bankaktier?

Att bankaktier stiger kan bero på många olika faktorer. Några faktorer som påverkar aktiekursen för bankaktier är: förändringar i den statliga räntan, ekonomiska kriser, bostadspriser, politiska beslut, världskatastrofer, skandaler inom verksamheten, och hur affärsverksamheten sköts.

Är bankaktie ett bra aktieköp?

En bankaktie kan vara ett bra köp, men det kan också vara ett dåligt köp. Det finns många olika bankbolag listade på börsen, så det går inte att dra alla över en kam. Precis som med alla andra aktieköp gäller det att göra research för att bedöma om en specifik bankaktie är bra för just din portfölj.

Övrigt bra att veta om bankaktier

När du köper bankaktier investerar du i världens ledande leverantörer av finanstjänster, försäkringar, kreditkort och ett brett utbud av andra banktjänster. Eftersom finanssektorn utgör kärnan i den globala ekonomin, bör investerare starkt överväga att lägga till bankaktier i sina portföljer.

About The Author